Anda di halaman 1dari 17

BAB 1 :

KEDUDUKDN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH


ARAS 2
1.

Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai Kedah walaupun mereka
berminat terhadap kegemilangannya sebagai kuasa maritim?
A
B
C
D

2.

Kedah mendapat bantuan dari Bugis


Kedah mempunyai pertahanan yang kuat
Siam mengakui Kedah di bawah naungannya
British terpaksa bersaing dengan Perancis

Mengapakah SHTI ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang?


A Menghadapi ancaman Perancis
B Menyekat kedatangan kuasa asing
C Memecah dasar monopoli Belanda
D Menghalang dasar keterbukaan Siam

3.

m/s 4

m/s 4

Negara berikut memberi ancaman kepada kesultanan Kedah


Burma
Siam
Bugis
Bagaimanakah Sultan Kedah menangani masalah tersebut?
A
B
C
D

Menerima sokongan penduduk tempatan


Mendapat kerjasama negara jiran
Memperoleh bantuan British
Menerima bantuan kawasan naungannya

m/s 5

Sultan Abdullah berasa terancam


dengan serangan Siam
4.

Pernyataan di atas berkaitan dengan Sultan Abdullah yang memerintah Kerajaan Kedah antara tahun
1778 hingga 1797. Bagaimanakah Sultan Abdullah menangani ancaman Siam?
A
B
C
D

5.

m/s 6

Andaikan anda seorang pegawai British pada kurun ke-18. Anda diminta menyelesaikan masalah
berkenaan perdagangan SHTI dengan China.Bagaimanakah anda dapat menyelesaikan masalah
tersebut ?
A
B
C
D

6.

Meminta bantuan British


Meningkatkan bilangan askar
Mendapat bantuan Orang Laut
Melantik pembesar sebagai pengawal

Menaungi Melaka
Menguasai Kedah
Menjajahi Singapura
Menjajahi Pulau Pinang

m/s 7

Bagaimanakah Sultan Abdullah cuba mengambil Pulau Pinang daripada Sir Francis Light?
I Meminta bantuan luar
II Menggunakan ugutan
III Menolak bayaran gantirugi.
IV Menggunakan angkatan laut
A I II III
B I II IV
C I III IV
D II III IV
m/s 11

7.

Stamford Raffles menandatangani perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman pada 30 Januari
1819 untuk membuka loji di Singapura.Apakah syarat perjanjian tersebut?
I SHTI dibenarkan mendirikan lojinya di Betawi
II SHTI bersetuju melindungi Temenggung daripada ancaman dalam dan luar Negeri
III SHTI akan membayar sebanyak 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung
IV SHTI tidak membenarkan Temenggung membuat hubungan dengan negara Barat lain
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

m/s 15

Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824


Antara syarat perjanjian
Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura
British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda
8.

Perjanjian di atas ditandatangani antara Belanda dengan British.Apakah kesan daripada perjanjian
tersebut?
A Belanda berkuasa di Tanah Melayu
B British mendapat pelabuhan Betawi
C Johor Riau menjadi negeri yang berasingan
D Belanda menguasai perdagangan di Selat Melaka
m/s 20
Perjanjian antara pihak British, Sultan Hussein, dan Temenggung Abdul
Rahman
Perjanjian 30 Januari 1819
Perjanjian 7 Jun 1823
Perjanjian 2 Ogos 1824

9.

Jadual di atas menunjukkan perjanjian antara Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan pihak Melayu .
Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Hussein?
I Kehilangan kuasa
II Kedaulatan terjejas
III Penyerahan wilayah
IV Penerimaan residen
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
m/s 17

Pentadbiran Neger-Negeri Selat (NNS) 1867


Masalah kongsi gelap
Akta mata wang
Masalah banduan
Pentadbiran tidak cekap

10. Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah British mengatasi masalah tersebut?


A
B
C
D

Mengasingkan pentadbiran setiap negeri


Membina pusat pentadbiran di Singapura
Memindahkan pentadbiran NNS ke London
Mengenakan cukai terhadap pelabuhan Singapura

m/s 22

BAB 2 :
KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH
ARAS 2

Kekeyaan hasil bumi negeri-negeri Melayu


menyebabkan tarikan kepada British

1. Kekayaan hasil bumi yang dimaksudkan dalam penyataan di atas merjuk kepada
I.
II.
III.
IV.

Timah
Bijih besi
Tembakau
Arang batu

A. I, II dan III
B. I, II dan IV

C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Revolusi perindustrian
Pembukaan terusan Suez
Terciptanya kapal wap

2.Apakah kesan peristiwa di atas ke Tanah Melayu?


