Anda di halaman 1dari 34

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

KECERGASAN
Daya Tahan Kardiovaskular

1 Daya tahan kardiovaskular adalah berkaitan dengan


A kecekapan jantung mengedarkan darah ke seluruh badan
B kemampuan otot melakukan pergerakan
C keupayaan menggerakkan anggota
D bahagian tisu badan
Soalan 2 dan Soalan 3 berdasarkan Rajah 1

Berjalan pantas

Joging

Lari pecut naik bukit

Lari menuruni anak tangga

Lari langkah panjang

Rajah 1
2 Berdasarkan Rajah 1 ________ ialah satu aktiviti larian yang kelajuannya
berubah-ubah.
A ketangkasan
B fartlek
C kekuatan
D Jeda

3 Aktiviti ini dilakukan bagi


1

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

A membina keyakinan
B menguatkan daya tahan otot
C mengurangkan kolesterol lemak dalam badan
D mengurangkan kelesuan dan merehatkan tubuh badan
Daya Tahan Otot
Soalan 4 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1
4 Berdasarkan Gambar 1 otot ________ digunakan untuk
sokong dari lakuan duduk.
A kaki
B badan
C tangan
D dada

Kekuatan
2

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

5 ________ ialah tahap kemampuan otot bekerja.


A Kekuatan
B Kelenturan
C Kemahiran
D Koordinasi
Soalan 6 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2
6 Berdasarkan Gambar 2 aktiviti ini dikenali sebagai
A tarik beban
B tolak tayar
C tolak beban
D daki gunung
Kelenturan
7 Kebolehan melakukan pergerakan _______ dan ________
tanpa berasa sakit dinamakan kelenturan.
A baring bangun
B lompat berlari
C tekan tubi berjalan
D melentik menjangkau
3

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Soalan 8 berdasarkan Gambar 3

Gambar 3
8

Susun penyataan berdasarkan urutan Gambar 3


i Angkat kaki kanan ke atas lebih kurang 90 darjah dan silangkan
ke sisi
ii Ukur jarak hujung tumit kaki yang lurus dengan tumit kaki yang disilang
iiiBaring, tangan depa dan kaki lurus
ivLakukan dengan kaki kiri pula dan catatkan dalam sentimeter
A I, II, III dan IV
B I, III, IV dan II
C II, III, I dan IV
D III, I, IV dan II

Soalan 9 berdasarkan Gambar 4

Gambar 4

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Berdasarkan Gambar 4 nyatakan urutan perlakuannya.


A Buka kaki, secara pantas pegang hujung kaki
B Secara perlahan lahan, bengkokkan sedikit lutut dan pegang hujung kaki
C Minta bantuan rakan untuk membantu membengkokkan badan
D Silangkan kaki dan silangkan tangan ketika hendak memegang hujung kaki

Komposisi Badan
10

Berat badan unggul ialah


I

kurang daripada 20

II

20 hingga kurang 25

III

25 hingga kurang 30

IV

30 atau lebih

A I
B II
C I dan II
D III dan IV
11 Tubuh badan berotot dinamakan _______ . Tubuh badan yang
gempal dan berisi dinamakan _______.
A mesomof ektomof
B endomof mesomof
C ektomof endomof
D mesomof endomof
12 Komposisi tubuh badan adalah berkait dengan _______ dalam
tubuh seseorang.
A

daya tahan otot

kandungan lemak

pergerakan melentik

kemampuan otot bekerja


5

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

IMBANGAN
13

Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan?


A Daya tahap kemampuan badan untuk mengekalkan keseimbangan
B Tahap kemampuan otot untuk bekerja dalam keadaan statik dan dinamik
C Keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan tubuh badan dalam
keadaan statik atau dinamik
D Kemampuan melakukan pergerakan melentik dan menjangkau tanpa
berasa sakit

KETANGKASAN
14 Pilih penyataan yang betul berkaitan ketangkasan?
A Ketangkasan boleh diukur dengan kelajuan larian 100 meter
B Aktiviti gulingan boleh dikategorikan dalam ketangkasan
C Ketangkasan seseorang boleh diukur dengan jauhnya jarak lompatan
D Lompat kuadran dan tampar lutut merupakan aktiviti yang berkaitan
dengan ketangkasan
15 Kebolehan seseorang mengubah kedudukan badan dan arah dengan
cepat.
Penyataan di atas tentang ________ .
A imbangan
B koordinasi
C ketangkasan
6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

