Anda di halaman 1dari 4

Minggu/

Tarikh

Bidang/
Tajuk

Standard/ kandungan

i) Membaca, menyebut dan


menulis sebarang nombor
hingga 1 000 000 yang diberi

Standard Pembelajaran