Anda di halaman 1dari 7

BAB 3

TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA


Bentuk-Bentuk Kerajaan Awal
KERAJAAN AGRARIA

Kerajaan

berasaskan

ASPEK

________________,

Maksud

KERAJAAN MARITIM

Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi

________________ dan ______________ hasil

berasaskan

hutan dan menangkap ikan.

____________________________

_______________

____________

serta

dan
dan

berfungsi

sebagai

pelabuhan.

Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti

Lokasi

Di lembah sungai & ________________.

Contoh

Kerajaan _______________ di Sg. Musi.

Kerajaan Kedah Tua @ Kataha di Sg. Merbok

Lembah Sg. Menam Chao Phraya.

Di kawasan ________________________ seperti di


kawasan ___________________ dan di lereng
tanah

gunung

berapi.

__________________

Contohnya,
di

Tanah

kerajaan

Tinggi

Dieng

(Indonesia).

Kerajaan Dvaravati di Sg. Menam (Thailand) dan di


Sg. Irrawaddy (Myanmar).

Kerajaan Sg. Merah

Kerajaan ___________________ (Kemboja, Laos &

dan Sg. Muda.

Vietnam)

Pertanian
Padi ________ ditanam di kawasan yang mendapat

Kegiatan

Perdagangan

Masyarakat

Memperdagangkan

hasil

buminya

seperti

Padi huma ditanam di kawasan tanah tinggi atau

kerajaan lain yang dibekalkan kepadanya.

Tanaman

sampingan

seperti

keledek,

jagung

Menghasilkan

pelbagai

Menangkap

ikan

di

perdagangan

jenis
sawah,

Menjadi tumpuan pedagang luar seperti dari


China & India kerana kedudukannya di laluan

rempah

seperti

___________________________.

_________

dan

Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai


Suvarnadvipa

(Semenanjung

Emas)

dan

__________________, mendapatkan kulit kura-

Sumatera sebagai ______________________

kura.

(Bumi Emas).

Menternak

binatang

seperti

______________,

kerbau, ________________ dan ayam.

Pulau

logam, , hasil laut & ______ dan hasil dari

cengkih & _________________.

di

bekalan air.

__________ & __________.

__________________

Tioman

_______ yang kurang bekalan air.

Kerajaan

Perkembangan

pertanian

dipengaruhi

Pengumpulan Hasil Laut

Menangkap

oleh

________________

dan

memungut hasil laut.

pembinaan sistem pengairan yang baik. Contohnya


di Funan dan Angkor.

Sistem pengairannya bersumberkan dari Sg.


Mekong dan _________________________.

Mengumpul hasil hutan

Kayu

gaharu,

______________,

Kegiatan

Ahli Pelayaran

Masyarakat

Kemahiran

dalam

___________________________.
gading,

Perdagangan

Lebihan hasil tanaman dan pertanian dipasarkan

Mereka

telah belayar untuk berdagang ke kawasan

____________, kayu cendana dan pelbagai jenis


buah-buahan.

bidang

jauh.

Mempunyai

kemahiran

dalam

membuat

___________ dan kapal layar.

Berpandukan bintang untuk menuju ke

dan dibekalkan kepada masyarakat bandar atau

sesuatu tempat.

___________________________________.

Pelabuhan Awal

Sarang burung dari gua.

Mula

sebagai

kampung

nelayan

menjadi tempat berdagang.


menjadi

dan

Seterusnya,

______________

___________________.
Jenderam

Hilir

dan

Contohnya,
_______________,

Kuala Berang dan Kuala Selinsing.

Pelabuhan pembekal mendapat bekalan


hasil tempatan iaitu logam, timah & hasil
hutan seperti kayu gaharu, damar ________
& hasil laut.

Pelabuhan pembekal berkembang menjadi


pelabuhan

__________

apabila

wujud

kerajaan di situ. Contohnya, Kedah Tua dan


___________________,

kemudiannya

menjadi ________________________.
Masyarakat

Penduduk terdiri daripada orang tempatan,


tetapi

bahasa

Melayu

menjadi

bahasa

perhubungan atau ________________ di


Asia Tenggara.
Kerajaan Angkor

Kerajaan kuat dan teragung

Faktor-faktor penyumbang:

i.

kedudukannya

berhampiran

Perkembangan
Kerajaan
dengan

Tasik

ii.

tanah di sekitarnya amat _________.

iii.

mempunyai iklim panas & lembab sepanjang

vi.

kerajaan ______________ abad _____ dan

Ciri-ciri kerajaan:

i.

memiliki bala tentera laut yang besar


yang dianggotai oleh orang ______.

ii.

fungsi

mengawal

Punca bekalan air minuman & sumber protein

mengawal keselamatan kerajaan.


iii.

di

laut

perdagangan

_____________

&

Pelabuhan yang baik & kedudukannya

tasik Tonle Sap menjadi punca air untuk

strategik menjadi tempat persinggahan

_________________________________.

kapal dari China & ____________.

pada musim banjir limpahan air dari Sungai


___________ melimpah ke Tasik Tonle Sap &

Kerajaan Kedah Tua

Kerajaan berkembang antara abad ___

keluasannya 300.78 km persegi.


vii.

tentera

tahun.
seperti _________.
v.

