Anda di halaman 1dari 354

JADUAL WAKTU

(KELAS)
NAMA GURU: NOORHAYATY BINTI ZAINON
KELAS: 4G, 4T, 5G, 5R, 6G, 6R, 6U
PENGGAL : 1
MASA
HARI

0730
0800

RABU

KHAMIS

JUMAAT

PJ

0830

0830

BM

ISNIN

SELASA

0800

BM
PJ

6G

0930

1000

1000
1030

4G

1030
1050

1050

PJ

PJ

5G

5R

PJ

PJ

4G

4T

1120

1120

1150

1150

1220

1220

1250

PS

6U
BM

4T

4T
PJ

4T

0900

0930

4T

PJ

6R

0900

PJ

PJ

5R

5G

PJ

6R

PJ

6G

PS

6G

BM

4T
BM

4T

ANALISA
PERKARA
BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
JUMLAH

KALI
5 X 60 MINIT
12 X 30 MINIT
2 X 60 MINIT

MASA
300MINIT/MINGGU
360MINIT/MINGGU
120MINIT/MINGGU
780MINIT/MINGGU

1250
0120

JADUAL WAKTU
(KELAS)
NAMA GURU: NOORHAYATY BINTI ZAINON
KELAS: 4G, 4T, 5G, 5R, 6G, 6R, 6U
PENGGAL : 1
MASA
HARI

0730
0800

RABU

KHAMIS

PJ

0830

0830

BM

ISNIN

SELASA

0800

BM
PJ

6G

1000

1000
1030

PJ

5G

4G

1030
1050

1050

PJ

5R

PJ

PJ

4G

4T

1120

1120

1150

1150

1220

1220

1250

PS

6U
BM

4T

4T
PJ

4T

0930

0930

4T

PJ

6R

0900

0900

PJ

5R

PJ

5G

PJ

6R

PJ

6G

JUMAAT

BM

4T
BM

4T

ANALISA
PERKARA
BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
JUMLAH

KALI
5 X 60 MINIT
12 X 30 MINIT
1 X 60 MINIT

MASA
300MINIT/MINGGU
360MINIT/MINGGU
60MINIT/MINGGU
720MINIT/MINGGU

1250
0120

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 1

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 04012012
KANDUNGAN

TAJUK
F.U

F.S

Keluarga Bahagia
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas
ARAS 1 (i)
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita

OBJ

i.
ii.

Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dibaca


Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita

XTVT

i.
ii.
iii.

Membaca dan memahami petikan


Menjawab soalan pemahaman
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
Kemahiran berfikir
Bertatasusila

KBT
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 1

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 05012012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Melakukan aktiviti berjalan pelbagai kelajuan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Berjalan dan berlari 400m
Naik turun bangku
Permainan kecil - Buaya katak
Gelung 25, kon 4

NILAI
REFLEKSI

Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Melakukan aktiviti berjalan pelbagai kelajuan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Berjalan dan berlari 400m
Naik turun bangku
Permainan kecil - Buaya katak
Gelung 25, kon 4

NILAI
REFLEKSI

Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal
Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Berjalan dan berlari 400m
Naik turun bangku
Permainan kecil - Buaya katak
Gelung 25, kon 4
Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 1

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

: KHAMIS
: 05012012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal
Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Berjalan dan berlari 400m
Naik turun bangku
Permainan kecil - Buaya katak
Gelung 25, kon 4
Keyakinan

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
Melakukan aktiviti lompat tali dengan pelbagai cara
Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Melompat tali setempat ke depan dan belakang
Melompat tali setempat berpasangan dan melompat putar tali
Permainan kecil - Pertandingan berkumpulan melompat tali 20m
Tali skipping 10, kon 8
Kerjasama

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular
Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
Melakukan aktiviti lompat tali dengan pelbagai cara
Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti
Memanaskan badan - lari setempat dengan pelbagai kelajuan
Melompat tali setempat ke depan dan belakang
Melompat tali setempat berpasangan dan melompat putar tali
Permainan kecil - Pertandingan berkumpulan melompat tali 20m
Tali skipping 10, kon 8
Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 1

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 05012012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

Keluarga Bahagia
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayatberdasarkan topik
yang diberikan

OBJ

i.
ii.

Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dibaca


Berbual tentang sesuatu yang dialami, dilihat dan dibaca

XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

Menyanyi lagu "Keluarga Bahagia".


Perbincangan dalam kumpulan
Penyatakan peranan ahli keluarga
Menyatakan ciri keluarga idaman
Verbal linguastik
Hormat-menghormati

KBT
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 1

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6G
MASA
0830~0930
M.P
PSV

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 06012012
KANDUNGAN

BIDANG
TAJUK
H.P

Menggambar
Gambar + dan i.
Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep
perspektif dan kadar banding
ii.
Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar
banding
OBJ
i.
Membuat lakaran gambar
ii.
Mewarna objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan
negatif
XTVT
i.
Melukis gambar
ii.
Mewarna bahagian objek dengan hitam
iii.
Membuat berbandingan bahagian positif dan negatif
STRATEGI
Kaedah lukisan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keluarga Bahagia
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Memahami format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Bekerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 09012012

BIDANG
TAJUK
H.P

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa (Membina ayat)


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Memahami format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Bekerjasama

Menggambar
Gambar + dan i.
Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep
perspektif dan kadar banding
ii.
Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar
banding
OBJ
i.
Membuat lakaran gambar
ii.
Mewarna objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan
negatif
XTVT
i.
Melukis gambar
ii.
Mewarna bahagian objek dengan hitam
iii.
Membuat berbandingan bahagian positif dan negatif
STRATEGI
Kaedah lukisan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P

: SELASA
: 10012012
KANDUNGAN

KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya pelana)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
0800~0830
M.P
PJ

: SELASA
: 10012012

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya pelana)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Kemahiran
Permainan (Bola Sepak)
Menguasai kemahiran permainan bola sepak dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - Lari mengelilingi padang
Kemahiran menendang
Kemahiran menahan
Permainan kecil - Bola sepak mini
Kon 8, bola sepak 4

NILAI
REFLEKSI

Berdikari

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Kemahiran
Permainan (Bola Sepak)
Menguasai kemahiran permainan bola sepak dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - Lari mengelilingi padang
Kemahiran menendang
Kemahiran menahan
Permainan kecil - Bola sepak mini
Kon 8, bola sepak 4

NILAI
REFLEKSI

Berdikari

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SELASA
: 10012012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa (Membina ayat)


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Mengulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Bekerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

OBJ

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa


Kata nama am dan kata nama khas
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal kata nama am dan kata nama khas

XTVT

i.

F.S

ii.
iii.
iv.
KBT
NILAI
REFLEKSI

Murid membaca nota sistem bahasa kata nama am dan kata nama
khas
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Pertandingan murid mencatat 5 kata nama am dan kata nama khas
Menguji kefahaman secara lisan dan soalan objektif
Kemahiran mengecam
Bertanggungjawab

HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS

: RABU
: 11012012

: KHAMIS
: 12012012
KANDUNGAN

TUNJANG

Kemahiran

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Permainan (Bola Sepak)


Menguasai kemahiran permainan bola sepak dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - Lari mengelilingi padang
Kemahiran menanduk
Kemahiran menahan
Permainan kecil - Bola sepak mini
Kon 8, bola sepak 4

NILAI
REFLEKSI

Berdikari

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM

Kemahiran
Permainan (Bola Sepak)
Menguasai kemahiran permainan bola sepak dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan - Lari mengelilingi padang
Kemahiran menanduk
Kemahiran menahan
Permainan kecil - Bola sepak mini
Kon 8, bola sepak 4

NILAI
REFLEKSI

Berdikari

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

: KHAMIS
: 12012012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 12012012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

OBJ

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa


Kata nama am dan kata nama khas
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal kata nama am dan kata nama khas

XTVT

i.

F.S

ii.
iii.
iv.
KBT
NILAI
REFLEKSI

Murid membaca nota sistem bahasa kata nama am dan kata nama
khas
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Kemahiran mengecam
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 2

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6G
MASA
0830~0930
M.P
PSV

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 13012012
KANDUNGAN

BIDANG
TAJUK
H.P

Membuat corak dan rekaan


Corak
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan rekaan
OBJ
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasil corak dan rekan secara simetri
iii.
Menggunting hasil lipatan yang telah dibuat
XTVT
i.
Melipat kertas warna kepada beberapa bahagian
ii.
Melukis corak di atas lipatan
iii.
Menggunting mengikut corak yang dilukis
iv.
Menampal hasil corak lipatan
STRATEGI
Kaedah lipatan dan guntingan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa


Kata nama khas
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal nama khas
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa kata khas


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Membina ayat menggunakan kata nama khas
Menjawab soalan objektif
Kemahiran mengecam
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 3

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 16012012

BIDANG
TAJUK
H.P

Hargai Pengorbanan Ibu dan Bapa (Membina ayat)


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Memahami format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Bekerjasama

Menggambar
Gambar + dan i.
Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep
perspektif dan kadar banding
ii.
Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar
banding
OBJ
i.
Membuat lakaran gambar
ii.
Mewarna objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan
negatif
XTVT
i.
Membuat dua lakaran gambar yang sama
ii.
Menggunting mengikut lakaran
iii.
Menampar lakaran kepada dua bahagian untuk membezakan + dan STRATEGI
Kaedah lukisan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P

: SELASA
: 17012012
KANDUNGAN

KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya pelana)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

: SELASA
: 17012012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya pelana)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
v.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Otot ( Bawah aras pinggang)
Melakukan aktiviti-aktiviti yang menguji daya tahan otot
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan
Lompat Ketinting setempat
Mengejar kawan dengan melompat ketinting
Pertandingan lompat ketinting
Permainan kecil- belalang belatuk
Kon 4
Berdisiplin

KELAS
4T
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
v.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Otot ( Bawah aras pinggang)
Melakukan aktiviti-aktiviti yang menguji daya tahan otot
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan
Lompat Ketinting setempat
Mengejar kawan dengan melompat ketinting
Pertandingan lompat ketinting
Permainan kecil- belalang belatuk
Kon 4
Berdisiplin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SELASA
: 17012012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ

XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Membantu Amalan Terpuji


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
ARAS 2 (i)
Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal
yang diberikan
i.
Membaca secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang betul
ii.
Menjawab soalan secara objektif dan subjektif berpandukan teks
yang dibaca
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Membaca secara mekanis
iii.
Soal jawab pemahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif dan subjektif
v.
Membezakan kata nama am dan kata nama khas
Mengecam
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 18012012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ

XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Membantu Amalan Terpuji


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
ARAS 2 (i)
Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal
yang diberikan
i.
Membaca secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang
betul
ii.
Menjawab soalan secara objektif dan subjektif berpandukan teks
yang dibaca
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Membaca secara mekanis
iii.
Soal jawab pemahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif dan subjektif
v.
Membezakan kata nama am dan kata nama khas
Mengecam
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P

: KHAMIS
: 19012012
KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
v.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Otot ( Bawah aras pinggang)
Melakukan aktiviti-aktiviti yang menguji daya tahan otot
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan
Lompat Ketinting setempat
Mengejar kawan dengan melompat ketinting
Pertandingan lompat ketinting
Permainan kecil- belalang belatuk
Kon 4
Berdisiplin

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
v.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kecergasan
Daya Tahan Otot ( Bawah aras pinggang)
Melakukan aktiviti-aktiviti yang menguji daya tahan otot
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Memanaskan badan
Lompat Ketinting setempat
Mengejar kawan dengan melompat ketinting
Pertandingan lompat ketinting
Permainan kecil- belalang belatuk
Kon 4
Berdisiplin

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

: KHAMIS
: 19012012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Olahraga (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan kemahiran asas lompat tinggi dengan teknik yang betul
Merasa seronok, yakin dan riang melakukan kemahiran asas
lompat tinggi
Memanaskan badan - lari dan skip
Demostrasi ansur maju
Melompat di atas tilam dan melompat melepasi kon
Melompat melepasi palang pada pada aras rendah ke tinggi
Kon 8, palang 1, tilam tebal 2
Keyakinan

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran
Bola Tampar
Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul
Menyatakan aspek keselamatan yang perlu semasa permainan
Mengenalpasti tindakan yang berbahaya dalam situasi permainan
Memanaskan badan - lari mengelilingi padang
Melakukan kemahiran menyangga
Servis
Pertandingan bola tampar antara kumpulan
Kon 12, bola tampar 4, tali skiping 4
Bekerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 19012012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ

XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Membantu Amalan Terpuji


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
ARAS 2 (i)
Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal
yang diberikan
i.
Membaca secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang
betul
ii.
Menjawab soalan secara objektif dan subjektif berpandukan teks
yang dibaca
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Membaca secara mekanis
iii.
Soal jawab pemahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif dan subjektif
v.
Membezakan kata nama am dan kata nama khas
Mengecam
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 3

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6G
MASA
0830~0930
M.P
PSV

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 20012012
KANDUNGAN

BIDANG
TAJUK
H.P

Membuat corak dan rekaan


Corak
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan rekaan
OBJ
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasil corak dan rekan secara simetri
iii.
Menggunting hasil lipatan yang telah dibuat
XTVT
i.
Melipat kertas warna kepada beberapa bahagian
ii.
Melukis corak di atas lipatan
iii.
Menggunting mengikut corak yang dilukis
iv.
Menampal hasil corak lipatan
STRATEGI
Kaedah lipatan dan guntingan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keluargaku Sayang
Membantu Amalan Terpuji
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
i.
Berbual tentang sesuatu perkara yang dibaca
ii.
Membina ayat majmuk
i.
Meneliti gambar yang dilihat
ii.
Menyenaraikan bantuan yang dapat diberikan berdasarkan gambar
iii.
Membina ayat majmuk berdasarkan bantuan yang diberikan
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 4

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN-JUMAAT
: 23-27012012
KANDUNGAN

CUTI TAHUN BARU CINA


23-24 JAN 2012

CUTI PERISTIWA
25-Jan-12

CUTI BERGANTI
26-27 JAN 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 5

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 30012012

BIDANG
TAJUK
H.P

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

Membuat corak dan rekaan


Corak
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan rekaan
OBJ
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasil corak dan rekan secara simetri
iii.
Menggunting hasil lipatan yang telah dibuat
XTVT
i.
Melipat kertas warna kepada beberapa bahagian
ii.
Melukis corak di atas lipatan
iii.
Menggunting mengikut corak yang dilukis
iv.
Menampal hasil corak lipatan
STRATEGI
Kaedah lipatan dan guntingan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 31012012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan definisi kesihatan diri
Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan diri
Menjalankan tanggungjawab menjaga kesihatan diri
Memahami definisi kesihatan diri
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan diri
Tanggungjawab yang perlu untuk menjaga kesihatan diri

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kertas A4, marker pen


Tanggungjawab/disiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan definisi kesihatan diri
Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan diri
Menjalankan tanggungjawab menjaga kesihatan diri
Memahami definisi kesihatan diri
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan diri
Tanggungjawab yang perlu untuk menjaga kesihatan diri

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kertas A4, marker pen


Tanggungjawab/disiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan apakah haid dan ihtilam
Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil semasa haid
dan ihtilam sekiranya berlaku
Menjaga dan menyayangi diri sendiri - seksualiti
Akil baligh
Haid
Ihtilam
Carta sistem produktiviti
Inkuiri

XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
0800~0830
M.P
PJ

: SELASA
: 31012012

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan apakah haid dan ihtilam
Menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil semasa haid
dan ihtilam sekiranya berlaku
Menjaga dan menyayangi diri sendiri - seksualiti
Akil baligh
Haid
Ihtilam
Carta sistem produktiviti
Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Mengetahui klasifikasi remaja
Mengetahui pentingnya golongan remaja dalam sesebuah keluarga
Penerangan maksud remaja
Perpincangan tentang:- akil baligh
sumbangan remaja kepada keluarga

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta perkembangan awal remaja


Inkuri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Mengetahui klasifikasi remaja
Mengetahui pentingnya golongan remaja dalam sesebuah keluarga
Penerangan maksud remaja
Perpincangan tentang:- akil baligh
sumbangan remaja kepada keluarga

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta perkembangan awal remaja


Inkuri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SELASA
: 31012012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Meneliti contoh cara menjawab soalan ulasan
ii.
Mengenalpasti nilai/pengajaran dalam bahan ransangan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 01022012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Melengkapkan rumusan yang diberi dengan nilai yang ditafsirkan
Menjana idea
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 02022012

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan
pada peringkat akil baligh
Menjalankan tanggungjawab menjaga kesihatan diri
Mengenalpasti perubahan fizikal yang berlaku bagi remaja
lelaki dan perempuan
Melengkapkan silang kata
Memadankan perasaan dengan situasi
Carta
Inkuiri

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan
pada peringkat akil baligh
Menjalankan tanggungjawab menjaga kesihatan diri
Mengenalpasti perubahan fizikal yang berlaku bagi remaja
lelaki dan perempuan
Melengkapkan silang kata
Memadankan perasaan dengan situasi
Carta
Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan maksud akil baligh
Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh

XTVT

Melengkapkan jadual berkaitan perubahan fizikal semasa akil baligh


Memadankan penyataan dengan maksud
Melengkapkan silang kata
Menyesuaikan penyataan dengan mimik muka
Carta sistem produktiviti
Inkuiri

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan maksud akil baligh
Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh

XTVT

Melengkapkan jadual berkaitan perubahan fizikal semasa akil baligh


Memadankan penyataan dengan maksud
Melengkapkan silang kata
Menyesuaikan penyataan dengan mimik muka
Carta sistem produktiviti
Inkuiri

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
:02022012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan perubahan fizikal tubuh badan dengan betul
Menyenaraikan masalah yang biasa dialami semasa awal remaja
Mematuhi arahan serta mengikut arahan ibu bpa dan guru
Mengenalpasti perubahan fizikal yang dialami oleh remaja lelaki
dan perempuan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Memadankan jawapan yang betul
Carta
Inkuiri

Kesihatan Diri dan Keluarga


Kesihatan Diri
Menyatakan perubahan fizikal tubuh badan dengan betul
Menyenaraikan masalah yang biasa dialami semasa awal remaja
Mematuhi arahan serta mengikut arahan ibu bpa dan guru
Mengenalpasti perubahan fizikal yang dialami oleh remaja lelaki
dan perempuan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Memadankan jawapan yang betul
Carta
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 02022012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap menggunakan penanda wacana yang
sesuai
Merumus
Rajin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 5

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6G
MASA
0830~0930
M.P
PSV

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 02022012
KANDUNGAN

BIDANG
TAJUK
H.P

Membentuk dan Membuat Binaan


Mobail Kaih Sayang
i.
Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat
binaan
ii.
Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D
iii.
Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan
OBJ
i.
Melukis dan memotong lakaran bentuk hati
ii.
Menggantung bentuk-bentuk hati pada penyangkut baju untuk
dijadikan mobail
iii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan
XTVT
i.
Melakar bentuk hati pada kertas
ii.
Menggunting hasil lakaran
iii.
Menghubungkan hasil guntingan bentuk hati menjadi rantaian
iv.
Mengikat rantaian hati pada penyangkut baju
STRATEGI
Kaedah mobail
ALATAN
Majalah terpakai, kertas warna, pin kertas, penyangkut baju, tali,
gunting
REFLEKSI

TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap menggunakan penanda wacana yang
sesuai
Merumus
Rajin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 6

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 30012012

BIDANG
TAJUK
H.P

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

Membuat corak dan rekaan


Corak
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan rekaan
OBJ
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasil corak dan rekan secara simetri
iii.
Menggunting hasil lipatan yang telah dibuat
XTVT
i.
Melipat kertas warna kepada beberapa bahagian
ii.
Melukis corak di atas lipatan
iii.
Menggunting mengikut corak yang dilukis
iv.
Menampal hasil corak lipatan
STRATEGI
Kaedah lipatan dan guntingan
ALATAN
Kertas lukisan, kertas warna, gunting dan gam
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN - SELASA
: 06022012 - 07022012

KANDUNGAN

TARIKH
07022012
HARI
ISNIN

CUTI SEMPENA SAMBUTAN MAULIDUR RASUL


1433H

TARIKH
08022012
HARI
SELASA

CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAUPUSAM


2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Minggu 6

: RABU
: 08022012

Minggu Kokurikulum
Sekolahku Berjasa
1.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
Aras 1
i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan
ii. Menyampaikan arahan/pesanan dengan intonasi yang betul
dan bersopan
iii.Memahami kata kerja
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Menyampaikan arahan/pesanan dengan baik
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menyatakan arahan yang dibeikan
iii.
Menyebut cara penyampaian pesanan berpandukan nota
iv.
Memahami info bahasa- kata kerja
v.
Menjawab soalan objektif bagi kata kerja
Menjana idea
Amanah

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 09022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

HARI
TARIKH

Minggu6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS

ii.
i.
ii.
iii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

: KHAMIS
:09022012

KANDUNGAN
TUNJANG

Pendidikan sukan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

HARI
TARIKH

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P

Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan


Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

: KHAMIS
: 09022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

Minggu Kokurikulum
Kata Kerja
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BM
F.S

OBJ
XTVT

yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata kerja
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

HARI
TARIKH

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6G
MASA
0930~1030
M.P
PSV

Murid membaca nota sistem bahasa kata kerja


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Rajin

: JUMAAT
: 10022012
KANDUNGAN

BIDANG
TAJUK
H.P

Menggambar
Corak Cetakan
i.
Melakar dan memotong permukaan ubi kentang dan bahan lain
mengikut bentuk yang dikehendaki
ii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan

OBJ

i.

XTVT

ii.
iii.
i.
ii.

Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep


perspektif dan kadar banding
Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar
Menggambar dengan menunjukkan perspektif dan kadar banding
Mencari idea untuk menggambar
Memotong bahan mengikut idea yang dibuat

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


iii.
iv.
STRATEGI
ALATAN

Menggambarkan mengikut kreativiti masing-masing


Menyatakan perasaan terhadap hasil diri dan rakan
Kaedah cetakan
Ubi, bawang, batang pisang dan bahan lain, warna air, berus

REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Minggu Kokurikulum
Kata Kerja
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata kerja
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa kata kerja


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Rajin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Larian)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Teknik asas larian


Permulaan larian
Gaya larian
Menamatkan larian, pertandingan larian
Kon, wisel
Semangan kesukanan

i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Larian)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Teknik asas larian


Permulaan larian
Gaya larian
Menamatkan larian, pertandingan larian
Kon, wisel
Semangan kesukanan

i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Minggu6

: SABTU
: 11022012

ii.
i.
ii.
iii.

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lompat tinggi)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju
Fasa penerbangan
Fasa pendaratan
Tilam, palang, kon 2
Keyakinan

HARI
TARIKH

: SABTU
: 11022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tilam, palang, kon 2


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lontar peluru)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju
Teknik memegang peluru yang betul
Teknik dan gaya lontaran

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Peluru 2 butir
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lontar peluru)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju
Teknik memegang peluru yang betul
Teknik dan gaya lontaran

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

ii.
i.
ii.
iii.

Peluru 2 butir
Keyakinan

HARI
TARIKH

Minggu 6

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T

ii.
i.
ii.
iii.

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lompat tinggi)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju
Fasa penerbangan
Fasa pendaratan

: SABTU
: 11022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK

Pendidikan Untuk Masa Depan


Penulisan- Karangan Berbentuk Keperihalan/Cereka

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MASA
1150~1250
M.P
BM

F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Minggu 7

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Tips menjawab soalan penulisan bahagian B
ii.
Panduan menjawab soalan karangan lengkap
iii.
Prosuder untuk menjawab soalan karangan lengkap
iv.
Contoh karangan terbaik
v.
Tip karangan berbentuk keperihalan/cerita
Menjana idea
Menghargai

: ISNIN
: 13012012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

Tahniah, abang!
Penulisan- Karangan Berbentuk Keperihalan/Cereka
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

BIDANG
TAJUK
H.P

i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk


Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
Membina perenggan dengan betul
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
Pelan karangan
Membina perenggan pendahuluan
Membina perenggan isi
Membina perenggan penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

Membentuk dan Membuat Binaan


Mobail Kaih Sayang
i.
Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat
binaan
ii.
Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D
iii.
Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan
OBJ
i.
Melukis dan memotong lakaran bentuk hati
ii.
Menggantung bentuk-bentuk hati pada penyangkut baju untuk
dijadikan mobail
iii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan
XTVT
i.
Melakar bentuk hati pada kertas
ii.
Menggunting hasil lakaran
iii.
Menghubungkan hasil guntingan bentuk hati menjadi rantaian
iv.
Mengikat rantaian hati pada penyangkut baju
STRATEGI
Kaedah mobail
ALATAN
Majalah terpakai, kertas warna, pin kertas, penyangkut baju, tali,
gunting
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 14022012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Minggu 7

: SELASA
: 14022012

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

HARI
TARIKH

: SELASA
: 14022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
REFLEKSI

Minggu 7

Tahniah, abang!
Penulisan- Karangan Berbentuk Keperihalan/Cereka
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Pelan karangan
ii.
Membina perenggan pendahuluan
iii.
Membina perenggan isi
iv.
Membina perenggan penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

HARI
TARIKH

: RABU
: 15022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tahniah, abang!
Penulisan- Karangan Berbentuk Dialog/Temu ramah
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Menghormati

HARI
TARIKH

Minggu 7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA

: KHAMIS
: 16022012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Larian)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


0730~0800
M.P
PJ

ii.

Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

i.
ii.
iii.

Permulaan larian menggunakan starting block


Larian 50m dengan teknik yang betul
Permainan kecil-Lumba lari
Kon, wisel
Semangan kesukanan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Permulaan larian menggunakan starting block


Larian 50m dengan teknik yang betul
Permainan kecil-Lumba lari
Kon, wisel
Semangan kesukanan

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju
Fasa lonjakan
Fasa penerbangan
Fasa pendaratan
Tilam, palang, kon 2
Keyakinan

HARI
TARIKH

Minggu7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Larian)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

: KHAMIS
: 16022012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

Kemahiran
Olahraga - Padang (Lompat tinggi gaya fosbury)
Melakukan pergerakan dengan cara yang betul untuk menjaga postur
yang baik
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Demostrasi secara ansur maju

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Lari berpagar)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demostrasi secara ansur maju


Lari sambil mengangkat kaki
Lonjak badan setinggi mungkin
Lompat melepasi kon
Lompat berpagar - permainan kecil-pertandingan melompat
Kon, wisel, pagar
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

Fasa lonjakan
Fasa penerbangan
Fasa pendaratan
Tilam, palang, kon 2
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Lari berpagar)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demostrasi secara ansur maju


Lari sambil mengangkat kaki
Lonjak badan setinggi mungkin
Lompat melepasi kon
Lompat berpagar - permainan kecil-pertandingan melompat
Kon, wisel, pagar
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 7

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 16022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tahniah, abang!
Penulisan- Karangan Berbentuk Dialog/Temu ramah
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Ulangkaji format karangan berbentuk dialog
ii.
Meneliti pelan karangan yang dibina
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Menghormati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu7

KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

: JUMAAT
: 17022012

Pengalaman Indah
Penulisan- Karangan Berbentuk Dialog/Temu ramah
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Ulangkaji format karangan berbentuk dialog
ii.
Membina pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 8

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 20022012

BIDANG
TAJUK
H.P

Pengalaman Indah
Penulisan- Karangan Berbentuk Dialog/Temu ramah
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membina pelan karangan
ii.
Membina karangan - Pendahuluan
iii.
Isi
iv.
Penutup
Menjana idea
Kasih sayang

Menggambar
Poster Kami Benci Dadah
i.
Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep
perspektif dan kadar banding
ii.
Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untukk
menggambar
OBJ
i.
Membuat lakaran gambar
ii.
Mewarna objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan
negatif
XTVT
i.
Meneliti sumber rujukan
ii.
Melakar
iii.
Mewarna dengan teknik yang betul
STRATEGI
Kaedah lukisan
ALATAN
Kertas lukisan, warna air, berus, pallet
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu8

KELAS/
MASA/M.P

: SELASA
: 21022012
KANDUNGAN

KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PK

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PK

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pengurusan Diri
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PK

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PK

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PK

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PK

: SELASA
: 21022012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 21022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
REFLEKSI

Tahniah, abang!
Penulisan- Karangan Berbentuk Keperihalan/Cereka
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Pelan karangan
ii.
Membina perenggan pendahuluan
iii.
Membina perenggan isi
iv.
Membina perenggan penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

SELASA
: 21022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Lawatan
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat
khusus
ARA 1 (i)
Menyata fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki
dalam teks.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARS 2 (i)
Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberi
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca
i.
Menyata fakta yang relevan
ii.
Membaca dan memahami teks yang dibaca serta intonasi yang betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Membaca soalan dan menggaris jawapan dalam teks
iii.
Menjawab soalan secara lisan
iv.
Mlengkapkan graf dengan fakta yang relevan
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 22022012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

Minggu8

: KHAMIS
: 23022012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 23022012

Minggu8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 23022012

KANDUNGAN
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Memilih diksi yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi
iv.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu8

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 24022012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Adjektif
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa kata adjektif


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 9

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Pengalaman Indah
Peribahasa
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami peribahasa
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
1120~1220
M.P
PSV

: ISNIN
: 27022012

Murid membaca nota sistem bahasa peribahasa


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

BIDANG
TAJUK
H.P

Menggambar
Corak Cetakan
i.
Melakar dan memotong permukaan ubi kentang dan bahan lain
mengikut bentuk yang dikehendaki
ii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan

OBJ

i.

