Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA

01000 KANGAR,PERLIS
BIL

ISU/MASALAH

Tahap profesionalisme
sesetengah guru kimia
masih belum mencapai
tahap cemerlang

PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK: PANITIA KIMIA


PROGRAM
MATLAMAT
STRATEGI/AKTIVITI
Program
profesionalisme
guru-guru kimia

Memastikan
semua guru kimia
berpengalaman
dan mahir dalam
pengajaran dan
pembelajaran

INDIKATOR
KEJAYAAN

1.Kursus dalaman

1.Tiada aduan
daripada pelajar
dan ibu bapa

2.Pencerapan

2.Guru mendapat
markah
cemerlang dalam
pencerapan

3.Perkongsian ilmu
antara guru-guru kimia

3.Bilangan latihan
pelajar bermutu
dan mencapai
tahap yang telah
ditetapkan

4.Semakan buku latihan


dan laporan amali

4.Semua amali
kimia tingkatan 4
dan 5 dapat
dilakukan dengan
berjaya dan
mengikut jadual.

5.Penghasilan modul
pengajaran dan
pembelajaran

5.Modul
pengajaran dan
pembelajaran
yang berguna dan
berkesan dapat
dihasilkan.

TEMPOH
Jan hingga Okt

BIL

ISU/MASALAH

PROGRAM

MATLAMAT

STRATEGI/AKTIVITI

INDIKATOR
KEJAYAAN

TEMPOH

2.

Peratusan pelajar yang


mendapat A+,A dan Akurang dari 40 % walaupun
peratus lulus adalah 100 %

Program
peningkatan
kecemerlangan
SPM

Memastikan
pencapaian
cemerlang dari
segi kualiti dalam
peperiksaan SPM
dan disamping
mengekalkan
kelulusan 100%.

1.Program Teknik
Menjawab soalan kertas
2

1.Bilangan pelajar
yang mendapat
A+,A dan Adalam SPM
adalah 45%.

Jan hingga Okt

2.Program Mentor
Mentee
3.Program Gerak
Gempur SPM

2.Bilangan pelajar
yang lulus kimia
kekal 100 % bagi
SPM

4. Program Pecutan
Akhir SPM
5. Kem Kimia
3.

Pelajar lemah dan salah


konsep
Serta pelajar yang kurang
minat kimia.

Program
intervensi
Khusus

Memastikan
bahagian/topik
yang sukar
difahami dapat
dikenalpasti
melalui ujian
diagnostik dan
bahagian/topik
tersebut diajar
semula dengan
pendekatan yang
lebih berkesan

1.Program Kelas
Bimbingan Berfokus
untuk pelajar lemah
kimia SPM.
2.Program Ulangkaji
Intensif cuti akhir tahun
tingkatan 4.
3.Program mentor
mentee
4.Bengkel penghasilan
peta minda
5.Program mempelajari
kimia melalui internet

1.Tidak ada
pelajar yang gagal
dalam setiap ujian
dan peperiksaan
dalaman
2.Kedatangan
pelajar adalah
100%
3.Pelajar mampu
menghasilkan
peta minda yang
berkesan untuk
mengulangkaji.

Jan hingga Okt

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA


01000 KANGAR,PERLIS

PELAN TAKTIKAL PANITIA KIMIA


2015
Bil

Program

Objektif

Kelas Asertif Berfokus


(KAB) tg 5
Jadual disediakan pihak
pengurusan
Kelas Asertif Berfokus
Tg 4
Jadual disediakan oleh
Pihak Pengurusan

Menghabiskan sukatan awal dan


memberikan persediaan lebih
kepada pelajar untuk menghadapi
SPM

Guru kimia
tingkatan 5

Menghabiskan sukatan dan


memberikan pendedahan awal
kepada pelajar tingkatan 4

Guru
kimia tingkatan 4

Program Kelas
Bimbingan Berfokus

Program Gerak Gempur

Program PR-CHEM

Bengkel Penghasilan
peta minda

Teknik Menjawab
Soalan

Kem Kimia

Memotivasikan dan
meningkatkan kebolehan
menjawab soalan aras sederhana
dan rendah
Mendorong pelajar membuat
ulangkaji dan membiasakan
dengan soalan berformat SPM
Memotivasikan dan membantu
pelajar meningkatkan prestasi
Membantu kefahaman pelajar
dalam Kimia
Mendedahkan pelajar dengan
soalan dan teknik menjawab SPM
dengan betul
Memantapkan konsep pelajar
untuk membuat persediaan awal
menghadapi SPM bagi pelajar
Tingkatan 5 mengenai cara
menjawab dan format soalan
SPM