D kelenturan
KOORDINASI
16 Koordinasi ialah kebolehan menggunakan _______ dan ________
untuk melakukan pergerakan yang lancar dan sempurna.
A deria anggota badan
B mata tangan
C kaki tangan
D kepala anggota badan

17 Keupayaan memukul dan menangkap bola daripada pelbagai ________


dan aras adalah contoh aktiviti membina koordinasi.
A cara
B teknik
C gaya
D arah
MASA TINDAK BALAS
Soalan 18 berdasarkan Gambar 5

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Gambar 5
18 Aktiviti yang ditunjukkan dalam Gambar 5 adalah jenis aktiviti yang
melibatkan ________.
A tekan tubi
B kepantasan
C ketangkasan
D masa tindak balas
19 Menghantar, menerima dan menyangga bola dari pelbagai arah
dan aras ialah aktiviti yang melibatkan________ .
A kuasa
B koordinasi
C kepantasan
D masa tindak balas
KEPANTASAN
20 Definisi kepantasan ialah
A

keupayaan bekerja dengan efektif

B keupayaan menghantar dan menerima bola


C keupayaan melakukan lompatan dan lontaran
D keupayaan memecut ke arah tertentu dengan pergerakan yang lurus
dalam masa yang singkat
21 Berikut ialah acara yang sesuai mengukur kepantasan kecuali
A lari terus 50 meter
B lari terus 70 meter
C lari terus 100 meter
D larian 1500 meter
22 ________ dalam Ujian Kebolehan Motor Scoot merupakan
salah satu aktiviti kepantasan.
A Dash
8

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

B Four Dash
C Four-Second Dash
D Second Dash
KUASA
23 Lontaran yang dihasilkan dengan sepenuh tenaga ialah ________ .
A kekuatan
B kuasa
C koordinasi
D imbangan

KONSEP, DEFINISI, PRINSIP DAN KAEDAH LATIHAN.


24 Berikut merupakan tahap-tahap kecergasan fizikal kecuali
A tahap tidak cukup cergas
B zon sasaran kecergasan
C tahap ambang latihan atau senaman
D tahap pertengahan latihan kecergasan
25 Tahap kecergasan fizikal seseorang berbeza antara satu sama lain
kerana ia bergantung pada tahap latihan atau ________ yang
dilakukan.
A amalan senaman
B amalan pemakanan
C amalan waktu rehat
D tabiat harian
26 Aktiviti kecergasan perlu dilakukan sekurang-kurangnya _______ kali
seminggu.
9

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

A 1
B 2
C 3
D 4
27 Selain amalan aktiviti kecergasan, faktor lain yang tidak
menyumbang kepada kecergasan fizikal seseorang ialah
A tidur berlebihan
B amalan pemakanan yang sihat
C kehidupan yang harmoni
D kebersihan persekitaran
BOLA KERANJANG
1

Kemahiran-kemahiran yang berikut perlu dikuasai dalam permainan bola


keranjang kecuali
A menjaring
B mengelecek
C menghantar dan menerima
D melambung dan menangkap

Koordinasi mata, gerak badan, kepantasan bergerak, lakuan pepura dan


hantaran secara tolakan atau lantunan termasuk dalam kemahiran
________ dalam permainan bola keranjang.
A menjaring
B mengelecek
C menghantar dan menerima
10

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

D melambung dan menangkap.

