Anda di halaman 1dari 6

PERTANDINGAN TEKA SILANG KATA BAHASA MELAYU KLASIK [MENENGAH RENDAH]

5
6

7
8

10

11

12
13
MELINTANG
3 BUKIT
5 KAYA/MEWAH
6 SELANJUTNYA/LALU
8 BUSUK
9 KUBUR
12 SAYA
13 SESUDAH ITU/SELEPAS ITU

MENEGAK
1
2
4
6
7
10
11

MENINGGAL DUNIA
GANJARAN ATAU HADIAH
MAKAN
MEMBERI HORMAT
JURU TULIS
MARAH
PELITA TANAH

DIJAWAB OLEH :
TINGKATAN :

PERTANDINGAN TEKA SILANG KATA BAHASA MELAYU KLASIK [MENENGAH ATAS]

4
5

6
7
9

10
11
12

13

14

MELINTANG
2
HATI-HATI
5
KETIKA ITU
7
ADIK
10
LALU/MAKA/KEMUDIAN DARI
12
ALAM PERCINTAAN
14
BUKIT

KE BAWAH
1
2
3
4
6
8
9
11

MARAH
BURUK/HINA
KAYA
JURUTULIS
SESEDUAH ITU/SELEPAS ITU
MAKAN
TUMPUL
PELITA

DIJAWAB OLEH :
TINGKATAN :

13

SOMBONG