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/
Sumber

Jan-Jun

TOV

6.78

ETR

3.08

KPI

GPMP dalam SPM


GPMP dalam SPM

Jan - Okt

guru m/pelajaran
& penceramah
jemputan luar

Jun/Sep

RM300/
Panitia

guru m/pelajaran

Sept- Okt

RM100/
Panitia

guru m/pelajaran

Jan - Okt

guru m/pelajaran

Feb dan
Mac

RM200/
Panitia

guru m/pelajaran
dan jemputan luar

September

RM100/
Panitia

Guru m/pelajaran
& Panitia Kimia

Julai

RM15/
pelajar

6.78

3.08
3.08

GPMP dalam SPM

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

6.78

Bil

Program

Pecutan Akhir SPM

10

Pencerapan

11

Kursus dalaman

12
13
14

Perkongsian ilmu antara


guru-guru
Penghasilan modul
kimia
Program Ulangkaji
Intensif cuti akhir tahun
tingkatan 4.

Objektif
Memahirkan dan memantapkan
konsep pelajar untuk menghadapi
SPM
Memantapkan pengajaran dan
pengajaran guru
Memantapkan pengajaran dan
pembelajaran guru dan berkongsi
ilmu baru
Memahirkan dan memantapkan
konsep serta melatih guru baru
Memantapkan guru kimia dalam
pembinaan item
Memantapkan konsep pelajar
untuk membuat persediaan awal
menghadapi peperiksaan SPM.

Tanggungjawab

Tempoh

Ketua panitia dan


ahli panitia

Nov

Ketua Panitia dan


GKMP

Jan hingga
Sept

Ketua Panitia

Jan hingaa
Sept

Ketua Panitia dan


ahli panitia
Ketua panitia dan
ahli panitia

Jan hingga
Sept
Jan hingga
Sept

Ketua dan ahli


panitia

Nov
hingga Dis

Kos/
Sumber
RM3/
pelajar

TOV

ETR

KPI

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

80%

90%

Bilangan kali
pencerapan

80%

90%

Bilangan kali

80%

90%

Bilangan kali

RM300

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

RM3/
pelajar

6.78

3.08

GPMP dalam SPM

RM8/guru

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA


01000 KANGAR,PERLIS
CARTA PERANCANGAN AKTIVITI
PANITIA : KIMIA
BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AKTIVITI
Kursus dalaman
Pencerapan
Perkongsian ilmu antara guru-guru kimia
Semakan buku latihan dan laporan amali
Penghasilan modul pengajaran dan pembelajaran
Program Teknik Menjawab soalan kertas 2
Program Mentor Mentee
Program Gerak Gempur SPM
Program Pecutan Akhir SPM
Program Kelas Bimbingan Berfokus untuk pelajar lemah kimia
SPM.
Program Ulangkaji Intensif cuti akhir tahun tingkatan 4.
Bengkel penghasilan peta minda
Program mempelajari kimia melalui internet

JA
N

FE
B

APRI
L

ME
I

MA
C

JU
N

JULY

OGO
S

SEP
T

OKT

NO
V

14
15
16

Kem Kimia
Latih Tubi
Klinik Kimia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA


01000 KANGAR,PERLIS

ANALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2014


A
+

B
+

A-

C
+

Subje
k
Bil

Bil

%
1.6
3

0.

0
2

0.
6.4
5

0
0

KIMIA

Bil

Bil

Bil

6.5

0.

5.69

0.

0.

0.
14.2
9

0.

12.9

0.

7.14
16.1
3

0.

0.

0.

0.

0.

0.

18

%
14.6
3

Bi
l
1
4

7.69

0.
17.8
6

0.

9.68

25.
16.1
3

0.
3.8
5

0.

0.

%
1.6
3

Bil

Bil

6.5

0.
3.5
7

0.

0.

E
%

Bil

11.38

25
0

7.69
14.2
9

8.
11.54

Lulu
s

G
%
20.3
3

Bil

%
31.7
1
84.6
2

Bil

11

0.
14.2
9

27

3.57
19.3
5

6.45

12.9

16.

11

11.54

44.
23.0
8

8
13

39

4A
4D
4E

Gaga
l

Bil

Bil

Purata

%
31.7
1
84.6
2

Calon

Ambi
l

Gred

123

123

6.78

13

13

8.62

28

28

5.36

31

31

5.29

Bil

25

%
68.2
9
15.3
8
96.4
3
80.6
5

3.57
19.3
5

32.

