Anda di halaman 1dari 61

ISU DAN CABARAN

PENDIDIKAN:
PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
Guru dan Cabaran Semasa

HASIL PEMBELAJARAN

Menerangkan

pendemokrasian
pendidikan (1.1)

Membuat

refleksi tentang cara-cara


menangani isu integrasi nasional dan
pendemokrasian pendidikan(7.2)

PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
Penyediaan

peluang yang terbuka


untuk setiap orang bagi memperoleh
kejayaan pendidikan

KONSEP PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
Bermaksud

peluang sama bagi setiap


individu mendapat pendidikan dan
kemudahannya yang disediakan.
Ia meliputi hak individu memilih jenis
sekolah yang difikir sesuai untuk menuntut
ilmu pendidikan supaya setiap individu
diberikan peluang dan hak yg sama untuk
mendapat pendidikan serta
kemudahannya yang disediakan.

RASIONAL DAN KEPENTINGAN


PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
1988-UNESCO

telah melancarkan APPEAL di


New Delhi, India sebagai satu usaha
reformasi dalam pendemokrasian
pendidikan dgn tujuan membasmi buta
huruf di kalangan penduduk dalam negara2
kurang maju melalui bantuan kewangan,
latihan dan perlaksanaan projek
pendidikan.

PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN

Semua dapat hak yang sama


Sekolah dapat kemudahan yang sama
Sekolah wawasan
Sekolah satu aliran
Amalan kehidupan
Persamaan Hak
Peluang Luas
Pembangunan sumber manusia

TUMPUAN
PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN

Basmi buta huruf


Pendidikan Universal
Penyediaan Infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi dan
berkualiti
Prasekolah untuk semua

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENCAPAIAN
AKADEMIK
Perbezaan

kelas sosial
Perbezaan sosialisasi dan bahasa
Perbezaan lokasi bandar dan luar bandar

PERBEZAAN KELAS SOSIAL


Pierre

Bourdieu(1930)- ahli sosiologi


pendidikan dari Perancis mengatakan
pencapaian persekolahan seseorang
individu adalah berkait rapat dgn latar
belakang kebudayaan ibu-bapanya dan
tahap pendidikan ibu-bapa adalah lebih
banyak mempengaruhi persekolahan anak
mereka.

Beliau

merumuskan:-

Terdapat

ketidaksamaan pengagihan modal


budaya di antara kelas sosial-kelas dominan
adalah didapati memperoleh modal budaya yg
paling banyak.

Sistem

pandidikan dalam aliran masa ketika itu


mencerminkan bntuk budaya penguasaan
kelas sosial dgn melegitimasi dan
rasionalisasikan pengagihan modal budaya yg
kurang adil.

Pelajar

kelas atasan mewarisi lebih banyak


modal budaya drpd ibu-bapa yg
berpendidikan tinggi dan memperoleh
pencapaian jauh lebih baik drpd pelajar
kelas bawahan yg kurang modal budaya.
Sistem pendidikan, selain dikongkong oleh
struktur reproduksi masyarakat, ianya juga
dikong2 oleh keupayaan reproduksi sendiri
disamping melindungi kepentingan nilai
modal budaya yg sedia ada.

Dalam

kajian P. Bourdieu mendapati


perbezaan pencapaian persekolahan
pelajar2 adalah berkait rapat dgn
perbezaan latar belakang budaya mereka.
Menurut beliau lagi, perbezaan
pembawaan kelas sosial bnyk
mempengaruhi pencapaian persekolahan
dan aspirasi terhadap pendidikan
seseorang pelajar.

HUBUNGAN MODAL BUDAYA


DENGAN SEKOLAH MALAYSIA
Di

Malaysia, sebelum merdeka, proses


reproduksi mengikut pengagihan modal
budaya di kalangan kelas sosial pula berlaku
semasa penjajahan British.
Demi menjaga kepentingan penjajah, hanya
Maktab Melayu Kuala Kangsar yang dikhaskan
untuk golongan elit dan bangsawan sahaja.
Selepas merdeka, dengan perubahan sistem
pendidikan, peluang-peluang pendidikan
sehingga peringkat universiti dibuka secara
beransur-ansur untuk semua pelajar pelbagai
kaum

Bagaimanapun,

bagi kelas bawahan,


mobiliti sosial mereka ke kelas menengah
dan kelas atasan, pada peringkat
permulaan hanya dapat berlaku secara
perlahan-lahan, khasnya bagi kaum
bumiputera.
Ini kerana kelas orang atasan yang
mewarisi modal budaya sebelum merdeka
masih dapat merebut peluang untuk
mengekalkan kelas sosial mereka.

