Anda di halaman 1dari 1

KAEDAH INKUIRI

Proses soal selidik untuk mendapatkan kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan dalam PdP

LANGKAH

JENIS
Inkuiri Terbimbing

Inkuiri Terbuka

KELEBIHAN

Mendorong sikap

belajar secara sendiri.


Mempertajamkan
fikiran di samping
mengembangkan
kemahiran intelek.
Penglibatan pelajar
sepenuhnya dalam
pengajaran guru.

KELEMAHAN

I.

konsep, idea ataupun

Pelajar yang lemah


akan ketinggalan.
Mengambil masa yang
lama dan pemesongan
topic kerap berlaku.
Mendapat rumusan
yang berlainan

Memilih sesuatu

II.

generalisasi.
Membimbing,
memberi panduan
kepada pelajar untuk

III.

mencari jawapan.
Membantu pelajar
untuk menguji

daripada yang
dirancang.

konsep, idea dan


IV.

generalisasi.
Memberi bimbingan
untuk memeriksa
kembali jawapan.