Berapakah mata yang diberikan kepada pasukan yang menjaringkan bola


dari luar garisan separuh bulatan dalam permainan bola keranjang?
A Satu mata
B Dua mata
C Tiga mata
D Empat mata

BOLA TAMPAR
4

Antara yang berikut yang manakah kemahiran asas permainan bola


tampar?
A
B
C
D

Mengelecek
Rejam tapak
Sepak sila
Menyangga

Susun langkah-langkah asas kemahiran menyangga dalam permainan


bola tampar.
I
II
III
IV

Ayun tangan, lengan lurus


Sentuh di antara pergelangan tangan dan siku
Sentuh apabila lengan di bawah sedikit daripada aras bahu
Sentuh bahagian bawah bola
11

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

A I, II, III, IV
B II, III, IV, I
C I, IV, III, II
D I, III, II, IV

Soalan 6 berdasarkan Rajah 1

Rajah 1
6 Pemain nombor 2, 3 dan 4 berada di dalam kawasan
A bertahan
B menyerang
C menunggu
D servis

SEPAK TAKRAW
7

Rejaman untuk mematikan bola di gelanggang lawan dalam permainan


12

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

sepak takraw dipanggil rejaman ________ .


A gunting
B sila
C badik
D petik

Beberapa kemahiran asas sepak takraw boleh digunakan untuk mengawal


bola supaya tidak jatuh ke tanah kecuali
A mendada
B mendagu
C memeha
D menanduk

Padanan manakah yang betul mengenai pemain sepak takraw negara?


A
B
C

Ishak Yasin
Adnan Saidin
Khalid Din

libas maut
libas pancung
libas silang
13

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Kassim Bakar

libas pari

LONTAR PELURU
10

Dalam acara lontar peluru, terdapat empat fasa lakuan mengikut Lontaran
Gaya Barry OBrien. Susun fasa fasa tersebut mengikut turutan yang
betul.

11

I
II
III
IV

Fasa gelongsoran
Fasa pemulihan
Fasa persediaan
Fasa lontaran

A
B
C
D

I, III, II, IV
IV, III, II, I
III, I, IV, II
I, IV, III, II

Berapakah berat peluru yang digunakan oleh murid sekolah rendah bawah
12 tahun dalam acara lontar peluru?
A
B
C

2.70 kg
2.72 kg
2.75 kg
14

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

12

3.00 kg

Penyataan di bawah merujuk kepada fasa ________ dalam acara lontar


peluru.

A
B
C
D

Siku kanan diangkat tinggi

Kaki kiri masih menyentuh bulatan

Peluru dilepaskan
persediaan
gelongsoran
lontaran
pemulihan

LARI BERPAGAR
13

Fasa ________ dalam acara lari berpagar dimulai dengan duduk dekam
di belakang garisan mula.
A
B
C
D

14

permulaan larian
melepasi pagar
lari antara pagar
penamat

Antara yang berikut yang manakah merupakan acara untuk murid sekolah
rendah?
A
B
C
D

200 meter lari berpagar


80 meter lari berpagar
100 meter lari berpagar
110 meter lari berpagar

15

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

15

Semua atlet di bawah telah mengharumkan nama negara dalam acara lari
berpagar kecuali
A
B
C
D

Marina Chin
Istiaq Mubarak
Soh Chin Aun
Nur Herman Majid

Gimnastik
1 Tekan tubi dan kereta sorong ialah aktiviti yang sesuai untuk latihan
A lumba lari
B dirian tangan
C lumba basikal
D jalan kaki
2

Seorang ahli gimnastik yang baik mempunyai ciriciri seperti yang berikut
kecuali
A tinggi lampai
B tubuh yang tegap.
C otot lengan yang kuat
D badan yang kurus dan lemah

Ayunkan tangan ke hadapan dan ke atas

Lompat dengan kedua belah kaki

Kangkangkan kaki ke sisi dan ke hadapan

16

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

3 Penyataan di atas menerangkan perlakuan


A lompat rusa
B lompat dakap
C lompat kangkang
D lompat ketinting
4 ________ ialah pergerakan melentik dan menjangkau anggota badan
tanpa rasa sakit.
A Kelenturan
B Komposisi
C Koordinasi
D Kekuatan
5 Papan anjal digunakan untuk
A berguling
B melompat
C baring
D duduk

Gimrama
6 Berikut ialah alatan untuk gimrama kecuali
A riben
B bola
17

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

C gelung rotan
D papan anjal
7 Gimnastik ________ ialah pegerakan yang serentak dengan ritma.
A artistik
B ketinting
C irama
D ayunan
Soalan 8 berdasarkan Gambar 5

