Anda di halaman 1dari 28

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu

59990 Lembah Pantai,


Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

ISL Minggu Pertama


Disediakan oleh:
NUR HIDAYAH BT MOHAMED
SITI NOOR FATIAH BT MOHAMED YUSOF
NURUL IZZATI BT ZULKIFLI

ISL MINGGU PERTAMA :Menyediakan nota ringkas dalam bentuk Power


Point mengenai perkara-perkara berikut:
Kepentingan Pendidikan Jasmani dari aspek:
- Pertumbuhan dan perkembangan fizikal.
- Perkembangan Mental.
- Perkembangan Emosi.
- Perkembangan Sosial

Pendidikan Jasmani merupakan satu fasa pendidikan am


yang

menyumbang

kepada

pertumbuhan

dan

perkembangan pelajar-pelajar secara total melalui pilihan


aktiviti-aktiviti pergerakan dan pengalaman jasmani yang
terancang.

Pendidikan Jasmani adalah asas bagi semua pendidikan


di mana otak dan badan berfungsi serentak. Pendidikan
psikomotor, akhlak dan intelektual dianggap sebagai
pendidikan yang dicapai melalui pendidikan jasmani

Clark W. Hetherington.

Pendidikan Jasmani adalah jumlah semua


aktiviti yang dipilih mengikut jenis dan dijalankan
untuk mencapai hasil yang bermakna. Aktiviti
yang

dipilih

haruslah

mempunyai

dan

menyediakan peluang bagi individu untuk menjadi


sabar, baik hati, berdikari, peramah, murah hati
dan peribadi yang dinamis J.F Williams.

Pertumbuhan dan
Perkembangan Fizikal
- Kecergasan Fizikal dapat dibahagikan kepada
2 bahagian utama:
1. Kecergasan Fizikal berlandaskan kesihatan.
2. Kecergasan Fizikal berlandaskan perlakuan motor.

Daya Tahan Kardiovaskular


Kelembutan
Kekuatan Otot
Daya Tahan Otot
Komposisi Badan

Bermaksud

kualiti

yang

membolehkan

melakukan tugasan yang spesifik.


Koordinasi
Ketangkasan
Kelajuan
Imbangan
Masa Tindakbalas
Kuasa

individu

Kecergasan Fizikal kanak-kanak akan dipertingkat


dan dimajukan melalui aktiviti Pendidikan Jasmani.

Kecergasan

Fizikal

kanak-kanak

hanya

akan

berfungsi dikemuncak keupayaan mereka apabila


badan mereka sihat, bertenaga dan kuat.

Aktiviti Pendidikan Jasmani memainkan peranan


penting dari segi psikomotor dan afektif kanakkanak.

Dari segi psikomotor, kanak-kanak akan dapat:

Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan


daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan dan ketangkasan.

Melakukan

pergerakan

asas,

gimnastik

pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul


dan selamat.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam


suasana yang menyeronokkan.

Melahirkan

insan

yang

sihat

dan

tahu

kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat.

akan

Melalui latihan dan persaingan Pendidikan Jasmani,


dapatlah murid-murid menguasai serta meningkatkan
kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut
kemampuan mereka.

Aktiviti Pendidikan Jasmani juga penting dalam


membantu
aspek

murid-murid

kebugaran

mencapai

jasmani

perkembangan

serta

perkembangan aspek perseptual motorik.

mencapai

Pembangunan

kognitif

melibatkan

pengetahuan,

keupayaan berfikir, mengintepretasikan pengetahuan.

Pendidikan jasmani penting dari Afektif kanak-kanak:


- Kanak-kanak akan memahami dan mematuhi arahan
serta peraturan dalam semua aktiviti untuk menjaga
keselamatan.

Memahami serta mengamalkan pengurusan masa


yang sesuai untuk beraktiviti.

Mengamalkan sikap positif terhadap kepentingan


bersukan

dan

kepentingan

menjaga

kesihatan.

(mengamalkan gaya hidup yang sihat)

Pj juga penting dalam menggalakkan pembinaan


kualiti

mental

kanak-kanak

yang

semangat berdikari dan berdisiplin.

waras

seperti

Pembentukan sahsiah yang murni, kepercayaan serta


bergantung kepada diri sendiri dan pendirian yang
positif.

Melatih murid-murid supaya bijak menggunakan masa


lapang mereka dengan melibatkan diri mereka dalam
aktiviti pj yang lebih mendatangkan faedah.

Mengembangkan

nilai-nilai

peribadi

melalui

penglibatan dalam aktiviti pj secara kelompok atau


perseorangan.

Nilai-nilai

Berdikari

Bertanggungjawab

Bertimbang rasa

Berkeyakinan diri

Murid- murid

perlu bertanggungjawab atas segala

perbuatan mereka semasa pj.

Contohnya, sekiranya pasukan mereka kalah dalam


sesuatu pertandingan, mereka perlu bertanggung
kekalahan itu bersama-sama, dan bukannya menolak
kesalahan tersebut sesama lain.

Kanak-kanak menjalankan kemahiran asas setiap hari


tanpa bergantung kepada orang lain (sifat berdikari).

Aktiviti

pj

berkesan
seseorang

merupakan
dan
itu

satu

aktiviti

mempunyai
memperolehi

yang

potensi

paling

menolong

sebanyak-banyak

keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai


nilai terpuji hidup dan keperluan asas manusia.

Ia membantu dalam mengurangkan tekanan hidup


moden serta meredakan ketegangan akibat terlalu
lama belajar atau bekerja.

Melalui aktiviti pj, kanak-kanak dapat menikmati


kesenangan dan keriangan bersama-sama rakan
sebaya mereka.

Melalui aktiviti pj, kita dapat melepaskan geram dan


mengurangkan tekanan dengan cara yang betul
apabila kita menghadapi sebarang masalah.

Aktiviti pj adalah satu penglibatan pembangunan


sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada
ahli keluarga, masyarakat setempat dan masyarakat
asing

semuanya

menggalakkan

pergaulan,

persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan


sosial

serta

melahirkan

mengasingkan diri.

masyarakat

yang

tidak

merupakan satu proses apabila kanak-kanak belajar


berhubung dengan orang lain.

mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan


budayanya.

melibatkan cara berfikir tentang kendiri, orang lain dan


perhubungan sosial.

Melalui proses sosialisasi , diharapkan kanak-kanak


dapat

membuat

penyesuaian

pengharapan masyarakat.

sosial

mengikut

Mereka mempelajari peraturan-peraturan sosial yang


diamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial.

Ia terdiri daripada:
I.

berinteraksi dengan orang lain

II. pembentukan kendiri


III. penghargaan kendiri
IV. kawalan kendiri.

Menurut

Teori Perkembangan Psikososial Erikson,

perkembangan

sosial

manusia

sebagai

satu

siri

perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat.

Setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau


keinginan yang berkonflik.

Individu dakatakan perlu menguasai kecekapan tertentu


dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini.

PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIAL KANAKKANAK MENGIKUT TEORI PERKEMBANGAN


PSIKOSOSIAL ERIKSON
Peringkat
Tahap
Huraian
Umur

Industri lawan 6 hingga


rasa rendah
11 tahun
diri

Kanak-kanak perlu
menguasai
kemahirankemahiran tertentu
di alam
persekolahan,
kegagalan akan
membawa rasa
rendah diri dan tiada
keupayaan.

Dalam lingkungan usia 5 tahun kanak-kanak mula


menjalankan hubungan sosial semasa bermain dalam
kumpulan serta saling bercakap antara satu sama lain
(Garvey,1990; Howes,1992)

Tingkah laku sosial mereka terdiri daripada:


i.

Meniru

ii.

Bertanding

iii. berkawan
iv. Bekerjasama
v.

Bersimpati.

Bekerjasama

Melibatkan diri secara bantu-membantu ke arah pencapaian


matlamat bersama dalam aktiviti berkumpulan, dan bermain
bersama tanpa menggangu atau merebut permainan orang lain.

Simpati

Menunjukkan perasaan kasihan apabila melihat orang lain dalam


keadaan yang menyedihkan.

Pengiktirafan sosial

Ingin menarik perhatian supaya diberi penghormatan oleh rakan


sebaya.

Ibu bapa

Pihak sekolah

Guru

Rakan sebaya

Media massa

Aktiviti

pj

memainkan

peranan

penting

dalam

menanam semangat kekitaan dan bekerjasama dalam


kalangan murid-murid.

Ia

juga

dapat

melahirkan

murid-murid

yang

berketrampilan sosial.

Seseorang yang bercergasan emosi dapat mengatasi


sesuatu masalah dengan kerugian sekecil yang
mungkin

serta

berfungsi

hubungan sesama orang lain.

secara

efektif

dalam

Aktiviti-aktiviti pj memainkan peranan yang penting


dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak,
tidak kira dari segi fizikal, mental, emosi atau sosial.

Keadaan ini penting dalam membina dan melahirkan


rakyat Malaysia yang sihat dan cergas dari segi fizikal,
mental

dan

spiritual

yang

peningkatan produktif negara.

akan

mendorongkan

Anda mungkin juga menyukai