Bagaimanapun,

kadar prubahan mobiliti


sosial mula dipercepatkan apabila sistem
kuota untuk pelung pendidikan tinggi
mengikut nisbah penduduk kaum
dilaksanakan sejak 1970-an.
Mengikut tinjauan, perbezaan pencapaian
di peringkat universiti tempatan masa ini
masih ketara kerana punca perbezaan
modal budaya yang diwarisi dari kelaskelas sosial yang mempunyai perbezaan
latar belakang budaya masing-masing.

PERBEZAAN SOSIALISASI DAN


BAHASA
George

Herbert Mead, seorang ahli


falsafah, berpendapat orang sebagai insan
yang mempunyai kesedaran psikologikal
adalah hasilan sosial.
Mengikutnya, banyak komunikasi simbolik
(penggunaan idea dan konsep) biasanya
meliputi penggunaan bahasa yang
membolehkan manusia untuk
mencerminkan situasi dan perasaan atau
pemahaman dalam mindanya.

Mead

berpendapat, bahasa yang dikuasai


oleh manusia boleh :

Mengorganisasi dan menyimpan tanggapan dan


pemahamannya terhadap dunia fizikal dan
sosial.
Memindahkan konsep-konsep ini kepada orang
lain yang berkongsi bentuk bahasa itu.
Mengaplikasikan konsep-konsep yang diperolehi
dalam minda ke atas situasi baru, persepsi atau
komunikasi simbolik yang diterima daripada
orang lain, dan seterusnya, berlandaskan
tindakan ini mencipta kefahaman baru terhadap
isyarat-isyarat tersebut.

Sejak

lahir, manusia adalah didedahkan


dengan pelbagai isyarat dan simbol dalam
bentuk bahasa daripada orang lain, dan
dengan ini, mereka belajar unutk
memahami, dan menginterpretasikan
isyarat dan simbol tersebut.
Dengan ini, manusia bukan sahaja dapat
mengumpulkan persepsi, tanggapan dan
kepercayaan orang lain, malah juga
berupaya untuk menimbangkannya.

Mengikut

Bordieu, seorang ahli sosiologi


berpendapat sistem pendidikan
mengandungi ciri habitus masyarakat.
Habitus merupakan tindak balas manusia
terhadap alam sekitarnya dengan cara
tertentu mengikut keadaan tertentu
Bermula semasa sosialisasi dalam keluarga
dan berubahsuai mengikut
persekitarannya.
Habitus-habitus individu mengandungi
modal budaya yang berbeza di antara kelas
sosial mereka.

Bordieu

mengenal pasti tiga kategori kelas


sosial yang mempunyai citarasa yang
berbeza; iaitu citarasa sah (kelas dominan),
citarasa middle brow (kelas tengah) dan
citarasa popular (kelas bawah).
Kelas dominan adalah mereka yang
mempunyai modal budaya yang tinggi
dengan citarasa sah adalah berkuasa dan
berpengaruh dalam menentukan sistem
pendidikan yang rasmi.
Sekolah mengamalkan modal budaya kelas
dominan dan autoriti guru mewakili autoriti
kelas domain.

Pelajar-pelajar

kelas bawahan yang tidak


mempunyai modal budaya sekolah sering
dihukum kerana tidak dapat mencapai
kriteria yang bercenderung kepada kelas
tengah dan kelas atasan. Ini yang
diistilahkan sebagai penganiayaan
simbolik.
Akibatnya, prestasi pelajar yang
mempunyai modal budaya dengan
citarasa sah kelihatan cemerlang.

PERBEZAAN LOKASI BANDAR


DAN LUAR BANDAR
Semasa

pentadbiran British, pendidikan


vernakular Melayu yang dibekalkan oleh
mereka adalah setakat dalam peringkat
sekolah rendah sahaja.
Tujuannya adalah mendidik anak Melayu
sehingga peringkat yang hanya mampu
menyara hidup di kampung sahaja.
British bimbang sekiranya anak Melayu
mendapat pendidikan tinggi, mereka akan
menuntut hak-hak politik daripada penjajah.