17

68.

32.

25

25

8.

50.

13

50.

13

50.

26

26

8.

84
2

39
11
1

4M
4R

TOV DAN ETR TINGKATAN 5


MATA PELAJARAN

KIMIA

PENCAPAI
AN

BIL
CALON
DAFTA
R

TOV

123

BIL
CALO
N
AMBI
L
123

A+

A-

B+

C+

BIL
LULU
S

GPMP

18

14

25

39

84

6.78

ETR

123

123

24

12

12

16

19

21

19

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA


01000 KANGAR,PERLIS

SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 5 2015


KUMPULAN CEMERLANG
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama
YOUNG TECK SEONG
LEE EE VON
HO ZHEXIAN
CHIANG CHIN NING
LOW YEE PENG
HANNANI MAWARDDAH BINTI MUHAMMAD ABDUL HAFIZ
TAN YIE CHERN
NOR SYIFAA BINTI SHAFAI
YONG YI CHING
NUR FARHANI BINTI BADRUL HISHAM
VINUSA A/P VADIVEL
NUR IZZATI SYAHMIMI BINTI ISMAIL
ATHIRAH BINTI ROSDI
SITI NURAQILAH BINTI ABDUL RASHID
NUR ADLIN BINTI BADROL HISHAM
CHEN PEI GI
FATIHAH KHAIRANI BINTI SABRI
NG YEE EN
MUHAMMAD LUQMAN BIN KHAIRUL ANUAR
OOI ROUYEE
KOK ZHI YING

Kelas 2014
4E
4E
4E
4D
4E
4E
4E
4D
4D
4D
4E
4E
4E
4E
4E
4D
4D
4D
4R
4D
4E

Markah(TOV)
96
92
89
88
87
86
83
81
80
80
74
74
74
73
71
71
71
65
65
64
64

KELAS 2015
5D
5D
5D
5D
5D
5D
5D
5D
5D
5D
5E
5D
5D
5D
5E
5D
5E
5D
5D
5D
5D

ETR
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

123

3.08

22
23
24
25
26
27

CHONG CHYAW THONG


NUR IZZA SYAZIRA BINTI RAHIM
NUR SHAHIRAH BINTI MOHD. ZAKI
KARANMOHAN SINGH A/L MANMOHANSINGH
TEOH SHEEK WEEN
NUR NAJIEHA BINTI MOHD. PAUZI

4D
4D
4E
4D
4E
4D

63
62
62
62
60
60

5E
5E
5E
5D
5E
5D

A+
A+
A+
A
A
A

KELAS 2015
5E
5D
5A
5E
5E
5D
5D
5D
5E
5M
5E
5E
5E
5D
5D
5E
5M
5D
5M
5M
5D
5M
5A
5E
5E
5M
5E

ETR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AAAAAAAAAAAAB+
B+
B+
B+
B+
B+

KUMPULAN SEDERHANA
BI
L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NAMA
LOO SI YING
NUR IYANI IZZATI BINTI RAMLI
NUR HIDAYU BINTI HARIS
KHAIRUN NISAK BINTI PISOL
LOO LING NGOR
LIM YU XIN
AMIRAH HUSNA BINTI MAHRIM
SOHERNEA A/P KABILAN
CHOK PIN SHENG
NUR FAQIHAH BINTI HASNOL
NUR AKMAL BINTI SHARIZAL
KUNG YEE CHING
NURULATHIRAH FATMA BINTI RUSLI
NUR KHAIREEN JAZLINA BINTI IBRAHIM
IFFAH AMIRAH BINTI MOHD. NASIR
AYU THASHA ANINA BINTI ZULKIFLI
MUHAMAD FARHAN HANIF B AZIZAN
MOHAMMAD RAFIQ BIN MOHD. ZAHIR
MUHAMMAD RIFDEE BIN YUSREE
AMEERA NUR AIN BINTI ABDUL MUDZAMIR
RIFQAH AISARAH BINTI ROSLEY
AHMAD MANSUR B ADAM TAN
MUHAMMAD AFIQ BIN MOHD. AZLAN
SEAH YU
MUHAMMAD ARIF HAIKAL BIN MELI
MUHAMMAD SYAMIM BIN SHURAIMI
MOHAMAD ZAHRUL HAFIZ BIN MOHAMAD NOOR