________

_____________.

iv.

Kerajaan Srivijaya

pada musim kemarau menjadi subur dengan


mendapan tanah yang subur.

hingga 15 Masihi.

Faktor perkembangan:
i.

Gunung ______ menjadi panduan kapal


pedagang yang keluar masuk.

ii.

Kedudukan yang strategic di laluan


_____________
daripada

tiupan

yang
angin

terlindung
monsoon

____________ & timur.


iii.

Kemudahan

penyimpanan

barang,

kekayaan hasil hutan & hasil _______.

Cara-Cara Kedatangan Pengaruh Hindu


dan Buddha

1. Penaklukan

telah dibawa oleh ________________


atau tentera.
Pengaruh dibawa dan disebarkan oleh
penakluk dari India yang membentuk
______________________________ di
Asia Tenggara.

2. Perdagangan
Perdagangan antara Asia Tenggara dengan
__________ telah berlaku sejak abad ke
___________.
Terus berkembang apabila India berusaha
untuk mendapatkan __________ dari Asia
Tenggara.
Kesannya, pelbagai aspek _____________
India
telah
diterima
khususnya
_____________ dan _________________.
Pengaruh dibawa oleh golongan pedagang
atau ________________.

3. Keagamaan

Pengaruh itu dibawa oleh golongan


________________ atau pendeta.

4. Pengambilan Terus Oleh Pemerintah

i.
ii.

Pengambilan aspek kebudayaan India sahaja yang kemudiannya ______________ dengan


__________ __________________ untk diamalkan.
Kajian arkeologi ialah jumpaan __________________ yang kasar seperti mempunyai
__________________ bercirikan Asia Tenggara seperti _____________ dengan ikatan
_______________________________ yang hanya ditemui di Srivijaya.
Aspek yang diambil mungkin berbeza walaupun masanya sama.
Contoh aspek amalan
kepercayaan.
Pada abad ke 5M ________________________ beragama ________________ tetapi di
_______________ (Indonesia) beragama ______________.
Pada abad ke 7M, kerajaan ________________ dan di ________________________ menganut
agama ________________ mazhab ________________ tetapi di Sumatera dan __________
menganut agama Buddha Mahayana.

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (INSTITUSI BERAJA)

i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.

1.
2.
3.
4.

Sebelum lahirnya kerajaan awal, pemerintah di setiap petempatan awal di Asia Tenggara diterajui oleh
_______________ tetapi belum menggunakan gelaran _______________.
Gelaran __________ mula digunakan apabila kerajaan awal dipengaruhi oleh __________________ di India.
Sistem beraja, raja berada di _____________________ , di bawahnya terdapat ________________, kemudian
_________________ termasuk ahli agama seperti ___________ rakyat terdiri daripada pelbagai golongan dan
_______________ paling bawah.
Peranan raja:
raja berkuasa ____________ dalam semua aspek ________________, _________________, ketenteraan dan
________________________.
____________ raja menjadi undang-undang dan mesti ____________, jika melanggar bermakna
________________ dan tidak akan diampun.
Raja dikehendaki ________ kepada golongan yang diperintah.
Rakyat takut menderhaka kerana percaya bahawa raja merupakan ___________________________.
dengan ini lahirlah konsep __________________ dalam sistem pemerntahan awal di Asia Tenggara.
Dewa raja atau ______________ dpercayai memiliki _________________.
Lahirnya unsur ___________ dan _______________ tentang asal usul raja untuk memperkuatkan
_______________ dan _____________ raja sebagai pemerintah.
Bagi mengukuhkan lagi kedaulatan raja diwujudkan:
pelbagai adapt-istadat seperti ____________________________
upacara pertabalan dipimpin oleh golongan ____________ tanpa mengira sama ada raja beragama Hindu atau
______________.
Tujuan
diwujudkan
ialah
untuk
membezakan
________________
raja
daripada
golongan
______________________________.
Setiap raja bercita-cita menjadi raja ________________ (berkuasa terhadap ____________________)
Mereka akan mendidikan kompleks __________ yang melambangkan _________________________ atau
_____________________. Contoh Raja Suryavarman II (raja ___________) telah membina _________________.

