Anda di halaman 1dari 4

Rancangan pengajaran harian

1. Mata Pelajaran
2. Kelas
3. Tarikh/Hari

Pendidikan Islam Tahun : 4


Pendidikan Islam (Sirah)
4 Cemerlang
22 Jamadilawwal 1436/3 Mac

4. Masa
5. Bilangan Murid

2015/Selasa
(12.00-12.30 pagi) 30 minit
26 Orang ( lelaki : 17 ,perempuan :

6. Tajuk
7. Pengetahuan sedia ada

9 )
Hijrah Rasulullah
Murid telah mempelajari berkenaan
penentangan orang kafir terhadap
umat Islam.
Murid pernah mempelajari
berkenaan perjanjian aqabah yang

8. Standart Kandungan

membolehkan hijrah berlaku.


5.4 memahami dan mengambil
iktibar daripada peristiwa hijrah
rasulullah ke madinah bagi
melahirkan rasa kecintaan terhadap

9. Standart Pembelajaran

rasulullah
5.4.1 menerangkan pengertian
hijrah
5.4.2 menjelaskan tarikh dan sebabsebab berlakunya hijrahrasulullah

10.

Objektif Pembelajaran

ke madinah.
Selepas proses pengajaran dan
pembelajaran murid dapat:
1. Menyatakan pengertian hijrah
dengan betul setelah
mendengar penerangan guru.
2. Menyatakan tarikh hijrah
dengan tepat di akhir proses P
dan P.
3. Menyebut 3 daripada 4 sebab
berlakunya hijrah dengan
tepat selepas menyanyikan

Kemahiran Berfikir

lagu sebab hijrah.


Menyusun mengikut keutamaan

12.
13.

Gabung jalin
Penyerapan

sebab-sebab hijrah.
Akhlak : Adab dengan Rasulullah
Muzik : nyanyian

14.

A.M.K

Geografi : peta mekah dan madinah


Keusahawanan : murid bersaing

11.

untuk menjawab solan kuiz


interaktif.
Teknologi maklumat dan komunikasi
15.
16.

Penilaian P dan P
Bahan Bantu Belajar

: power point
Lisan : soal jawab dan kuiz
Slaid, LCD, Lagu sebab hijrah, kayu
penunjuk

Langkah
Muqadimah

Isi kandungan
Bacaan doa :

( 2 minit)

Aktiviti
Murid diminta

Catatan
Penerapan Nilai

untuk membaca

doa secara

Khusyuk

beramai-ramai.

Tawakkal

Set induksi

Guru memegang

Beberapa nama

Adab berdoa
Kaedah :

( 3 minit)

kertas nama

pelajar dibaca dan

Soal jawab

(fasa

murid.

dimaklumkan

persediaan-

bahawa mereka

Bahan bantu

pemerhatian

dikehendaki

belajar :

dan

berpindah kelas.

Kertas senarai

menganalisis)

Guru menanyakan

nama pelajar

perasan murid
berkenaan
perpindahan
tersebut.
Guru mengaitkan
dengan tajuk

pelajaran.
Langkah 1

Maksud dan

Murid ditayangkan

A.M.K :

( 7 minit)

tarikh hijrah

slaid berkaitan

Teknologi

(fasa

dalam Islam.

maksud hijrah dan

Maklumat dan

imaginasi-

peta hijrah nabi.

Komunikasi

penjanaan

Guru membuat

idea)

penerangan

Kaedah :

berkaitan dengan

Soal jawab

peristiwa hijrah

Penerangan

Guru bersoal jawab


berkaitan tarikh

Bahan Bantu

berlakunya hijrah.

belajar:
Slaid,LCD dan

Langkah 2

Sebab berlakunya

Guru menggunakan

kayu penunjuk.
Kaedah :

(8 minit)

hijrah.

kaedah nyanyian.

nyanyian

(fasa

-perintah Allah

Murid ditayangkan

imaginasi-

-strategi

slaid lirik lagu

Bahan Bantu

sintesis idea)

penyebaran Islam

sebab hijrah.

mengajar :

-jemputan dari

Murid mendengar

Slaid lirik lagu

masyrakat

nyanyian guru

Audio lagu

madinah

berkenaan lagu

-ancaman dari

sebab hijrah dan

Penyerapan

kafir quraisy.

diikuti oleh murid.

nilai :

Murid diminta

Keberanian

mengeluarkan
sebab hijrah
daripada lagu
Langkah 3

Aktiviti

tersebut.
Murid ditayangkan

( 7 minit)

pengukuhan

slaid interaktif di

(fasa

berkaitan maksud

hadapan kelas.

perkembangan

hijrah, tarikh dan

Murid diminta

Kaedah :
Soal Jawab
Bahan Bantu

sebab berlaku

menjawab soalan

Mengajar :

penambahbaik

hijrah.

kuiz yang terdapat

Slaid interaktif

kan/penilaian)

dalam slaid
interaktif.

Penyerapan

Murid dapat

Nilai :

mengetahui

Hemah tinggi

jawapan yang
dipilih samaada
betul atau salah
dengan mendengar
audio setelah
Penutup

Penutup Sosial

jawapan dipilih
Murid diminta

( 3 minit)

Penutup Kognitif

menghayati hijrah

(Fasa tindakan-

yang dilakukan oleh

perlaksanaan)

baginda.

(fasa tindakan-

Murid diminta

amalan

mengulang apa

bereterusan)

yang dipelajari
secara ringkas
dengan bantuan
guru.

Refleksi :

Ulasan Guru Pembimbing :

Ulasan Pensyarah Penyelia :