Anda di halaman 1dari 25

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 - 2019


1. MUKADDIMAH
Rancangan Jangka panjang tahun 2014 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi
serta penghayatan murid-murid beragama islam terhadap penghayatan Pendidikan Islam
ketika mereka berada di sekolah mahupun di luar kawasan sekolah.
Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan muridmurid beragama Islam di sekolah ini khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran dan
Pembelajaran Pendidikan Islam dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam KSSR
Pihak sekolah dan PIBG sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Panitia
Pendidikan Islam dalam memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khususnya
dalam menjayakan program-program yang telah dirancang.

2. ANALISA PERSEKITARAN
SK Penimbawan terdiri daripada 250 orang murid berbangsa Bajau. 100% adalah
merupakan murid berbangsa Bajau beragama Islam. Kebanyakkan murid menetap di
sekitar kawasan berhampiran sekolah. Namun begitu kebanyakan murid adalah datang
daripada keluarga yang berpendapatan dan berpendidikan sederhana dan rendah.
3. MATLAMAT
Pendidikan Islam Sekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan fardu
ain berteraskan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dengan
memberi tumpuan untuk melahirkan insan yang seimbang, berilmu, beriman, berakhlak
mulia, berketerampilan dan beramal soleh sebagai hamba Allah yan bertaqwa
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
1

4. OBJEKTIF
Selain daripada tanggungjawab dan amanat untuk memberi pendedahan menyeluruh
kepada semua pelajar yang beragama islam, Panitia Pendidikan Islam juga mempunyai
objektif antaranya ialah :
1. Meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz serta memahami dan menghayati
pengajaran dari surah-surah tertentu.
2. Meningkatkan dan mencapai sasaran peratus kelulusan murid seperti yang telah
ditetapkan.
3. Mengenalpasti masalah / kelemahan dan mengatur strategi berkesan untuk
mengatasinya.
4. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan dari segi
pengetahuan dan kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab.
5. Murid dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.
5. VISI :
Melahiran murid yang :

Berilmu pengetahuan

Beriman

Beramal soleh

Berakhlak mulia

Bertanggungjawab

Berketerampilan

Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Memberikan sumbangan positif terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.


6. MISI

Membentuk insan yang berilmu, beriman dan beramal.

Kecemerlangan di bidang kurikulum.

Mewujudkan hubungan yang rapat antara pelajar, guru dan ibubapa.

7. MOTO :

Berilmu

Beriman

Beramal

8. CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015


Penasihat

: En. Rahman Awang


(Guru Besar SK Penimbawan)

Pengerusi

: En. Anjil Bin Dalil


(PK Kurikulum)

Ketua Panitia

: En. Mohamad Nadzri

Setiausaha

: Cik Rohayu Mohamad Deroh

Ahli jawatankuasa

En. Ahmad Munsif Bin Ismail


Pn. Masnih
Pn. Azura
Pn. Nordiana
En. Mustapah

9. PERANAN DAN TUGAS AM GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN J-QAF

BIL
1

PERANAN
DAN TUGAS
Ketua Pantia

HURAIAN TUGAS
o Bertanggungjawab di atas perancangan, perjalanan dan
kemajuan panitia.
o Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan
Pendidikan Islam .
o Memastikan semua Guru Pendidikan Islam menggunakan
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang terkini.
o Memastikan semua guru memberi kerja atau latihan
Pendidikan Islam yang secukupnya sama ada di bilik darjah
mahupun kerja rumah.
o Menyimpan rekod perkhidmatan guru-guru Pendidikan Islam
yang terkini
o Menentukan jadual waktu Pendidikan Islam dan guru-guru
pembimbing kepada guru-guru pelatih.
o Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam .
o
Memastikan semua guru Pendidikan Islam
membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut
format yang ditentukan.
o
Menentukan buku-buku kerja Pendidikan Islam
bagi setiap kelas.
o
Memastikan semua guru Pendidikan Islam
menyediakan rancangan tahunan dan harian.
o
Memeriksa buku latihan pelajar dari semasa ke
semasa Mengemas kini pengetahuan semua hal yang
berkenaan Pendidikan Islam .
o
Menyelia pengajaran dan pembelajaran semua
guru Pendidikan Islam terutama guru-guru baru dalam usaha
membantu mereka.
o
Mengadakan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam
sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.
o
Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan
Islam .
o
Menentukan jadual waktu kelas bagi semua guru
Pendidikan Islam .
o
Menentukan jadual waktu kepada guru-guru
pelatih

Setiausaha

Bendahari

Penyelaras
Papan
Kenyataan

Penyelaras
Surau

Penyelaras
PAFA

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa


ke semasa.

o Menyediakan surat-surat Pekeliling Panitia Pendidikan Islam


atas arahan Ketua Panitia Pendidikan Islam .
o Menyediakan agenda-agenda untuk semua Mesyuarat
Panitia Pendidikan Islam .
o Mencatat minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia
Pendidikan Islam .
o Membentang minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia
Pendidikan Islam .
o Menguruskan semua surat keluar masuk Panitia Pendidikan
Islam .
o Menyediakan laporan bagi setiap kali program Panitia
Pendidikan Islam .
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa
o Mengesahkan penerimaan sumbangan untuk Panitia
Pendidikan Islam .
o Menyimpan catatan-catatan kewangan dan wang Panitia
Pendidikan Islam .
o Membentangkan penyata kewangan Panitia Pendidikan
Islam dalam setiap kali Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .
o Mengemas kini penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam
dari semasa ke semasa.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.
o Memastikan Papan Kenyataan Pendidikan Islam digunakan
dengan bahan bercetak Pendidikan Islam yang berfaedah
dan dikemas kini.
o Menyelia tugasan pelajar untuk ditampal di papan kenyataan
Pendidikan Islam .
o Memastikan bahan bercetak di papan kenyataan Pendidikan
Islam bertukar-tukar sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa
Menyediakan kemudahan yang di perlukan untuk surau
Memastikan surau sentiasa berada dalam keadaan bersih
Menyediakan buku rekod penggunaan surau
Menyediakan laporan penggunaan surau
Memastikan dan menyusun program-program yang
dilakukan di surau
o Memastikan penilaian PAFA talah dilaksanakan dengan baik
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Penyelaras
KAFA

Penyelaras
TASMIK

Penyelaras jQAF

10

bermula dari tahun satu hingga tahun enam.


Membantu guru-guru PAFA untuk meyelasaikan penilaian
setiap pelajar tahun enam dengan sempurna.
Memastikan sijil diberikan kepada murid yang telah lulus
penilaian PAFA.
Memastikan laporan PAFA dihantar menepati waktunya.
Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual pelaksanaan KAFA


o Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru KAFA
o Memastikan semua guru KAFA menjalankan tugas dengan
baik
o Menyediakan jadual KAFA untuk semua ibu bapa
o Memastikan kelas tasmik bejalan seperti yang dirancangkan
o Menyediakan jadual tasmik dari tahun 1 sehingga tahun 6
o Menyediakan laporan berkala tasmik dan memastikan
laporan dihantar kepada Sektor Pendidikan Islam
o Memastikan semua pelajar mengikuti kelas tasmik
o Membantu guru-guru j-QAF
o Menyelia dan membimbing guru-guru j-QAF untuk dibuat
laporan kepada ketua panitia.
o Memastikan laporan pelaksanaan j-QAF dihantar menepati
waktunya.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual kem solat untuk semua pelajar yang


beragama Islam
Penyelaras Kem
o Memastikan kem solat berjalan seperti yang dirancangkan
Bestari Solat
o Memastikan duit peruntukan kem solat pelajar di gunakan
mengikut kadar yang ditentukan

10. TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015

BIL

PERKARA

TARIKH

TINDAKAN

BIL
23

AKTIVITI
Celik Bahasa
Arab

TARIKH
Sepanjang
Tahun

TINDAKAN

9 Januari
2015
Sepanjang
Tahun

Setiausaha

1
24
2
25

Mesyuarat
Panitia
Info Bahasa
ArabKali 1

25
4

Sambutan
Maulidur Rasul Jan 2015
14 Januari
2015
Kalimah Mingguan
Nov 2015
Hari Pendidikan Islam
Info Agama
Jan 2015
Nov2015
2015
7
Mac
Peringkat Sekolah
Ops PAFA
Nov2015
2015
Mesyuarat
Panitia Kali 2 Jan 2015
20Mac

