Anda di halaman 1dari 5

SAMBRAMA WACANA RING RAHINA SARASWATI

Om Swastyastu,
Ibu Guru sane banget baktinin titiang, sareng para semeton sareng sami
sane banget sihin titiang. Sadurung titiang matur amatra, ngiring sareng-sareng
nyihnayang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
sangkaning asung kerta wara nugraha ida, iraga sareng sami iriki prasida
nglaksanayang pujaning Saraswati ring rahina mangkin.
Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara
Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang
Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan. Gargita pisan manah titiang santukan
nyingakin sajebag keluarga sekolah sumuyub salunglung sabayantaka, sapunika
taler para semeton prasida ngelarang pacentokan penjor lan gebogan pantaraning
kelas sane jenten sampun kadasarin manah suci nirmala buat nincapang rasa bhakti
iraga sareng sami majeng ring ida. Dumadak ngancan ngariwekas pacentokan
sakadi puniki prasida kawerdiang malih mangdane acara sakadi puniki prasida
kalaksanayang nyabran nemu rahina Saraswati. Titiang ngaturang suksmaning
manah majeng ring para parawantaka sane sampun prasida ngamong sapulah palih
acarane puniki sane prasida labda karya tur mamargi rahayu.
Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, wantah asapunika
sane prasida unggahang titiang ring panyembrama titiang puniki. Pinaka
wusananing atur, titiang nunas pangampura antuk sapangiwang titiang matur,
mugi-mugi ida dane ngaledangin.
Om Santih, Santih, Santih Om.

SAMBRAMA WACANA BUPATI MURDANING JAGAT GIANYAR SAJERONING ACARA


TUNTUNAN MAJENG RING
PARA SERATI/TUKANG BANTEN
TANGGAL 14 JULI 2008

OM SWASTYASTU
Manggalaning DPRD Kabupaten Gianyar sane wangiang titiang,
Para Manggala Nayaka Praja sane wangiang titiang,
Manggalaning Majelis Madya Desa Pakraman Jagat Gianyar sane

wangiang titiang,
Manggalaning WHDI Kabupaten Gianyar sane wangiang titiang,
Para panuntun miwah pemilet tuntunan sareng sami sane wangiang

lan tresnain titiang,

Sadurung titiang ngelantur matur, ngiring sareng-sareng ngaturang


puja astuti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, riantukan sangkaning
pasuecan Ida, titiang sareng semeton sami pada kenak rahayu.
Ring galahe sane becik puniki, titiang merasa gargita, polih
matemu wirasa sareng semeton sareng sami, rikanjekan pacang
ngemargiang tuntunan majeng para serati sejebag Gianyar.
Parikrama ngicenin tuntunan utawi paplajahan ring para serati,
wantah mabuat pisan, sajeroning nincapang kaweruhan lan kewagedan
para serati punika.
Kawiyaktian nyane, para serati madruwe amongan lintang utama,
sajeroning nitenin agama Hindu druwene. Satunggil wenten upacara
yadnya, pastika mamuatang yasa kerti para serati. Para serati sami
pastika sampun madruwe kewagedan mekarya eteh-eteh sarana banten
upakara, mejejahitan miwah metanding.

Sakewanten menawi durung sami uning ring sasuduk lan suksman


banten sane kekaryanin.
Soang-soang upacara yadnya, matiosan bebantenan nyane, taler
matiosan suksman ipun. Mawinan makuweh pisan sane patut kauningin
olih para serati, mangda banten upakara manut ring daging sastra-sastra
agama.
Doaning asapunika, titiang nunas ring para serati sami, mangda
becik-becik mirengang miwah ngeresepang saluwiring daging tuntunan
sane pacang kaicen. Selanturnyane napi sane kamolihang iriki, mangda
kemargiang tur kalimbakang ring krama tiosan, pamekas ring para
anom-anom ring wewidangan genah soang-soang. Kaweruhan indik
mejejahitan lan metetandingan patut keajegang, mangda sradha lan
baktin umat majeng ring Ida Sang Hyang Widhi sayan nincap. Ngiring
utsahayang mangda alit-alite kayun melajah majejahitan, mangda
sampunang kapungkur, kantos numbas sarana upakara ring anak tios.
Wantah asapunika daging hatur titiang amatra, mogi-mogi wenten
pikenoh ipun. Melarapan antuk ngucapang Om Awighnamastu Namo
Siddam, ring rahina Soma Pon Wuku Gumbreg, tanggal 14 Juli 2008,
titiang nyinahang Tuntunan majeng para serati sejebag Gianyar,
kekawitin.
Mogi-mogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa, micayang sinar suci lan
tuntunan, mangda parikrama puniki memargi antar tur napi sane aptiang
sareng sami prasida kedagingan.
Maka pamuput hatur titiang ngaturang parama shanti :
OM SHANTIH, SHANTIH, SHANTIH, OM

SAMBRAMA WACANA RING RAHINA SARASWATI


Om Swastyastu,
Kaping ajeng : Bapak Kepala Sekolah san banget baktinin titiang, Bapak Ibu
Guru sinamian san baktinin titiang, Bapak lan Ibu Staf TU san naler
baktinin titiang, miwah para pasawitran titiang sareng sami, san tresna
sihin titiang.
Sadurung titiang matur amatra. Lugrayang titiang pinaka angga san
nylewedi dados manggalaning OSIS, nyihnayang rasa pangayu bagia majeng
ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mapan sangkaning asung kerta wara
nugrahan ida, i raga sareng sami i riki prasida nglaksanayang Pujaning
Saraswati ring rahinan mangkin.
Ida dan sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis
Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang Pujaning Sang Hyang
Saraswati pinaka Bhataraning Pangweruhan. Bhataraning sang maraga
Brahmancari, sakadi titiang lan para sawitra sareng sami. Ring rahinan
puniki sampun i raga patut ngucap pangayubagia lan matur suksma ring Ida,
mapan setata ldang Ida nuntunin i raga antuk sastra. Rasa Pangayubagia
puniki minabang titiang sampun kacihnayang antuk pamargin i raga sareng
sami tatkala nyanggra rahina Saraswatin puniki.
Rasa gargita pisan manah titiang santukan nyingakin sajebag kulawarga
sekolah sumuyub salunglung sabayantaka, sapunika taler para parawantaka
(panitia) prasida ngelarang pacentokan penjor lan gebogan pantaraning
kelas san janten sampun kadasarin manah suci nirmala, buat nincapang
rasa bhakti i raga sareng sami majeng ring Ida.
Pangaptin titiang, dumadak ngancan riwekas pacentokan sekadi puniki
prasida kawerdiang malih, mangdan acara sekadi puniki prasida
kalaksanayang nyabran nemu rahina Saraswati pinaka cihna pangayubagia i
raga sareng sami. Titiang saking manggalaning OSIS ngaturang suksmaning
manah majeng ring para parawantaka (panitia) san sampun prasida
ngamong sapulah-palih acaran puniki san prasida labda karya tur mamargi
rahayu.
Ainggih, ida dan sareng sami san dahat wangiang titiang, wantah
asapunika san prasida unggahang titiang ring panyembrama titiang puniki.
Pinaka wasananing atur, titiang nunas pangampura antuk sapangiwang
titiang matur, mugi-mugi ida dan ngaldangin.

Om anti, anti, anti Om.