Bagi

ramai orang Melayu, mereka hanya


dapat peluang menerima pelajaran setakat
sekolah rendah sahaja, kecuali di peringkat
latihan perguruan.
Ramai orang Melayu terpaksa hidup di luar
bandar dan berada dalam kawasan
kemunduran dan tidak dapat bersaing
dengan kaum-kaum lain yang mempunyai
taraf akademik yang lebih tinggi, khasnya
pelajar-pelajar yang berkelulusan tinggi
daripada sekolah Inggeris. Ini menunjukkan
jurang sosioekonomi di antara kaum.

Mengikut

Teori Konflik, punca utama


stratifikasi kelas sosial adalah berasaskan
daripada faktor ekonomi.
Punca utama konflik berlaku di antara kelas
sosial pula disebabkan jurang ekonomi
yang besar di antara kelas sosial.
Perubahan sosial dan sistem pendidikan
adalah akibat konflik yang berlaku di antara
kelas sosial.
Di Malaysia, perubahan sistem pendidikan
ini adalah akibat dan konflik perkauman
yang berlaku pada 13 Mei 1969.

Selepas

daripada itu, objektif-objektif serta


strategi-strategi baru telah digubal dan
dibentuk dalam Rancangan Malaysia
Kedua (1971-1975).
Perpaduan negara menjadi matlamat yang
penting sekali dalam rancangan ini.

Selain

itu, pembentukan Dasar Ekonomi


Baru merupakan ideologi yang positif
untuk mengurangkan dan seterusnya
membasmi kemiskinan.
Untuk mencapai matlamat ini, adalah
wajar bagi kerajaan berusaha untuk
menambahkan pendapatan dan
membanyakkan peluang-peluang
pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia
dengan menhapuskan identiti kaum dan
kasta.

Rancangan-rancangan

pelajaran dan latihan


akan memberi sumbangan penting dalam
proses mengalakkan perpaduan negara.

Rancangan-rancangan

ini juga memainkan


peranan yang penting dalam kemajuan
perbandaran kaum-kaum Bumiputera
dengan menambahkan bilangan penyertaan
mereka dalam kegiatan-kegiatan ekonomi
moden di negara Malaysia.

Untuk

melaksanakan rancangan pendidikan


dalam empat bidang utama tersebut di
atas, strategi-strategi yang dicadangkan
dalam Rancangan Malaysia Kedua adalah:Melaksanakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar yang utama di sekolahsekolah secara berperingkat-peringkat.

Mengurangkan jurang perbezaan dalam


peluang-peluang pelajaran di antara
kawasan-kawasan dan kaum-kaum, dengan
membina sekolah-sekolah baru dan
kemudahan-kemudahannya, serta
menambah bilangan guru terlatih untuk
sekolah-sekolah di luar bandar.

Membaiki mutu pelajaran dengan


mengurangkan bilangan yang terkandas,
membuat penilaian serta membaiki sukatan
pelajaran,cara-cara mengajar, kemudahankemudahan nisbah di antara guru dan pelajar
serta memperseimbang di antara mata
pelajaran am dengan mata pelajaran sains
dan teknologi.

Membuat penyelidikan dan penilaian pada


setiap masa selaras dengan matlamatmatlamat sistem pendidikan dengam
menubuhkan sebuah Pusat Pengajian Sains
yang bertanggungjawab membaiki sukatansukatan pelajaran, pengajaran sains dan
matematik, menyediakan bahan-bahan untuk
kerja-kerja dan ujian-ujian makmal serta
berbagai-bagai alatan untuk digunakan dalam
pengajian sains

PROGRAM KESAKSAMAAN
PENDIDIKAN

MURID DARIPADA KELUARGA


YANG KURANG BERUNTUNG
Secara

khususnya, modal budaya merujuk


kepada seseorang individu yg mewarisi
dan memperolehi keupayaan bahasa dan
budaya dr keluarga dan masyarakatnya.
Budaya tersekat- merupakan halangan @
kekurangan modal budaya yg
menyebabkan gagal mencapai aspirasinya
khas dalam bidang akademik dan mobiliti
sosial.

PROGRAM PENDIDIKAN IMBUHAN


(PPI)
Wujud

selepas perang dunia ke-2.


