Anda di halaman 1dari 3

Tajuk Program : Lawatan Ke Zoo Negara

(Penerangan ringkas program )


Pengenalan : Pada zaman ini, melawat ke zoo merupakan suatu kemestian kepada
setiap kanak-kanak. Namun untuk murid-murid masaalahlah pendengaran, lawatan
sebegini tidak memberi input yang maksimum kepada perkembangan mental dan
akademik murid, berbeza apabila lawatan ini di uruskan oleh guru-guru masalah
pendengaran sendiri , yang mana mereka akan menerangkan dengan kod tangan
secara spontan. Ia pasti akan membantu perkembangan kognatif pelajar.
Matlamat : Mengenali habitat asas haiwan.
Objektif : Murid dapat mengkelaskan habitat asas haiwan
Sasaran : Semua murid tahap satu.
AJK : Guru/Ibubapa/Pembantu Pengurusan Murid
Kos :

RM 350.00

Sumber : PCG
Jangka masa aktiviti : 11.00 pagi hingga 1.00 petang
Strategi Pelaksanaan : Lawatan sambil belajar.
Rancangan Intervensi:
Interaksi guru-murid
Tempoh

: Kelas
: 180 minit.

Lokasi

: Di zoo

Objektif jangka panjang :


Murid dapat mengkelaskan habitat asas haiwan

ANALISIS TUGASAN

BIL

1.
2.

OBJEKTIF JANGKA PENDEK


Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang
tinggal di darat.
Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang
tinggal di dalam air.

MENGUASAI
Ya
Tidak

TARIKH

3.
4.

Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang


menjadikan pokok sebagai tempat tinggalnya.
Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang
menjadikan gua sebagai tempat tinggalnya

5.

Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang


menjadikan lubang di dalam tanah sebagai tempat
tinggalnya

6.

Murid mengenal pasti jenis-jenis haiwan dan


habitatnya yang paling sesuai

Kaedah

: Program.

Intervensi Domain

: Kognitif

Objektif Jangka Panjang:

Mengingati habitat jenis haiwan.

Analisis Tugasan:

Mengkelas habitat haiwan :


-air

: kolam,tasik, sungai,paya, laut

- darat : hutan, padang ragut, belukar, gua, lubang dalam


tanah, puncak

bukit
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:

OBJEKTIF JANGKA PENDEK :


Murid mengenal pasti sepuluh jenis haiwan yang tinggal di darat

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

1.

Murid dapat mengkodkan


sepuluh jenis haiwan.

Haiwan di
zoo

2.

Daripada senarai di atas


murid dapat mengeja
kesemua haiwan tersebut.

Kad Imbasan

CATATAN

Daripada senarai di atas


murid dapat membezakan
haiwan yang menjadikan
darat sebagai habitat
asasnya
Murid dapat menambah
agar menjadi sepuluh jenis
haiwan yang menjadikan
darat sebagai habitat
asasnya.

3.

4.

Haiwan di
zoo

Haiwan di
zoo

5.

Murid dapat mengeja dan


mengkodkan sepuluh jenis
haiwan yang menjadikan air
sebagai habitat asasnya.

Kad imbasan

6.

Guru member ganjaran dan


pujian kepada murid yang
berjaya

Token

CATATAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disediakan Oleh :

Anda mungkin juga menyukai