Anda di halaman 1dari 5

LUMUT

BORANG SOAL SELIDIK PENGHAYATAN PELAJAR DI DALAM


PELAKSANAAN SOLAT
BAGI PELAJAR INSTITUT KEMAHIRAN MARA LUMUT, PERAK
SOAL

SELIDIK

INI

ADALAH

UNTUK

MENGUMPUL

MAKLUMAT

MENGENAI

PENGHAYATAN PELAJAR DI DALAM PERKARA SOLAT. JAWAPAN YANG IKHLAS DARI


ANDA AMAT DIPERLUKAN. SEGALA MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN ADALAH
SULIT. KERJASAMA YANG ANDA BERIKAN AMAT DIHARGAI DAN DIUCAPKAN TERIMA
KASIH.
SOAL SELIDIK INI TERDIRI DARIPADA EMPAT
BAHAGIAN; A, B, C DAN D.
A : LATAR BELAKANG/ MAKLUMAT PELAJAR
B : PENDIDIKAN SOLAT
C : PENGETAHUAN TENTANG SOLAT
D : PENGHAYATAN SOLAT
ARAHAN : PELAJAR DIKEHENDAKI MENANDAKAN
/
BERKENAAN.

DI PETAK YANG

A. LATAR BELAKANG/ MAKLUMAT PELAJAR


1. NAMA
:________________________________________________________________________________
2. JANTINA : LELAKI

PEREMPUAN

3. USIA
: 18 TAHUN
TAHUN

19 TAHUN

20 TAHUN

MELEBIHI 21

4. TINGGAL BERSAMA :
IBUBAPA

BAPA

IBU

DATUK /

NENEK
MAKCIK/PAKCIK

RAKAN

LAIN-LAIN

5. PEKERJAAN IBUBAPA / PENJAGA :


KAKITANGAN KERAJAAN

KAKITANGAN SWASTA

BURUH
KILANG
LAIN-LAIN

SENDIRI

BERNIAGA

6. PENDAPATAN KELUARGA :
KURANG RM1000.00
RM3000.00 RM5000.00

RM1000.00 RM3000.00

MELEBIHI RM5000.00

ARAHAN : PELAJAR DIKEHENDAKI MENANDAKAN


/
BERKENAAN.

DI PETAK YANG

B. PENDIDIKAN SOLAT
7. SIAPAKAH YANG MULA-MULA MENGAJARKAN ANDA TENTANG SOLAT
KELUARGA
LAIN-LAIN

USTAZ/USTAZAH

RAKAN

Sila Nyatakan: ____________________

8. ADAKAH ANDA FAHAM MAKNA SETIAP BACAAN DALAM SOLAT?


YA

TIDAK

9. ADAKAH ANDA TAHU TUJUAN SOLAT?


YA

TIDAK

ARAHAN : PELAJAR DIKEHENDAKI MENANDAKAN


/
BERKENAAN.

DI PETAK YANG

C. PENGETAHUAN TENTANG SOLAT


PENGETAHUAN TENTANG HUKUM DAN RUKUN SOLAT

NO

SOALAN

10. Hukum menunaikan solat fardhu adalah wajib.


11. Solat fardhu terdiri daripada 13 rukun.
12. Solat dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri
dengan salam.
13. Berkata-kata di dalam solat akan membatalkan solat.
14. Bacaan rukuk sunat dibaca ketika solat.
15. Membaca Surah Al-Fatihah adalah wajib di dalam solat.
16. Sebelum solat wajib berwuduk.
17. Rukuk dan sujud wajib ada tomaninah.

BENAR

SALAH

TIDAK
PASTI

PENGETAHUAN DAN KELANCARAN BACAAN DALAM SOLAT


NO
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BACAAN

TAHU &
LANCAR

TIDAK
LANCAR

TIDAK TAHU

Doa Iftitah
Surah Al-Fatihah
Ruku
Itidal
Sujud
Duduk Antara Dua Sujud
Duduk Tahiyyat (Tasyahud Awal)
Duduk Tahiyyat Akhir (Tasyahud Akhir)
Memberi Salam
Doa Qunut (Solat Subuh)

ARAHAN : PELAJAR DIKEHENDAKI MENANDAKAN


/
BERKENAAN.

DI PETAK YANG

D. PENGHAYATAN SOLAT
18. PADA KEBIASAANNYA, BERAPA KALIKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT FARDHU DALAM
SEHARI
5 KALI

4 KALI

3 KALI

2 KALI

1 KALI

0 KALI
19. ADAKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT JUMAAT (Jika anda seorang lelaki).
YA

TIDAK

KADANG-KADANG

20. ADAKAH ANDA RASA BERSALAH JIKA TIDAK MELAKUKAN SOLAT?


YA

TIDAK

21. ADAKAH ANDA RASA BERDOSA JIKA TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.


YA

TIDAK

SILA JAWAB SOALAN DIBAWAH BAGI YANG MENUNAIKAN SOLAT SAHAJA.


22. PADA KEBIASAANNYA, DI MANAKAH TEMPAT YANG PALING KERAP ANDA MENUNAIKAN
SOLAT.
MASJID

SURAU

RUMAH

DORM

23. ADAKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT SECARA BERJAMAAH.


YA

TIDAK

KADANG-KADANG

24. SIAPAKAH YANG MENDORONG ANDA UNTUK MENUNAIKAN SOLAT.


KELUARGA
DIRI SENDIRI

GURU/WARDEN

RAKAN

25. ADAKAH ANDA BERASA SEDIH JIKA KELUARGA ANDA TIDAK BERSOLAT.
YA

TIDAK

26. ADAKAH ANDA MENASIHATI KELUARGA ANDA YANG TIDAK BERSOLAT


YA

TIDAK

27. ADAKAH ANDA BERASA SEDIH JIKA RAKAN ANDA TIDAK BERSOLAT.
YA

TIDAK

KADANG-KADANG

28. ADAKAH ANDA MENASIHATI RAKAN ANDA YANG TIDAK BERSOLAT


YA

TIDAK

KADANG-KADANG

SILA JAWAB SOALAN DIBAWAH BAGI YANG TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.


29. MENGAPA ANDA TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.
MALAS

SIBUK

TIDAK PANDAI

LUPA

30. JIKA ANDA TIDAK BERSOLAT ADAKAH ANDA AKAN DIMARAHI OLEH KELUARGA ANDA.
YA

TIDAK

KADANG-KADANG

31. ADAKAH KELUARGA ANDA MENGAMBIL BERAT TENTANG SOLAT.


YA

TIDAK

32. BILAKAH ANDA AKAN MENUNAIKAN SOLAT.


DEWASA

BEKERJA

TUA

TIDAK PASTI

KAHWIN

KESAN DAN CADANGAN YANG MENGLIBATKAN SOLAT.


33. ADAKAH ANDA BERMINAT UNTUK MENGHADIRI KELAS BELAJAR SOLAT?
YA

TIDAK

34. ADAKAH ANDA BERSETUJU JIKA WAKTU KHAS DIPERUNTUKAN UNTUK SOLAT ZOHOR
DAN ASAR SECARA BERJEMAAH SEBELUM WAKTU PEMBELAJARAN TAMAT

YA

TIDAK

35. NYATAKAN CADANGAN BAGAIMANA PIHAK IKM LUMUT BOLEH MEMBANTU PELAJAR
MENINGKATKAN PENGHAYATAN DAN PELAKSANAAN SOLAT.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

******************** TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN


**********************