Anda di halaman 1dari 13

IMPLIKASI

KEPELBAGAIAN
SOSIOBUDAYA
Ahli kumpulan :
ALANA DULLI
ODELIA KASSIM
PRISCILLA SEBELIE
SHIRLEY EMPEN

Kepentingan Budaya Sekolah


Menurut (Comer, 1980)
pendidik perlu
bekerjasama bagi
melahirkan sekolah yang
produktif dan seronok
dihuni.

Kepentingan tentang budaya di sekolah


juga telah dipersetujui dan diperkukuhkan
lagi dengan Stolp (1995) yang menjelaskan
budaya sekolah yang sihat mempunyai
hubungan yang kuat dengan pencapaian
akademik dan motivasi, produktiviti dan
kepuasan guru.
kepentingan budaya sekolah juga terbukti
melalui kajian yang menunjukkan sekiranya
budaya
sekolah
tidak
menyokong
pembaharuan
yang
diperkenalkan,
pembaharuan itu akan gagal.

Semua warga sekolah perlu


berganding bahu dalam
mewujudkan iklim sekolah yang
positif.
Contoh:
Mengindahkan kawasan sekolah
seperti menanam pokok-pokok
bunga, memelihara kebersihan,
melukis mural yang sesuai serta
menghiasi bilik darjah dengan

Pengertian Sosiobudaya
Amalan yang berupaya dan gaya
hidup dari peradaban bagi sesuatu
masyarakat lahir dari
kecenderungan diri masyarakat
berkenaan.
(Dr. Mohd Arshad)

Pengertian Budaya
Budaya mempengaruhi
cara individu berfikir, cara
individu bertindak, juga
mempengaruhi
pandangan, perasaan dan
pembawaan.

PERANAN GURU
Guru tidak harus membezakan
bangsa murid.
Guru tidak mengelompok murid
mengikut kaum.
Guru digalakkan untuk mengajar
tanpa membezakan kelas sosial
murid.
Guru harus berusaha menolong
murid memahami dan membentuk
nilai sikap serta tingkah laku yang

Guru berusaha untuk membantu


murid memilih kerjaya yang sesuai
dengan tahap pencapaian mereka.
Guru mesti membiasakan diri datang
awal ke kuliah dan mempunyai
amalan sentiasa menepati masa.
Guru tidak harus melengahkan waktu
untuk memulakan pengajaran.

Guru tidak harus menyentuh dan


mempertikaikan kepercayaan yang
diamalkan oleh murid-murid.
Guru bertanggungjawab membentuk
komuniti pembelajaran yang mesra
murid.

Latar
Belakan
g

Disipli
n

Jenisjenis
murid
Budaya

Cara
berfikir
/ Cara
Belajar

PERANAN MURID
Murid harus berinteraksi tanpa
mengira kelas sosial.
Menggunakan bahasa yang standard.
Murid digalakkan berinteraksi dan
berhubung dengan mereka yang
berlainan kaum.
Murid harus diterapkan supaya
membiasakan diri datang ke bilik
darjah tepat pada masanya.
Berbeza sikap terhadap konflik

KESIMPULAN
Guru- Perlu menyesuaikan diri
dengan situasi, bilik darjah,
mengetahui latarbelakang
sosiobudaya murid.
Cth: Sebelum membuat Rancangan
Pengajaran.
Murid- Dapat membezakan
penggunaan budaya / kebiasaan
pada masa yang sesuai.

SEKIAN,
TERIMA
KASIH