Gambar 5
8 Jenis lompatan yang ditunjukkan dalam Gambar 5 ialah ________ .
A lompat rusa
B lompat tikus
C lompat harimau
D lompat gajah
9 Seseorang yang pandai menari amat sesuai menyertai sukan
A. bola tampar
B. gimnastik irama
C. lari berpagar
D. lontar peluru

18

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

10 Pilih penyataan yang benar tentang gimrama


I.

kekuatan tangan penting untuk aktiviti dirian tangan

II.

gimnastik tidak perlu latihan yang banyak bagi menguasai kemahiran

III.

kesedaran ruang dan kesedaran bunyi penting untuk aktiviti gimrama

IV.

aktiviti memanaskan badan penting dalam gimnastik


A

I, II dan III

II , III dan IV

I, III dan IV

I ,II dan IV

Rekreasi
11 Teknik meluncur menggunakan tali dari tempat tinggi dinamakan
A. abselling
B. flying fox
C. laluan tali
D. lompat tali

12 Kita memerlukan ________ semasa berkayak untuk menjaga


keselamatan.
A. tali panjang
B. bot tunda
C. pelampung
D. jaket keselamatan

19

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

13 Berikut ialah tempat yang sesuai untuk aktiviti rekreasi kecuali


A. padang
B. tepi pantai
C. kawasan pembinaan
D. taman permainan
14 Antara yang berikut yang manakah bukan aktiviti berhalangan?
A. Tembok tinggi
B. Lompat pagar
C. Tarik tali
D. Rangkak buaya
15 Kawasan tasik yang luas sesuai untuk aktiviti yang berikut kecuali
A berkayak
B berenang
C memancing
D menuba ikan
Keselamatan
16 Apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di kawasan hutan rekreasi?
A. Berkhemah
B. Mengembara
C. Bermain bola sepak
D. Menunggang motosikal
17

Mengapakah kita perlu mengutamakan keselamatan semasa beraktiviti?


A. Mengelakkan tergelincir
B. Mengelakkan kemalangan
C. Mendapat kebenaran daripada ibu bapa
D. Menambah keyakinan semasa melakukan aktiviti

18 Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian semasa


20

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

berada di kawasan air terjun?


I

Jangan mandi di air terjun apabila hari hujan

II

Jangan mandi berseorangan

III Baca dan patuhi papan tanda amaran.


IV Jangan mandi semasa air pasang
A. I , II , dan III
B. II , III dan IV .
C. I , II dan IV
D. I , III dan IV
19 Sebelum meninggalkan kawasan perkelahan, pastikan kita
A. mengambil gambar sebagai kenangan
B. sampah sarap dibiarkan bertaburan
C sampah sarap dibuang dalam tong sampah
D. sampah sarap dilonggokkan di tepi tong sampah
20 Apakah langkah keselamatan semasa mandi di kolam renang?
A. Mandi secara berseorangan
B. Mandi menggunakan pelampung
C. Berlari di tepi kolam semasa kaki basah
D. Mandi di kawasan air dalam tanpa pengawasan penyelamat
Pemakanan Ahli Sukan
21 Namakan makanan yang banyak mengandungi karbohidrat.
I

Nasi

II Gandum
III Roti
IV Kek

21

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

I, II dan III

B II, III dan IV


C I, II dan IV
D I, III dan IV
22 Apakah perkara asas yang perlu diketahui oleh ahli sukan tentang
pemakanan?
A. Makanan seimbang
B. Keperluan makanan
C. Jenis makanan
D. Jadual pemakanan
23 Susu lembu, udang dan kacang panjang ialah makanan yang banyak
mengandungi
A air
B lemak
C protein
D garam mineral

24 Apakah jenis makanan yang memberi tenaga kepada kita?


I Karbohidrat
II Vitamin
III Protein
IV Lemak
A I, II dan III
B II, III dan IV
C I, II dan IV
22

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

D I, III dan IV
25 Kumpulan makanan yang berikut kaya dengan protein?
A

Daging

Susu

Sayuran

Bijirin

Etika
26 Prinsipprinsip moral, nilai-nilai akhlak dan tingkah laku yang baik dikenali
sebagai
A etika
B disiplin
C personaliti
D nilai murni

