Anda di halaman 1dari 13

BAB 1 :

KEDUDUKDN STRATEGIKMENDORONG PENGUASAAN BRITISH


ARAS 3
TENGKU HUSSEIN

TENGKU ABDUL RAHMAN

1. Senarai di atas merujuk kepada kerabat diraja Johor. Apakah persamaan kedua-dua tokoh di
atas?
A
B
C
D

Putera bongsu
Putera Sultan Mahmud III
Membuat pakatan dengan orang Bugis
Tiada di Johor semasa ayahandanya mangkat

m/s 16

2.

Antara ciri-ciri berikut, yang manakah menyebabkan Singapura menjadi tarikan Syarikat Hindia
Timur Inggeris?
I.
Singapura sesuai sebagai pelabuhan bebas
II.
Singapura mempunyai kedudukan strategik
III.
Singapura dapat menyekat kuasa monopoli Belanda
IV.
Singapura sesuai sebagai tempat pengumpulan bahan mentah
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

3.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri Selat (NNS)
dari India ke London pada tahun 1867?
I.
SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai benteng pertahanan.
II.
Imigran Cina telah menimbulkan kekacauan dan kongsi gelap ditubuhkan.
III.
Kebajikan SHTI tidak diambil berat oleh SHTI di India.
IV.
Tindakan kerajaan British menjadikan NNS sebagai tempat untuk membuang banduan telah
dibantah oleh penduduk tempatan.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

4.

5.

Francis Light
Raffles
Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh pegawai British di atas?
A. Menguasai kawasan dengan cara kekerasan
B. Menguasai kawasan dengan cara tipu helah
C. Menguasai kawasan melalui perjanjian sulit
D. Menguasai kawasan dengan kerjasama dari Siam
Pergolakan dan perebutan kuasa yang berlaku di Kedah membuka peluang kepada SHTI pada
tahun 1770-an untuk
A. Memujuk Siam campur tangan di Kedah
B. Mencari peluang untuk menguasai Pulau Pinang
C. Menjadikan Kedah pangkalan tentera laut di Gugusan Kepulauan Melayu
D. Bersubahat dengan Bugis dan menghancurkan pentadbiran Sultan Abdullah

British mengikhtiraf ketuanan Siam terhadap Kedah


Sulatan Kedah tidak dibenarkan tinggal di Kedah, Pulau Pinang, Seerang
Perai, Perak, Selangor dan Burma

6. Syarat-syarat di atas terkandung dalam


A. Perjanjian Burney 1826
B. Perjanjian Inggeris-Kedah 1786
C. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824

D. Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

BAB 2 :
KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH
ARAS 3
1. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang dari dijajah British.Apakah buktinya?

I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Memajukan ekonomi
Mencontohi usaha Sultan Johor
Membawa masuk pelabur eropah
Menandatangani perjanjian perdamaian

I,II dan III


I,II, dan IV
I,III,dan IV
II,III, dan IV

Sultan Pahang tidak mahu tunduk kepada British tetapi


akhirnya baginda terpaksa mengalah
2.Apakah yang menyebabkan baginda mengubah pendiriannya seperti dalam penyataan diatas?
A.
B.

Pembunuhan Go Hui
Ancaman dari Siam

C. Serangan daripada Aceh


D. Permusuhan dengan Wan Ahmad

Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895


3. Apakah syarat-syarat perjanjian diatas?
I.
Raja-raja bersetuju menerima Residen Jeneral
II.
Raja bersetuju mengikut adapt istiadat Barat
III.
Raja-raja bersetuju menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
IV. Raja raja bersetuju membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan British
A.
B.
C.
D.

I,II dan III


I,II, dan IV
I,III dan IV
II,III, dan IV

Durbar pertama telah diadakan di Kuala Kangsar pada tahun 1897


4. Apakah isu utama perbincangan dalam Durbar tersebut?
A.
B.
C.
D.

Orang melayu menguasai ekonomi pertanian


Kekuasaan sultan tercabar dalam persekutuan
Masalah tentang adat dan kebajikan orang melayu
Jawatan ketua-ketua jabatan diserahkan kepada pembesar

5. Apakah isu yang diutarakan oleh Sultan Idris iaitu Sultan Perak dalam Durbar ke-2 ,tahun 1903?
A.
B.
C.
D.

Pemusatan kuasa residen


Pengembalian kuasa raja-raja melayu
Pembinaan sekolah vernakular
Pengukuhan pendidikan agama

BAB 3 :
NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH
ARAS 3
Pegawai British: Mengapa awak dibawa ke mahkamah ini?
Gary: Saya telah membunuh seorang rakyat Siam di Bangkok. Sebagai rakyat British
saya berhak mendapat Hak Wilayah Asingan.

