Anda di halaman 1dari 7

SMK TINGGI SARIKEI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


2015
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN DUA
1 /4 JAM

Arahan : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi DUA bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B
2. Jawab semua soalan

Nama: _____________________________________________________________
Nama: _____________________________________________________________
Tingkatan: __________________________________________________________
Tingkatan: __________________________________________________________

Disediakan oleh:

Disemak oleh

disahkan oleh:

___________________

______________________

______________________

( LEE DAWATA )
Guru MP
PSK

( JOSEPHINE RUNDAI )
Guru MP
PSK

( KIEW KEE CHING )


GK Kemanusiaan
SMK Tinggi Sarikei

Bahagian A: Soalan Objektif (20 Markah)


Pilih dan bulatkan jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan berikut.
1. Kecemerlangan diri boleh ditakrifkan sebagai:
A. Tingkah laku positif seseorang individu.
B. Usaha berterusan untuk meraih kejayaan.
C. Objektif yang nyata dalam tempoh tertentu.
D. Kejayaan tertinggi yang dicapai oleh seseorang individu
2. Yang mana satukah bukan ciri-ciri kecemerlangan diri?
A. Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat.
B. Bertanggungjawab.
C. Sentiasa berusaha memajukan diri.
D. Suka menangguhkan masa.
3. Apakah yang wajar dilakukan oleh seseorang setelah dirinya diberi label negatif oleh orang
lain?
A. Menegur sikap orang tersebut.
B. Mempertahankan maruahnya.
C. Membuat refleksi diri.
D. Mencipta kecemerlangan.
4. Ali bertekad untuk memperbaiki kelemahan dirinya agar dapat meningkatkan
kecemerlangan dirinya. Langkah pertama yang dilakukannya ialah membuat refleksi diri.
Ali telah menyenaraikan beberapa ciri-ciri dirinya yang cemerlang dan kurang cemerlang.
Antara ciri-ciri berikut, manakah yang kurang cemerlang?
A. Tidak menepati masa.
B. Suka membaca.
C. Peramah.
D. Suka menolong orang.
5. Apakah kebaikan berfikir secara optimis?
A. Dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi.
B. Tidak mudah dipengaruhi oleh unsur negatif.
C. Dapat bersaing dengan orang lain.
D. Dapat bertindak dan berfikir secara agresif.
6. Komunikasi boleh berlaku dalam tiga bentuk. Antara berikut yang manakah merupakan
komunikasi bukan menggunakan simbol?
A. Lampu isyarat trafik.
B. Pernyataan Dilarang Merokok.
C. Papan tanda had laju di lebuh raya.
D. Isyarat jari tangan di bibir supaya senyap semasa di perpustakaan.

7. Pernyataan di bawah merupakan komunikasi yang berkesan kecuali..


2

A. Memahami maklumat tersirat daripada pernyataan tersurat yang disampaikan


dengan meneliti perasaan yang mengiringi pernyataan tersebut.
B. Menanyakan soalan untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas.
C. Mengelak daripada membuat rumusan atau andaian sebelum mendengar penjelasan
yang diberikan terlebih dahulu.
D. Membuat kerja lain ketika orang sedang bercakap.
8. Kita boleh bercakap secara terus-terang tanpa menggores hati atau perasaan seseorang
dengan menggunakan teknik..
A. Lisan atau verbal.
B. Komunikasi yang berkesan.
C. Bahasa badan atau non-verbal.
D. Simbol.
9. Setiap pekerjaan tidak akan berjaya hanya berbekalkan semangat tanpa disertai
A. Sikap sambil lewa.
B. Usaha dan kerajinan.
C. Sumber kewangan yang kukuh.
D. Bantuan daripada orang lain.
10. Sanjana berminat dalam bidang rekaan fesyen. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang
pereka fesyen yang terkenal. Apakah nilai yang perlu diamalkan oleh Sanjana untuk
mencapai cita-citanya.
A. Yakin diri
B. Putus asa
C. Hemah tinggi
D. Lemah semangat
11. Berikut merupakan cara-cara untuk meningkatkan perpaduan dalam keluarga kecuali
A. Sentiasa mengambil berat dan bertimbang rasa.
B. Menunjukkan penghargaan dan perasaan kasih sayang.
C. Bergaduh sesama sendiri dengan anggota keluarga.
D. Bersama-sama memikul tanggungjawab dengan baik.
12. Antara berikut, yang manakah bukan tanggungjawab ibu bapa?
A. Menjaga kebajikan ahli keluarga.
B. Memberi didikan yang secukupnya.
C. Menyediakan sepenuh kebebasan kepada anak-anak.
D. Meluangkan masa bersama anak-anak.

13. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Peribahasa ini menggambarkan
A. Segala suka duka dan cabaran hidup akan dikongsi bersama-sama.
3

B. Perselisihan antara anggota keluarga biasanya tidak akan bertahan lama dan akan
berbaik semula.
C. Segala konflik dalam keluarga akan dikongsi bersama-sama.
D. Setiap anggota keluarga akan berusaha untuk mengelakkan konflik.
14. Adik anda telah dimarahi oleh ibu bapa anda kerana mendapat keputusan peperiksaan yang
kurang memuaskan. Apakah tindakan anda?
A. Menyindirnya kerana tidak mendapat keputusan yang bagus.
B. Memarahinya dan mengungkit perkara yang lalu.
C. Memujuk dan memberi kata-kata perangsang.
D. Mengejek dan mentertawakan dirinya.
15. Antara berikut, yang manakah bukan tugas dan tanggungjawab anak-anak?
A. Mengikut nasihat ibu bapa
B. Mematuhi peraturan keluarga
C. Menyediakan kediaman untuk keluarga.
D. Saling membantu sesama keluarga.
16. Hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa anda bakal tiba. Apakah tindakan anda dan ahli
keluarga yang lain?
A. Tidak mempedulikan tarikh tersebut.
B. Mengadakan majlis untuk meraikan mereka.
C. Meminta ibu bapa membelanja ahli keluarga.
D. Berpura-pura tidak mengingati tarikh tersebut.
17. Perlakuan yang manakah menunjukkan sikap sayang akan keluarga?
A. Mementingkan rakan-rakan daripada anggota keluarga.
B. Menceritakan masalah keluarga kepada orang lain.
C. Malu untuk bercerita tentang keluarga kepada rakan-rakan.
D. Tidak berkira dan sentiasa membantu anggota keluarga.
18. Keluarga anda ingin berkelah pada hujung minggu. Apakah reaksi anda?
A. Lebih suka berada bersama-sama rakan.
B. Menyertai perkelahan tersebut.
C. Memberi pelbagai alasan untuk tidak turut serta.
D. Memilih untuk tinggal di rumah sahaja.
19. Apakah langkah yang perlu diambil sekiranya salah seorang daripada ahli keluarga anda
ditimpa malang?
A. Membiarkannya menyelesaikan masalah tersebut seorang diri.
B. Berbincang dan cuba mencari jalan penyelesaian.
C. Menghindarkan diri daripada bertemu dengannya.
D. Mengejek-ejek dan mempersendakan dirinya.
20. Bukti yang jelas bagi menggambarkan amalan hidup bermasyarakat di Malaysia ialah
A. Semua anggota masyarakat tidak takut untuk keluar dari rumah.
4

B. Masyarakat bebas menjalani kehidupan seharian tanpa gangguan.


C. Semua anggota masyarakat boleh hidup bersama tanpa mengira perbezaan latar
belakang.
D. Masyarakat masih boleh bertegur sapa dengan jiran tetangga yang berbeza latar
belakang.
Bahagian B : Soalan Struktur (20 Markah).
Jawab semua soalan dan tulis jawapan di ruang yang disediakan.
1. Nyatakan 4 aspek Penilaian Kecemerlangan Diri [4M]
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________

2. Senaraikan ciri-ciri perwatakan terpuji yanbg menjamin kesejahteraan diri [6M] .


1.
2.
3.

Ciri-ciri perwatakan terpuji


4.
5.
6.

3. Tuliskan dialog yang sesuai bagi situasi berikut untuk tujuan menunjukkan komunikasi
yang sopan. [6M]
Bil
1.

2.

3.

Situasi
Dialog yang sesuai
Hari Sukan telah diadakan di
sekolah anda. Anda dan beberapa
rakan anda telah ditugaskan untuk
membantu guru di bahagian
penyelia peserta
Anda ingin meminta izin untuk
menyertai perkhemahan pengakap
daripada ibubapa anda.
Rakan baik anda ditimpa
kemalangan dan dimasukkan ke
hospital. Anda pergi melawatnya.

4. Senaraikan cara-cara memupukan perpaduan dalam keluarga. [4M]


a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________

c) ____________________________________________________________
d) ____________________________________________________________

SKEMA JAWAPAN

SOALAN OBJEKTIF
1. A

2. D
6

3. C
4. A
5. B
6. B
7. D
8. B
9. B
10. A
11. C
12. C
13. B
14. C
15. C
16. B
17. D
18. B
19. B
20. C