27 Siapakah yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu kejohanan?


A Pengerusi teknik
B Setiausaha
C Bendahari
D Pengarah
28 Apakah sikap yang perlu diamalkan oleh peserta apabila menyertai
sesuatu pertandingan sukan?
I Bermain secara kasar dan tidak mematuhi undang-undang
II Bermain dengan bersungguh-sungguh
23

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

III Bermain dengan semangat kesukanan


IV Bermain mengikut arahan jurulatih
A I, II dan III
B II, III dan IV
C I, II dan IV
D I , III dan IV
29 Apakah peranan penonton semasa menyaksikan sesuatu pertandingan?
I

Menghormati peserta yang bertanding

II Memahami undang-undang sesuatu permainan


III Membantah keputusan pengadil
IV Menerima keputusan pertandingan
A

I, II dan III

II, III dan IV

I, II dan IV

I, III dan IV

30 Apakah peranan peserta yang menyertai sesuatu acara sukan?


I

Mengawal emosi

II

Mengikut sikap negatif penonton

III Mengutamakan semangat berpasukan


IV Menghormati hak dan kebolehan setiap pemain
A

I, II dan III

II, III dan IV

I, II dan IV

I, III dan IV

24

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Pertolongan Cemas
1. Di manakah kita perlu menyimpan peti kecemasan ?
A Dalam stor yang berkunci
B Bawah katil yang tersorok
C Dalam almari pakaian
D Atas meja yang mudah dilihat dan selamat
2. Berikut adalah bahan bahan yang perlu ada di dalam peti kecemasan,
kecuali
A krim atau cecair antiseptik
B kapas
C ubat batuk
25

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

D losen kalamina
3. Berikut adalah kandungan bahan dan alat di dalam peti kecemasan KECUALI
A kain anduh
B gunting kecil
C kapas
D pemotong kuku
4. Susun pernyataan berikut mengenai cara rawatan tercekik yang betul bagi
kanak-kanak.
i.

Buka mulut mangsa

ii.

Suruh mangsa batuk

iii.

Halakan kepala mangsa ke bawah

iv.

Letakkan badan mangsa di atas lengan atau lutut.

A i, ii, iii, iv
B i, iii, iv, ii
C iv, iii, i, ii
D iv, iii, ii, i
Penyakit Berjangkit
1.

Pastikan tiada air bertakung


Tutup semua bekas menyimpan air
Bubuh ubat pembunuh jentik jentik
Bersihkan kawasan di sekeliling rumah

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan penyakit


A taun
B HIV / AIDS
C hepatitis B
D demam denggi

26

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

2. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui bakteria dan


A alahan
B udara
C virus
D haiwan
3. Singkatan bagi Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja ialah
A PROSTAR
B STARPRO
C STARROP
D PRORATS

4. Pernyataan manakah yang tidak benar ?


A Demam Denggi sakit bahagian sendi sendi, otot otot, biji mata dan
Kepala
B Demam Malaria demam berulang ulang dan suhu badan kandang
kala naik dan kadang kala turun
C AIDS

mata putih bewarna kuning

D Hepatitis B

sakit pada bahagian hati

5. Haiwan pembawa virus malaria ialah


A

nyamuk aedes

lalat

lipas

nyamuk tiruk

27

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Keselamatan
1.

Saya telah membeli sekotak pil vitamin dari kedai


Farmasi ABC di No. 2, Jalan Murni, Kuala Lumpur pada
18 Julai 2001. Namun begitu , pil pil tersebut di dapati
telah berkulat dan rosak .

Berdasarkan pernyataan di atas, pihak manakah sepatutnya pengguna di atas


akan membuat aduan ?
A Kementerian Dalam Negeri
B Kementerian Pelajaran
C Kementerian Sains ,Teknologi,Inovasi dan Alam Sekitar
D Kementerian Perdagangan Dan Hal Ehwal Pengguna

2. Sesuatu ___________________ yang hendak dibeli mestilah yang telah


diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
A makanan
B ubat
C susu
D losen
3. Kita perlu bijak memilih _________________ yang sesuai ketika hendak
melakukan aktivit-aktiviti sukan agar tidak mendatangkan kesan kesakitan
terhadap tubuh badan.
A pil
B jenama
C pakaian
D kawasan

28

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

PEMAKANAN
1.
Guna Sebelum/ Use By : 20.02.2007

Kandungan label seperti maklumat di atas adalah merujuk kepada.