1.Berdasarkan petikan di atas, hak yang dimaksudkan oleh Gary ialah..


A.
B.
C.
D.

Akan terlepas dari dibicarakan.


Akan dihantar ke Britain untuk dibicarakan.
Akan dibicarakan mengikut perundangan Siam.
Akan dibicarakan mengikut sistem perundangan British.

Mengiktirafkan Sultan Abu Bakar sebagai Maharaja.

Mengiktirafkan kedudukan Sultan Abu Bakar lebih


tinggi dari Pesuruhjaya Tinggi British.
2. Apakah muslihat sebenar British memberi pengiktirafan seperti dalam rajah di atas?
A.
B.
C.
D.

Ingin membina landasan kerata api di Johor


Ingin mempengaruhi pentadbiran kewangan di Johor.
Ingin mengubah sistem pentadbiran Sultan Abu Bakar.
Ingin mempengaruhi Sultan Abu Bakar menerima pengaruh British.

Usaha

Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi.

Menggunakan kalendar Hijrah.

Mengutamakan pelantikan orang Melayu dalam pentadbiran.


Jadual di atas berkaitan dengan usaha Tunku Mahmud. Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan
beliau?
A. Jati diri
B. Toleransi.
C. Berhemah
D. Diplomasi.
3.

Tokoh
Tunku
Mahmud

Pada tahun 1885, satu perjanjian antara Maharaja Abu Bakar dengan
British telah ditandatangani.
4.Apakah faedah daripada perjanjian tersebut kepada Maharaja Abu Bakar?
i.
Kedudukannya lebih tinggi daripada Gabenor British di Singapura.
ii.
Menerima Penasihat British.
iii.
Berhubung terus dengan kerajaan British.
iv.
Diiktiraf sebagai pemerintah Johor.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D.II, III dan IV
5.Perjanjian Bangkok telah ditandatangani pada tahun 1909 antara British dengan Siam. Apakah kesan
perjanjian tersebut terhadap Negeri-Negeri Melayu Utara?
A.
B.
C.
D.

Negeri-negeri Melayu Utara menjadi tanah jajahan Siam.


Negeri-negeri Melayu Utara jatuh ke tangan pihak British.
Negeri-negeri Melayu Utara dipajakkan.
Negeri-Negeri Melayu Utara menjadi kawasan petempatan British.

BAB 4 :
KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA
BROOKE
ARAS 3

Tahun
1837

1.

Peristiwa
Pemberontakan Datu Patinggi
Ali
untuk
membebaskan
Sarawak daripada kerajaan
Brunei.

Apakah kesan langsung daripada pemberontakan di atas?


A . Datu Patinggi Ali dijatuhkan hukuman bunuh
B . Sarawak ditadbir oleh dua orang pemimpin
C. Pengeran Mahkota semakin berkuasa di Sarawak
D . Sarawak diserahkan kepada James Brooke

ms 77

Raja Sarawak
Majlis X

Residen Bahagian
Pertama
Empat Orang Datu
Melayu

2.

3.

Rajah di atas menunjukkan anggota Majlis X. Tugas utama Majlis X ialah


A. meluluskan undang-undang dan peraturan pentadbiran negeri Sarawak.
B. memajukan Sarawak mengikut undang-undang Barat.
C. terlibat secara langsung dalam sistem kehakiman.
D. menghalang pertapakan kuasa Barat di Sarawak.

Ms 84

Apakah tujuan Perlembagaan Sarawak diisytiharkan pada tahun 1941?


A. Mengelakkan Sarawak diserahkan kepada pihak British.
B. Menyediakan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak
C. Menyerapkan sistem pemerintahan Barat dalam pentadbiran tempatan
D. Memberi kemerdekaan kepada Sarawak

ms 86

4.

Daasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan penanaman modal Eropah secara besar-besaran. Pada
pendapat anda, mengapakah Brooke melaksanakan dasar tersebut?
A. Sarawak tidak mempunyai sumber ekonomi yang banyak
B. Bimbang kedatangan pemodal Barat akan mengancam pemerintahannya
C. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak
D. Tertakluk kepada Perlembagaan Sarawak 1941
ms 87

5.

Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang perkembangan sistem pendidikan di Sarawak?
I Brooke hanya memberi perhatian kepada sistem pendidikan Melayu
II Sekolah Cina menggunakan buku dan sukatan pelajaran dari negara China
III Sekolah Inggeris yang pertama ialah Sekolah Saint Thomas di Kuching
IV Kebanyakan sekolah didirikan di kawasan bandar sahaja
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
ms 94-95
BAB 5 :
KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SBUB

ARAS 3

1. Sabah menjadi tumpuan pedagang Barat seperti Amerika Syarikat, Britain, Belanda dan Sepanyol sejak
abad ke19. Apakah faktor-faktor yang menarik minat pedagang-pedagang tersebut?
I

Kedudukannya yang strategik.

II

Taraf pelabuhan bebasnya.

III

Kemudahan asas yang baik.

IV

Kekayaan hasil buminya.

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 101)

2. Gabenor Labuan, W H Treacher telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan
daripada sultan Brunei.Apakah syarat yang dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan yang dikenakan?
A

Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British.

W H Treacher dilantik sebagai Gabenor Sabah.

Overbeck akan membayar sejumlah wang kepada W H Treacher.

Syarikat akan membayar cukai tahunan kepada kerajaan British.


(Muka surat 102)

3. Pada bulan November 1881, Kerajaan British telah menganugerahkan piagam kepada Persatuan
Sementara Borneo Utara British Berhad. Apakah kesan penting pemberian piagam tersebut?
I

British mengambilalih kuasa pentadbiran Sabah

II

British mendapat hak memungut cukai di Sabah.

III

British dapat memperluas kuasanya di Sabah.

IV

British dapat menghalang kuasa Barat lain bertapak di Sabah.

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 103)

4. Pada tahun 1888, SBUB menandatangani Perjanjian Perlindungan Borneo Utara dengan kerajaan British.
Apakah kesan daripada perjanjian tersebut?
I

Sabah menjadi negeri naungan British.

II

Sabah melancarkan serangan terhadap Brunei.

III

British menubuhkan pasukan keselamatan di Sabah.

IV

British bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar Sabah.

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 104)

5. SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampong.
Mengapakah SBUB melibatkan peribumi dalam pentadbirannya
I

Orang tempatan lebih memahami adat dan budaya masyarakat tempatan.

II

SBUB menghadapi masalah kewangan.

III

SBUB mahu melahirkan pemimpin tempatan yang berwibawa.

IV

Orang tempatan lebih taat setia kepada SBUB.

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 107)

BAB 6 :
BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI
ARAS 3

Penyakit taun, beri-beri, malana


1.

Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi masalah penyakit yang timbul?
I
mendirikan hospital.
II
mendirikan pusat perubatan.
III
menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan.
IV
mendirikan Hospital Besar Kuala Lumpur.
A.
I, II dan III
B.
I, II dan IV
C.
I, III dan IV
D.
II, III dan IV
(ms 150)

2.

Mengapakah pihak British tidak menggalakkan orang Melayu mengusahakan tanaman dagangan?
A.
B.
C.
D.

3.

Orang Melayu tidak mempunyai modal yang banyak


Orang Melayu kurang pengalaman dalam bidang berkenaan
Memastikan orang Melayu terlibat dalam pertanian tradisional sahaja
Mengelakkan orang Melayu daripada terlibat dalam perdagangan antarabangsa

Apakah sebab Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa diperkenalkan pada tahun 1934?
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

Memastikan getah ditanam semula


Menambahkan kegiatan penyelidikan getah
Menstabilkan harga getah
Mengurangkan pengeluaran
I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV
(ms 133)

4.

Selepas Perang Dunia Kedua, pengeluaran getah Malaysia menghadapi cabaran baru dari Amerika
Syarikat. Apakah cabaran tersebut?
A.
Harga getah dibeli dengan hrga rendah
B.
Negara berkenaan menamatkan pembelian getah
C.
Negara berkenaan mewujudkan stok penimbal
D.
Negara berkenaan mempekenalkan getah tiruan
(ms 133)

5.