XTVT

STRATEGI
ALATAN

ii.
iii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep


perspektif dan kadar banding
Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar
Menggambar dengan menunjukkan perspektif dan kadar banding
Mencari idea untuk menggambar
Memotong bahan mengikut idea yang dibuat
Menggambarkan mengikut kreativiti masing-masing
Menyatakan perasaan terhadap hasil diri dan rakan
Kaedah cetakan
Ubi, bawang, batang pisang dan bahan lain, warna air, berus

REFLEKSI

Minggu9

HARI
TARIKH

: SELASA
: 28022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Minggu 9

: SELASA
: 28022012

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

HARI
TARIKH

: SELASA
: 28022012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Hubung dan Kata Seru
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penggunaan kata hubung dan
ayat dan tanda seru
i.
Murid membaca nota sistem bahasa
ii.
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
iii.
Menguji kefahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif
v.
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 29022012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Hubung dan Kata Seru
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penggunaan kata hubung dan
ayat dan tanda seru
i.
Murid membaca nota sistem bahasa
ii.
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
iii.
Menguji kefahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif
v.
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

Minggu9

: KHAMIS
: 01032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 01032012

Minggu9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 01032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Hubung
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penggunaan kata hubung dan
ayat dan tanda seru
i.
Murid membaca nota sistem bahasa
ii.
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
iii.
Menguji kefahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif
v.
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 02032012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Hubung dan Kata Seru (Ulangkaji Pemahaman-Persedian UB1)
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penggunaan kata hubung dan
ayat dan tanda seru
i.
Murid membaca nota sistem bahasa
ii.
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
iii.
Menguji kefahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif
v.
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu9

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SABTU
: 03032012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pengalaman Indah
Kata Ganti Nama Diri dan Kata Tanya
(Ulangkaji Pemahaman-Persedian UB1)
Kata Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penggunaan kata ganti nama diri dan
kata tanya
i.
Murid membaca nota sistem bahasa
ii.
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
iii.
Menguji kefahaman secara lisan
iv.
Menjawab soalan objektif
v.
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 10

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 05032012

BIDANG
TAJUK
H.P

Pemimpin Kecil Di Sekolahku


Ulangkaji Penulisan Bahagian A, B dan C (Persedian UB 1)
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan memahami tips menjawab soalan
ii.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
iii.
Memahami format-format penulisan
iv.
Bersoal jawab secara lisan tentang penulisan
Menjana idea
Tekun

Membentuk dan Membuat Binaan


Bekas Serbaguna
i.
Menghasilkan bekas serba guna dengan menggunakan teknik
pembungkusan
ii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan
OBJ
i.
Mengguna asas seni reka dalam membentuk dan membuat
binaan yang kompleks
ii.
Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D
iii.
Membuat bekas serba guna menggunakan pelbagai alat, bahan,
teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara kreatif
XTVT
i.
Menggunting kotak mengikut saiz yang dikehendaki
ii.
Membungkus kotak yang dibina
iii.
Membalut dan menghias hasil binaan mengikut kreativiti
iv.
Menyatakan terhadap hasil kerja diri dan rakan
STRATEGI
Kaedah lipatan dan guntingan
ALATAN
Kotak, kertas bunga, majalah lama, gunting, gam uhu, kulit kayu
manis, bunga lawang, kekacang
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 06032012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 06032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 06032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 07032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Mengenalpasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
makanan

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan


Menamakan kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
Menulis kumpulan makanan berdasarkan gambar
Isi tempat kosong
Menyatakan btul dan salah berdasarkan penyataan
Bijak memilih

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 08032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

: KHAMIS
: 08032012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Perbincangan
Melengkap silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bijak memilih

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Pemakanan
Menyatakan maklumat label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
memilih produk makanan yang berkualiti untuk did makan
Perbincangan bijak memilih makanan
Menyenaraikan bahagian-bahagian label
Menyatakan penyataan dengan bahagian label
Perbincangan jawapan
Label makanan
Bijak memilih

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 08032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu10

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 09032012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hari Kantin
Minggu Kokurikulum
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu
perkara
ARAS 1(i)
i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan
ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul
dan bersopan
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Mendengar serta memahami arahan dan pesanan


Menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul
Membaca dan memahami pesanan
Menyampaikan pesanan yang di dengar
Menyenaraikan kata imbuhan
Memberi kata dasar
Kerajinan
Prihatin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu11

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 19032012

BIDANG
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

Mengenal Kraftangan
Kelarai
i.
Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti
murid-murid
ii.
Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan
i.
Mengaplikasi asas seni reka dalam menghasilkan
kraf tradisional
ii.
Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan
secara kreatif
i.
ii.
iii.
iv.

Meneliti sumbar sebagai idea


Melorek asas anyaman
Menyayam mengikut corak yang dikehendaki
Mengemaskan hasil
Anyaman
Kertas warna, majalah atau kalendar terpakai
gunting, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 20032012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baiksemasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturandan undang-undang jalan raya
Berbincang langkah-langkah keselamatan semasa di jalan raya
Akibat jika tidak menjaga keselatan di jalan raya
Latihan keselamtan di jalan raya

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kad isyarat jalan raya


Inkuiri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 20032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan sukan
Keselamatan Di Rumah, Sekolah dan Taman Permainan
Menyatakan keselamatan di rumah, sekolah dan taman permainan
Kepentingan menjafa keselamatan di rumah, sekolah dan taman
permainan
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Melengkapi jawapan
Mengenalpasti tindakan yang betul dan salah semasa berada dirumah,
sekolah dan taman permainan
Inkuiri

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

Pendidikan sukan
Keselamatan Pengguna
Mengamal pemilihan pemakanan yang selamat
Menyata punca berlaku keracunan makanan
Menyenarai tindakan yang betul sebelum membeli makanan
mentah dan diproses
Perbincangan - Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil
ketika memilih makanan
Menyenaraikan langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Latihan-pilih jawapan yang betul
Bijak membuat keputusan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 20032012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pendidikan Untuk Masa Depan


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 21032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Hormat-menghormati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 22032012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastil artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Pendaratan
Statik
Rangkaian
Permainan kecil membentuk rangkaian

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tilam pendaratan 10
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastil artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Pendaratan
Statik
Rangkaian
Permainan kecil membentuk rangkaian

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tilam pendaratan 10
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kelenturan
Mempertingkatkan ketangkasan, kelenturan, kordinasi melaui
pergerakan gimnastik pendidikan
Regangan
Melentur kebelakang dan hadapan
Melentur bersama bola
Berdiri sebelah kaki dan duduk mengangkat kaki kedua-dua belah
Permainan-pertandingan berdiri sebelah kaki
Bola gimrama 10
Berkeyakinan

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.
v.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 22032012

Kecergasan
Kelenturan
Mempertingkatkan ketangkasan, kelenturan, kordinasi melaui
pergerakan gimnastik pendidikan
Regangan
Melentur kebelakang dan hadapan
Melentur bersama bola
Berdiri sebelah kaki dan duduk mengangkat kaki kedua-dua belah
Permainan-pertandingan berdiri sebelah kaki
Bola gimrama 10
Berkeyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastil irama
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik irama dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Senamrobik
Pertandingan senamrobik secara berkumpulan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Hp (muzik)
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastil irama
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik irama dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Senamrobik
Pertandingan senamrobik secara berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Hp (muzik)
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 22032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Hormat-menghormati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu11

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 23032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Nasihat Guru
Hargai Warisan Kita
6.2 Mengenalpasti pelbagai jenis genre penulisan
Aras 1 (i)
Mengecam dan mengenalpasti format pelbagai genre
8.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam
satu perenggan atau atau antara perenggan dalam sesuatu
karangan
ARAS 1 (i)
Memilih dan mengenalpasti penanda wacana yang terdapat dalam
teks yang dibaca
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Mengenalpasti format pelbagai genre


Mengenalpasti penanda wacana
Membaca dan meneliti pelbagai jenis petikan
Menjawab soalan objektif
Menjawab soalan subjektif
Mengenalpasti penanda wacana
Linguistik, mengenalpasti
Menghargai warisan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu12

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Hari Kantin
Penanda wacana
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penanda wacana
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 26032012

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Membaca dan memahami nota penanda wacana


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Rajin

Menggambar
Bentuk Geometri
i.
Meningkatkan kemahiranmengikut ton atau arah cahaya
ii.
Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk
menghasilkan satu komposisi
ii.
Mencari sumber rujukan dan pencetus idea untuk
menggambar
i.
ii.
iii.

Meneliti sumbar sebagai idea


Menggambar
Melakar secara anatikal gelap dan cerah
Kaedah ton warna
Pensil 2B, warna air, berus, pallet

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 27032012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.

Pendidikan Kesihatan
Keselamatan-Makanan
Menyatakan label pada label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
Memilih produk makanan yang berkualiti untuk dimakan
Perbincangan tentang pelabelan produk
Menyatakan bahagian-bahagian label
Memadankan penyataan pada label dan produk

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bungkus makanan
Bijak memilih

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.

Pendidikan Kesihatan
Keselamatan-Makanan
Menyatakan label pada label kandungan produk makanan
Menyatakan kepentingan pelabelan pada produk makanan
Memilih produk makanan yang berkualiti untuk dimakan
Perbincangan tentang pelabelan produk
Menyatakan bahagian-bahagian label
Memadankan penyataan pada label dan produk

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bungkus makanan
Bijak memilih

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Gaya Hidup Sihat


Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis
makanan
Perbincangan kumpulan dan jenis makanan
Melengkapkan silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan berdasarkan jenis makanan
Mengisi tempat kosong
Menghubungkait

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

Gaya Hidup Sihat


Pemakanan
Menamakan kumpulan makanan dan jenisnya
Membincang kepentingan mengambil pelbagai jenis
makanan
Perbincangan kumpulan dan jenis makanan
Melengkapkan silang kata kumpulan makanan
Menyatakan kumpulan makanan berdasarkan jenis makanan
Mengisi tempat kosong
Menghubungkait

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Gaya Hidup Sihat


Pemakanan
Mengenalpasti 4 kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
MakananMenyedari pentingnya amalan pemakanan
yang baik

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan dan kepentingan


amalan pemakanan yang baik
Menamakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong dan membezakan penyataan
Membanding dan membeza

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 27032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Gaya Hidup Sihat


Pemakanan
Mengenalpasti 4 kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan
MakananMenyedari pentingnya amalan pemakanan
yang baik

XTVT

Perbincangan kumpulan-kumpulan makanan dan kepentingan


amalan pemakanan yang baik
Menamakan kumpulan makanan
Mengisi tempat kosong dan membezakan penyataan
Membanding dan membeza

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 27032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hari Kantin
Penanda wacana
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami penanda wacana
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Membaca dan memahami nota penanda wacana


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Rajin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 28032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Gerai Manakah Tercantik


Penulisan- Karangan Berbentuk Surat Kiriman Tidak Rasmi
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 29032012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kelenturan
Melakukan aktiviti-aktiviti kelenturan dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan
Rangkak kucing
Membongkon menyentuh kaki dan meleding
Permainan Kecil

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola 5 biji
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kelenturan
Melakukan aktiviti-aktiviti kelenturan dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan
Rangkak kucing
Membongkon menyentuh kaki dan meleding
Permainan Kecil

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola 5 biji
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Badminton
Melakukan kemahiran asas dalam permainan
badminton
Demostrasi secara ansur maju
Servis
Pukulan lambung
Permainan Kecil Bergu

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Raket, Bulu tangkis


Berkeyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

Kemahiran
Badminton
Melakukan kemahiran asas dalam permainan
badminton
Demostrasi secara ansur maju
Servis
Pukulan lambung
Permainan Kecil Bergu

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Raket, Bulu tangkis


Berkeyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kelenturan
Melakukan aktiviti-aktiviti kelenturan dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Baring dan angkat kaki, silang ke sisi


Meleding danmembengkok
Permainan kecil
Gelung
Kerjasama

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 29032012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kelenturan
Melakukan aktiviti-aktiviti kelenturan dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Baring dan angkat kaki, silang ke sisi


Meleding danmembengkok
Permainan kecil
Gelung
Kerjasama

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 29032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Gerai Manakah Tercantik


Penulisan- Karangan Berbentuk Surat Kiriman Tidak Rasmi
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan memahami soalan
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Rajin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu12

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 30032012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Gerai Manakah Tercantik


Membina Ayat
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu13

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 02042012

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Penulisan- Karangan Berbentuk Surat Kiriman Rasmi
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

Membentuk dan Membuat Binaan


Burung (Origami)
i.
Melatih diri untuk belajar lebih tekun, teratur dan cermat
ii.
Menimbul rasa seronok dalam menjalankan kegiatan
i.
Mengguna asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan
yang kompleks
ii.
Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D
i.
ii.
iii.

