Anda di halaman 1dari 3

IPG KAMPUS BATU LINTANG

KUCHING SARAWAK

MUHAMMAD ADAM BIN ROSLAN


PISMP BI(SK) 2 JAN 2013
ELM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KSSR

TAHUN
: Tahun 4 Bestari
SUBJEK
: Pendidikan Moral
IPG KAMPUS BATU LINTANG
MASA
: 7.30 pagi 8.30 pagi
KUCHING
SARAWAK
TEMA
: Saya dan Jiran
TAJUK
: Membantu Jiran Amalan Mulia
NILAI
: Baik Hati
STANDARD KANDUNGAN
: 2. Baik hati
LANGKAH-LANGKAH
PERKARA
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri
Set Induksi
1. Guru meminta murid untuk membaca cerita tentang membantu jiran di
sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan
(5 minit)
halaman 9 buku teks.
moralbersama
secara tulus
ikhlas
2. Gurusokongan
bersoal jawab
murid
mengenai cara, kepentingan, dan

MUHAMMAD ADAM BIN ROSLAN


PISMP BI(SK) 2 JAN 2013
ELM

CATATAN
Buku Teks
(m/s: 9)

2.1 Memberi
bantuan kepada
jiran
perasaan Janus
semasa membantu
jirannya.
3. Guru bertanya kepada murid tentang pengalaman mereka membantu
STANDARD PEMBELAJARAN jiran
: 2.1.1
Langkah 1

4.

(15 minit)
5.
6.
7.
OBJEKTIF
Langkah 2
(20 minit)

Menceritakan cara memberi bantuan kepada


jiran
Guru memaparkan video tentang semangat kejiranan bantu membantu
2.1.2
Menghuraikan kepentingan memberi
keapda
para
murid.
bantuan
Guru membincangkan
cara kita perlu membantu jiran berdasarkan video
kepada jiran
tersebut.
Meramalkan
perasaan
apabila memberi
Guru2.1.3
meminta
murid-murid
untuk memberi
cara-cara lain yang boleh
bantuan kepada jiran
digunakan untuk membantu jiran yang mengalami kebakaran rumah.
Guru meminta para murid menulis semua cara-cara yang dibincangkan
2.1.4 Mengamalkan sikap membantu jiran
ke dalam buku rampaian Pendidikan Moral.
: Pada akhir pembelajaran murid dapat:

Penaakulan Moral :
8. Guru memaparkan slaid yang mengandungi beberapa situasi untuk
Menyatakan cara membantu jiran dengan baik.
dibincangkan bersama murid.
Moralmurid
: untuk memberikan respon tentang tindakan
9. GuruPerasaan
meminta para
senang membantu
jiran.
yangBerasa
patut dilakukan
berdasarkan
situasi-situasi tersebut.
10. GuruPerlakuan
mengedarkan
lembaran
kerja
kepada murid-murid.
Moral :
11. Guru meminta murid-murid untuk mengisi tempat kosong dengan
Mempraktikkan sikap bantu-membantu sesama jiran
jawapan yang betul berdasarkan situasi yang diberi pada lembaran kerja.
tetangga di kawasan perumahan sendiri.

Langkah 3
12. Guru meminta untuk para murid berkongsi jawapan dengan cara
PENGETAHUAN SEDIA ADA
: Murid sudah ada pengalaman berada dalam
(15 minit)
melakonkan semula situasi tersebut dan tindakan yang perlu dilakukan.
hidup berjiran.
13. Parakomuniti
murid berkongsi
mengenai kesan yang diperolehi berdasarkan
EMK
: Kreativiti menjana idea, sumbang saran.
BAHAN BANTU MENGAJAR tindakan
: Bukuyang
teksdilakukan.
Pendidikan Moral Tahun 4, Projektor
LCD, Persembahan Powerpoint, Video, Lembaran
Kerja.

Pembentangan Slaid
Powerpoint
Video Upin Ipin (Ikhlas Dari
Hati Musim 5 Bahagian 1)
Buku Rampaian Pendidikan
Moral
Pembentangan Slaid
Powerpoint
Lembaran Kerja

IPG KAMPUS BATU LINTANG


KUCHING SARAWAK

Penutup

PISMP BI(SK) 2 JAN 2013


ELM

14. Guru membuat sesi refleksi terhadap pembelajaran pada hari tersebut.
15. Guru membuat konklusi.

(5 minit)

REFLEKSI

MUHAMMAD ADAM BIN ROSLAN

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai