Anda di halaman 1dari 43

12.01.

2015 hingga
16.01.2015

Kepakara
n
seseorang
tidak akan
ke mana
selagi dia
tidak
membuktik

19.01.2015 23.01.2015

Sewaktu
senang kita
lebih
menghargai
kekayaan
tetapi
sewaktu
susah kita
akan lebih

26.01.2015 hingga
30.01.2015

Selagi
kita
sentiasa
mengharap
kan orang
lain maka
selagi
itulah kita
tidak akan

02.02.2015 hingga
06.02.2015

Kegagala
n adalah
permulaan
kepada
kejayaan.

09.02.2015 hingga
13.02.2015

Harta
boleh
menjadik
an
seseoran
g yang
tamak

Setiap
manusia
mempuny
ai
dua
matlamat,
iaitu cita-

Kawan
yang
sebenar
ialah
orang
yang dapat
menerima

Kita
tidak
harus
keliru di
antara
tentangan
dan

Kesenan
gan hati
dan
ketentera
man jiwa
lebih
berharga
dari

Sentuh
an
seorang
penyair
biasanya
dipanda

Orang
yang serba
kekurangan
kurang
mengetahui
kelemahan
dirinya
sebaliknya
sentiasa
menyalahkan

Di dalam
dunia ini
lebih ramai
yang
berlidah
buaya dari
berlidah

Dalam kita
berusaha
menuju
ke zaman
yang lebih
mencabar
maka
janganlah
dilupakan
nilai-nilai yang
telah

Tiada
pengubah
lagu
yang tidak
berbangga
dengan
ciptaan
lagu
pertamanya

Apa yang
kita lakukan
dalam waktu
kerja
menentukan
apa yang kita
miliki,
apa yang
kita lakukan di
waktu lapang
menentukan
apa kita.

Sedikit
haruman
akan
melekat
pada
tangan
orang
yang

Cuma ada
satu
kebaikan
Iaitu
pengetahua
n
dan satu
kejahatan
iaitu

Guru
tidak boleh
hidup
sekiranya
tiada
murid,
murid tidak
boleh hidup
sekiranya
tiada guru.

Agama
adalah
pelindung
dari
kejahatan.

Setiap hajat
pasti tercapai
andainya
kita tidak
pernah
mengecewaka
n impian
orang lain.

Setiap
manusia
adalah
pereka
bentuk
Nasibnya
sendiri.

Buku yang
baik umpama
sahabat yang
paling akrab;
ia tidak akan
berubah hari
esok dan
selamalamanya.

Berikan
setiap
orang
telinga
anda tetapi
berikan
segelintir
sahaja
suara
anda.

Warna
mempunyai
banyak
pengertian,
terpulanglah
kepada kita
sendiri
untuk
menentukan
corak dan

Semangat
yang kuat
mampu
mengatasi
apa saja
cabaran
yang akan
datang.

Fikiran
membawa
kepada
pekerjaan.
Pekerjaan
membawa
kepada
kejayaan.
Kejayaan
membawa

Mental
yang kuat
dapat
menandin
gi fizikal
yang
gagah.

Kritikan
umpama
seseorang
yang tahu
arah tetapi
tidak tahu
memandu
.

Perbuat
an yang
baik
biasanya
diperolehi
dengan
risiko
tinggi.

Taraf
manusia
akan
hilang
apabila
seseoran
g itu tidak
dapat

Kesabaran
itu pahit
tetapi
buahnya
begitu
manis.

Belajar
untuk hidup
dan
hidup untuk
belajar.

Perkara
senang
akan
menjadi
susah
sekiranya
tidak
dibuat
dengan

Anganangan akan
menjadi
kenyataan
jika
disusuli
dengan

Orang
yang sering
mengecewa
kan hati
seseorang
sukar untuk
menikmati
kebahagian
dalam

Kita sering
memikirkan
pelbagai
perkara
negatif untuk
ke tempat
baru
dan
memperkata
kan

Kalau
cikgu suka
berdampin
g, semua
murid
dapat
dibimbing.

Kalau
cikgu rajin
mendidik,
akan
lahirlah
murid yang
cerdik.

Kalau
cikgu suka
berdampin
g, semua
murid
dapat
dibimbing.

Kalau
cikgu
seorang
penyaya
ng, ke
akhir
hayat

Kalau
cikgu
kurang
ikhtiar,
headcou
nt murid
akan

Kalau
cikgu
pilih
kasih,
murid
terluka

Anda mungkin juga menyukai