A
B
C
D
.
2.

makanan berpengawet
tarikh luput penggunaan
senarai ramuan
komposisi khasiat makanan

Pengesahan ________ barangan makanan dikeluarkan oleh bahagian


Hal- Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri
A
B
C
D

tanda luput
senarai ramuan
jenama makanan
tanda halal

PENGURUSAN KONFLIK DAN STRES


1.

Apabila menghadapi stres , kita mungkin akan berasa


A
B
C
D

senang hati
marah
tenang
lebih berjaya

PENYALAHGUNAAN BAHAN
1.

Bir, wain dan samsu adalah contoh

A
B
C
D

minuman beralkohol
minuman bergas
minuman berkarbonat
minuman berkhasiat
29

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

2.

Bahan kimia yang diproses bertujuan mencegah dan mengubati penyakit


dikenali sebagai
A
B
C
D

dadah
racun
ubat
ecstasy

PENGGUNA
1. ________ boleh berlaku kepada kita jika syampu atau losen yang tidak sesuai
dengan kulit kita.
A Lemah
B Alahan
C Virus
D Pantang
2. Semasa membeli barang kita perlu berhati- hati supaya tidak terbeli
barangan
A import
B palsu
C mahal
D murah
3. Sesuatu ________ yang hendak dibeli mestilah yang telah diluluskan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia.
A

ubat

poster

makanan

losen

KEREMAJAAN

30

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

1. Estrogen ialah hormon yang yang berfungsi untuk .


A kejadian haid
B membentuk otot-otot
C merangsang pertumbuhan payu dara
D menggalakkan pertumbuhan bulu pada badan
Kesihatan.
1. Pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan akan menyebabkan
seseorang hilang
A koordinasi
B kesakitan
C sistem saraf
D stress
2. Ubat diperlukan untuk
A meningkatkan kesihatan diri
B menyembuhkan penyakit
C menyihatkan badan
D meningkatkan sistem kardiovaskular
3. Apakah yang di maksudkan minuman beralkohol ?
A Minuman yang mempunyai perasa, dan pewarna
B Minuman yang mengandungi etanol
C Minuman yang mengandungi gas bikarbonat
D Minuman yang telah diseteril

31

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

4. Apakah label yang perlu ada pada setiap makanan yang dipek atau yang
ditinkan?
A Kelulusan Kementerian Kesihatan
B Tarikh luput
C Iklan penaja
D Senarai ramuan
5. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pengambilan
dadah ?
i. Berhati-hati memilih rakan sebaya
ii. Melibatkan diri dengan aktiviti luar yang sihat
iii. Mengutamakan gaya hidup dan hiburan
iv. Mengamalkan cara hidup sihat
A I , ii , dan iii
B ii , iii dan iv .
C I , ii dan iv
D I , iii dan iv

32

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

Skema jawapan
Kecergasan
1. A

10. B

19. B

2. B

11. A

20. D

3. B

12. B

21. D

4. C

13. C

22. C

5. A

14. D

23. B

6. A

15. C

24. C

7. D

16. A

25. A

8. D

17. D

26. C

9. B

18. D

27. A

1. B

6. B

11. B

2. C

7. A

12. C

3. C

8. B

13. A

4. D

9. B

14. B

5. B

10. C

15. C

1. B

11. B

21. A

2. D

12. D

22. D

3. C

13. C

23. C

4. A

14. C

24. C

5. B

15. D

25. B

6. D

16. D

26. D

7. C

17. B

27. D

8. A

18. A

28. B

9. B

19. C

29. C

10. C

20. B

30. D

Kemahiran

Gimnastik

Pertolongan Cemas

Penyakit Berjangkit

Keselamatan

Pemakanan

33

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SKSA 2014

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

Pengurusan stress
1.

Penyalahgunaan bahan

Pengguna

Keremajaan

1.

1.

2.

2.

3.

1.

Kesihatan
1.

2.

3.

4.

5.

34