Anda di halaman 1dari 26

CABARAN YANG DIHADAPI OLEH

PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA


ANISAH BINTI BADRY
(B122OO85)
ESMAH NASYITAH BINTI ESMAN
(B1310121)
BANNU PERIYA VEERSINGAM
(B1220121)

PENGENALAN
Islam sangat mementingkan kesejahteraan umat dan
memerangi segala bentuk sistem atau struktur
berteraskan riba yang memudaratkan kehidupan
manusia.
Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:278- 279,
bermaksud;
Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan tinggalkan saki baki riba jika kamu benar-benar
beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya,
isytiharlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya,

Oleh itu, krisis dihadapi AS dan Eropah kini


membuktikan sistem konvensional semasa
berteras riba mempunyai banyak kelemahan dan
ketidakseimbangan berbanding sistem
kewangan Islam yang bebas riba.
Walaupun terdapat banyak halangan-halangan
dan keraguan para pengkritik, industri kewangan
Islam terus bertahan, semakin kukuh dan
mampu menghadapi pelbagai cabaran dalam
apa jua keadaan ekonomi.

CABARAN YANG DIHADAPI


DALAM PERBANKAN ISLAM
Skop
Perbezaan
Perbankan
Pengurangan
Aset

Tahap

ASET DAN SAIZ MODAL


YANG KECIL
Berdasarkan pertumbuhan menyeluruh industri
kebelakangan ini, perbankan Islam masih mewakili
sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan aset
perbankan global, dan bilangannya jauh lebih kecil
dibandingkan mereka yang memiliki akaun konvensional.
Dianggarkan secara kasar hanya satu daripada setiap
lapan pengguna Islam memiliki akaun dengan bank
Islam.

KECAIRAN
Bank Islam beroperasi dengan satu set terhad instrumen
tradisional jangka pendek, dan terdapat kekurangan
produk untuk medium tempoh matang jangka panjang.
Salah satu sebab bagi kekurangan ini adalah kerana
kekurangan pasaran di mana untuk menjual,
memperdagang dan berunding aset kewangan bank.
Satu strategi pengurusan portfolio yang berkesan tidak
dapat dilaksanakan dalam ketiadaan pasaran cecair,
seperti peluang pengurusan portfolio tidak dipenuhi,
sistem ini tidak berfungsi pada potensi sepenuhnya

SKOP TERHAD
Dalam ketiadaan pasaran-pasaran hutang, kemunduran
pasaran-pasaran ekuiti dan kekurangan pasaran-pasaran
derivatif, pengantara kewangan memainkan peranan
penting dalam penyediaan perkhidmatan kewangan Islam.
Pengantara kewangan mengawal jumlah dana yang boleh
diagihkan untuk membayar harga barang dan perkhidmatan
serta mengusahakan aktiviti skop yang lebih luas.
Lanskap kewangan global yang berubah akan memerlukan
bank-bank Islam untuk memainkan peranan tradisional
mereka sebagai bank perdagangan dan membangunkan
kawasan-kawasan seperti sekuriti, pengurusan risiko dan
insurans yang berfungsi pada skala yang terhad.

Perbezaan di antara perbankan tradisional komersial


dan perbankan pelaburan semakin kabur serta terdapat
campuran perkhidmatan kewangan tanpa perkhidmatan
perbankan.
Namun dalam pasaran baru muncul di mana islam
kewangan tidak mengamalkan trend tersebut.

PERBANKAN TERTUMPU
Bank Islam cenderung hanya memberi tumpuan kepada asas
deposit atau aset.
Mereka sering memberi tumpuan kepada beberapa sektor tertentu
dan mengelak dari bersaing secara langsung. Sebagai contoh,
satu bank Islam boleh menjadi pakar dalam pembiayaan sektor
pertanian, manakala yang lain mungkin melakukan perkara yang
sama dalam sektor pembinaan, dan tidak cuba mempelbagaikan
kepada sektor-sektor lain.
Amalan ini menjadikan bank Islam terdedah kepada kejutan
kitaran dalam sektor tertentu.
Pergantungan kepada sebilangan sektor kecil dan kekurangan
kepelbagaian akan meningkatkan pendedahan mereka kepada
peserta baru, terutama bank-bank konvensional asing yang lebih
bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran.