Pendidikan yg tidak saksama di antara
golongan atasan dan bawahan.
Di Malaysia, PPI khasnya bg pelajar2
sekolah rendah, telah dilaksanakan di
antara 1975-1980. Melalui projek ini, bhn2
pelajaran telah dihasilkan dan guru2
terlatih telah dipilih untuk menyertai
kursus supaya memperoleh kemahiran bg
melaksanakan PPI ini.

Dalam projek ini, PPI menitikberatkan


perkara2 berikut:

Tindakan2 diambil di peringkat


awal,seperti menjalankan ujian
diagnostik utk mengesan masalah.
Penentuan objektif2 projek yg nyata
Rancangan pengajaran disusun dgn
rapi utk mengatasi serta mencegah
masalah pembelajaran.

Pengubahsuaian

kurikulum, bhn pelajaran,


kaedah & strategi pengajaran &
pembelajaran.
Penglibatan ibu-bapa dalam aktiviti sekolah
dan projek pembangunan komuniti.
Kordinasi dgn agensi2 yg boleh memberi
sumbangan utk program kesihatan,
makanan, subsidi kewangan dan
sebagainya.

CIRI2 PENDIDIKAN IMBUHAN


Rancangan

pembelajaran disediakan utk


pelajar2 yg menghadapi masalah
kekurangan kemudahan sosioekonomi.
Rancangan pembelajaran utk semua
matapelajaran mengikut perkembangan
kognitif pelajar2.
Skop kajiannya meliputi pedagogi dalam
bilik darjah serta sosioekonomi dan politik
di luar bilik darjah.

Program

ini meliputi program makanan,


bantuan dr segi kemudahan, dan
kewangan.
Bantuan juga turut diberi kpd golongan
bawahan di peringkat pra sekolah, sekolah
rendah serta ibu bapa mereka.
Objektif utama ialah merapatkan jurang
dlm peluang pendidikan di antara
golongan kaya dan miskin.

PERBEZAAN ANTARA
PENDIDIKAN PEMULIHAN DGN
PENDIDIKAN
IMBUHAN
Pendidikan
pemulihan merupakan aktiviti

pengajaran dan pembelajaran khas utk


menolong pelajar2 yg menghadapi masalah
pembelajaran dlm kelas.
Pendidikan imbuhan pula, mengikut Projek
Imbuhan ialah satu program pendidikan yg
meliputi bukan sahaja usaha2 mengatasi
kelemahan pembelajaran tetapi juga usaha2
mencegahnya sebarang masalah
pembelajaran pelajar dr peringkat awal.

Berbanding

dgn pendidikan pemulihan,


skop kajian pendidikan imbuhan lebih
meluas krn pendidikan imbuhan meliputi
bukan sahaja unsur2 pedagogi dlm bilik
darjah seperti pendidikan pemulihan,
tetapi juga unsur2 sosioekonomi & politik
di luar bilik darjah turut diterapkn.

PROJEK InSPIRE
Adalah

salah satu projek pendidikan dr


USM. Projek ini ditubuhkan pd bulan Ogos
1977.

Tujuan

menubuhkan projek InSPIRE ini


adalah:-

Mengkaji,

mengembang & mencuba teori2


pendidikan supaya digunakan utk
mempertingkatkan keberkesanan P&P dlm
sekolah rendah di luar bandar.

Membantu

Pusat Perkembangan
Kurikulum, KPM melaksanakan program
pemulihan & pengayaan dalm KBSR.

PENDIDIKAN INKLUSIF (PI)


UNTUK MURID ISTIMEWA

Setiap

rakyat Malaysia mempunyai peluang


berpendidikan utk mengembangkan
potensinya secara menyeluruh &
bersepadu dr segi intelek, rohani, emosi,
sosial, dan jasmani supaya mnjadi insan yg
berilmu pengetahuan & berupaya memberi
sumbangan kepada masyarakat & negara.

PI

merupakan peluang pendidikan umum


yg diberikan kpd semua kanak2 Malaysia,
termasuklah kanak2 cacat.

kaedah pembelajaran kanak2 cacat:-

Kanak2

yg menpunyai potensi belajar akan


ditempatkan dlm kelas biasa di bawah
bimbingan seorang guru resos (guru
terlatih khas) yg berkerjasama dgn guru2
biasa.

Bg

kanak2 cacat yg tidak dpt mengikuti


P&P mereka akan ditempatkan di Kelas
Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP).