KELAS
2014
4E
4D
4A
4E
4E
4D
4R
4D
4E
4M
4E
4D
4D
4D
4R
4R
4M
4D
4M
4M
4D
4M
4A
4D
4D
4M
4E

MARKAH
58
56
56
55
54
54
54
54
53
52
52
52
51
51
50
50
50
50
49
48
47
47
46
46
45
45
45

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

MUHAMMAD AIMAN BIN. NOR AZMEY


NUR AMIERA BINTI ZAINOL
NOORAINI BINTI MAJID
MOHAMMAD SYAFIQ BIN ZAHIR
NUR HAFIZAH BINTI RAMLI
NABILA BINTI AKHMARUL NIZAM
AMIR MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD. RAZIFF
CT NUR HILDA BT HIDZIR
HAZIQ AYMAN BIN YUSRI
NURHUMAIRA BT MOHD YUSOFF
ZULFAHMI BIN MAKHZANI
DANIAL AKMAL BIN DZULKIFLI
NUR SAKINAH BINTI KAMARUL ZAMAN
NURFATEHAH BINTI AHMAD NASIR
WAN SYAZA SYAFIQAH BINTI WAN SALIM
HAZMAN BIN ABU YAZID
MOHD. ATIF BIN MOHD. YAZIZ
NOOR ISMA NAJWA BINTI ISMAIL
NUR ALIAH DALILAH BINTI ZULKIFLI
SHARIFAH ZATI AFRUZ BINTI SYED AZLAN
NUR DANIA DAYINI BT MUHAMMAD YUSRI
YUSRINA YASMIN BINTI MUZANI
NUR HAZIRAH BINTI HISAM
MUHAMAD ASNAWI BIN ZAKARIA
NUR DINI BINTI ABD. JALIL
MUHAMMAD FIRDAUS B SHABANI
NABEEL BIN NOOR MOHAMEED
AFIF SYAHMI B MOHD RAFIEE
FADHLIL KAMIL BIN AHMAD JAIS
AMIN SYAMIL B SAFWAN STEPHEN

4D
4R
4E
4R
4R
4D
4M
4M
4M
4R
4M
4D
4R
4R
4E
4M
4R
4M
4R
4E
4R
4D
4D
4E
4M
4M
4E
4M
4M
4M

45
45
45
45
45
44
43
43
42
42
42
42
42
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

5E
5E
5E
5E
5E
5E
5M
5M
5M
5R
5M
5E
5R
5R
5R
5M
5E
5M
5R
5R
5R
5E
5E
5R
5M
5M
5R
5M
5M
5M

B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B+
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C+

KUMPULAN LEMAH
BIL
1
2
3
4

NAMA
HARSHANNA PILLAY A/P MARIMUTHU PILAY
NUR AMIRAH NADIAH BINTI KADZAN SATHAR
ARQILLA BINTI ABDUL GANI
WAN ISMAHANIM BT W. AHMAD RIDZUAN

TING 2014
4E
4R
4R
4R

MARKAH
39
36
35
35

TING 5 2015
5E
5R
5R
5R

ETR
C+
C+
C+
C+

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

FARHANAH BINTI ROSLAN


ANIS ZAYANI BINTI AZIZ
HAZLI BIN HAMDAN
NIKHORN A/L EERM
AMMAR FIRDAUS BIN ZUHAIRI
PUTERI SHAHIRA BINTI SHAHIME
WAN NUR SAKINAH BINTI WAN ABDULLAH ZUBIR
ALIATUL AQILAH BINTI AZALI
NURUL SYAZWANI BINTI HASNIZAM
NURUL ALIA NAFIS BINTI NAJMI
RAJA SYAQIF BIN RAJA HAFIZ
MUHAMMAD NUR FITRI BIN NORDDIN
MUHAMAD NAJMI BIN ABD. HAMID
MUHAMAD NAQIB FIRDAUS BIN ABD. KARIM
NUR DIYANA BINTI TASNEEM BUKHARI
MUHAMMAD ZAIM BIN ZAINI
ALIFF AMSYAR BIN AZIZ
NUR NADZIFA AINA BINTI JAMIL
FATIN IZZATI BINTI AHMAD FADZLI
MUHAMMAD ADAM B. AB RAZAK
NUR ADLLENA BINTI NAZRI
FATIN NOR FAIQAH BINTI ZAINAL ABIDIN
NUR SYAHIRAH BT SAAD
MOHD. SYAZWAN DANIAL BIN AZIZ UL
NUR ADILA SUHAILI BINTI ZULHIZAM
NURUL AISYAH BT ABD RAHIM
MUHAMMAD ILHAM BIN SAIDI
SYARFA BINTI SALLEH
MUHAMMAD ALIFF SYAFIQ BIN MOHD. NOOR
NUR SYAKIRA HUDA BINTI RADZI
MUHAMMAD AIMAN JARIS BIN AMRI
MUHAMMAD SYAMIL BIN SAZALI
NURUL DALILA KHAIRUNNISA BINTI MOHD LUTFI
MUHAMMAD IRFAN BIN ZAINUDDIN
NURFATINI BINTI MAWARDI

