Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

PENGGAL 1
Mingg
u

Tema / Tajuk
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kenali anggota
seksual

Hasil Pembelajaran
(Standard Kandungan)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


(Standard Pembelajaran)

Kod
Evidens
Pentaksira
n
B1D1E1

1.1Mengetahui dan memahami


pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1Menyatakan anggota seksual seperti


bibir, payu dara,punggung dan genital.

1.1Mengetahui dan memahami


pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.2Menyatakan kepentingan menjaga


kebersihan anggota seksual.

B2D1E1

1.1Mengetahui dan memahami


pertumbuhan sertaper
kembangan fizikal yang sihat.

1.1.3Menyatakan cara menjaga kebersihan


anggota seksual.

B3D1E1

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 62

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Sayangi diri
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 63

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kita amal. Kita sihat
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 64

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Ada Hadnya
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 65

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Katakan tidak
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 66

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

1.1.4Mengamalkan penjagaan kebersihan


anggota seksual dalam kehidupan harian.
1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.1Menyatakan batas sentuhan pada


anggota seksual.

1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.2Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak


selamat.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat


makanan seperti karbohidrat, protein,
lemak dan vitamin.

EMK: Kreatif dan inovatif


Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

B1D2E1

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


7

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat


makanan sepertikarbohidrat, protein ,
lemak dan vitamin.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.2Memilih jenis makanan mengikut


waktu makan harian.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.3Memilih makanan yang sesuai antara


waktu makan harian iaitu minum pagi,
minum petang dan makan lewat malam.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.4Mengamalkan pemakanan yang sihat


dengan mengurangkan pengambilan gula,
garam dan lemak.

B4D1E1

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.5Menyatakan kesan pengambilan


makanan dalam kuantiti berlebihan atau
berkurangan .

B2D2E1

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Menu makanan

B3D2E1

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Makanan antara
waktu makan harian
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69

10

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Pesanan kesihatan
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 70

11

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 71

12

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat

1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap


kesihatan diri.
1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.5Menyatakan kesan pengambilan


makanan dalam kuantiti berlebihan atau
berkurangan .
1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap
kesihatan diri.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 71

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


13

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Bahaya asap rokok
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 72

14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Cegah lebih baik
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 73

15

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Sayangi nyawa
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 74

16

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:cegah bersamasama
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 75

17

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Penghargaan
kendiri
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 78

18

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keistimewaanku
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 79

19

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Amalan positif
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 80

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.1Mengenal pasti bahan tembakau


selain daripada rokok iaitu rokok daun,
cerut dan paip.

B1D3E1

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.2Menyatakan kandungan bahan


berbahaya yang terdapat dalam rokok.

B2D3E1

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.3Menyatakan kesan merokok terhadap


kesihatan dan persekitaran.

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.4Berkata TIDAK kepada pembelian dan


pengambilan rokok.

B4D2E1

2.1Mengetahui pelbagai jenis


emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

2.1.1Menyatakan maksud penghargaan


kendiri.

B2D4E1

2.1Mengetahui pelbagai jenis


emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.
2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

2.1.2Menyatakan keistimewaan diri


sendiri.

2.1.3Menyatakan cara meningkatkan


penghargaan kendiri melalui amalan
positif.

B6D1E1

01 Mei
Cuti
Umum Hari
Pekerja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


20

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keluarga bahagia
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 81

21

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keluarga bahagia
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 81

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1Menyatakan kepentingan
mengeratkan hubungan kekeluargaan.

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1Menyatakan kepentingan
mengeratkan hubungan kekeluargaan.

B5D1E1

Cuti
Umum -

Wesak

B5D1E1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Keluarga harmoni
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 82

23

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Saya dan keluarga
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 83

24

25

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84
Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

PENGGAL 2
2.2.2Menyatakan cara mengeratkan
hubungan kekeluargaan.

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.3Menyatakan peranan keluarga dalam


memberi sokongan kepada ahli keluarga
yang mengalami masalah kesihatan.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku


antara adik beradik dan rakan sebaya.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku


antara adik beradik dan rakan sebaya.

24 Mei

B3D3E1

2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.

2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.

B4D3E1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


26

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buku skrap saya
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 85

27

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Sahabat sejati
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 86

28

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Seia dan sekata
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 87

29

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:kecil berbahaya
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 90

30

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Oh, kini saya tahu!
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 91

31

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Cegah sebelum
merebak

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.3Menyatakan kepentingan hubungan


persahabatan yang sihat.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.4Menyatakan cara menghargai


persahabatan.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat bersama


rakan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


3.1Mengetahui jenis penyakit
3.1.1Menyatakan penyakit bawaan
dan cara mencegah serta
nyamuk iaitu demam denggi dan demam
mengelak risiko penyakit
malaria.
dalam kehidupan harian.

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Bersiap sedia
EMK: Kreatif dan inovatif

25 Julai
Cuti
Umum Nuzul AlQuran
B6D2E1
Hari Raya
Puasa

B2D5E1

3.1Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1.2Mengenal pasti gejala dan tanda


demam denggi serta demam malaria.

B2D5E2

3.1Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1.3Mengenal pasti cara demam denggi


dan demam malaria merebak.

B5D3E1

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam

3.2.1Mengenal pasti situasi yang boleh


mengancam keselamatan diri.

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 92

32

B5D2E1

3.1.4Menyatakan cara mencegah demam


denggi dan demammalaria.

3.2.2Menyatakan cara-cara menjaga

B2D4E1

31 Ogos
Hari
Kemerde
kaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

33

Modul: B.Teks m/s 93

kehidupan harian.

keselamatan diri.

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Langkah selamat

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.3Menyatakan tindakan segera yang


perlu diambil jika berlaku ancaman
terhadap keselamatan diri.

B4D4E1

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.4Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan diri di rumah, sekolah, taman
permainan dan tempat awam.

B5D4E1

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 94

34

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:beringat sebelum
kena
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 95

35

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

36

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

37

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.

B2D6E1

3.3.3Menyatakan tindakan segera yang


perlu diambil jikaberlaku kecemasan dan
kecederaan.
3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.
3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

B4D5E1

16 Sept
Cuti
Umum Hari
Malaysia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


38

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.

1.1Mengetahui dan memahami


pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.2Menyatakan kepentingan menjaga


kebersihan anggota seksual.

B2D1E1

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat bersama


rakan.

B6D2E1

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

39

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Sayangi diri
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 63

40

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Seia dan sekata
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 87

41

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

42

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96

3.3.3Menyatakan tindakan segera yang


perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

3.3.3Menyatakan tindakan segera yang


perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

3.3.3Menyatakan tindakan segera yang


perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

B2D6E1
B4D5E1

B4D5E1

B2D6E1
B4D5E1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


43

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 97

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan


yang sering berlaku.
B4D5E1
3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

Cuti Akhir Tahun


Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

Anda mungkin juga menyukai