A.Kemunculan buruh paksa
B.Kemasukan budaya barat
C.Kedatangan kuasa British
D.Kemajuan kawasan pertanian

Sultan

Raja Muda

Raja Bendahara

Raja Dihilir
3.Rajah di atas menunjukkan sistem perwarisan takhta Perak pada kurun ke 19. Apakah yang berlaku
apabila sistem ini tidak dipatuhi mulai tahun 1850-an?
A.
B.
C.
D.

Perebutan takhta
Pengenalan sistem penasihat
Penghapusan jawatan Raja Muda
Penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari China kalau ingin


memajukan perlombongan bijih timah negeri Perak
4.Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini?
A.Raja Yussuf
B.Long Jaafar

C.Tengku Kudin
D.Raja Abdullah

Residen British di Selangor pada tahun 1874.

5.Apakah sebab-sebab yang membawa kepada peristiwa di atas


I. Perang Klang
II. Serangan kapal dagang British
III. Pertelingkahananatara Dato Kelana dengan Dato Bandar
IV. Tengku Kudin meminta bantuan British
A.
B.
C.
D.

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

Mac 1873
Raja Mahadi berjaya dihapuskan oleh Tunku Kudin
6. Maklumat di atas berkenaan dengan keadaan di Selangor.Bagaimanakah Tengku Kudin menghapuskan
Raja Mahadi?
A.Mendapat bantuan British
B.Memujuk kongsi gelap Cina menyokong beliau
C.Membakar kediaman Raja Mahadi
D.Mendapatkan bantuan askar upahan dari Jawa

Dato Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah Sungai


Ujong melalui perjanjian.
7. Mengapakah British berbuat demikian?
A.
B.
C.
D.

Menamatkan perang saudara


Menguasai pengeluaran bijih timah
Menambahkan pelaburan orang Barat
Menamatkan mengutup cukai di Sungai Ujong

Dato Kelana Syed Abdul Rahman


Dato Bandar Kulop Tunggal
8. Apakah punca pertikaian antara kedua-dua tokoh di atas?
A.
B.
C.
D.

Perebutan takhta
Jawatan pembesar
Hak memungut cukai
Memonopoli perdagangan bijih timah

9 .Mengapakah Sungai Linggi menjadi rebutan di kalangan pembesar Sungai Ujong pada abad ke-19?
A.
B.
C.
D.

Pusat pelabuhan
Kubu pertahanan
Pusat pentadbiran
Kawasan pungutan cukai

Berkahwin dengan Raja Arfah

Wakil Sultan Abdul Samad

Tokoh X

10.Tokoh X mungkin sekali merujuk kepada


A.
B.
C.
D.

Tengku Dhiauddin
Sultan Abdullah
Sultan Yusuf
Tengku Long

BAB 3 :
NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH
ARAS 2
1. Antara syarat- syarat Perjanjian Bangkok 1909 berikut, yang manakah yang benar ?
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu epada British.
British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam.
Siam tidak akan menyewakan wilayahnya tanpa- tanpa kebenaran British.
Siam boleh menyewakan wilayahnya kepada mana- mana pihak tanpa perlu mendapat kebenaran
British.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Tokoh yang berani menentang British Di Kedah


Berjaya mengekalkan identiti negeri Kedah

2. Berdasarkan rajah di atas, siapakah tokoh yang dimaksudkan ?


A.
B.
C.
D.

3.

Raja Syed Alwi


Tunku Mahmud
Temenggung Ibrahim
Sultan Abdul Hamid Hakim Shah
Berikut merupakan usaha George Maxwell dalam pentadbiran Kedah kecuali

A.
B.
C.
D.

Penggunaan kalendar Hijrah


Cuti umum pada hari Sabtu
Pelantikan pegawai British dalam pentadbiran Kedah
Menggunakan Bahasa Inggeris dalam perundangan Kedah

4. Antara jabatan yang telah ditubuhkan oleh Kapten Meadowe ialah


I Jabatan Hasil dan Cukai
II Mahkamah Tinggi
III Mahkamah Syariah
IV Mahkamah Kadi
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

5. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi dalam Undang- undang Tubuh Kerajaan Terengganu kecuali
A.
B.
C.
D.

Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing
Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan
Raja mesti mengadakan mesyuarat
Raja dan menteri besar mempunyai hak untuk memilih jemaah menteri
-

Memodenkan pentadbiran Johor


Membina sekolah, hospital dan jalan raya
Meneruskan Sistem Kangcu untuk memantapkan ekonomi negeri Johor

6. Berdasarkan rajah di atas, siapakah yang telah menjalankan usaha- usaha memajukan Johor?
A.
B.
C.
D.

Temenggung Abdul Rahman


Temenggung Ibrahim
Sultan Abu Bakar
Sultan Ibrahim

Dato Muhammad Salleh bin Perang


7. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh beliau kepada negeri Johor?
A.
B.
C.
D.

Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam Bahasa Melayu


Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor
Menjadi Menteri Besar Johor yang pertama
Melukis peta pemangunan negeri Johor

8. Siapakah yang telah digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor?


A.
B.
C.
D.

DatoMuhammad Salleh bin Perang


Dato Jaafar bin Muhammad
Dato Abdul Rahman bin Andak
Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

9. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan Dato Abdul Rahman bin Andak.
A.
B.
C.
D.

Digelar Dato Seri Amar Diraja


Pesuruhjaya Polis
Timbalan Menteri yang pertama pada tahun 1893
Digelar Dato Bentara

Telah mengarakan bendera Union Jack iaitu bendera British


dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor
Memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu dalam penulisan surat
rasmi ke pejabat kerajaan

10. Berdasarkan maklumat di atas, siapakah beliau yang dimaksudkan?


A.
B.
C.
D.

DatoMuhammad Salleh bin Perang


Dato Jaafar bin Muhammad
Dato Abdul Rahman bin Andak
Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

BAB 4 :
KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA
BROOKE
ARAS 2
1)

Tokoh di bawah telah dilantik oleh sultan Brunei sebagai wakil pemerintahan kesultanan Brunei di Sarawak.
Pengeran Indera Mahkota
Mengapakah kehadirannya mengecewakan pembesar tempatan?
I.
II.
III.
IV.

Kehilangan kuasa pentadbiran


Kehilangan punca pendapatan
Kehilangan gelaran sebagai pembesar
Kehilangan pengaruh dalam masyarakat
A) I dan II
B) I dan IV

2)

C) II dan III
D) III dan IV

m/s 77

Jadual di bawah menunjukkan pembesar yang dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak.
Kurun ke-18
Pembesar tempatan
Kurun ke-19
Pembesar Brunei
Mengapakah berlaku perubahan pentadbir di Sarawak pada kurun ke-19?
I.
II.
III.
IV.

Menguasai kekayaan
Mengukuhkan kuasa
Mempelbagaikan kegiatan ekonomi
Menyusun semula struktur pentadbiran
A) I dan II
B) I dan IV

3)

C) II dan III
D) III dan IV

Mengapakah James Brooke mengambil tindakan berikut semasa menghadap Sultan Brunei pada tahun
1842?
James Brooke bersama-sama angkatan tentera laut British dari Singapura
yang diketuai oleh Edward Belcher tiba di Brunei.
A) Menjamin kedudukan
B) Meminta izin membina loji
C) Menjalin hubungan perdagangan
D) Membantu sultan mengatasi penentangan

4)

m.s 77

m.s 79

Perkara berikut merupakan sebahagian syarat perjanjian antara Sultan Omar Ali Saifuddin dengan James
Brooke pada tahun 1842.

Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke


Sungai Samarahan kepada James Brooke.
James Brooke akan membayar 2, 500 dolar setiap tahun kepada sultan
Brunei.

Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada James Brooke?


A)
B)
C)
D)
5)

Menguasai hasil Sarawak


Merupakan pemerintah bebas
Diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak
Disegani oleh masyarakat tempatan

m.s 79

Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak?


A)
B)
C)
D)

Melaksanakan undang-undang tempatan


Mengatasi masalah kewangan
Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
Mengatasi masalah kekurangan pegawai pentadbir

m.s 83

6)

Pernyataan di bawah berkaitan dengan Perlembagaan Sarawak.