4E
4E
4R
4M
4A
4R
4R
4R
4R
4M
4M
4R
4M
4E
4R
4E
4M
4A
4D
4A
4A
4R
4A
4M
4R
4A
4M
4A
4A
4M
4E
4A
4A
4A
4R

35
34
34
34
32
31
31
31
31
30
28
28
28
28
28
28
28
28
27
25
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
23
22
21
20
19

5R
5R
5R
5M
5A
5R
5R
5R
5R
5M
5M
5R
5M
5R
5R
5R
5M
5A
5R
5A
5A
5R
5A
5M
5R
5A
5M
5A
5A
5M
5R
5A
5A
5A
5R

C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DERMA


01000 KANGAR,PERLIS
PELAN OPERASI

Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Seminar dan Bengkel Teknik Menjawab Kimia SPM Kertas 2


Memberi pendedahan dan fokus kemahiran menjawab soalan kertas 2 kepada calon SPM
1 hari
Semua murid yang mengambil subjek Kimia SPM

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau
sepanjang program)
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan dilakukan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik

Pemantauan

Semua guru Kimia Tingkatan 5


1.Menyediakan kertas kerja untuk seminar
2.Mendapatkan penceramah luar pemeriksa kertas 2 kimia SPM
3.Menghantar surat jemputan kepada penceramah
4.Menempah bilik mesyuarat sekolah sebagai tempat seminar
5.Menyediakan bahan seminar untuk pelajar
6.Perlaksanaan program
7.Penilaian

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Borang penilaian akan diberikan kepada murid-murid sebaik selepas program dilaksanakan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


(mengikut keadaan)untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Pelan Operasi Bidang/Unit/Panitia : kimia


Nama Program
Objektif

Program PR-CHEM
Membantu murid-murid lemah dalam penguasaan konsep kimia

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Setiap 2 minggu
Semua murid pencapaian lemah dalam Kimia (markah kurang 40 semasa peperiksaan akhir
tahun tingkatan 4 )
Semua guru Kimia
1. Kenal pasti murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk dilatih sebagai PR-Kimia (murid
cemerlang kimia yang mendapat A semasa peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 )
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (murid yang mendapat markah kurang dari 40 semasa
peperiksaan akhir tahun tg 4)
3. Mewujudkan kumpulan-kumpulan PR-Chem di mana seorang PR-Chem akan
membimbing dua orang rakannya dari kumpulan sasaran.
4. Menyediakan soalan-soalan latihan asas bagi setiap topik yang dipelajari dan setiap
kumpulan PR-Chem menjawab soalan latihan di luar waktu PdP dan berjumpa dengan
guru kimia dari masa ke semasa untuk perbincangan kumpulan
5. Pelaksanaan aktiviti 2 minggu sekali
6. Penilaian program

Kekangan
Pemantauan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan dilakukan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Borang penilaian akan diberikan kepada murid-murid sebaik selepas program dilaksanakan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Pelan Operasi Bidang/Unit/Panitia : KIMIA


Nama
Program
Objektif

Latih-tubi Esei Berpandu (Guided Essay Drilling)

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Satu jam setiap minggu sepanjang tahun


Semua murid yang mengambil subjek Kimia SPM

Kekangan
Pemantauan

Melatih murid agar tahu dan faham kaedah sebenar menjawab soalan kimia berbentuk esei dan
berupaya mengatasi perasaan tidak yakin untuk menjawab

Semua guru Kimia


1. Kenal pasti kumpulan sasaran dengan diketuai oleh PR-Chem
2. Taklimat program
3. Penggunaan bahan program adalah soalan-soalan esei SPM sebenar tahun-tahun lepas
4. Pelaksanaan aktiviti 1 jam seminggu di kelas masing-masing semasa guru menghadiri
Bicara Profesional
5. Penilaian aktiviti
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan dilakukan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Borang penilaian akan diberikan kepada murid-murid sebaik selepas program dilaksanakan
Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai
:
Tarikh
:

Anda mungkin juga menyukai