Memerhati demostrasi
Melipat dan membentuk ciptaan
Menghias ciptaan
Kaedah origami
Kertas warna atau majalah terbuang, gunting

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
iii.
XTVT
i.
ii.
iii.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 03042012

Pendidikan Kesihatan
Keselamatan - Keselamatan pengguna
Mengamal pemilihan makanan yang selamat
Menyata punca keracunana makanan
Menyenarai tindakan yang perlu diambil sebelum membeli makanan
Perbincangan tentang keselamatan makanan
Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil ketika memilih
makanan
Menyata langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Bijak memilih

Pendidikan Kesihatan
Keselamatan - Keselamatan pengguna
Mengamal pemilihan makanan yang selamat
Menyata punca keracunana makanan
Menyenarai tindakan yang perlu diambil sebelum membeli makanan
Perbincangan tentang keselamatan makanan
Memilih dan menyata langkah yang perlu diambil ketika memilih
makanan
Menyata langkah yang perlu diambil ketika jualan murah
Bijak memilih

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan
Langkah-langkah keselamatan ketika bersukan
Mengurus alatan sukan

XTVT

Perbincangan tentang langkah-langkah keselaman di sekolah


Melengkapkan silang kata asperk keselamatan
Menyata langkah keselamatan yang perlu diambil
Menyatakan faktor yang perlu diambil dalam pengurusan alatan sukan
Berhati-hati

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan
Langkah-langkah keselamatan ketika bersukan
Mengurus alatan sukan

XTVT

Perbincangan tentang langkah-langkah keselaman di sekolah


Melengkapkan silang kata asperk keselamatan
Menyata langkah keselamatan yang perlu diambil
Menyatakan faktor yang perlu diambil dalam pengurusan alatan sukan
Berhati-hati

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 03042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Gaya Hidup Sihat dan Selamat


Penyalahgunaan Bahan
Menyatakan kesan ubat dan racun
Menyedari pentingnya pengambilan ubat yang betul
dalam aktiviti sukan

XTVT

Perbincangan - penyalahgunaan bahan


Menyusun semula huruf tentang penyalahgunaan bahan
Menyatakan kesan pengambilan ubat dan racun yang salah

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kesedaran

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Gaya Hidup Sihat dan Selamat


Penyalahgunaan Bahan
Menyatakan kesan ubat dan racun
Menyedari pentingnya pengambilan ubat yang betul
dalam aktiviti sukan

XTVT

Perbincangan - penyalahgunaan bahan


Menyusun semula huruf tentang penyalahgunaan bahan
Menyatakan kesan pengambilan ubat dan racun yang salah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kesedaran

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 03042012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Penulisan- Karangan Berbentuk Surat Kiriman Rasmi
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 04042012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Gerai Manakah Tercantik


Menjawab soalan objektif
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara yang betul
dan selamat

XTVT

Regangan
Pendaratan
Statik
Rangkaian
Permainan kecil-membinan rangkaian
Bola kecil 20, gelung
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara yang betul
dan selamat

XTVT

Regangan
Pendaratan
Statik
Rangkaian
Permainan kecil-membinan rangkaian
Bola kecil 20, gelung
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 05042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Kecergasan
Imbangan
Melakukan rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang
diberi
Berdiri sambil mengangkat kakii dan mendepa tangan
Duduk dan mengangkat kedua-dua kaki
Meniti dia atas bata dan tali
Permaianan kecil - Pertandingan imbangan paling lama
Tali 1, bata 20
Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 09042012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

Kecergasan
Imbangan
Melakukan rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang
diberi
Berdiri sambil mengangkat kakii dan mendepa tangan
Duduk dan mengangkat kedua-dua kaki
Meniti dia atas bata dan tali
Permaianan kecil - Pertandingan imbangan paling lama

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tali 1, bata 20
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Imbangan
Melakukan rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang
diberi
Guling depana dan belakang
Guling ke kiri dan kanan
Permainan kecil

XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tilam 10
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Imbangan
Melakukan rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang
diberi
Guling depana dan belakang
Guling ke kiri dan kanan
Permainan kecil

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tilam 10
Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 05042012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Gerai Manakah Tercantik


Menjawab soalan objektif
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu13

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 06042012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu14

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Gerai Manakah Tercantik


Membina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Menulis perkataan berdasarkan topik yang diberikan
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Memahami frasa yang diberi
ii.
Menyatakan secara lisan berkaitan frasa
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan frasa

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 09042012

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Menjana idea
Berhati-hati

Menggambar
Makhluk Asing
i.
Menggambar secara lisan makhluk asing
ii.
Membuat lakaran secara spontan dan mewarna lakaran
i.
Meniru dan melakar gambar untuk menghasil satu komposisi
Mewarnaka lakaran makhluk asing dengan teknik mewarna yang betul
i.
ii.
iii.

Meneliti dan menghayati watak makhluk asing


Membuat lakaran
Mewarna dengan baik
Kaedah catan
Kertas lukisan, contoh watak makhluk asing, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kesukanan
Keselamatan
Melakukan aktiviti di tempat yang sesuai
Menghargai kemudahan yang disediakan

XTVT

Perbincangaan tentang keselamatan persekitaran


Menyuaikan penyataan dengan situasi gambar
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti
Waspada

i.
ii.
iii..
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kesukanan
Keselamatan
Melakukan aktiviti di tempat yang sesuai
Menghargai kemudahan yang disediakan

XTVT

Perbincangaan tentang keselamatan persekitaran


Menyuaikan penyataan dengan situasi gambar
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti
Waspada

i.
ii.
iii..
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 10042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan
Menyenaraikan keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permianan
Kepentingan menjaga keselamatan dirumah, sekolah dan
tempat permainan
Perbincangan langkah keselamatan
Mengisi tempat kosong dan menyatakan maksud isyarat jalan raya
Melengkapkan langkah keselamtan
Menandakan tindakan yang betul yang perlu dilakukan
Kad isyarat
Berwaspada

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan
Menyenaraikan keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permianan
Kepentingan menjaga keselamatan dirumah, sekolah dan
tempat permainan
Perbincangan langkah keselamatan
Mengisi tempat kosong dan menyatakan maksud isyarat jalan raya
Melengkapkan langkah keselamtan
Menandakan tindakan yang betul yang perlu dilakukan
Kad isyarat
Berwaspada

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika - Semangat kesukanan
Mengetahui ciri-ciri yang perlu ada dalam sesebuah pasukan
Menyedari pentingnya kesungguhan dalam
sesebuah pasukan

XTVT

Perbincangan ciri- ciri yang perlu ada dalam sesebuah pasukan


Akibat jika sesuatu pasukan tidak mempunyai ciri-ciri tersebut
Menyenaraikan semangat kesungguhanyang boleh didpupuk
Langkah-langkah disiplin diri dalam sukan dan permainan
Semangat kesukanan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 10042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika - Semangat kesukanan
Mengetahui ciri-ciri yang perlu ada dalam sesebuah pasukan
Menyedari pentingnya kesungguhan dalam
sesebuah pasukan

XTVT

Perbincangan ciri- ciri yang perlu ada dalam sesebuah pasukan


Akibat jika sesuatu pasukan tidak mempunyai ciri-ciri tersebut
Menyenaraikan semangat kesungguhanyang boleh didpupuk
Langkah-langkah disiplin diri dalam sukan dan permainan
Semangat kesukanan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 10042012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Berusaha

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 11042012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Merumus
Cekal

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 12042012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan
Lambung dan tangkap bola
Lelek dan kawal gelung
Permainan kecil-pertandingan lerek gelung

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gelung 20, bola kecik 20


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan
Lambung dan tangkap bola
Lelek dan kawal gelung
Permainan kecil-pertandingan lerek gelung

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gelung 20, bola kecik 20


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Kemahiran
Permainan - Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Regangan - Tampar lutut
cara menghantar bola
melarikan diri dari pihak lawan
Permaianan kecil - Pertandingan mini ragbi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola 5
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.
iii.
iv.

Kemahiran
Permainan - Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang
Regangan - Tampar lutut
cara menghantar bola
melarikan diri dari pihak lawan
Permaianan kecil - Pertandingan mini ragbi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola 5
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Lontar Peluru)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demostrasi secara ansur maju


Cara memegang peluru
Pengenalan Trek Lontar Peluru
Cara balingan
Perkara yang membatalkan balingan
Peluru 2
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 12042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga - Balapan (Lontar Peluru)
Menguasai kemahiran larian dengan teknik yang betul dan selamat
Melakuan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demostrasi secara ansur maju


Cara memegang peluru
Pengenalan Trek Lontar Peluru
Cara balingan
Perkara yang membatalkan balingan
Peluru 2
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.
ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 12042012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Merumus
Cekal

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 13042012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Pertunjukkan Seni Mempertahankan Diri


Sekolahku Berjasa
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Merumus
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu15

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
:16042012

TAJUK
TAJUK
H.P

Tragedi
Pemahaman
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

Membuat Corak dan Rekaan


Sapu Tangan
i.
Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat
ii.
Menimbulkan rasa seronok dalam menjalankan kegiatan
OBJ
i.
Memadankan beberapa jenis corak dan kesesuaian dalam rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan rekaan
XTVT
i.
Menyediakan tisu
ii.
Melipat tisu mengikut
iii.
Menyelup tisu ke dalam warna yang dibancuh mengikut corak
yang hendak dihasil dan mengeringkannya
STRATEGI
Kaedah ikatan dan celupan
ALATAN
Tisu, warna pastel, getah
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 17042012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Memadankan penyataan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Integriti

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Memadankan penyataan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Integriti

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadankan kesan buruk akibat penggunaan dadah
Melengkapkan jawapan pada petak kosong

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 17042012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadankan kesan buruk akibat penggunaan dadah
Melengkapkan jawapan pada petak kosong

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Sayangi diri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Memilih dan menggaris jawapan yang b etul
Membezakan penyataan berkaitan dengan aktiviti perkhemahan
Menyata maksud papan tanda
Menombor kaedah mendirikan khemah mengikut urutan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Memilih dan menggaris jawapan yang b etul
Membezakan penyataan berkaitan dengan aktiviti perkhemahan
Menyata maksud papan tanda
Menombor kaedah mendirikan khemah mengikut urutan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 17042012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tragedi
Pemahaman
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 18042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tragedi
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 19042012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah
Menyatakan susun atur kraf perkhemahan

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Menomborkan cara mendirikan khemah
Menyenaraikan cara-cara mengemaskan khemah

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah
Menyatakan susun atur kraf perkhemahan

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Menomborkan cara mendirikan khemah
Menyenaraikan cara-cara mengemaskan khemah

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadan panduan mengelak diri dari penyalahgunaan bahan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu14

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 19042012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadan panduan mengelak diri dari penyalahgunaan bahan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Sayangi diri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Membezakan ganjaran dan rasuah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Integriti

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Membezakan ganjaran dan rasuah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Integriti

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 19042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tragedi
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 06042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tragedi
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SABTU
: 21042012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah
Menyatakan susun atur kraf perkhemahan

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Menomborkan cara mendirikan khemah
Menyenaraikan cara-cara mengemaskan khemah

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggaraan - Rekreasi
Menyatakan cara mendirikan dan mengemas Khemah
Menyatakan susun atur kraf perkhemahan

XTVT

Perbincangan tentang perkhemahan


Menomborkan cara mendirikan khemah
Menyenaraikan cara-cara mengemaskan khemah

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadan panduan mengelak diri dari penyalahgunaan bahan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SABTU
: 21042012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Pendidikan Sukan
Penyalahgunaan Bahan - Dadah
Menyatakan kesan buruk merokok, alkohol,
dan dadah serta menghidu bahan tertentu

XTVT

Perbincang penyalahgunaan bahan


Memadan panduan mengelak diri dari penyalahgunaan bahan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Sayangi diri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Membezakan ganjaran dan rasuah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Integriti

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
Menyatakan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan
Membezakan rasuah dan ganjaran

XTVT

Perbincangaan tentang isu rasuah dan perjudian


Membezakan ganjaran dan rasuah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Integriti

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 15

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SABTU
: 21042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Tragedi
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu16

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
:23042012

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

Membuat Rekaan Corak


Rama-rama
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri dan menggunting hasil
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
i.
Melipat kertas warna mengikut corak lakaran
ii.
Menggunting hasil lipatan
iii.
Menampal mengikut daya kreativiti
Kaedah lipatan dan guntingan
Kertas warna, majalah terpakai, gunting, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan - balin dan tangkap bola


Hayunan
Hamburan
Lompat katak - Permainan kecil
Berdikari

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan - balin dan tangkap bola


Hayunan
Hamburan
Lompat katak - Permainan kecil
Berdikari

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 24042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - tolak bahu kawan


Cara melarikan diri dari pihak lawan
Permainan kecil

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola lisut
Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 24042012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - tolak bahu kawan


Cara melarikan diri dari pihak lawan
Permainan kecil

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola lisut
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi anggota badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - lambung pundi kacang


Membaling dan menangkap pundi kacang berpasangan
Memasukkan gelung ke dalam kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 35, kon 5, gelung kecil 20


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi anggota badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - lambung pundi kacang


Membaling dan menangkap pundi kacang berpasangan
Memasukkan gelung ke dalam kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 35, kon 5, gelung kecil 20


Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 24042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Menjawab
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 25042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 26042012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi anggota badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - lambung pundi kacang


Membaling dan menangkap pundi kacang berpasangan
Memasukkan gelung ke dalam kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 35, kon 5, gelung kecil 20


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kordinasi
Mengkordinasi anggota badan dengan penggunaan alatan
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - lambung pundi kacang


Membaling dan menangkap pundi kacang berpasangan
Memasukkan gelung ke dalam kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 35, kon 5, gelung kecil 20


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - tolak bahu kawan


Cara melarikan diri dari pihak lawan
Permainan kecil

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola lisut
Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Ragbi sentuh
Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Regangan - tolak bahu kawan


Cara melarikan diri dari pihak lawan
Permainan kecil

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola lisut
Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan - balin dan tangkap bola


Hayunan
Hamburan
Lompat katak - Permainan kecil
Berdikari

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 26042012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Gimnastik Artistik
Melakukan aktiviti-aktiviti gimnastik artistik dengan cara
yang betul dan selamat

XTVT

Regangan - balin dan tangkap bola


Hayunan
Hamburan
Lompat katak - Permainan kecil
Berdikari

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 26042012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu16

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Minggu17

Trajedi
Kata Sendi Nama
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata kerja
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa kata sendi nama


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

: JUMAAT
: 27042012

: ISNIN
:30042012
KANDUNGAN

TEMA
TAJUK
F.U

F.S

Trajedi
Kata Sendi Nama
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

OBJ

i.

XTVT

i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
Mengenal dan memahami kata sendi nama
Murid membaca nota sistem bahasa kata sendi nama
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

Membuat Rekaan Corak


Rama-rama
i.
Mengetahui konsep lipatan secara simetri
ii.
Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri dan menggunting hasil
i.
Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan
corak dan rekaan
ii.
Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja
i.
Melipat kertas warna mengikut corak lakaran
ii.
Menggunting hasil lipatan
iii.
Menampal mengikut daya kreativiti
Kaedah lipatan dan guntingan
Kertas warna, majalah terpakai, gunting, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu17

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: SELASA
:01052012
KANDUNGAN

CUTI SEMPENA HARI BURUH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 17

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 02052012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Trajedi
Peribahasa
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami peribahasa
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa peribahasa


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 17

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 03052012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular (senamrobik)
Mencipta gerakan untuk aktiviti senamrobik
Melakukan aktiviti dengan iringan muzik

XTVT

Demostrasi gerakan senamrobik


Melakukan aktiviti dengan iringa iringan
Pertandingan dalam kumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Telefon dan muzik


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular (senamrobik)
Mencipta gerakan untuk aktiviti senamrobik
Melakukan aktiviti dengan iringan muzik

XTVT

Demostrasi gerakan senamrobik


Melakukan aktiviti dengan iringan muzik
Pertandingan dalam kumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Telefon dan muzik


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Skip dan tukar arah
Melompat dekam melintasi tali

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tali skipping 10
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu17

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 03052012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Skip dan tukar arah
Melompat dekam melintasi tali

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tali skipping 10
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Tinju bayang
Membaling dan menangkap pundi kacang

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Tinju bayang
Membaling dan menangkap pundi kacang

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 17

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 03052012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Trajedi
Peribahasa
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami peribahasa
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa peribahasa


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu17

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 04052012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Trajedi
Menjawab soalan objektif
6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan
daripada teks
ARAS 1 (i)
Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam
teks
6.6 Membuat ramalan tenang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat
yang diberikan dalam bahan ilmu
ARAS 1 (i)
Mengumpul maklumat dar ipada bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Membaca dan menyatakan fakta dalam bahan


Membuat ramalan berdasarkan fakta
Murid membaca teks
Menggaris fakta penting
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Waspada

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu18

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 07052012

TAJUK
TAJUK
H.P
OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Melawat Ke Zoo Negara


Merumus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Prihatin

Mengenal Kraf Tradisional


Kuda Kepang
i.
Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu permainan
ii.
Mengasilkan kuda kepang sebagai alat permainan
i.
Mengaplikasi asa seni reka dalam penghasilan kraf tangan tradisional
ii.
Menggunting lakaran yang dihasilkan
i.
ii.
iii.
iv.