Perlembagaan Sarawak diisytiharkan oleh Charles
Vyner Brooke pada tahun 1941.
Mengapakah pengisytiharan itu dialu-alukan oleh penduduk Sarawak?
A)
B)
C)
D)

7)

m.s 86

Mengapakah kerajaan Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran?
A)
B)
C)
D)

8)

Penghapusan cukai
Peningkatan bilangan pegawai peribumi dalam pentadbiran
Penyerahan Sarawak kepada British
Pemberian kuasa pemerintahan kepada penduduk Sarawak

Menggelakkan campur tangan kuasa asing


Menjaga kepentingan ekonomi keluarga Brooke
Mengekalkan ekonomi tradisional Sarawak
Menjaga kepentingan ekonomi penduduk peribumi

m.s 87

Maklumat di bawah menggambarkan tempat tinggal dan pekerjaan penduduk di Sarawak semasa
pemerintahan keluarga Brooke.

Kaum bumiputera tinggal di kawasan


pendalaman.
Orang Cina tinggal di bandar-bandar.
Orang Iban bekerja dalam bidang ketenteraan
Orang Melayu terlibat dalam bidang pentadbiran.

Mengapakah wujudnya keadaan seperti di atas?


A)
B)
C)
D)
9)

Pendidikan tidak seragam


Dasar pecah dan perintah keluarga Brooke
Pegangan agama dan kepercayaan yang berbeza
Bentuk muka bumi yang bergunung-ganang

m.s 92

Mengapakah keluarga Brooke tidak menggalakkan pembinaan sekolah untuk orang Dayak?
A)
B)
C)
D)

Kekurangan wang
Kekurangan tenaga pengajar
Kekalkan cara hidup tradisional mereka
kurang sambutan daripada orang Dayak

m.s 94

10) Mengapakah keluarga Brooke tidak menggalakkan pendidikan Barat?


A)
B)
C)
D)

Menjaga kepentingan
Dianggap kurang sesuai
Kurang mendapat sambutan
Menghadapi masalah kewangan

m.s 94

BAB 5 :
KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SBUB
ARAS 2
1. Pada tahun 1704, Sultan Brunei telah menyerahkan pantai utara dan timur Sabah kepada Sultan Sulu.
Mengapakah Sultan Brunei berbuat sedemikian?
A

kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian.

kerana Sultan Sulu membantunya mematah pemberontakan.

kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu dalam peperangan.

kerana ramai penduduk Sabah tidak suka mendiami kawasan tersebut.


(Muka surat 101)

2. Baron Von telah meminta bantuan daripada Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877. Mengapakah Overback
terpaksa meminta bantuan syarikat tersebut?
A

Menghadapi masalah modal.

Menghadapi ancaman lanun.

Menghadapi serangan Sultan Brunei

Menghadapi masalah kakitangan.


(Muka surat 102)

3 .Dent telah menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad bagi menambahkan modal
perniagaan dengan menjual saham syarikat itu kepada rakyat British Mengapakah syarikat tersebut berusaha
mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British?
A

Untuk memperkukuhkan kedudukannya.

Untuk menguasai pasaran saham di London.

Untuk mengugut Sultan Brunei menyerahkan Sabah.

Untuk menjual sahamnya kepada rakyat Sabah.


(Muka surat 103)

4 Matlamat SBUB menguasai Sabah adalah untuk membolot kekayaan ekonominya.Antara berikut yang
manakah merupakan hasil tradisional Sabah yang dieksploitasi oleh SBUB?
I

sarang burung

II

sagu

III

lada hitam

IV

gambir

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 109)

5 Penduduk Sabah telah bersusah payah serta bekerja keras. Namum, mereka tidak dapat menikmati
keuntungan sebaliknya menghadapi kesukaran hidup. Apakah punca keadaan ini berlaku?
A

Sabah sentiasa dilanda bencana alam.

Penduduk tempatan dibebani dengan pelbagai jenis cukai.

Hasil keluaran Sabah tidak mempunyai pasaran..

Harga barangan Sabah adalah rendah.


(Muka surat 111)

6. Tembakau merupakan tanaman dagangan yang penting kerana mutu tembakau Sabah diiktiraf sebagai yang
terbaik di dunia. Apakah langkah yang dilakukan oleh SBUB untuk menggalakkan penanaman tembakau?
A

Membekalkan anak pokok tembakau.

Memberi empat peratus dividen.

Mengecualikan cukai eksport.