PENGURANGAN RISIKO
DAN RANGKA KERJA TADBIR
URUS YANG LEMAH
Beberapa kajian telah mengenalpasti kelemahan antara bankbank Islam dalam bidang pengurusan risiko dan tadbir urus.
Risiko operasi telah timbul disebabkan oleh kegagalan sistem,
proses dan prosedur.
Ini salah satu perkara yang membimbangkan kerana proses
kawalan dalaman yang lemah boleh menimbulkan risiko
operasi dan mendedahkan sebuah bank Islam kepada
kerugian.
Peranan lembaga Syariah membawa cabaran unik kepada
tadbir urus institusi kewangan Islam. Begitu juga isu sumber
manusia, seperti kualiti pengurusan, kepakaran teknikal dan
profesionalisme serta tertakluk kepada perbahasan.

PERBEZAAN DALAM TEORI


DAN AMALAN
Reka bentuk bank Islam sepatutnya lulus-melalui
pengantara kewangan di mana keuntungan atau
kerugian pada sebelah aset itu diluluskan kepada
pelabur (pendeposit).
Sebagai tambahan, sistem kewangan islam
menggalakkan perkongsian risiko kontrak kewangan
yang tersirat memihak kepada ekuiti dan instrumen
kewangan berasaskan perkongsian.

CABARAN KINI

PERSAINGAN
DENGAN PERBANKAN
KONVENSIONAL
Perbankan Islam perlu bersaing dengan perbankan konvensional bagi
mendapatkan sokongan dan perhatian masyarakat dalam menjalankan
transaksi perbankan iaitu dari segi kepelbagaian produk dan perkhidmatan
yang ditawarkan.
Waulaupun dilihat kedua-dua sistem perbankan ini berkembang seiring,
namun perbankan konvensional lebih mempelopori industri perbankan di
Malaysia.
Terutamanya dalam menerajui pengeluaran produk dan perkhidmatan baru
yang menarik. Contohnya pelaburan emas.
Dianggarkan secara kasar pengguna Islam khususnya lebih banyak
membuka akaun simpanan di Bank konvensional berbanding Bank-bank
Islam.
Namun tidak dinafikan pengguna yang bukan beragama Islam juga, tertarik
dan memilih menggunakan perbankan Islam kerana beranggapan
perbankan Islam lebih telus dan menguntungkan kepada mereka.

BFR LAWAN BLR


Dalam perbankan konvensional, interest atau faedah merupakan
pulangan kepada transaksinya. Manakala perbankan Islam, pulangan
daripada aktivitinya adalah dalam bentuk keuntungan (profit).
Perbezaan ini berlaku kerana dalam sistem konvensional, setiap
ringgit yang dkeluarkan daripada bank dianggap sebagai pinjaman
wang (loan) yang mana ia mesti dipulangkan pada masa tertentu
dengan lebihan tertentu melihat imbuhan kepada wang tersebut (cost
of fund).
Justeru, bank tidak perlu melihat kepada peminjam apakah wang
pinjaman tersebut telah menghasilkan pulangan lebihan kepadanya
atau tidak. Berbeza dengan perbankan Islam di mana urusan bank
dengan pelangganya berlaku secara perniagaan yang tertaluk kepada
risiko tertentu dan wang hanya sebagai alat kepada urus niaga
tersebut.

Menjadi cabaran kepada perbankan Islam jika masyarakat lebih


menumpukan produk pinjaman daripada perbankan konvensional
sahaja.
Sehingga tercetusnya kontrovosi mengenai produk pembiayaan
yang ditawarkan oleh perbankan Islam lebih mahal dan adanya
unsur riba disebabkan keuntungan yang diambil oleh bank adalah
tinggi berbanding perbankan Konvensional terutamanya
pembiayaan perumahan.
Buat masa ini semua perbankan Islam masih beroperasi di bawah
payungan sistem kewangan konvensional. Justeru, dalam hal
menentukan jumlah keuntungan yang disasarkan oleh sesebuah
produk, rujukan dilakukan melalui Kadar Pinjaman Asas atau Base
Lending Rate (BLR) akan digunakan dalam jadual pembayaran
balik ansuran pinjaman.

Namun ia dinamakan Kadar Pembiayaan Asas atau Base Financing


Rate (BFR) kerana perbankan Islam hanya menggunakan BLR untuk
semakan harga pasaran di dalam Malaysia, lalu istilah itu ditukar
kepada BFR kerana bank-bank Islam tidak memberi pinjaman
(lending) tetapi memberi pembiayaan (financing) melalui kontrakkontrak yang sah di sisi hukum Islam.
Antaranya mereka menggunakan kontrak BBA, selain itu ia juga
diguna untuk produk AITAB (Sewa beli), Musharakah Mutanaqisah dan
lain-lain.
Sekirannya BLR rendah, pelanggan bank konvensional adalah untung,
di mana jumlah bayaran keseluruhan pinjaman menjadi kurang.
Keadaan ini menimbulkan masalah kepada perbankan Islam kerana
pelanggannya sering membandingkan dengan BLR. Sebaliknya jika
BLR tinggi, perbankan konvensional terpakasa membayar lebih. Bagi
perbankan Islam, pelanggan tidak akan risau akan kenaikan BFR.