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan

Khas (PK) ialah program


pendidikan dirancang khusus utk kanak2
istimewa iaitu kanak2 cacat @ kanak2 yg
kurang pintar-cerdas.
Kanak2 istimewa yg memerlukan
pendidikan khas boleh digolngkan kpd 7
kategori:-

KANAK2 KERENCATAN AKAL


Pada

kebiasaannya, kanak2 yg mengalami


masalah ini menpunyai darjah kecerdasan
antara 35-85. Mereka menghadapi
kerosakan sistem saraf akibat kelahiran,
kecederaan, baka & kekurangan zat
makanan.

KANAK2 BERMASALAH
PEMBELAJARAN
Kanak2

jenis ini pula disebabkan masalah


keluarga @ peribadi @ kedua2nya.

Golongan

kanak2 ini biasanya mempunyai


konsep kendiri (-), motivasi rendah, sifat
introvert, tabiat malas berusaha,
kekurangan minat belajar.

KANAK2 KECELARUAN TINGKAH


LAKU
Tingkah

laku terbias
Sifat pengongkongan dalaman
Tingkah laku ketidakmatangan
Tingkah laku antisosial

KANAK2 CACAT PENDENGARAN &


MASALAH KOMUNIKASI
Pretutur

& Postutur.
Pretutur- pekak sejak lahir
Postutur- cacat pendengaran separa @
sepenuhnya yg biasanya mempunyai
pengalaman bercakap.
Pretutur lebih teruk dr postutur.

KANAK2 CACAT PENGLIHATAN


Jenis

penyakit- rabun dekat, rabun jauh,


rabun malam, rabun warna, astigimatisme,
katarak, glaukoma & juling.

Masalah

penglihatan merupakan masalah


deria yg paling teruk.

KANAK2 CACAT FIZIKAL


Mempunyai

masalah ortopedik. Kecacatan


ini mempengaruhi fungsi tulang sendi, otot
& mnyebabkan pergerakan leher,
pinggang, tangan @ kakinya mnjadi lemah
dan terhad.

Kanak2 Pintar-Cerdas
Merujuk

kpd kanak2 yg mempunyai darjah


melebihi 120. Mereka biasanya
digolongkan dlm 3 kategori.
Kanak2 yg mempunyai intelek tinggi
Kanak2 yg mempunyai bakat mncipta
Kanak2 yg bbakat dlm senilukis,
penulisan,drama, muzik, sukan dll.

KELAS BERCANTUM UTK


SEKOLAH YG KURANG
ENROLMEN

Kelas

bercantum merupakan kelas yg


mngandungi murid2 yg tdiri lebih drpd 1
tahun persekolahan. Misalnya, sesebuah kelas
bcntum mgkin mngndungi murid2 drpd tahun
dua tahun persekolahan (tahun 1 & 2).

Biasanya

boleh didapati di sekolah2 yg


mmpunyai bilangan murid tdk melebihi 145
org.

Biasanya

di kawasan tpencil @ pedalaman.

CIRI-CIRI KELAS BERCANTUM


Umur

murid dlm sesebuah kelas bcntum


adalah blainan mngikut tahun
persekolahan mereka.

Murid

org.

Guru

1 tahun psekolahan x melebihi 14

tpksa mngajar murid 2 @ 3 tahun


psekolahan secara serentak dlm kelas yg
sama.

Strategi

pengajaran yg bbeza.

Bilangan

guru yg thad mngikut peruntukan


nisbah bilangan kelas yg tdpt di sekolah.

Kemudahan

di sekolah kurang lengkap.


Bangunan kelas tdiri dr pondok2 kecil.

Tletak

di kawasan tpencil dan bilangan


penduduk di kawasan tsbut tdk ramai.

KRITERIA PERCANTUMAN
Umur

Murid
Keperluaan Murid
Bilangan Murid
Bilangan Bilik Darjah
Bilangan Tenaga Pengajar

AKTA PENDIDIKAN 1996:


Pindahan Tahun 2002

Akta

ini mewajibkan ibu-bapa mendaftarkan


anak mereka yg cukup umur supaya masuk
sekolah rendah tahun 1 mulai Januari 2003.

Implikasi: PPP

dpt dilaksanakn menikut matlamat


Kanak2 tdk akn ktinggalan dlm peluang
pembelajaran
Matlamat melahirkan pelajar yg bilmu akn
direalisasikan mngikut program pndidikan yg
drancangkn
Memastikan pelajar dpt pndidikan yg
sempurna.