Memberi pinjaman.
(Muka surat 112)

7. Dari manakah buruh dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah di Sabah?
I

India

II

China

III

Jawa

IV

Tanah Melayu

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
(Muka surat 112)
8. SBUB telah membina landasan kereta api bagi menghubungkan Weston dengan Beaufort. Pada tahun 1905,
landasan kereta api disambung dari Beaufort ke Jesselton dan dari Tenom ke Malalap. Apakah tujuan utama
pembinaan landasan kereta api di atas oleh SBUB?
A

Untuk mengangkut penduduk tempatan.

Untuk mengangkut hasil keluaran dari pedalaman ke pelabuhan.

Untuk menghantar barangan yang diimport.

Untuk membekalkan barang keperluan rakyat.


(Muka surat 115)

9. Sebuah sekolah yang dinamakan Sekolah Latihan Anak-anak Ketua Anak Negeri dibina oleh SBUB.
Apakah tujuan pembinaan sekolah di atas ?
A

Untuk melatih golongan profesional.

Untuk melahirkan buruh mahir.

Untuk menghapuskan buta huruf.

Untuk melatih pegawai pentadbiran peringkat rendah.


(Muka surat 116)

10. SBUB hanya menyediakan pendidikan peringkat rendah di Sabah. Mengapakah SBUB berbuat demikian?
I

Kekurangan wang.

II

Penduduk Sabah tidak minat bersekolah.

III

Tiada tempat untuk membina sekolah.

IV

menganggap bidang pendidikan tidak menguntungkan.

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV
(Muka surat 117)

BAB 6 :
BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI
ARAS 2

1.

Kopi
kelapa sawit

Apakah persamaan antara kedua-dua tanaman di atas?


A.
B.
C.
D.

Diusahakan di tempat tinggi.


Banyak ditanam di Perak dan Johor
Merupakan tanaman dagangan tradisional yang penting.
Berasal dari Afrika.
(ms 128).
Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 1934.

2.

Antara berikut negara manakah terlibat dengan perjanjian di atas?


I
Vietnam.
II
IndoChina.
III
Sabah.
IV
Sarawak.
A.
I, II dan III
B.
I, II dan IV
C.
I, III dan IV
D.
II, III dan IV
(ms 133)

3.

Apakah faktor yang menyumbang kepada perkembangan perusahaan getah?


I
kejatuhan harga kopi.
II
tenaga buruh yang mencukupi.
III
usaha pembesar tempatan.
IV
cukai yang rendah.
A.
I, II dan III
B.
I, II dan IV
C.
I, III dan IV
D.
II, III dan IV
(ms 132)

4.

Lombong emas yang terdapat di Raub telah diusahakan oleh Syarikat dari
A.
B.
C.
D.

Amerika Syarikat.
Britain.
Australia.
Austria.
(ms 134)
cengal, meranti, kerung.

5.

6.

Di atas adalah kayu balak yang diusahakan di Tanah Melayu. Ke manakah kayu balak dieksport?
I
China.
II
Britain
III
Amerika Syarikat.
IV
Australia.
A.
I dan II
B.
II dan III
C.
III dan IV
D.
I dan IV
(ms 140)
Mengapakah pembinaan jalanraya banyak tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu?
A.
Mempunyai tanah yang rata
B.
Mendapat desakan daripada rakyat
C.
Mempunyai kepadatan penduduk
D.
Mempunyai kepentingan ekonomi

(ms 147)

Kemasukan beramai-ramai buruh Cina dan India pada akhir kurun ke-19 dan awal abad ke 20
telah meninggalkan pelbagai kesan ke atas Tanah Melayu.
7.

Apakah antara kesan-kesan tersebut?


I.
Wujudnya penempatan baru yang bercirikan kaum

II.

Wujudnya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi


III.
Wujudnya masyarakat majmuk di Tanah Melayu
IV.
Pengangguran berleluasa di kalangan penduduk tempatan
A.I, II dan III
B.I, II dan IV
C.
I, III dan IV
D.
II, III dan IV
( ms 142)
Sumber ekonomi Kurun ke-19
Bahan Q
8.

Ramuan getah pengunyah


Pelekat dalam industri gigi palsu

Bahan Q adalah sumber ekonomi kurun ke-19 dan mempunyai pelbagai kegunaan. Bahan Q ialah
A.
getah perca
B.
getah nibung
C.
getah jelutung
D.
getah rengas
(ms 140)

9.