PEMIKIRAN MASYARAKAT
Masyarakat di Malaysia masih belum menghayati dan
menggunakan sepenuhnya perbankan Islam. Terdapatnya
tanggapan negatif terhadap perbankan Islam seperti:
Tanggapan bahawa perbankan Islam tidak ada apa bezanya
dengan perbankan konvensional, hanya pada nama sahaja
Keuntungan yang diambil oleh perbankan Islam tidak
mencerminkan Islam dengan menggap masih menggunakan riba
dan seharusnya lebih murah daripada perbankan konvensional
dan lain-lain.
Sehubungan dengan itu pendidikan kepada masyarakat berkaitan
dengan perbankan Islam perlu diambil perhatian yang serius oleh
semua pihak termasuk institusi perbankan Islam itu sendiri kerana
sudah menjadi kewajiban pada masa kini khususnya masyarakat
beragama Islam berurusan dengan perbankan Islam sepenuhnya.

KESEDIAAN BANK
Institusi perbankan Islam juga berhadapan dengan
kakitangan yang tidak begitu mahir dengan sistem
perbankan Islam terutamanya dengan produk-produk
perbankan Islam yang boleh dilaksanakan.
Ini menjadikan perkembangan sistem perbankan Islam
menjadi pasif dan kurang mendapat keyakinan daripada
masyarakat.
Operasi perbankan Islam masih dibayangi dan mirip-mirip
dengan apa yang dilakukan dalam perbankan
konvensional kerana kebanyakan kakitangan perbankan
Islam sebelumnya adalah bekerja dengan perbankan
konvensional.

Dalam inovasi dan teknologi terbaru contohnya


perbankan internet masih tidak diperluaskan lagi
sepertimana perbankan konvensional.
Dari segi pendokumentasian pembiayaan, dihadapi
cabaran daripada pelanggan yang merasakan rumit
kerana banyak dokumen kontrak yang perlu dimeterai
hasil akad jual beli berbanding perbankan konvensional
yang mengambil masa yang singkat,dokumen yang
ringkas serta penyerahan atau pengeluaran wang
pinjaman yang segera.

Operasi perbankan islam banyak mengeluarkan produk2 bayangan konvensional.


Produk seperti mengikut trend2 perbankan konvensional,
Perbankan islam masih ada sisa perbankan konvensional
Perbankan islam masih dipayungi perbankan konvensional spt windows2
perbankan islam yang dijlnkn di ngra kita cthnya produk baru yg ingin dikeluarkn
dibayangi produk2 konvsional krna kptusn pngeluaran produk diputuskn oleh ceo
dan menjadi spt lumrah bg mnjdikn perbankan islam spt tamak utk mndptkn
keuntungn.
Hnya ada bbrpA shj bnk yg mngmlkn spnuhnya perbnkn islm spt
arrjhi,bimb,muamlt
Membersihkan diri daripada elemen kerangka
Produk2 yg ditwrkn d msia tdk shrusnya berasa slsa krn produk yg dtwrkn dingra
lbh bdya saing dn kurang kontrvsi mngenai produk tsbut.
Dr sudut persaingan bnk islam msih tdk mmpu mnembusi luar ngra bbnding ngra
lain

PEMIKIRAN MASYARAKAT
Masyarakat masih kurang pendedahan mengenai perbankan Islam khususnya
yang beragama Islam masih adanya yang menggunakan perbankan konvensional
untuk mengatasi masalah ini, industri kewangan Islam mestilah secara berterusan
mendekati dan mendidik masyarakat. Untuk cara ini menjadi lebih efektif, institusi
kewangan Islam itu sendiri mestilah berpengetahuan dan faham tentang apa itu
kewangan Islam dan apa kemampuan kewangan Islam.
Institusi kewangan Islam perlu memperbanyakkan kajian dan penyelidikan yang
melibatkan semua peringkat meliputi pengawal selia, pengamal dan ahli akademik
bagi memperkukuhkan kefahaman. Pada masa yang sama, pelaburan terhadap
modal insan turut perlu diberi tumpuan kerana kurangnya pengetahuan dalam
kewangan Islam yang sering dikaitkan dengan kekurangan pakar berkelayakan
dalam bidang berkenaan. Justeru itu, ia telah memberi kesan kepada inovasi
produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang diperkenalkan.