Meneliti idea rekaan


Melakar bentuk kuda kepang
Melakar corak
Menggunting, mewarna serta menghias kuda kepang
Kaedah lipatan dan guntingan
Kotak, kertas warna, gunting, gam, tali

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu18

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 08052012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Tinju bayang
Membaling dan menangkap pundi kacang

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Tinju bayang
Membaling dan menangkap pundi kacang

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Skip dan tukar arah
Melompat dekam melintasi tali

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tali skipping 10
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu18

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 08052012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Skip dan tukar arah
Melompat dekam melintasi tali

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tali skipping 10
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular (senamrobik)
Mencipta gerakan untuk aktiviti senamrobik
Melakukan aktiviti dengan iringan muzik

XTVT

Demostrasi gerakan senamrobik


Melakukan aktiviti dengan iringan muzik
Pertandingan dalam kumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Telefon dan muzik


Keyakinan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Daya Tahan Kardiovaskular (senamrobik)
Mencipta gerakan untuk aktiviti senamrobik
Melakukan aktiviti dengan iringan muzik

XTVT

Demostrasi gerakan senamrobik


Melakukan aktiviti dengan iringan muzik
Pertandingan dalam kumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Telefon dan muzik


Keyakinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 18

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 08052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Menjawab
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 18

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 09052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Ulangkaji
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 18

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 10052012
KANDUNGAN

PKSR 1
10-15 MEI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu18

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: JUMAAT
: 11052012

KANDUNGAN

PKSR 1
10-15 MEI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu19

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN
: 14052012
KANDUNGAN

PKSR 1
10-15 MEI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu19

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: SELASA
: 15052012
KANDUNGAN

PKSR 1
10-15 MEI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 19

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 16052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 19

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan bola jaring


Demonstrasi kemahiran asas
Kemahiran menghantar aras bahu, aras dada, aras atas,aras sisi
Permainan kecil
Bola jaring 6
Kerjasama

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan bola jaring


Demonstrasi kemahiran asas
Kemahiran menghantar aras bahu, aras dada, aras atas,aras sisi
Permainan kecil
Bola jaring 6
Kerjasama

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 17052012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Sofbol
Menguasai kemahiran sofbol
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demonstrasi kemahiran asas


Cara membaling dan memukul bola
Permainan kecil berpasangan memukul bola

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

1 kayu sofbol, 1 bola sofbol, bola getah 25, kayu hoki 25


Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu19

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 17052012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Sofbol
Menguasai kemahiran sofbol
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demonstrasi kemahiran asas


Cara membaling dan memukul bola
Permainan kecil berpasangan memukul bola

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

1 kayu sofbol, 1 bola sofbol, bola getah 25, kayu hoki 25


Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 19

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 17052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu19

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 18052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu20

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 21052012

TAJUK
TAJUK
H.P

Majulah Sukan Negara


Rakyat Cergas Negara Maju
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 2 (i)
Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
ii.
Memahami petikan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris isi-isi utama
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Memilih perkataan seerti
Kemahiran berfikir
Semangat kesukanan

Menggambar
Keindahan Alam
i.
Memahami konsep resis
ii.
Meningkatkan kemahiran mengolah warna
iii.
Menerap nilai menciptai alam
OBJ
i.
Memilih dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang
sesuai dengan penghasilan gambar
ii.
Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan
dan teknik kreatif melalui penerokaan
XTVT
i.
Mewarnakan kertas lukisan dengan warna air
ii.
Mengeringkan hasil
iii.
Mewarnakan hasil dengan menggunakan warna krayon
iv.
Melakar pemandangan dengan menggunakan pensil tajam
STRATEGI
Kaedah resis
ALATAN
Kertas lukisan, warna air, warna krayon, pensil, berus lukisan
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 22052012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Sofbol
Menguasai kemahiran sofbol
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demonstrasi kemahiran asas


Memukul bola, membaling bola, menimbang bola
Permainan kecil berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

1 kayu sofbol, 1 bola sofbol, bola getah 25, kayu hoki 25


Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Sofbol
Menguasai kemahiran sofbol
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Demonstrasi kemahiran asas


Memukul bola, membaling bola, menimbang bola
Permainan kecil berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

1 kayu sofbol, 1 bola sofbol, bola getah 25, kayu hoki 25


Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan bola jaring


Demonstrasi kemahiran asas
Kemahiran menghantar aras bahu, aras dada, melantun bola
Permainan kecil berkumpulan
Bola jaring 8
Semangat kesukanan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 22052012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan bola jaring


Demonstrasi kemahiran asas
Kemahiran menghantar aras bahu, aras dada, melantun bola
Permainan kecil berkumpulan
Bola jaring 8
Semangat kesukanan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 22052012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Majulah Sukan Negara


Rakyat Cergas Negara Maju
2.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa
bahasa yang betul
4.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara

i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menyatakan ramalan tentang sesuatu perkara


Memberi komen secara kritis dan kreatif
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menyatakan nama permain yang memakai jersi
Membuat ramalan dann komen
Linguastik
Semangat kesukanan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 23052012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Majulah Sukan Negara


Rakyat Cergas Negara Maju
2.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa
bahasa yang betul
4.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara

i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menyatakan ramalan tentang sesuatu perkara


Memberi komen secara kritis dan kreatif
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menyatakan nama permain yang memakai jersi
Membuat ramalan dann komen
Linguastik
Semangat kesukanan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 24052012

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baik semasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya
Perbincangan amalan dan peraturan jalan raya, tanda keselamatan
Menyatakan amalan yang baik semasa menggunakan jalan raya
Membezakan amalan yang baik dan tidak baik
Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan
Berhati-hati

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Keselamatan di Jalan Raya
Menyatakan amalan-amalan yang baik semasa menggunakan jalan
raya
Mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya
Perbincangan amalan dan peraturan jalan raya, tanda keselamatan
Menyatakan amalan yang baik semasa menggunakan jalan raya
Membezakan amalan yang baik dan tidak baik
Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan


Penyakit berjangkit
Menyatakan maksud penyakit berjangkit
Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan
Perbincangan
Mengenalpasti jenis penyakit berjangkit
Mengenalpasti jenis penyakit dengan melengkapkan silang kata

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.
XTVT
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan


Penyakit berjangkit
Menyatakan maksud penyakit berjangkit
Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan
Perbincangan
Mengenalpasti jenis penyakit berjangkit
Mengenalpasti jenis penyakit dengan melengkapkan silang kata

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Sayangi diri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit Berjangkit
Menyatakan maksud penyakit bawaan air, bawaan vektor, hepatitis
danHIV/AIDS
Menyatakan simpton penyakit taun, denggi, hepatitis dan HIV/AIDS
Perbincangan penyakit berjangkit
Menyenaraikan simpton-simpton penyakit berjangkit
Mengenalpasti betul atau salah menygenai penyataan
penyakit
Menyatakan simspton penyakit dan jenis penyakit
Sayangi diri

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 24052012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

ii.
i.
ii.
iii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit Berjangkit
Menyatakan maksud penyakit bawaan air, bawaan vektor, hepatitis
danHIV/AIDS
Menyatakan simpton penyakit taun, denggi, hepatitis dan HIV/AIDS
Perbincangan penyakit berjangkit
Menyenaraikan simpton-simpton penyakit berjangkit
Mengenalpasti betul atau salah menygenai penyataan
penyakit
Menyatakan simspton penyakit dan jenis penyakit
Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 24052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Majulah Sukan untuk Negara


Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Meneliti rangka karangan
iii.
Membina perenggan
v.
Penutup
Menjana idea
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu20

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 25052012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu21

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 11062012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Penulisan- Karangan Berbentuk Laporan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

Mengenal Kraf Tangan


Keris
i.
Mengetahui bahagian-bahagian yang terdapat pada keris
ii.
Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan
gantian
i.
Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya
ii.
Membuat model keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri
i.
ii.
iii.

Memahami bahagian-bahagian keris


Melakarkan bentuk keris di atas kotak
Mewarna mengikut warna kesukaan
Kaedah melukis, menggunting dan mencantum
Kotak, pensil, warna krayon dan air, gunting, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 12062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan menjaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 12062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 12062012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Merumus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Menyenaraikan nilai-nilai murni daripada petikan
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 13062012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Merumus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Menyenaraikan nilai-nilai murni daripada petikan
Menjana idea
Tolong-menolong

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 14062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 14062012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 14062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Sentiasa Berhemat Kita Selamat
1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu sesuatu perkara yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1(i)
Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan
ARAS 1(ii)
Mengecam mesej yang terdapat di dalam bahan
i.
ii.
i.
ii.
iii.
v.

Menyata fakta daripada bahan yang dibaca


Mengecam mesej
Membaca dan memahami petika
Menyenaraikan fakta-fakta yang dipaparkan
Menyatakan 2 mesej yang dimuatkan
Membincang langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku banjir
Kajian Tempatan
Waspada

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu21

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 15062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengutamakan Keselamatan
Sentiasa Berhemat Kita Selamat
6.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 1 (i)
Membaca dan menyatakan fakta dalam bahan
1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu sesuatu perkara yang tersurat
dan tersirat
ARAS 2 (i)
Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat yang terdapat
dalam sesuatu peristiwa
i.
Membaca da memahami fakta
ii.
Mejawab soalan objektif dengan baik
i.
Membaca dan memahami petika
ii.
Memahami kosa kata
iii.
Menggaris fakta penting
iv.
Menjawap jsoala objektif
v.
Menyatakan maksud tersirat dan tersirat dalam petikan
Lingustik
Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu22

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 18062012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Kelapa Sawit
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Memilih perkataan antonim
Interpersonal
Tekun

Menggambar
Kampung Saya
i.
Meningkatkan kemahiran menggunting dan menyusun
ii.
Menyedari bahawa kolaj dapat menghasilkan permukaan yang
timbul
i.
Memilih, meniru, menyusun gambar untuk menghasilkan satu
komposisi
ii.
Mencari sumber tempatan sebagai pencetus idea
i.
Meneliti contoh hasil
ii.
Melakar pemandangan kampung saya
iii.
Menampal bahan mengikut kreativiti masing-masing
Kaedah Kolaj
Kacang hijau, kacang kuda, kulit kayu manis, bunga lawang, beras, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 19062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan menjaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 19062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 19062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Kelapa Sawit
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Memilih perkataan antonim
Interpersonal
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 20062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Kelapa Sawit
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Memilih perkataan antonim
Interpersonal
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 21062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 21062012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 21062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Kelapa Sawit
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Memilih perkataan antonim
Interpersonal
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu22

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 22062012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Sektor Pertanian
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Imbuhan
Interpersonal
Berusaha

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu23

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 25062012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Membina ayat berimbuhan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

Menggambar
Kampung Saya
i.
Meningkatkan kemahiran menggunting dan menyusun
ii.
Menyedari bahawa kolaj dapat menghasilkan permukaan yang
timbul
i.
Memilih, meniru, menyusun gambar untuk menghasilkan satu
komposisi
ii.
Mencari sumber tempatan sebagai pencetus idea
i.
Meneliti contoh hasil
ii.
Melakar pemandangan kampung saya
iii.
Menampal bahan mengikut kreativiti masing-masing
Kaedah Kolaj
Kacang hijau, kacang kuda, kulit kayu manis, bunga lawang, beras, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 26062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan menjaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 26062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 26062012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Membina ayat berimbuhan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 27062012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Membina ayat berimbuhan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 28062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 28062012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Membaling dan menangkap pundi kacang dan bola
Permainan kecil..bola berapi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 20, bola getah kecil 20


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 28062012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Kemahiran Berbahasa
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuansemasa menjalankan transaksi dalam
urusan harian utk mendapatkan barangan atau perkhidmatan
ARAS 3 (ii)
Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa
berurusan.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
sesuai dan tepat
ARAS 3 (i)
Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah
berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.
i.
Berunding sesuatu perkara dengan sopan
ii.
Berupaya mengemukakan sesuatu cadangan
i.
Membaca dan memahami dialog
ii.
Mengisi dialog yang besesuaian pada ruangan kosong
iii.
Memberi cadangan yag sesuai untuk meyelesaikan masalah yang
dikemukakan
Interpersonal
Bijak berurusan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu23

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 29062012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan Kata Nama
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami peribahasa
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa kata nama


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu24

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 02072012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Membina ayat berimbuhan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

Menggambar
Kampung Saya
i.
Meningkatkan kemahiran menggunting dan menyusun
ii.
Menyedari bahawa kolaj dapat menghasilkan permukaan yang
timbul
i.
Memilih, meniru, menyusun gambar untuk menghasilkan satu
komposisi
ii.
Mencari sumber tempatan sebagai pencetus idea
i.
Meneliti contoh hasil
ii.
Melakar pemandangan kampung saya
iii.
Menampal bahan mengikut kreativiti masing-masing
Kaedah Kolaj
Kacang hijau, kacang kuda, kulit kayu manis, bunga lawang, beras, gam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Lari Berpagar
Menguasai kemahiran lari berpagar dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Lari-lari anak
Demonstrasi cara melompat pagar
Lompat melepasi kon
Permainan kecil - pertandingan lompat pagar
Kon 8, pagar 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 03062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan mejaring bola baling

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola baling
Melonjak dan menjaring bola baling

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola baling 8 , gelung 8


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 03062012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Menolak bola
Menahan bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 03062012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Membina ayat berimbuhan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 04072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan Me.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Info penggunaan imbuhan me
Menjawab soalan objektif
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Memukul bola
Megelecek bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Hoki
Menguasai kemahiran hoki dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Pengenalan hoki
Demonstrasi kemahiran asas
Memukul bola
Megelecek bola
Bola Hoki 10, Kayu hoki 40
Berani

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 05072012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola pada kon
Memlonjak dan membaling bola secara berkumpulan
Permainan kecil
Bola baling 5, kon 5
Yakin

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yaki n , riang dan seronok melakukan kemahiran asas
permainan

XTVT

Memahami maksud kuasa


Melonjak dan membaling bola pada kon
Memlonjak dan membaling bola secara berkumpulan
Permainan kecil
Bola baling 5, kon 5
Yakin

i.
ii.
iii.
iv

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 05072012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Berlari dan menyentuh skiter
Permainan kecil..buaya katak

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Skiter 20, gelung 15


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Ketangkasan
Melakuka n rangkaian pergerakan berdasarkan tugasan yang diberi
Melakukan pergerakan dengan selamat