26
5

Pintar Al-Quran
2014
Sambutan
Israk Dan Mikraj 18 September
27 Mei 2015

24
3

Jan 2015
Nov2015
2015
29 Jun

Semua Ahli Panitia


Setiausaha

27
6

Celik
IhyaAl-Quran
Ramadhan

28
7

Kem Pemulihan
Sambutan
Nuzul Jawi
Al-Quran

29
8

Pintar Jawi
Sambutan
Aidil Fitri

Sepanjang
28 JulaiTahun
2015

Semua GPI dan j-QAF

30
9

Kuiz Imlak
Mesyuarat
Panitia Kali 3

24 Oktober
31 Julai2015
2015

Setiausaha

10

Tadarrus Al-Quran

15 - 27 Julai 2015

11

Sambutan Aidil Adha

5 oktober 2015

12

Kem Bestari Solat 1

25 Jan 2015

13

Kem Bestari Solat 2

5 April 2015

14

Kem Bestari Solat 3

21 Jun 2015

15

Kem Solat Tahun 6

16

Tazkirah Ramadhan

17

Penerbitan Risalah

18

Bacaan Yaasin

19

Kelas Fardhu Ain

Isnin,Selasa,Rabu

20

Mesyuarat Panitia Kali 4

16 September 2015

21

Maal Hijrah

22

Solat dhuha / solat hajat

Zurimi Hashim

2115
Jun
2015
Julai
2015

Minggu pertama
selepas UPSR
Isnin Dan Rabu
bulan Ramadhan
1435
Setiap hari
Kebesaran Islam
Setiap Hari Jumaat
(10 mac 2014 5
September 2015)

25 Oktober 2015/
1 Muharram 1436
Setiap Jumaat (10
Mac 2015)

11. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 2019


BIL

FOKUS
STRATEGIK
(ISU)

KUMPULAN SASAR

STRATEGI
PELAKSANAAN
1.

2.
1

2.

Masalah
penguasaan
bacaan dan
penulisan
jawi

Masalah
kemahiran
bacaan dan
khatam AlQuran

Semua murid
yang tidak menguasai
jawi

3.
4.
1.

Semua Murid

2.
3.

Pendedahan
kepada semua
pelajar akan
kepentingan
penulisan jawi.
Mengadakan
program Pintar Jawi
Mengadakan
Kelas Pemulihan
Jawi
Pertandingan
Kuiz Imlak kepada
pelajar tahap 2.
Mengadakan
Bengkel Pintar AlQuran
Kem Literasi AlQuran
Tasmik

TEMPOH
PELAKSA
NAAN

Semua Guru GPI


dan j-QAF

Sepanjang
Tahun
2015
2019

Semua Guru GPI


dan j-QAF

Sepanjang
Tahun
2015
2019

1.
3.

Solat

Tahun 1 6

Kem Bestari
Solat
2.
Ops PAFA
3.
Info Agama

PELAKSANA

Sepanjang
Tahun
2015
2019

1.

Penguasaan
Bahasa Arab

Semua relajar

Kem Celik
Bahara Arab
2.
Info Bahasa
Arab
3.
Perkataan
Mingguan Bahasa
Arab

Semua Ahli
Panitia

Semua Ahli
Panitia

Sepanjang
Tahun
2015
2019

12. ISU STRATEGIK 1

Isu 1

: Masalah Penguasaan penulisan dan bacaan Jawi di kalangan murid

Matlamat Strategik : Meningkatkan peratusan pelajar celik jawi


Indikator prestasi

: Kadar peratusan pelajar menguasai jawi meningkat

Tanggungjawab

: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

12.1 PELAN TAKTIKAL


Bidang

Akademik

Objektif

Dapat menguasai tulisan jawi

Program

Objektif

T/jawab

Tarikh mula

Melahirkan
murid yang
mampu
membaca
tulisan jawi

Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF

Jan 2015

Nov 2015 Wang kerajaan

2. Kelas
pemulihan
jawi

Melahirkan
murid celik jawi

Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF

Jan 2015

Nov 2015

Wang
Kerajaan

3. Kuiz Imlak

Mewujudkan
Guru Besar
murid yang
GPK 1
tahu membaca
GPI
dan menulis
j-QAF
jawi

Jan 2015

Nov 2015

Tiada

1. Pintar jawi

10

Tarikh akhir Kos/ sumber

12.2 PELAN OPERASI 1


Program

Pintar jawi

Rasional

Sebahagian murid masih belum menguasai bacaan dan tulisan jawi

Objektif

Meningkatkan kadar pelajar boleh membaca tulisan jawi

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a.
Ucapan Pengerusi
b.
Bentang/ taklimat kertas kerja
c.
Agihan Tugas/ jadual
d.
Pelaksanaan Program
e.
Sumber bahan / peralatan
f.
Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post
Morterm

