Anda di halaman 1dari 1

JENIS

Perbahasan
Seminar
Forum
Kumpulan Belajar

TUJUAN

KAEDAH PERBINCANGAN

Melatih pelajar melahirkan

melibatkan perbualan antara

buah fikiran yang bernas


dalam jangka waktu yang

pelajar dengan guru dalam

ditetapkan.

bilik darjah

KELEBIHAN
CARA PELAKSANAAN
I.
II.
III.
IV.
V.

Peringkat perancangan
Menetapkan tajuk
Peringkat perkembangan
Peringkat rumusan
Peringkat penutup

I.

III.

dan gaya yang betul.


Dapat belajar secara
aktif.
Mengukuhkan kemahiran

IV.

berkomunikasi secara
berkesan.
Mengukuhkan kemahiran

II.

KELEMAHAN

Bertutur dengan intonasi

berkomunikasi secara
berkesan.

I.

Pelajar yang lemah tidak

II.

dapat menyumbang idea.


Proses perbincangan yang
menimbulkan suasana
yang bising.