Anda di halaman 1dari 11

SEK. KEB.

TAMAN JASMIN
PERANCANGAN TAHUNAN 2015
PANITIA SAINS
Aktiviti

Bil

Nama Program

Tarikh

1.

Mesyuarat Panitia

Membincangkan perancangan aktiviti tahunan dan


hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran sAINS

2.

Mengemaskini BBM

Inventori BBM yang baru diperolehi

3.

Lawatan

Melawat ke tempat-tempat yang


kaitan Dunia Sains dan Teknologi.

4.

PKSR 1 & PKSR 2/ up 1 dan Mengukur pencapaian dan pemahaman muridup 2


murid dari semasa ke semasa.

Mei dan Oktober

5.

Analisis PKSR

Menganalisa kekuatan dan kelemahan murid.

Mei dan Oktober

6.

Sudut Panitia

Mengemaskini sudut panitia


terkini dari semasa ke semasa.

7.

Minggu Panitia Sains

Mengadakan pameran dan pertandingan yang


berkaitan dengan dunia Sains

2 kali setahun
Jan dan Julai

Jan/Feb/ Mei / Okt


mempunyai

dengan

April

info-info Jan,Mac,Mei,Julai
dan September
Mac/ April

PELAN STRATEGIK 2011 - 2015 - Panitia Sains SK Taman Jasmin, Kajang

ISU STRATEGIK

1.Penguasaan
murid didalam
KPS masih
lemah

2.Pengetahuan
sedia ada
murid amat
kurang dan
pendedahan
awal murid
terhadap Sains
juga amat
terbatas

MATLAMAT
STRATEGIK
Meningkatkan
prestasi murid
dalam Sains

SASARAN
OBJEKTIF

Meningkatkan
penguasaan,
pengetahuan
dan kemahiran
murid serta
memberi
pendedahan
awal dan minat
mengenai Sains
kepada murid.

KPI

Bilangan 100%
kelulusan dalam
Sains

INISIATIF / STRATEGI
2011

2012

2013

2014

2015

84%

89%

90%

93%

100% S1 Memastikan
PdP yang
berkesan
S2 Mengukuhkan
pencapaian murid
dalam Sains
S3 Menarik minat murid
terhadap mata
pelajaran Sains
S4 Meningkatkan
kecemerlangan
guru. Menyediakan
pakej bahan PdP
Sains untuk tugasan
murid
S5 Memantapkan
kemahiran guru yang
mengajar Sains

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Bil.

Program /
Projek

Tanggungjawab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Kursus
Dalaman

Semua guru
Sains

Mac November

RM 100

Memantapkan
kemahiran guru
yang mengajar
Sains

Guru dapat
mengaplikasikan
kemahiran dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Kursus
Dalaman

Pembinaan
modul soalan
Tahun 1 - 6

Semua guru
Sains

Mac November

RM500

Memperbanyakkan
koleksi bahan
pembelajaran dan
pengajaran

Murid dapat
membuat latih
tubi dengan
banyak melalui
bahan yang telah
dibina

Perkembangan
staff

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Taman Jasmin 2015

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Bil.

Program /
Projek

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Teknik
menjawab
Bahagian B
Tahun 6

Ketua Panitia
Sains

2 kali (Feb Ogos)

RM 400
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

2.

Panduan
menjawab
soalan Sains
Tahun 4 dan 5

Ketua Panitia
Sains

2 kali (AprilJun)

RM200
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam PPT
dan PAT
meningkat

Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

3.

Kelas
tambahan
UPSR anjuran
ATM

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

4 kali sebulan
(Feb Ogos)

Bayaran dari
murid
RM 20
sebulan

Murid lulus dalam


peperiksaan
meningkat kepada
100%

Kelas
Tambahan
Malam
(ATM)

4.

Kelas
tambahan
UPSR Tahun 6

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

4 kali sebulan
(FebOgos)

Bayaran dari
murid
RM40 setahun

Murid lulus dalam


peperiksaan
meningkat kepada
100%

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat .
Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat .

Bayaran dari
murid
RM 15
setahun

100% murid dapat


memanfaatkan
bahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Program
Klinik Sains

5.

Latih tubi
berasaskan
modul oleh
guru Sains
tahun 6

Semua guru
Sains Tahun 6

Setiap Isnin &


Selasa
Cuti Sekolah
Mac-Sept

Kelas
tambahan
Sabtu,
Intensif Isnin
& Selasa dan
Cuti Sekolah

6.

Sains bersama
Akhbar DIDIK

Semua guru
Sains Tahun 6

Jan- Sept
Setiap hari
Isnin

Bayaran dari
murid
RM 40
setahun

100% murid dapat


memanfaatkan
bahan

Bilangan murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

Tutorial
Akhbar
DIDIK

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Taman Jasmin, Kajang,2015


Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains
Bil.
1

Program /
Projek

Tanggungjawab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

KPI

Pelan
Kontigensi

PIBG

Semua murid
Tahun 1- 6
mengambil
bahagian

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Program
Minggu Panitia
Sains 2015

Rm 400

Output

Terokai Dunia
Sains

Semua guru
Sains

April

Pertandingan
Reka Binaan

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Perlumbaan
Kereta Buatan
Sendiri

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Program
Popkuiz Sains

Semua guru
Sains

Hari Rabu
RM 200
setiap
PIBG
minggu (Feb
Sept

Semua murid dapat


pengetahuan Sains

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Perhimpunan
pagi Rabu

Lawatan Sambil
Belajar

Semua guru
Sains

1 hari
(Jun)

Semua murid dapat


pengetahuan Sains

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Lawatan
Sambil Belajar

RM 60
seorang

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Taman Jasmin, Kajang, 2015

Bil.
1

Program /
Projek
Celik ICT

Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.


Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid
Tempoh /
Kos /
Tanggungjawab
Output
Hari
Sumber
Semua guru
Sains

MacOktober

KPI

Pelan
Kontigensi

Memantapkan
kemahiran guru
mengajar Sains
menggunakan
peralatan ICT

Guru dapat
mengaplikasikan

Perkembangan
Staf

kemahiran ICT
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Peta
Pemikiran IThink Sains

Semua guru
Sains

MacOktober

Memantapkan
kemahiran guru
membina dan
mengajar
menggunakan peta
I-Think Sains

Guru dapat
mengaplikasikan
kemahiran dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Perkembangan
Staf

Didik Hibur
Sains

Semua guru
Sains

Jan Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
menyelitkan unsur
Didik Hibur di
dalam kelas.

Guru dapat
mencipta dan
mengaplikasikan
unsur Didik Hibur
dalam
pembelajaran
dan pengajaran

Perkembangan
staf

Pelan Taktikal 2015 Panitia Sains SK Taman Jasmin, Kajang 2015

Strategi 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Bil.
1

Program /
Projek
Kursus
Peningkatan
PdP (secara
dalaman)

Tanggungjawab
Semua guru
Sains

Tempoh /
Hari
Februari
(1 hari)

Kos /
Sumber
4 orang x 1
hari x RM5 =
RM 20

CARTA GANTT

Output
Meningkatkan
kemahiran guru
mengajar Sains

KPI

Pelan
Kontigensi

Guru dapat
mengaplikasikan

Perkembangan
Staf

Kemahiran dalam
pembelajaran
dan pengajaran

PANITIA SAINS SK TAMAN JASMIN, KAJANG, 2015

BIL

AKTIVITI

JAN.

FEB.

MAC.

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT.

OKT.

NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Kursus Dalaman

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

Pembinaan modul
soalan

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

Teknik menjawab
Bahagian B Tahun
6

Panduan
menjawab soalan
Sains Thn 4 & 5

Kelas tambahan
Tahun 6

Latih tubi
berasaskan modul
oleh guru Sains
tahun 6

Sains bersama
Akhbar DIDIK

Terokai Dunia
Sains

Pertandingan Reka
Binaan & Kereta

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/
/ /

Buatan Sendiri
10

Program Popkuiz
Sains

11

Lawatan Sambil
Belajar

12

Celik ICT

/ / / /

/ / / /

/ / / /

13

Peta Pemikiran IThink Sains

/ / / /

/ / / /

14

Didik Hibur Sains

/ / / /

/ / / /

15

Kursus
Peningkatan PdP

Disediakan oleh

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /
/

______________________
Pn. Sapiah Ismail
Ketua Panitia Sains 2015SK Taman Jasmin