Kerajaan Srivijaya
pemerintahan ___________ yang mengamalkan agama _______________________.
di bawah raja terdapat _______________________ dan daerah.
dalam pentadbiran pusat terdapat _____ kumpulan anak raja dan di bawah anak raja ada ___________ atau
____________ (Ketua pentadbiran pusat) & di bawahnya terdapat pegawai-pegawai seperti hakim, ______________
dan ______________. Hamba raja merupakan golongan ____________________.
daerah pula ditadbir oleh _______ yang dilantik oleh raja.
Datu terbahagi kepada _____ iaitu
___________(berketurunan raja) dan ___________ (orang kaya-kaya). Seseorang yag dilantik sbagai datu mest
mengikuti upcara ________________ di sebuah tempat suci bernama ___________________ di Palembang sebagai
tanda taat setia

1.
2.
3.

Kerajaan Angkor
Raja dianggap sebagai ____________________ dan kedudukannnya di puncak sistem __________________.
Setiap daerah terdapat pembesar daerah atau _________________ dan memainkan peranan penting dalam upacara
_________________.
Di peringkat pentadbiran, raja dibantu oleh pembesar iaitu __________________ & ________.

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DALAM KESENIAN & KESUSASTERAAN

Seni Bina (Monumen)


Candi
Kepentingan-kepentingan candi ialah:
___________________________________________________________________________________________________________
_________

___________________________________________________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________________________________________________
________
Candi Angkor Wat

Dibina
untuk
agama
____________.
Terletak
di
____________
___________________
___________________
___ .
Melambangkan
__________
___________.
Setinggi __________ dan
keluasan ________.
Mempunyai
____________
___________________
__ di bahagian tengah.
Terdapat
ukiran
menggambarkan
epik
___________________
&
__________________.

Candi Borobudur
Dibina untuk agama ______
____________________.
Terletak di ____________
___________.
Setiap
tingkat
melambangkan __________
kehidupan yang diwakili oleh
____________________
& ___________________.
Tingkat
1:______________
Tingkat 2:_____________
Tingkat 3:_____________
Tingkat pertama terdapat
ukiran
cerita
kehidupan
____________________.
Dibina selama _____ tahun.

Candi Lembah Bujang


Untuk agama __________,
yang terbahagi kepada 2
bahagian iaitu __________
(bahagian suci tempat arca
keagamaan diletakkan) dan
_____________(bahagian
luar candi). Agama Buddha
memiliki pelan __________.
Keluasan _____________.
Terletak di ____________
____________________.
Ditemui pada 1840 oleh
_____________________
(Superintenden di Seberang
Prai).
____ tapak ditemui tetapi
____ tapak dapat dibina
semula struktur lantainya.
Antaranya,
Candi
di
____________________,
____________________,
____________________ &
___________________.
5

Patung /Arca

Patung
agama
Buddha:
______________________________________________________________________________________
Patung
agama
Hindu:
________________________________________________________________________________________
Patung
Drawapala
&
Nandiswara:
_____________________________________________________________________________
Agama Hindu & Buddha datang dari India tetapi gaya seni bina arca dan patung menunjukkan adunan
_______________________________________________.
Contohnya,
_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Kesusasteraan
Bahasa
Kepentingan bahasa Sanskrit ialah:
i.
meningkatkan pencapaian dalam ______________________________ masyarakat.
ii.
Batu brsurat mengandungi maklumat tentang ___________, _________________, raja & undang-undang.
a. Batu
bersurat
Kutei
di
Kalimantan-menjelaskan
tentang
____________________________________________________________________________
b. Batu bersurat di Sg. Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan ___________________.
iii.

iv.
v.
vi.

Inskripsi di Palembang, ditulis dalam bahasa ___________. Kandungannya bekaitan dengan pemerintahan &
_________________________ kepada rakyat & pembesar agar tidak _____________________. Penulisnya
mempunyai _____________________ dalam bahasa Sanskrit. Sebahagiannya dipahat pada ________ & tidak
pecah semasa dipahat.
Bahasa dan tulisan Sanskrit yang ditemui pada Batu Bersurat di_________________ mengandungi arahan &
________________ kepada rakyat.
Bahasa Sanskrit merupakan bahasa ____________ , bahasa _______________ & bahasa _______________.
Antara bahasa Sanskrit yang mengalami peubahan dalam bahasa Melayu ialah:
Bahasa Sanskrit
Dosa

Bahasa Melayu
Duka

Dorhaka
Manusia
Phala
Rupa
Sengsara

Tulisan
Kesusasteraan India melalui epik _________________ & _________________ serta Puranas
menyumbang kepada unsur ___________ yang terdapat dalam Kesusasteraan klasik Asia Tenggara.

Pengaruh awal dalam kesusasteraan India di Asia Tenggara ialah:


a. Puisi
&
prosa
_______seperti
_______________,
_______________
Arjunwiwaha
&
_______________.
b. Cerita-cerita epik Ramayana dan ______________ melalui kesusasteraannya, ___________________ &
teater seperti ________________.
c.
Daripada Mahabhrata, ia diadun dengan _______________, lahirlah Hikayat Pendewa Lima,
____________________, _______________________ & ___________________________.
d. Daripada epik Ramayana, lahirlah ___________________________.