XTVT

Regangan berlari anak sambil menukar arah


Berlari dan menyentuh skiter
Permainan kecil..buaya katak

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Skiter 20, gelung 15


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 05072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan Me.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Info penggunaan imbuhan me
Menjawab soalan objektif
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu24

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 06072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi


Imbuhan Te.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Mengenal dan memahami kata adjektif
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Murid membaca nota sistem bahasa-imbuhan


Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Info penggunaan imbuhan te
Menjawab soalan objektif
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu25

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 09072012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Rakyat Cergas Negara Maju


Membuat Ulasan
11.2 Mengulas karya bukan karya dari aspek penggunaa perkataan, idea,
ayat, wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Meulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan.
i.
Mengulas dan merumus karya dengan baik
ii.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Menggaris nilai-nilai murni
iii.
Mengulas karya dalam satu perenggan
iv.
Meneliti gambar, membulat aktiviti dalam gambar
v.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Kemahiran mengulas dan berfikir
Tekun

Membuat rekaan dan corak


Kertas Pembalut hadiah
i.
Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa
warna
ii.
Meningkatkan kemahiran meggunakan campuran warna
untuk menghasilkan tona warna yang menarik.
i.
Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan
tona warna
ii.
Menghasilkan corak bunga yang menarik.
i.
Meneliti contoh ilham rekaan
ii.
Memilih warna gabungan yang sesuai
iii.
Mewarna dan membuat lipatan megikut kreativiti masing-masing
Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok)
Warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 17062012

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 17062012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 17062012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Rakyat Cergas Negara Maju


Membuat Ulasan
11.2 Mengulas karya bukan karya dari aspek penggunaa perkataan, idea,
ayat, wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Meulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan.
i.
Mengulas dan merumus karya dengan baik
ii.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Menggaris nilai-nilai murni
iii.
Mengulas karya dalam satu perenggan
iv.
Meneliti gambar, membulat aktiviti dalam gambar
v.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Kemahiran mengulas dan berfikir
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 18072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Rakyat Cergas Negara Maju


Membuat Ulasan
11.2 Mengulas karya bukan karya dari aspek penggunaa perkataan, idea,
ayat, wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Meulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan.
i.
Mengulas dan merumus karya dengan baik
ii.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Menggaris nilai-nilai murni
iii.
Mengulas karya dalam satu perenggan
iv.
Meneliti gambar, membulat aktiviti dalam gambar
v.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Kemahiran mengulas dan berfikir
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 19072012

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 19072012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 19072012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keselamatan Jalan Raya


Membina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Sayangi Diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu26

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 20072012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

Keajaiban Alam
Kemahiran Berbahasa
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila
ARAS 1 (iii)
Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan
6.5 Membaca pantas secara imbasab untuk mendapatkan
maklumat khusus
ARAS 3 (i)
Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
i.
ii.
iii.

Memberi respon terhadap soalan


Membuat keputusan berdasarkan maklumat diberi
Membaca maklumat secara teliti dan memahaminya
Menjawab soalan untuk membuat keputusan
Melengkapkan jadual berdasarkan seloka

Menjana idea
Sayangi alam

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu27

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 23072012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Membina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerjasama

Membuat rekaan dan corak


Kertas Pembalut hadiah
i.
Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa
warna
ii.
Meningkatkan kemahiran meggunakan campuran warna
untuk menghasilkan tona warna yang menarik.
i.
Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan
tona warna
ii.
Menghasilkan corak bunga yang menarik.
i.
Meneliti contoh ilham rekaan
ii.
Memilih warna gabungan yang sesuai
iii.
Mewarna dan membuat lipatan megikut kreativiti masing-masing
Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok)
Warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 24072012

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 24072012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 24072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keajaiban Alam
Membuat Ulasan
11.2 Mengulas karya bukan karya dari aspek penggunaa perkataan, idea,
ayat, wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Meulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan.
i.
Mengulas dan merumus karya dengan baik
ii.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Menggaris nilai-nilai murni
iii.
Mengulas karya dalam satu perenggan
iv.
Meneliti gambar, membulat aktiviti dalam gambar
v.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Kemahiran mengulas dan berfikir
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 25072012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keajaiban Alam
Membuat Ulasan
11.2 Mengulas karya bukan karya dari aspek penggunaa perkataan, idea,
ayat, wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Meulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang
diberikan.
i.
Mengulas dan merumus karya dengan baik
ii.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membaca dan memahami petikan
ii.
Menggaris nilai-nilai murni
iii.
Mengulas karya dalam satu perenggan
iv.
Meneliti gambar, membulat aktiviti dalam gambar
v.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
Kemahiran mengulas dan berfikir
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Cara penyakit merebak
Cara mencegah
Akibat jika tidak mencegah

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 26072012

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 26072012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Perbincangan - Maksud haid, ihtilam


Cara-cara menjaga kebersihan diri ketika haid
Menyatakan cara yang betuk menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Carta sistem reproduktif


Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.
iv.

Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 26072012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keajaiban Alam
Menjawab Soalan Objektif (ulangkaji)
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Imbuhan
Interpersonal
Berusaha

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu27

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 27072012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Keajaiban Alam
Menjawab Soalan Objektif (ulangkaji)
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Imbuhan
Interpersonal
Berusaha

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu28

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 30072012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Menjawab Soalan Penulisan (ulangkaji)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerjasama

Membuat rekaan dan corak


Kertas Pembalut hadiah
i.
Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa
warna
ii.
Meningkatkan kemahiran meggunakan campuran warna
untuk menghasilkan tona warna yang menarik.
i.
Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan
tona warna
ii.
Menghasilkan corak bunga yang menarik.
i.
Meneliti contoh ilham rekaan
ii.
Memilih warna gabungan yang sesuai
iii.
Mewarna dan membuat lipatan megikut kreativiti masing-masing
Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok)
Warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 31072012

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Menyusun gambar perubahan fizikal yang berlaku pada diri


Menandakan betul atau salah pada penyataan yang berkaitan dengan
perubahan fizikal kanak-kanak
Menyatakan kesan perubahan fizikal dan sumbangan remaja pd masyarakat
Carta sistem reproduktif
Menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kesihatan Diri dan Keluarga


Seksualiti
Menerangkan langkah kebersihan yang perlu diambil semasa
haid dan sekiranya berlaku ihtilam

XTVT

Menyusun gambar perubahan fizikal yang berlaku pada diri


Menandakan betul atau salah pada penyataan yang berkaitan dengan
perubahan fizikal kanak-kanak
Menyatakan kesan perubahan fizikal dan sumbangan remaja pd masyarakat
Carta sistem reproduktif
Menjaga kebersihan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 31072012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Akibat jika tidak mencegah
Memadankan simpton penyakit dan jenis penyakit

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Menjaga kebersihan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Penyakit
Mengetahui cara-cara mencegah penyakit berjangkit
Menyedari bahawa mencegah lebih baik daripada merawat

XTVT

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Perbincangan jenis-jenis penyakit


Akibat jika tidak mencegah
Memadankan simpton penyakit dan jenis penyakit

Menjaga kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 31072012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Menjawab Soalan Penulisan (ulangkaji)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian A
ii.
Meneliti gambar dan membulat aktiviti dalam gambar
iii.
Membina ayat yang gramatis menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
Menjana idea
Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 01082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Menjawab Soalan Penulisan (ulangkaji)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian B
ii.
Membaca dan memahami kehendak soalan
iii.
Memilih tajuk yang dikehendaki dan membina karangan dalam
tempoh yang ditetapkan
Menjana idea
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 02082012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 02082012

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gaya Hidup Sihat dan Selamat


Penyalahgunaan Bahan (Dadah)
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Menyatakan bahaya penggunaan dadah
Perbincangan kesan pengambilan dadah terhadap diri
Kesan kepada keluarga dan masyarakat
Cara-cara menghindari najis dadah

Sayangi diri

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

ii.
i.
ii.
iii.

Gaya Hidup Sihat dan Selamat


Penyalahgunaan Bahan (Dadah)
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Menyatakan bahaya penggunaan dadah
Perbincangan kesan pengambilan dadah terhadap diri
Kesan kepada keluarga dan masyarakat
Cara-cara menghindari najis dadah

Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 02082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Menjawab Soalan Penulisan (ulangkaji)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan bahagian B
ii.
Membaca dan memahami kehendak soalan
iii.
Memilih tajuk yang dikehendaki dan membina karangan dalam
tempoh yang ditetapkan
Menjana idea
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu28

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 03082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Sukan dan Keselamatan


Menjawab Soalan Penulisan (ulangkaji)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Ulangkaji format menjawab soalan penulisan keseluruhan
ii.
Bahagian A-menyatakan diksi yang sesuai berdasarkan gambar
iii.
Membaca dan memahami kehendak soalan dan bentuk-bentuk format
soalan
iv.
Mengenalpasti nilai murni dan penanda wacana yang sesuai
Menjana idea
Berusaha

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu29

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN
: 06082012
KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

CUTI SEMPENA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: SELASA
: 07082012
KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: SELASA
: 07082012

KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

HARI
TARIKH

: SELASA
: 07082012

KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

HARI
TARIKH

: RABU
: 08082012

KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 09082012
KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 09082012

KANDUNGAN

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

UJIAN BULANAN 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 09082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Alam Ceria Kita Selesa
8.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat
ARAS 2 (i)
Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara
yang diberikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan , idea,
ayat , wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menggunakan bahasa yang tepat dalam kehidupan harian


Memberi pendapat tentang sesuatu topik atau isu
Membaca dan memahami teks, memberi pendapat tentang teks yang dibaca
Menggaris isi-isi penting
Menjawab soalan objektif
Perbincangan
Mencintai Alam Sekitar
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu29

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 10082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Alam Ceria Kita Selesa
8.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat
ARAS 2 (i)
Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara
yang diberikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan , idea,
ayat , wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menggunakan bahasa yang tepat dalam kehidupan harian


Memberi pendapat tentang sesuatu topik atau isu
Membaca dan memahami teks, memberi pendapat tentang teks yang dibaca
Menggaris isi-isi penting
Menjawab soalan objektif
Perbincangan
Mencintai Alam Sekitar
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu30

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Lestari Alam
Alam Ceria Kita Selesa
8.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat
ARAS 2 (i)
Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara
yang diberikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan , idea,
ayat , wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 13082012

Menggunakan bahasa yang tepat dalam kehidupan harian


Memberi pendapat tentang sesuatu topik atau isu
Membaca dan memahami teks, memberi pendapat tentang teks yang dibaca
Menggaris isi-isi penting
Menjawab soalan objektif
Perbincangan
Mencintai Alam Sekitar
Berani

TAJUK
TAJUK
H.P

Membentuk dan Membuat Binaan


Kenderaan
i.
Membuat model kompleksdengan menggunkan pelbagai alat
ii.
Meningkatkan kemahiranmemilih dan menggunakan alat, bahan, teknik
serta proses membuat model kereta

OBJ

i.
ii.
ii.
i.
ii.
iii.

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Memilih bahan yang sesuai seperti kotak


Menyusun dan membina model kenderaan
Menghias dan menampal kertas warna pada kereta
Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan
Memilih warna gabungan yang sesuai
Menggunting dan menampal mengikut ilham rekaan
Membentuk dan membuat binaan kaedah susunan dan canruman
Kotak, klertas warna, gam, gunting

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincangan
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Etika Peranan Peserta dan Penonton
Mengenalpasti peranan sebagai peserta dan penyokong
Menjaga etika sebagai peserta dan penyokong

XTVT

Perbincanga n
Peranan peserta
Peranan penonton
Mengenalpasti tingkah laku yang baik dan tidak

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 14082012

Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas (patah)
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula jika patah
Peti Kecemasan
Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 14082012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

XTVT

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas (patah)
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula jika patah
Peti Kecemasan
Sayangi diri

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
Perbincangan-pentingnya menjaga keselamtan diri
Jenis-jenis ubat dalam peti kecemasan
Cara-cara memberi bantuan mula
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran


Pertolongan Cemas
Menyatakan pentingnya keselamatan diri dari segi jasmani, mental
emosi dan sosial
Mengetahui cara-cara memberi bantuan mula
PerbincanPerbincangan jenis-jenis penyakit
Jenis-jen Akibat jika tidak mencegah
Cara-caraMemadankan simpton penyakit dan jenis penyakit
Simulasi sebenar memberi bantuan mula
Peti Kecemasan
Sayangi diri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 14082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Alam Ceria Kita Selesa
8.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat
ARAS 2 (i)
Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara
yang diberikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan , idea,
ayat , wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menggunakan bahasa yang tepat dalam kehidupan harian


Memberi pendapat tentang sesuatu topik atau isu
Membaca dan memahami teks, memberi pendapat tentang teks yang dibaca
Menggaris isi-isi penting
Menjawab soalan objektif
Perbincangan
Mencintai Alam Sekitar
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: RABU
: 15082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Alam Ceria Kita Selesa
8.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat
ARAS 2 (i)
Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara
yang diberikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan , idea,
ayat , wacana dan nilai pengajaran
ARAS 1 (i)
Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Menggunakan bahasa yang tepat dalam kehidupan harian


Memberi pendapat tentang sesuatu topik atau isu
Membaca dan memahami teks, memberi pendapat tentang teks yang dibaca
Menggaris isi-isi penting
Menjawab soalan objektif
Perbincangan
Mencintai Alam Sekitar
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 30

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 16082012
KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

CUTI PERISTIWA
HARI RAYA AIDIL FITRI
1433 H
16 Ogos 24 Ogos 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 16082012

KANDUNGAN

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

CUTI PERISTIWA
HARI RAYA AIDIL FITRI
1433 H
16 Ogos 24 Ogos 2012

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 30

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 16082012

KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

CUTI PERISTIWA
HARI RAYA AIDIL FITRI
1433 H
16 Ogos 24 Ogos 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu30

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

HARI
TARIKH

: JUMAAT
: 17082012

KANDUNGAN

CUTI PERISTIWA
HARI RAYA AIDIL FITRI
1433 H
16 Ogos 24 Ogos 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu31

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Mengutamakan Keselamatan
Merumus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Menyenaraikan nilai-nilai murni daripada petikan

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 27082012

Menjana idea
Kerjasama

TAJUK
TAJUK
H.P

Mengenal Kraf Tangan Tradisional


Ragam Hias Wau Bulan
i.
Menyatakan bentuk wau bulan dan ragam hiasnya
ii.
Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan corak semetri
iii.
Menghargai kraf tradisional

OBJ

i.
ii.
ii.
i.
ii.
iii.