Kegunaan

Terusan Wan Mat Saman dibina pada tahun 1895


Jabatan Parit dan Tali Air ditubuhkan pada tahun 1931

Mengapakah kerajaan Kedah membina terusan dan menubuhkan jabatan di atas?


A.
Untuk memajukan kawasan penanaman getah
B.
Untuk memajukan kawasan penanaman padi
C.
Untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda kawasan itu
D.
Untuk memajukan kawasan pedalaman
(ms151)
Dasar pendidikan semasa pentadbiran British

10.

Bagaimanakah dasar pendidikan British terhadap anak-anak Melayu?


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Anak-anak Melayu hanya diberi pendidikan sehingga darjah enam


Anak-anak Melayu digalakkan menyambung pelajaran ke sekolah menengah Inggeris
Lulusan sekolah Melayu berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan dan
pentadbiran
Lulusan sekolah Melayu berpeluang melanjutkan pelajaran ke maktab-maktab perguruan
untuk mengajar di sekolah-sekolah Melayu
I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV
(ms 154- 155)

BAB 7:
PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA
ARAS 2

Tahun 1831-1838
Usaha Sultan Ahmad Tajuddin untuk mengembalikan
takhta Kedah daripada Siam menemui kegagalan
1. Apakah punca kegagalan tersebut?
A) Siam dibantu oleh British
B) Pembesar Kedah berpecah belah
C) Strategi peperangan kurang terancang
D) Siam mempunyai pertahanan yang kuat

Pengawai British : Mengikut peraturan ini, Dato tidak boleh lagi


membicarakan kes jenayah.
Dol Said
: Tapi saya penghulu di sini.
Pengawai British : Kalau Datoberdegil lagi, Datoboleh
dilucutkan jawatan.
2.Berdasarkan dialog di atas, apakah peraturan yang mesti dipatuhi oleh Dol Said?
A) Peraturan British
B) Peraturan Jenayah
C) Peraturan Penghulu
D) Peraturan Mahkamah

15 Julai 1831
Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi menyerang Naning.
3.Mengapakah serangan itu dilancarkan?
A) Dol Said memberontak
B) Dol Said berpakat dengan Rembau
C) Dol Said membicarakan kes jenayah
D) Dol Said enggan mematuhi arahan British

Mac 1832
Kolonel Herbert mengetuai pasukan tentera British
menyerang Naning.
4. Apakah strategi yang digunakan oleh British untuk mengalahkan Dol Said dalam serangan tersebut?
A) Serangan gerila
B) Berpakat dengan Rembau
C) Bantuan tentera dari Singapura
D) Memusnahkan kampung Dol Said

Agi Idup, Agi Ngelaban

5. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan slogan di atas?

I
II
III
IV

Membawa maksud selagi hidup selagi berjuang


Mendorong orang Iban membuka petempatan di Sungai Skrang
Menjadi slogan orang Iban untuk mempertahankan maruah mereka
Menyatupadukan orang Iban menentang pentadbiran James Brooke
A)
B)
C)
D)

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

6. Mengapakah para pembesar Perak tidak puas hati dengan Residen J.W.W. Birch ?
I Beliau mengambil alih hak mengutip cukai
II Beliau mengharamkan amalan perhambaan
III Beliau memaksa pembesar membayar cukai
IV Beliau mengambil alih kuasa mentadbir negeri
A)
B)
C)
D)

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

Yamtuan Antah
DatoKelana Syed Abdul Rahman

7.Apakah yang menyebabkan berlakunya konflik antara kedua-dua orang pembesar di atas ?
I
II
III
IV

Dato Kelana ingin menguasai Seri Menanti


Dato Kelana dilantik sebagai pemerintah Sungai Ujong
Dato Kelana menandatangani perjanjian dengan British
Dato Kelana mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya
A)
B)
C)
D)

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

8. Mengapakah Dato Bahaman merasakan kuasa dan kedudukannya terjejas setelah kedatangan orang
Inggeris ?
I Pelucutan jawatan Dato Bahaman
II Penempatan seorang Residen di Temerloh
III Pembinaan sebuah balai polis di Lubuk Terua
IV Penempatan seorang pengawai Majistret dan Pemungut Hasil di Temerloh
A)
B)
C)
D)

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

9. Apakah faktor-fator yang menyebabkan berlakunya kebangkitan Tani di Terengganu ?


I Pengaruh pemimpin agama

II Penghapusan amalan hamba


III Pengenalan peraturan tanah baharu
IV Pengenalan undang-undang binatang buas
A)
B)
C)
D)