Kekangan

Tahap pengetahuan pelajar tentang jawi masih sederhana terutama


kelas-kelas b atau c

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada

11

tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan


12.3 PELAN OPERASI 2
Program

Kelas Pemulihan Jawi

Rasional

Sebahagian muird belum menguasai jawi

Objektif

Murid boleh menulis dan membaca tulisan jawi dengan baik

Sasaran

Murid Tahun 1 6 yang lemah jawi

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post
Morterm

Kekangan

Masa yang agak terhad kerana program ini diadakan selepas waktu
sekolah

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


12

dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada


tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan
12.4 PELAN OPERASI 3
Program

Kuiz Imlak

Rasional

Terdapat murid yang tahu membaca tetapi masih lemah menulis jawi

Objektif

Meningkatkan kadar murid yang boleh menulis jawi

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

Selepas Peperiksaan UPSR

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa untuk mengadakan program ini agak terhad

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


13

dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada


tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan
13. ISU STRATEGIK 2
Isu 2

: Masalah kemahiran bacaan Al-Quran dan Khatam Al-Quran

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan betul dan
Bertajwid.
Indikator prestasi

: Peratusan murid boleh membaca Al-Quran meningkat

Tanggungjawab

: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

13.1 PELAN TAKTIKAL


Bidang

Akademik

Objektif

Murid tahun 1 6 dapat khatam Al-Quran

Program
1) Gerak
Gempur
Al- Quran
2) Literasi
Al-Quran

3) Tasmik

Objektif

T/jawab

Melahirkan murid
yang mampu
membaca AlQuran

Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF
Guru Besar
Meningkatkan
GPK 1
murid celik AlGPI
Quran
j-QAF
Memperbetulkan Guru Besar
bacaan murid dari
GPK 1
sudut tajwid dan
GPI
makhraj huruf
j-QAF

14

Tarikh mula

Tarikh akhir Kos/ sumber

Jan 2015

Nov 2015

Wang kerajaan

Julai 2015

Nov 2015

Wang Kerajaan

Jan 2015

Nov 2015

Tiada

13.2 PELAN OPERASI 1


Program

Gerak Gempur Al-Quran

Rasional

Terdapat murid yang masih belum khatam Al-quran

Objektif

Melahirkan murid celik Al-Quran

Sasaran

Murid Tahun 6 Yang Masih Membaca Iqra

Tempoh

Febuari, April, Jun dan Oktober 2015

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Pengawasan Ibubapa tentang pentingnya Al-Quran ketika berada di


rumah masih rendah

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu
dan berterusan.

15

13.3 PELAN OPERASI 2


Program

Kem Literasi Al-Quran

Rasional

Ramai murid yang lemah membaca Al-Quran

Objektif

Meningkatkan peratusan murid boleh membaca Al-Quran

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

September 2014

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Aktiviti ini di lakukan di sekolah menyebabkan murid kurang memberi


tumpuan

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali program dilaksanakan

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu
dan berterusan.
16

13.4 PELAN OPERASI 3


Program

Tasmik Al-Quran

Rasional

Sebahagian murid kurang menguasai tajwid dan makhraj huruf

Objektif

Memperbetulkan bacaan murid dari sudut tajwid dan makhraj huruf

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap hujung bulan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan.

17

14. ISU STRATEGIK 3


Isu 3

: Masalah penguasaan Bahasa Arab

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang boleh menguasai kemahiran Bahasa Arab
Indikator prestasi

: Peratusan murid boleh membaca menguasai Bahasa Arab


meningkat

Tanggungjawab

: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

14.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang

Akademik

Objektif

Menguasai asas Bahasa Arab

Program

Objektif

T/jawab

Melahirkan
Guru Besar
murid yang
GPK 1
1) Celik Arab
mampu
GPI
menguasai asas
j-QAF
Bahasa Arab
Guru Besar
2) Info Bahasa Murid dapat
GPK 1
Arab
menghayati
GPI
Bahasa Arab
j-QAF
Guru Besar
3) Kalimah
Menghidupkan
GPK 1
Mingguan
suasana budaya
GPI
Bahasa Arab
bahasa Arab
j-QAF

14.2 PELAN OPERASI 1


18

Tarikh mula

Tarikh akhir Kos/ sumber

Jan 2015

Okt 2015

Wang kerajaan

Jan 2015

Okt 2015

Wang Kerajaan

Jan 2015

Okt 2015

Wang Kerajaan

Program

Celik Bahasa Arab

Rasional

Ramai murid lemah dalam menguasai Bahasa Arab

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh guru Bahasa Arab

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan.

14.3 PELAN OPERASI 2

19

Program

Info Bahasa Arab

Rasional

Pengetahuan murid tentang Bahasa Arab masih sedikit

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Sokongan daripada penjaga tentang kepentingan Bahasa Arab ketika


di rumah kurang

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan guru Bahasa Arab

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan.

14.4 PELAN OPERASI 3

20

Program

Kalimah Mingguan Bahasa Arab

Rasional

Murid kurang menguasai perbendaharaan kata Bahasa Arab

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Pelajar kurang memberi tumpuan kepada kalimah Bahasa Arab yang


di tulis di papan info setiap minggu

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan semua guru GPI dan j-QAF

Penilaian

Pemeriksaan buku catatan Kalimah Mingguan Bahasa Arab setiap 2


bulan sekali

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan.

15. ISU STRATEGIK 4

21

Isu 4

: Masalah kurang kefahaman murid terhadap perkara asas


Fardhu Ain

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang menguasai Fardhu Ain


Indikator prestasi

: Peratusan murid yang menguasai asas Fardhu Ain


meningkat

Tanggungjawab

: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

15.1 PELAN TAKTIKAL


Bidang

Akademik

Objektif

Menguasai asas-asas fardhu ain

Program

Objektif

1) Kem Bestari
Solat

Melahirkan
murid yang
mengamalkan
solat lima waktu

2) Info agama

Murid dapat
menghayati
asas fardhu ain

3. Ops PAFA

Mendedahkan
murid terhadap
Fardhu Ain

T/jawab

Tarikh mula

Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF

Jan 2015

Okt 2015

Wang kerajaan

Jan 2015

Okt 2015

Wang Kerajaan

Jan 2015

Okt 2015

Tiada

Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF
Guru Besar
GPK 1
GPI
j-QAF

15.2 PELAN OPERASI 1


Kem Bestari Solat
Program
22

Tarikh akhir Kos/ sumber

Rasional

Sebahagian murid belum menguasai perkara asas dalam solat

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai perkara asas dalam solat

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Pelajar tahun 1 6

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2.
Menyediakan Sumber / Bahan
3.
Pelaksanaan Program
4.
Pelaporan
5.
Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6.
Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan
Post Morterm

Kekangan

Kem di lakukan di sekolah menyebabkan tumpuan pelajar terhadap


kem berkurangan

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali kem dilaksanakan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan.

15.3 PELAN OPERASI 2


Ops PAFA (Perkara Asas Fardhu Ain)
23

Program
Rasional

Sebahagian murid belum menguasai PAFA

Objektif

Semua murid sekurang-kurangnya menguasai bacaan-bacaan dalam


solat dan tatacara bersuci

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Semua murid

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a.
Ucapan Pengerusi
b.
Bentang/ taklimat kertas kerja
c.
Agihan Tugas/ jadual
d.
Pelaksanaan Program
e.
Sumber bahan / peralatan
f.
Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan Sektor Pendidikan Islam,


Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

Penilaian

Penilaian dilakukan pada sepanjang tahun

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan


berterusan.

15.4 PELAN OPERASI 3


Info Agama
24

Program
Rasional

Menambah kemahiran dan penguasaan fardhu ain

Objektif

Murid dapat menghayati perkara asas Fardhu Ain

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Semua Murid

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Info yang diletakkan di papan kenyataan sering di buang oleh pelajar


yang tidak bertanggungjawab

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan sepanjang masa

Penambahbaikan

Meningkatkan pengawasan pada setia info yang dilekatkan

25