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Melihat dan memerhati bentuk wau


Melipat, menekap, dan menggunting kertas warna
Menyusun dan menampal hasil corak ke permukaan wau bulan
Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan
Melakar bentuk
Menggunting dan menampal mengikut ilham rekaan serta menghias
Membuat rekaan corak dan rekaan
Kertas warna, gam, gunting, lidi atau buluh

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa (lombat jauh berdiri)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju lompatan jauh sambil berdiri


Melompat jarak setengah meter
Melompat jauh 1 meter
Permainan kecil-melompat jauh berkumpulan
Kon 8
Berhati-hati

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa (lombat jauh berdiri)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju lompatan jauh sambil berdiri


Melompat jarak setengah meter
Melompat jauh 1 meter
Permainan kecil-melompat jauh berkumpulan
Kon 8
Berhati-hati

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 28082012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari ulang alik 10 m


Lari ulang alik 15 meter
Permainan kecil-lari ulang alik berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Skitter 12
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 28082012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari ulang alik 10 m


Lari ulang alik 15 meter
Permainan kecil-lari ulang alik berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Skitter 12
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari ulang alik 10 m


Lari ulang alik 15 meter
Permainan kecil-lari ulang alik berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Skitter 12
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari ulang alik 10 m


Lari ulang alik 15 meter
Permainan kecil-lari ulang alik berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Skitter 12
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 28082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Latihan menulis abjad dengan betul
ii.
Menulis ayat tunggal dan majmuk yang disebut
iii.
Mengenalpasti kesalahan tanda baca

Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 29082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Menulis ayat tunggal dan majmuk yang disebut
ii.
Mengenalpasti kesalahan tanda baca
iii.
Perbincangan tentang kesalahan yang dilakukan

Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 31

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Melontar bola aras dada


Melontar bola aras bahu
Melontar bola aras tinggi
Permainan kecil
Bola jaring 5, kon 4, bakul 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Bola Jaring
Menguasai kemahiran bola jaring dengan teknik yang betul
Melakukan aktiviti dengan rasa yakin dan riang

XTVT

Melontar bola aras dada


Melontar bola aras bahu
Melontar bola aras tinggi
Permainan kecil
Bola jaring 5, kon 4, bakul 4
Keyakinan

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 30082012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan (Lari berganti-ganti)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari berganti-ganti 50 m
Lari berganti-ganti 75 m
Permainan kecil-lari berganti-ganti berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Skitter 10
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 30082012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan (Lari berganti-ganti)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari berganti-ganti 50 m
Lari berganti-ganti 75 m
Permainan kecil-lari berganti-ganti berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Skitter 10
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan Lari berganti-ganti)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari berganti-ganti 50 m
Lari berganti-ganti 75 m
Permainan kecil-lari berganti-ganti berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Skitter 10
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kepantasan Lari berganti-ganti)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari berganti-ganti 50 m
Lari berganti-ganti 75 m
Permainan kecil-lari berganti-ganti berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Skitter 10
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 30082012

KANDUNGAN
TAJUK
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Bina Ayat
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
ARAS 1 (i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik
yang diberikan
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
i.
Membina ayat yang gramatis
ii.
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita
i.
Menulis ayat tunggal dan majmuk yang disebut
ii.
Mengenalpasti kesalahan tanda baca
iii.
Perbincangan tentang kesalahan yang dilakukan

Menjana idea
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 31

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150

HARI
TARIKH

: JUMAAT
: 31082012

KANDUNGAN

CUTI PERISTIWA
SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KALI KE 55

M.P
BM

31 Ogos 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu32

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Keajaiban Alam
Pokok Pegaga
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul
ARAS 3 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
ii.
i.
ii.
iii.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 03092012

Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca


Menerangkan makna, perkataan, frasa dan ayat
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
Menggaris jawapan dalam teks berdasarkan soalan yang dikemukakan
Memilih perkataan seerti bagi perkataan ang bergaris

Menjana idea
Hargai alam

TAJUK
TAJUK
H.P

Mengenal Kraf Tangan Tradisional


Ragam Hias Wau Bulan
i.
Menyatakan bentuk wau bulan dan ragam hiasnya
ii.
Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan corak semetri
iii.
Menghargai kraf tradisional

OBJ

i.
ii.
ii.
i.
ii.
iii.

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Melihat dan memerhati bentuk wau


Melipat, menekap, dan menggunting kertas warna
Menyusun dan menampal hasil corak ke permukaan wau bulan
Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan
Melakar bentuk
Menggunting dan menampal mengikut ilham rekaan serta menghias
Membuat rekaan corak dan rekaan
Kertas warna, gam, gunting, lidi atau buluh

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 04092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yakin, riang, dan seronok melakukan kemahiran asas permainan
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melonjak dan menampar bola


Melonjak dan menampar bola ke gelung
Permainan kecil-melonjak dan menampar bola berkumpulan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Bola jaring 4, gelung 4, skitter 8


Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 04092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yakin, riang, dan seronok melakukan kemahiran asas permainan
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melonjak dan menampar bola


Melonjak dan menampar bola ke gelung
Permainan kecil-melonjak dan menampar bola berkumpulan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Bola jaring 4, gelung 4, skitter 8


Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar atas


Melantun bola
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar atas


Melantun bola
Permainan kecil-mini bola jaring

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 04092012

KANDUNGAN
TAJUK
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
NILAI
REFLEKSI

Keajaiban Alam
Pokok Pegaga
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul
ARAS 3 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
ii.
i.
ii.
iii.

Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca


Menerangkan makna, perkataan, frasa dan ayat
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
Menggaris jawapan dalam teks berdasarkan soalan yang dikemukakan
Memilih perkataan seerti bagi perkataan ang bergaris

Menjana idea
Hargai alam
Kerajinan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 05092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Seru dan Kata Tanya
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
11
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata seru dan kata tanya


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Info sistem bahasa kata seru dan kata tanya
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 32

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 06092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Melantun bola
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Melantun bola
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yakin, riang, dan seronok melakukan kemahiran asas permainan
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melontar bola besbol


Memukul bola besbol
Permainan kecil-mini besbol

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Besbol 1, bola kecil 8, kayu pemukul 2, kon 4


Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 06092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kuasa
Merasa yakin, riang, dan seronok melakukan kemahiran asas permainan
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melontar bola besbol


Memukul bola besbol
Permainan kecil-mini besbol

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Besbol 1, bola kecil 8, kayu pemukul 2, kon 4


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi kayu


Melompat pagar aras rendah
Permainan kecil-lompat bagar 20m

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 8, kayu 4, pagar 3


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi kayu


Melompat pagar aras rendah
Permainan kecil-lompat bagar 20m

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon kon 8, kayu 4, pagar 3


Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 06092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Majmuk
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata majmuk


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata majmuk
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 07092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Nafi, Kata Pembenar dan Kata Arah
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 32

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SABTU
: 08092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 06092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Permainan
Bola Jaring
Menguasai kemahiran asas bola jaring dengan teknik yang betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju menghantar bola aras bawah


Strategi permainan
Permainan kecil-mini bola jaring

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Tiang gol bola jaring, bola jaring 4


Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SABTU
: 08092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Nafi, Kata Pembenar dan Kata Arah
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu32

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SABTU
: 08092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Nafi, Kata Pembenar dan Kata Arah
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata nafi, kata pembenar dan kata arah
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu33

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Lestari Alam
Tanda Baca
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 10092012

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Menjawab soalan objektif
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

TAJUK
TAJUK
H.P

Menggambar
Bentuk Geometri
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan
1 komposisi
ii.
Mencari sumbeer rujukan sebagai pencetus idea

OBJ

i.
ii.

Meningkatkan kemahiran mengikut ton atau arah cahaya


Menghasil lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah

XTVT

i.
ii.
iii.

Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan


Melakar bentuk
Mewarna lakaran mengikut ton

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Kaedah ton warna


Kertas warna, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 11092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Mengenalpasti langkah-langkah gimnastik irama


Menulis kemahiran dalam gimnastik irama dengan komponen kecergasan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Membuat inferens

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 11092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Mengenalpasti langkah-langkah gimnastik irama


Menulis kemahiran dalam gimnastik irama dengan komponen kecergasan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Membuat inferens

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki
Melompat setempat
Melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

kon 8
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur maju melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki
Melompat setempat
Melompat melepasi kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

kon 8
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 11092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Huruf besar dan huruf kecil)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 12092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Huruf besar, huruf kecil dan tanda noktah)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 33

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 13092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi ansur maju pendaratan


Melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki
Melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

kon 8
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi ansur maju pendaratan


Melompat dengan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki
Melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

kon 8
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Membuat inferens

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 13092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Membuat inferens

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi kayu


Melompat pagar aras rendah
Permainan kecil-lompat pagar 20m

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 8, kayu 4, pagar 3


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi kayu


Melompat pagar aras rendah
Permainan kecil-lompat pagar 20m

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon kon 8, kayu 4, pagar 3


Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 13092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Huruf besar, huruf kecil dan tanda noktah)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu33

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 14092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda seru, tanda soal dan tanda sempang)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN
: 17092012
KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI PEMBENTUKAN MALAYSIA

0800~0900
M.P
BM

16-Sep-12

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI PEMBENTUKAN MALAYSIA

M.P
PSV

16-Sep-12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 18092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Membuat inferens

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 18092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Membuat inferens

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur Maju Lari Landas


Lonjakan- menanduk bola
Layangan dan pendaratan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

kon 8, bola 4
Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lompat Jauh
Melakukan lompat jauh dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Ansur Maju Lari Landas


Lonjakan- menanduk bola
Layangan dan pendaratan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

kon 8, bola 4
Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 18092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 19092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 34

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 20092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Baton 4, kon 10
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Baton 4, kon 10
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Baton 4, kon 10
Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 20092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Baton 4, kon 10
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 20092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Huruf besar, huruf kecil dan tanda noktah)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 21092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu34

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: SABTU
: 22092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu35

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 24092012

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

TAJUK
TAJUK
H.P

Menggambar
Bentuk Geometri
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan
1 komposisi
ii.
Mencari sumbeer rujukan sebagai pencetus idea

OBJ

i.
ii.

Meningkatkan kemahiran mengikut ton atau arah cahaya


Menghasil lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah

XTVT

i.
ii.
iii.

Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan


Melakar bentuk
Mewarna lakaran mengikut ton

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Kaedah ton warna


Kertas warna, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 25092012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Membuat inferens

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 25092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Kuasa Gimnastik Irama
Melakukan kemahiran asas dalam gimnastik irama
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Melengkapkan silangkata alatan yang digunakan dalam gimnastik irama


Mengisi petak kosong dengan langkah yang betul bagi
penyataan berkaitan langkah-langkah gimnastik irama

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Membuat inferens

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasakan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari setempat
Lompat setempat
Tekan tubi

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 4, tali skipping 4, tilam 4


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasakan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari setempat
Lompat setempat
Tekan tubi

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon 4, tali skipping 4, tilam 4


Berdisiplin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 25092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca (Tanda koma dan pengikat kata)
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Meneliti dan memahami tanda baca
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Latihan bertulis di papan hitam
Perbincangan jawapan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 26092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Memasukkan tanda baca yang betul dalam ayat yang diberikan
Perbincangan jawapan
Bersoal jawab secara lisan
Pembetulan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 35

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasakan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari zig zag


Ringkuk
Naik turun bangku
Skipping setempat
Kon 4, tali skipping 4, tilam 4
Berdisiplin

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasakan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Lari zig zag


Ringkuk
Naik turun bangku
Skipping setempat
Kon 4, tali skipping 4, tilam 4
Berdisiplin

i.
ii.
iii.
iv.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 27092012

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Baton 4, kon 10
Kerjasama

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 27092012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Olahraga
Lari Berganti-ganti
Melakukan larian dengan teknik yang baik dan betul
Menyatakan faedah menjadi seorang yang cergas

XTVT

Demostrasi permulaan larian


Demostrasi menamat larian
Permainan kecil (lari berganti-ganti berkumpulan)

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Baton 4, kon 10
Kerjasama

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon kon 9, skiter 16


Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 27092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Memasukkan tanda baca yang betul dalam ayat yang diberikan
Perbincangan jawapan
Bersoal jawab secara lisan
Pembetulan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu35

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 28092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Tanda Baca
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
ARAS 1 (i)
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan , perkataan, tanda baca,
dalam teks
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (i)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Mengenal dan memahami tanda baca


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Memilih ayat menggunakan tanda baca yang betul
Perbincangan jawapan
Bersoal jawab secara lisan
Pembetulan
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu36

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Lestari Alam
Kata Seru
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI
KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 01102012

Mengenal dan memahami kata seru


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata seru
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Memilih kata seru yang sesuai
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai-perbincangan jwp
Kemahiran mengecam
Inkuiri

TAJUK
TAJUK
H.P

Menggambar
Bentuk Geometri
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan
1 komposisi
ii.
Mencari sumbeer rujukan sebagai pencetus idea

OBJ

i.
ii.

Meningkatkan kemahiran mengikut ton atau arah cahaya


Menghasil lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah

XTVT

i.
ii.
iii.

Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan


Melakar bentuk
Mewarna lakaran mengikut ton

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Kaedah ton warna


Kertas warna, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 02102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengenal pasti jenis-jenis alatan sukan


Bergotong-royong membersihkan bilik sukan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 02102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengenal pasti jenis-jenis alatan sukan


Bergotong-royong membersihkan bilik sukan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari lompat tinggi)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat di atas tilam
Melompat di atas tilam melepasi palang yang diletakkan dia atas kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon besar 2, palang 1, tilam 4


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari lompat tinggi)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat di atas tilam
Melompat di atas tilam melepasi palang yang diletakkan dia atas kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon besar 2, palang 1, tilam 4


Yakin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 02102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Lestari Alam
Kata Seru
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal dan memahami kata seru


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa kata seru
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Memilih kata seru yang sesuai
Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai-perbincangan jwp
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 03102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Keajaiban Alam
Ayat (Sintaksis)
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau
yang dibaca
5.1 Membaca kuat perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 1 (ii)
Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

KBT
NILAI
REFLEKSI

Mengenal dan memahami jenis-jenis ayat


Menggunakan kata majmuk dengan betul
Murid membaca nota sistem bahasa jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata,
ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah
Bersoal jawab dengan murid mengukur kefahaman mereka
Menguji kefahaman secara lisan
Memadankan rantai kata supaya menjadi ayat yang sempurna
Menyatakan jenis ayat berdasarkan ayat-ayat yang diberi
Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 36

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 04102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari lompat tinggi)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - Lari landas


Melompat dengan gaya pelana
Mengulangi pelakuan dengan teknik yang betul

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon besar 2, palang 1, tilam 4


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari lompat tinggi)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - Lari landas


Melompat dengan gaya pelana
Mengulangi pelakuan dengan teknik yang betul

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon besar 2, palang 1, tilam 4


Yakin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengira alatan
Mengasingkan alatan yang rosak
Mengenalpasti langkah-langkah keselamatan semasa berada di bilik sukan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 04102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengira alatan
Mengasingkan alatan yang rosak
Mengenalpasti langkah-langkah keselamatan semasa berada di bilik sukan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 04102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

Wawasan Kita
Menjawab Soalan Pemahaman
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul
5.2 ARAS 1 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca

OBJ

i.
ii.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat

XTVT

i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dan memahami petikan teks


Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
Memilih perkataan seerti

KBT
NILAI
REFLEKSI

Kemahiran mengecam
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu36

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 28092012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Wawasan Kita
Merumus Petikan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana dan, nilai dan pengajaran
ARAS 2 (ii)
Menjelas mesej dan nilai yang terdapat dalam teks
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca
ARAS 3 (i)
Menulis ringkasan daripada teks didengar atau dibaca
i.
Menyatakan mesej dan nilai daripada bahan yang dibaca
ii.
Membina rumusan daripada bahan yang dibaca
i.
Membaca dan memahami bahan yang diberikan
ii.
Menggaris nilai atau pengajaran daripada bahan
iii.
Membuat tafsiran
iv.
Membina rumusan lengkap dalam satu perenggan menggunakan
penanda wacana yang sesuai
Merumus
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu37

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Wawasan Kita
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 08102012

Linguistik, menjana idea


Bijak

TAJUK
TAJUK
H.P

Menggambar
Bentuk Geometri
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan
1 komposisi
ii.
Mencari sumbeer rujukan sebagai pencetus idea

OBJ

i.
ii.