Sehingga akhir kurun ke-19, orang Cina menguasai kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah
Melayu.
Manakah kaedah melombong yang digunakan oleh Cina dalam tempoh berkenaan?
I.
Lombong dedah
II.
Pam kelikir
III. Palung
IV. Kapal korek
A.
I, II dan III
B.
I, II dan IV
C.
I, III dan IV
D.
II, III dan IV
(ms 136)

BAB 7:
PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA
ARAS 3

Kubu Rentap
Jalan Sharif
Masahor

1. Berdasarkan senarai di atas, mengapakah kerajaan mengabadikan nama tokoh-tokoh tersebut?


I.
Menghargai jasa
II.
Memupuk sifat bangga diri
III.
Memupuk unsur patriotisme
IV.
Menanam semangat setia akan negara
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

2. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun 1870-an. Apakah tindakan British yang mencabuli adat resam
sehingga menimbulkan kemarahan Sultan dan pembesar Perak?
A.
B.
C.
D.

Menggalakkan amalan poligami


Menghapuskan amalan bercukur
Masuk campur dalam adat istiadat raja
Mengharamkan amalam penghambaan

3. Tokoh-tokoh di bawah merupakan pejuang nasionalis tempatan yang berusaha menghalau penjajah
Barat.

Dato Bahaman
Dol Said
Tok Janggut
Haji
Abdul

Bagaimanakah British dapat melumpuhkan perjuangan pahlawan Melayu yang menentan


pemerintahannya?
I.
II.
III.
IV.

Tipu helah
Kekuatan Tentera
Bantuan tentera dari kuasa luar
Menguatkuasakan undang-undang
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

1823
1831
1836
1838

Tunku Abdullah
Tunku Kudin
Sultan Ahmad Tajuddin
Tunku Muhammad Saad

4. Berdasarkan jadual di atas, tokoh-tokoh tersebut telah bertindak untuk satu tujuan yang sama iaitu
A.
B.
C.
D.

memajukan perdagangan
meminta bantuan British
mengukuhkan kubu pertahanan
mengembalikan kedaulatan negeri

5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Penghulu Dol Said melancarkan penentangan
terhadap British?
I.
Undang-undang British melarang beliau membicarakan kes jenayah
II.
British enggan mengiktiraf kedaulatan Naning
III.
British mengenakan kadar cukai yang tinggi
IV.
British campur tangan dalam soal adat dan agama Islam
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

BAB 8:
KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA
ARAS 3

1.

Tokoh yang mempelopori kebangkitan berikut. (m/s 200)

A.
B.
C.
D.

Gerakan Islah
Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah

Syed Sheikh al-Hadi


Sayid Abdullah
Sayid Jamaluddin al-Afghani
Syeikh Muhammad Tahir

2. Bagaimanakah peristiwa berikut dapat disebarkan di Tanah Melayu? (m/s 202)

Jose Rizal menentang penjajahan Sepanyol di Filipina


Mahatma Gandhi memimpin Kongres Kebangsaan India bagi menuntut
kemerdekaan

I Kemajuan sistem perhubungan


II Kemajuan sistem pos
III Kemajuan sistem pertahanan
IV Kemajuan sistem percetakan
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
3. Mengapakah British menganggap perjuangan Kesatuan Melayu Muda bersifat radikal? (m/s 215)
I Dasar tidak bekerjasama
II Ada semangat kenegerian
III Perpaduan kalangan penduduk
IV Menyuarakan penentangan secara terbuka
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

4. Senarai di bawah berkaitan dengan novel-novel sebelum Perang Dunia Kedua.

Anak Mat Lela Gila


Melati Kota Bharu
Mari Kita Berjuang

Apakah mesej penting yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya di atas? (m/s 212)
A.
B.
C.
D.

Menimbulkan kesedaran pendidikan


Memelihara hak orang Melayu
Mencetuskan semangat kebangsaan
Pentingnya perpaduan kaum

5. Apakah persamaan tokoh berikut? (m/s 217)

Lim Boon Keng


Seah Liang Seah

I
II
III
IV

Cina Peranakan
Menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British
Perjuangan secara radikal
Berpendidikan di Timur Tengah
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV