Anda di halaman 1dari 2

Team Project: BT1073 PLUMS SEMESTER 2 2007/2008 Sandakan

“Information system (IS) is being acknowledged to have a profound contribution toward an organizational success”

Based on the quote above, your team is required to produce a report providing insights on the extend to which the quote is true. Your report should cover the following areas or contents:

a. Identify and introduce an organization in which the operation is done with CBS

Perkenalkan (latarbelakang/pengenalan) mana mana satu organisasi yang mana mana mana operasi didalamnya ada mengaplikasikan sistem berasaskan komputer . (cth:

bank, sekolah (dalam aspek pengajaran dan pembelajaran), jabatan kerajaan dll.)

b. Introduce the IT system in use (what,where,who,why)

Perkenalkan daripada aspek mana IT diaplikasian (jabatan yang menguunakan, siapa yang menggunakannya, kenapa digunakan, untuk apa?)

c. Identify and justify the category of the IS (e.g TPS,MIS, EIS – why do you say so)

Klasifikasi serta terangkan penggunaan IT tersebut termasuk didalam peringkat sistem yang mana? Adakah TPS,MIS atau EIS ‐‐ sila rujuk kpd buku teks atau daripada internet berkenaan kalsifikasi klasifikasi ini

d. Explain how the CBIS has led to the organization success (from the perspective of the employees and customers)

Terangkan bagaimana aplikasi IT oleh organisasi tersebut menyumbang kepada kecekapan atau kejayaan organsasi terbabit.

e. Identify the downside or risks of IT for the organization

Kenalpasti keburukan atau risiko mengaplikasikan IT kepada organisasi tersebut berikan penerangan

f. The future viability of the organization’s IS

Daripada pendapat kumpulan anda, adakah masa depan bagi IT kepada organisasi terbabit. (adakah IT tidak relevan kpd organisasi itu, adakah IT patut dipraktikan secara menyeluruh? Adakah IT ini satu beban kepada organisasi itu? dll)

Technical:

Format: Report Format

Setting: Font Tahoma, Size – 11, Spacing 1.5

Mukasurat: 15 20 (maksimum)

Submission: Hardcopy sewaktu peperikasaan akhir untuk matapelajaran ini. ** Setakat ini kita masih ada 2 perjumpaan lagi (tertakluk kepada aturan/rancangan oleh pihak PLUMS).