Meningkatkan kemahiran mengikut ton atau arah cahaya


Menghasil lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah

XTVT

i.
ii.
iii.

Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan


Melakar bentuk
Mewarna lakaran mengikut ton

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Kaedah ton warna


Kertas warna, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 09102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Membuat Label Peralatan


Liminate dan Gunting

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Komputer, gunting, double sided


Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 09102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Membuat Label Peralatan


Liminate dan Gunting

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Komputer, gunting, double sided


Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengira alatan
Mengasingkan alatan yang rosak
Mengenalpasti langkah-langkah keselamatan semasa berada di bilik sukan

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Mengira alatan
Mengasingkan alatan yang rosak
Mengenalpasti langkah-langkah keselamatan semasa berada di bilik sukan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Penyapu, penyodok, berus


Mengurus alatan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 09102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Wawasan Kita
Menggambarkan situasi
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
ARAS 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina
1.1 Berbual tentang suatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan dan nada
yang sesuai
ARAS 1 (i)
Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca
yang dibaca
i.
Mengelas penyataan dan memberi kritikan yang membina
ii.
Membina ayat topik dan ayat huraian
i.
Meneliti gambar
ii.
Mencerita situasi dalam gambar
iii.
Membina ayat lengkap berdasarkan situasi dalam gambar
iv.
Menyenaraikan amalan baik yang boleh dicontohi
Linguistik, menjana idea
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 10102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Wawasan Kita
Menjawab soalan objektif (Ulangkaji Kertas 1)
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 37

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 11102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Membuat label
Liminate label

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gunting, double sided, A4 Paper


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Membuat label
Liminate label

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gunting, double sided, A4 Paper


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan selamat


Menghias papan kenyataan di bilik sukan

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kertas A4, gam, gunting


Berdisiplin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 11102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan selamat


Menghias papan kenyataan di bilik sukan

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kertas A4, gam, gunting


Berdisiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 11102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Wawasan Kita
Menjawab soalan objektif (Ulangkaji Kertas 1)
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 (i)
Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat
dan tersirat
ARAS 1 (i)
Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumta yang tersirat
i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul


Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
Membaca dan memahami petikan teks
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu37

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 12102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Wawasan Kita
Penulisan- (Ulangkaji Kertas 2 Bahagian B)
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Meneliti Pelan karangan yang diberi
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu38

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 15102012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Wawasan Kita
Penulisan- (Ulangkaji Kertas 2 Bahagian B)
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Meneliti Pelan karangan yang diberi
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Semangat inkuri

Membentuk dan Membuat Binaan


Kad Ucapan
i.
Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat,
bahan, teknik serta proses membuat model kereta
ii.
Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai
alat
i.
Memilih bahan sesuai seperti kad manila
ii.
Menyusun dan membina kad ucapan
iii.
Menghias dan menampal kertas warna pada kad ucapan
i.
Meneliti contoh kad sebagai ilham ciptaan
ii.
Menggunting kad mengikut citarasa bentuk yang diingini
iii.
Menulis ucapan dengan mengikut gaya kreativiti masing-masing
Kaedah susunan dan guntingan
Kad manila, kertas A4, gam, gunting, pen warna

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: SELASA
: 16102012
KANDUNGAN

PKSR 2
BM 1

PKSR 2
BM 1

PKSR 2
BM 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu38

HARI
TARIKH

: SELASA
: 16102012

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

PKSR 2
BM 2

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

PKSR 2
BM 2

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

KANDUNGAN

PKSR 2
BM2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

HARI
TARIKH

: SELASA
: 16102012

KANDUNGAN

PKSR 2
PAI/MORAL

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

HARI
TARIKH

: RABU
: 17102012

KANDUNGAN

PKSR 2
MATH 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 18102012
KANDUNGAN

PKSR 2
SAINS

PKSR 2
SAINS

PKSR 2
KH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 18102012

KANDUNGAN

PKSR 2
KH

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

PKSR 2
PSV

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

PKSR 2
PSV

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 18102012

KANDUNGAN

PKSR 2
PSV

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu38

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 19102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI

Era Sains & Teknologi


Teknologi Penkulturan Tisu Dalam Pertanian
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 2 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul
ii.
Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
i.
Membaca dan memahami petikan teks
ii.
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
iii.
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
iv.
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu39

KELAS/
MASA/M.P

HARI
TARIKH

: ISNIN
: 22102012
KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

CUTI GANTI
SEMPENA PERKHEMAHAN YANG DIADAKAN
PERINGKAT SEKOLAH
PADA 19-21 OKT 2012

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

CUTI GANTI
SEMPENA PERKHEMAHAN YANG DIADAKAN
PERINGKAT SEKOLAH
PADA 19-21 OKT 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 23102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Olahraga (Lari berpagar)
Melakukan aktiviti kecergasan fizikal dengan betul dan selamat
Merasa yakin, riang dan seronok melakukan kemahiran asas permainan

XTVT

Ansur maju - melompat melepasi skiter


Melompat melepasi kon
Permainan kecil-berkumpulan melompat melepasi kon

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kon 9, skiter 16
Berhati-hati

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Menyatakan maksud orienteering
Menjelaskan cara menggunkan kompas dengan betul

XTVT

Mengenal kompas
Cara menggunakan kompas

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kompas 4
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 23102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Menyatakan maksud orienteering
Menjelaskan cara menggunkan kompas dengan betul

XTVT

Mengenal kompas
Cara menggunakan kompas

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kompas 4
Bijak

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Melabelkan Peralatan sukan


Memahami peraturan dibilik sukan dan menampalnya di bilik sukan
Memastikan Bilik Sukan dalam Keadaan Selamat

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Gunting, double sided


Disiplin

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan Alatan Sukan
Menjelaskan cara dan kepentingan menyusun dan mengelas alatan sukan
Menyatakan pentingnya menjaga keselamtan diri

XTVT

Melabelkan Peralatan sukan


Memahami peraturan dibilik sukan dan menampalnya di bilik sukan
Memastikan Bilik Sukan dalam Keadaan Selamat

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Gunting, double sided


Disiplin

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 23102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI

Era Sains & Teknologi


Teknologi Penkulturan Tisu Dalam Pertanian
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 2 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul
ii.
Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
i.
Membaca dan memahami petikan teks
ii.
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
iii.
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
iv.
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Bijak

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 24102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

Era Sains & Teknologi


Teknologi Penkulturan Tisu Dalam Pertanian
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 2 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul
ii.
Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
i.
Membaca dan memahami petikan teks
ii.
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
iii.
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
iv.
dan menumber mengikut soalan

KBT
NILAI
iii.
iv.
KBT
NILAI
REFLEKSI

Linguastik
Bijak
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu 39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 25102012

KANDUNGAN

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
PADA 25-26 OKT 2012

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
PADA 25-26 OKT 2012

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
PADA 25-26 OKT 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu39

HARI
TARIKH

: KHAMIS
: 25102012

KELAS/
MASA/M.P

KANDUNGAN

KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
PADA 25-26 OKT 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu39

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

HARI
TARIKH

: JUMAAT
: 26102012

KANDUNGAN

CUTI PERISTIWA
SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA
PADA 25-26 OKT 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu40

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

Era Sains & Teknologi


Teknologi Penkulturan Tisu Dalam Pertanian
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 2 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul
ii.
Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
i.
Membaca dan memahami petikan teks
ii.
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
iii.
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
iv.
dan menumber mengikut soalan

KBT
NILAI
iii.
iv.
KBT
NILAI
REFLEKSI

KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 29102012

TAJUK
TAJUK
H.P

OBJ

XTVT

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Linguastik
Bijak
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

Membentuk dan Membuat Binaan


Kad Ucapan
i.
Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat,
bahan, teknik serta proses membuat model kereta
ii.
Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai
alat
i.
Memilih bahan sesuai seperti kad manila
ii.
Menyusun dan membina kad ucapan
iii.
Menghias dan menampal kertas warna pada kad ucapan
i.
Meneliti contoh kad sebagai ilham ciptaan
ii.
Menggunting kad mengikut citarasa bentuk yang diingini
iii.
Menulis ucapan dengan mengikut gaya kreativiti masing-masing
Kaedah susunan dan guntingan
Kad manila, kertas A4, gam, gunting, pen warna

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 30102012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kompas 4
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 30102012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kompas 4
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 40
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 30102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

Era Sains & Teknologi


Teknologi Penkulturan Tisu Dalam Pertanian
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca
ARAS 1 (i)
Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul
ARAS 2 (ii)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan lancar dengan intonasi yang betul
ii.
Memahami maksud yang tersurat dan tersirat
i.
Membaca dan memahami petikan teks
ii.
Menggaris isi-isi penting dalam petikan
iii.
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
iv.
dan menumber mengikut soalan

KBT
NILAI
iii.
iv.
KBT
NILAI
REFLEKSI

Linguastik
Bijak
Menjawab soalan objektif berdasarkan isi-isi penting yang digaris
dan menumber mengikut soalan
Linguastik
Menghargai

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 31102012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Era Sains & Teknologi


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 41

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 01112012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kompas 4
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 01112012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kompas 4
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 01112012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Era Sains & Teknologi


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu41

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 02112012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Era Sains & Teknologi


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu42

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0800~0900
M.P
BM

KANDUNGAN
TEMA
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

Era Sains & Teknologi


Sektor Pertanian
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Imbuhan

KBT
NILAI
REFLEKSI
NILAI
REFLEKSI
KELAS
6U
MASA
11.50~12.50
M.P
PSV

: ISNIN
: 01102012

Interpersonal
Berusaha
Inkuiri

TAJUK
TAJUK
H.P

Menggambar
Alam Semulajadi
i.
Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan
1 komposisi
ii.
Mencari sumbeer rujukan sebagai pencetus idea

OBJ

i.
ii.

Meningkatkan kemahiran mengikut ton atau arah cahaya


Menghasil lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah

XTVT

i.
ii.
iii.

Meneliti contoh gambar sebagai ilham rekaan


Melakar bentuk
Mewarna lakaran mengikut ton

STRATEGI
ALATAN
REFLEKSI

Kaedah ton warna


Kertas warna, warna air, berus

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
6R
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5G
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: SELASA
: 06112012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kompas 4
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5R
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
4T
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: SELASA
: 06112012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kompas 4
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.
iii.

Pundi kacang 40
Berani

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu 42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: SELASA
: 06112012

KANDUNGAN
TEMA
TEMA
F.U

F.S

OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
NILAI
REFLEKSI

Era Sains & Teknologi


Sektor Pertanian
5.1 Membaca kuat perkataan da ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca
ARAS 3 (i)
Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
menarik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan teks puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ARAS 2 (i)
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca
i.
Membaca dengan sebutan dan intonasi dengan betul
ii.
Menjawab soalan pemahaman dengan betul
i.
Membaca dan memahami teks
ii.
Menggaris isi-isi penting
iii.
Menjawab soalan objektif
iv.
Imbuhan
Interpersonal
Berusaha
`
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0830
M.P
BM

: RABU
: 07112012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI
KBT
NILAI
REFLEKSI
NILAI
REFLEKSI

Membaca Untuk Menguasai Dunia


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang
Interpersonal
Berusaha
Inkuiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu 42

HARI
TARIKH

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
0730~0800
M.P
PJ

KELAS
4G
MASA
0800~0830
M.P
PJ

KELAS
5R
MASA
0830~0900
M.P
PJ

: KHAMIS
: 08112012
KANDUNGAN

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Kecergasan
Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor
Melakukan aktiviti kecergasan dengan rasa yakin dan selamat
Menyatakan pentingnya menjaga keselamatan diri

XTVT

Lari setempat
Melambung pundi kacang
Permainan kecil-perang bom

i.
ii.
iii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pundi kacang 40
Berani

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Kompas 4
Tekun

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI
TARIKH

Minggu 42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
5G
MASA
0900~0930
M.P
PJ

KELAS
6R
MASA
0930~1000
M.P
PJ

KELAS
6G
MASA
1000~1030
M.P
PJ

: KHAMIS
: 08112012

KANDUNGAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.

Kemahiran
Rekreasi dan Kesenggangan
Mengaplikasi kemahiran menggunakan kompas
dalam aktiviti orienteering

XTVT

Mencari titik kawalan


Mencari arah

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Kompas 4
Tekun

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

i.
ii.

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

TUNJANG
KEMAHIRAN
OBJ
i.
ii.

Pendidikan Sukan
Pengurusan
Persediaan mengadakan sukan
Menyimpan dan menyelenggara alatan sukan

XTVT

Menyenaraikan alatan
Memastikan alatan yang baik dan selamat

ABM/BBM
NILAI
REFLEKSI

i.
ii.

Pensil, kertas
Bertanggungjawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1150~1250
M.P
BM

: KHAMIS
: 08112012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Membaca Santapan Dunia


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Pelan karangan
iii.
Membina karangan - Pendahuluan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


HARI
TARIKH

Minggu42

KELAS/
MASA/M.P
KELAS
4T
MASA
1050~1150
M.P
BM

: JUMAAT
: 09112012

KANDUNGAN
TEMA
TAJUK
F.U

F.S
OBJ
XTVT

KBT
NILAI
REFLEKSI

Membaca Santapan Dunia


Penulisan- Karangan Bentuk Catatan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam sesuatu
penulian teks tentang sesuatu tajuk
ARAS 3 (i)
Menulis karangan prosa
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk
i.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik
ii.
Membina perenggan dengan betul
i.
Membaca dan meneliti contoh karangan terbaik
ii.
Melengkapkan karangan bentuk bibliografi
iii.
Membina karangan
iv.
Isi
v.
Penutup
Menjana idea
Kasih-sayang