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

Para petani yang membersihkan


tanah tanpa pas kebenaran
ditangkap dan dibicarakan di
mahkamah

Haji Abdul Rahman Limbong


bertindak sebagi peguam
mereka.
10.Apakah hujah yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong untuk membela para petani ?
A) Tanah adalah hak petani
B) Tanah adalah hak negeri
C) Tanah adalah hak sultan
D) Tanah adalah hak Allah

BAB 8:
KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA
ARAS 2

Filipina
Turki
Jepun
Indonesia

1. Apakah persamaan antara negara-negara dibawah ini berhubung dalam senarai berlaku gerakan kesedaran
kebangsaan? (m/s 199)
A.
B.
C.
D.

Menentang penjajahan
Perluasan kuasa
Dijajah oleh British
Bersatu menegak kebenaran

2. Dibawah ini adalah bukan saranan majalah Al-Imam dalam proses idea pembaharuan Kaum Muda. (m/s 203)
A.
B.
C.
D.

Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis


Menggesa kaum wanita agar menghadkan mendapat pendidikan
Menasihati ibu bapa supaya memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak
Mengetepikan adat resam dan kepercayaan kalut yang boleh menghalang kemajuan

3. Selain majalah, apakah sumber lain yang menbantu golongan Kaum Muda untuk menyebarkan idean mereka?
(m/s 204)
A.
B.
C.
D.

Menubuhkan madrasah
Melantik kadi
Mengedarkan risalah
Membina masjid

4. Kenyataan di bawah ini adalah berkaitan dengan peranan MPSI


Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) boleh dianggap sebagai The Cradle Of Malay
Nationalism oleh Y.A.B Tun Abdul Razak

Bagaimana penuntut MPSI menentang British? (m/s 205)


A.
B.
C.
D.

Menganjurkan perarakan
Menyebar idea melalui penulisan
Mendidik masyarakat mempengaruhi British
Melakukan gerakan berhaluan kiri

5. Dato Onn Jaafar mendapat pendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Beliau pernah
menjadi pengarang akhbar. Antara berikut yang manakah akhbar yang dimaksudkan? (m/s 206)
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

Utusan Melayu
Lembaga Melayu
Warta Ahad
Warta Malaya
I dan II
II dan III
III
I

Tahun
1914-1931
1928-1941

Akhbar
Lembaga Melayu
Saudara

dan IV
dan IV

6. Jadual di bawah merujuk kepada penerbitan akhbar di Tanah Melayu. Di manakah penerbitan akhbar tersebut?
(m/s 207)
A. Negeri-negeri Selat
B. Negeri-negeri Melayu Bersekutu
C. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
D. Negeri-negeri Naungan Siam
7. Rajah di bawah merujuk kepada akhbar Majlis.
Berani mendedahkan kelemahan dasar
British yang mengancam kedudukan orang
Melayu

Akhbar
Majlis

Apakah peribahasa yang dapat menggambarkan keberanian akhbar tersebut? (m/s 208)
A.
B.
C.
D.

Berani kerana benar, takut kerana salah


Mata pena lebih tajam daripada mata pedang
Kalau takut bermain ombak, jangan berumah di tepi pantai
Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

Ishak Haji
Muhammad
Abdul Kadir Adabi
Abdul Rahim Kajai

8. Senarai di bawah merujuk kepada tokoh nasionalis di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
Bagaimanakah mereka mengembangkan idea semangat kebangsaan? (m/s 208)
A.
B.
C.
D.

Menubuhkan persatuan
Mengadakan rapat umum
Menerbitkan karya kreatif
Mengasaskan sekolah pondok

9. Mengapakah ramai pemuda Melayu menganggotai Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)? (m/s 215)
A.
B.
C.
D.

Mewujudkan semangat kebangsaan


Mewujudkan semangat kenegerian
Menuntut kemerdekaan
Mempertahankan hak orang melayu

10. Rajah di bawah menunjukkan persatuan yang ditubuhkan oleh orang-orang India di Tanah Melayu (m/s 218)

Ditubuhkan pada tahun 1936


Di bawah pimpinan A.M Soosay

X
X ialah
A.
B.
C.
D.

Persatuan India
Persatuan India Pusat Tanah Melayu
Parti Kongres India
MIC