Anda di halaman 1dari 15

Soal-soal Trigonometri

1.

sin (a-b)
tan atan b

a. Cos a cos b
b. Sin a sin b
c. Cos a cos b
Pembahasan :
sin (a-b)
tan atan b

=
=

d. -Sin a sin b
e. Cos (a-b)

sinacosbcosasinb
sin a sinb

cos a cos b
sinacosbcosasinb
sinacosbcosasinb
cosacosb

sinacosbcosasinb x

cosa cos b
sinacosbcosasinb

= cos a cos b

Sin 2 sama dengan

2.

pq
p2 q2

d.

a.
b.

2q
p2+q2

pq
2
2
p +q

e.

pq
p2 q2

p 2+ q2
p

2pq
2
2
p +q

c.

Pembahasan :
Menurut dalil Pythagoras, panjang kaki
segitiga disamping adalah
q

Sin =

dan Cos =

p +q
2

p +q
2

p2+ q2

Sin 2 = 2 Sin Cos


q

=2
=

p +q
2

p2+ q2

2pq
2
2
p +q

3. Sin 3p + sin p =
a. 4 sin p cos 2p
b. 4 sin2 p cos2p
c. 4 sin2 p cosp
Pembahasan :

d. 2 sin p cos 2p
e. 2 sin2 p cos2p

1
1
sin 3 p+ sin p=2 sin ( 3 p+ p ) cos ( 3 p p )
2
2

= 2 sin 2p cos p
= 2 (2sin p cos p)cos p
= 4 sin p cos 2 p
4. Nilai

sin10 5o +sin 15 o
cos 75o cos 5o adalah..

a.

d.

1
2
2

b.

1
1
2

e.

c.

Pembahasan :
o

sin10 5 +sin 15
o
o
cos 75 cos 5

1
1
2 cos ( 105+15 ) cos ( 10515 )
2
2
1
1
2sin ( 75+15 ) sin (7515 )
2
2

1
1
cos ( 120 ) cos ( 90 )
2
2
1
1
sin ( 90 ) sin ( 60 )
2
2

cos 60 cos 45
sin 45 sin 30

cos 60
sin30

= -1

5. Jika sin = 5

dan tan

= 5 ,

dan adalah sudut

lancip, maka nilai sin ( + ) adalah


a.

9
25

b.

27
25

c.

18
25

d. 1
32
25

e.

Pembahasan :
sin ( + ) = sin
=

3
5

. cos
3

. 5

+cos

4 4
.
5 5

=1
6. Jika tan 5 = x, tentukan nilai tan 50
a.

1+x
1x

b.

1 +x
1+ x

c.

1x
1x

d.

1 + x2
1x 2

. sin

e.

1x2
1+ x 2

Pembahasan :
tan 50 = tan (45 + 5) =

tan 45o +tan 5o


1tan 45o tan 5o

1+x
1x

7. Jika tg 2 x +1 = a2 maka sin 2x=


a.

1a2
a2

b.

a
2
a +1

c.

1
a2

a2
a2 +1

d.

e.

Pembahasan :
Tg2 x +1 = a 2
Tg2 x = a2 1
Tg x =

a2 1

a2 1

Maka Sin2 x =

a21
a2

8. Jika tan x + tan y = p dengan p 0, maka


a.

1
p

b.

2
p

c. p
Pembahasan :
tan x + tan y = p

cos x cos y +cos x cos y


=p
cos x+ cos y

a 1
2
a

d. 2p
e.

p2

cos x cos y
sin(x + y )

sin(x + y )
=p
cos x cos y
cos x cos y 1
=
sin( x + y ) p

9. Jika 1 +tan 2x = a, a>1 dan ) x

90

, maka sin 2 x

a. a

d.

b. a-1

e.

a
a1

c.

a1

sin x =

a
a1

10.

a1
1

Sin 75 + Sin 15 =
a. -1

d.

b. 0

e. 1

c.

a1
a

Pembahasan :
tan x =

a1
a

1
2
2

Pembahasan :

1
6
2

1
1
2 sin ( 75+15 ) cos ( 7515 )
2
2

Sin 75 + Sin 15 =

= 2 sin 45 cos 30
=2
=
11.

1
1
2 . 3
2
2

1
6
2

Tg x = a , Maka nilai sin 2x adalah


a.

a
a 2+1

b.

2a
a 2+1

c.

a
a +1

d.

2a
a2 +1

e.

2a
a21

Pembahasan :
Tg x = a
Sin 2x = 2 sin x cos x
a
a 2+1

=2
=
12.

a2 +1

1
a 2+1

2a
2
a +1

Tg A = p, maka cos 2A =
a.

2 p2
p2 +1

b.

2 p2
p2 1

c.

p2 1
p 2+1

d.

p +1
2
p 1

e.

1p 2
p 2+1

Pembahasan :
Tg A = p
Cos 2 A
= 1 2 Sin 2 A
=12

p
p2 +1

p2 +1

p
p2 +1

= 1.
=
13.

( )
p +1
2
p +1

2p
2
p +1

1p 2
2
p +1

Jika A + B + C= 180, maka sin

1
2

(B +C)=...

a. Cos

1
2

d. Cos 2A

b. Sin

1
2

e. Sin 2 A

c. Tg (B + C)
Pembahasan :
A + B + C= 180
B + C = 180 A
1
2

(B +C) = 90 -

1
2

1
1
sin ( B+C )=sin 90 A
2
2

= Cos
14.

)
1
2

Jika tan 6o =p, Tentukan nilai tan 141 0 =


a.

1+ p
1p

b.

1+ p
1+2 p

c.

1p
1+2 p

d.

p1
1+ p

e.

p+ 1
p1

Pembahasan :

Tan 1410 = tan (135 0 + 6 0)

tan 135+tan 6
1tan 135. tan 6

=
=
15.

p1
1+ p

Diketahui sin cos =

8
25

. Nilai dari

1
1

sin cos

a.

3
25

d.

8
25

b.

9
25

e.

15
8

c.

5
8

Pembahasan :

1
1
cos sin

=
sin cos sin . cos

(( cossin )2 )12
sin . cos
1

( cos2 + sin2 2 sincos )2


sincos
16 12
)
25
8
25

(1

=
=
16.

Bentuk

a. Tan 2x
b. Tan 4x
c. Tan 8x
Pembahasan :

3 25
.
5 8

15
8
sin 5 x +sin 3 x
cos 5 x +cos 3 x

senilai dengan ...


c. Cotan 4x
d. Cotan 8x

=...

sin 5 x +sin 3 x
cos 5 x +cos 3 x

1
1
2sin ( 8 x ) cos ( 2 x )
2
2
1
1
2 cos ( 8 x ) cos ( 2 x )
2
2

= tan 4x
17.

Jika p-q = cos A dan

2 pq = sin A, maka

a. 0

d.

b.

1
8

c.

1
4

Diketahui tan A =

1
2

2
3

(A sudut lancip). Nilai dari sin 2 A =

a.

1
13

d.

b.

12
13

e. 1

c.

6
13

Pembahasan :
tan A =

=...

e. 1

Pembahasan :
(p - q )2 = p2 +q2 -2pq
Cos2 A = p2 +q2 sin2A
p2 +q2 = 1
18.

p2+ q2

2
3

13

sin 2 A = 2 sin A cos A


=2
=

2
13

12
13

3
13

12
13

19.

Jika sin

3
5

dan tan

4
3 ,

dan

adalah sudut blancip, maka nilai sin ( ) adalah


a.

9
25

b.

24
25

c.

18
25

d. 1
e.

Pembahasan :
sin

cos

3
5

4
5

dan tan
=

, sin

sin ( + ) = sin
3
5

4
5

4
3
=

dan cos
cos

. 5

32
25

4
5

3
5

+ sin
.

cos

4
5

=1
20.

Nilai dari Cos 285 0 =


a. ( 6+ 2 )
b.

1
( 6+ 2 )
2

c.

1
( 6 2 )
2

Pembahasan

d.
e.

1
( 6+ 2 )
4
1
( 6 2 )
4

Cos 285 0 = cos (3600 -750)


Cos 75 0 = cos (45 0 +300)
= cos 45 0 cos 30 0 sin 45 0 sin 300
=

1
1
2 . 3
2
2

= e.

1
( 6 2 )
4

1
1
2 .
2
2

21.

Jika tan x = 2 dan sin (x+y)=5 cos (y-x), maka

tan y sama dengan


a.

3
11

b.

1
2

c.

3
11

d.

1
2

e.

Pembahasan :
sin (x+y)=5 cos (y-x)
sin (x+y)=5 cos (x-y)
sin(x + y )
cos(x y )

=5

Tan (x-y) = 5
tan xtan y
1+ tan x tan y

=5

2tan y
=5
1+2 tan y

2- tan y = 5 +10 tan y


-11 tan y = 3
Tan y =

3
11

22.

Jika 2 tan 2x + 3 tan x - 2 =0 dengan batas

900<x<180 0, maka nilai sin x + cos x =


a.

3
5
5

d.

1
5
5

b.

5
5
4

e.

3
5
5

c.

Pembahasan :
2 tan2x + 3 tan x - 2 =0 adalah persamaan kuadrat
(2tan x - 1) ( tan x + 2)= 0
Tan x =

1
2

atau tan x = -2(tidak memenuhi)

2
5
5

Sin x =

dan cos x =

Jadi sin x + cos x =


23.

1
5
5

1
5
5

Jika cos x tan x +

1
3=0
2

2700<x<3600, maka cos x=


a. -2
b.

2
3
3

c.

1
2

Pembahasan :
cos x tan x +

1
3=0
2

sin x

1
3
2

=-

untuk

d.

2
3
3

e.

1
2

= 300 0

Jadi cos x =

1
2

24.

Jika tan x- 3 sin 2 x = 0, maka nilai sin x .

cos x adalah
a.

1
3

b.

1
2
3

c.

1
3
3

Pembahasan :
tan x3 sin2 x=0

d.
e.

2
3
1
5
3

sin x3 sin x .cos x


cos x
sin x
cos x

=0

(1- 3sin x. cos x )= 0

Jadi sin x . cos x =

1
3

25.

Bentuk tan 2x cos 2x identik dengan


a. Sin2x cos 2x
d. sec2x-cosec2x
b. Sec2x-cos2x
e. cosec 2x-sec2x
c. Cosec 2x- sin 2x
Pembahasan :
tan2x cos 2x = sec2x 1 (cosec 2x-1)
= sec2x 1 cosec 2x +1
= sec2x cosec 2x
26.
Untuk 0<x<180 0 , banyaknya nilai-nilai x yang
memenuhi 8cos 4x 8cos2x = 0 adalah
a. 2
d. 5
b. 3
e. 7
c. 4
Pembahasan :
8cos 4x 8cos2x = 0 ; 0x
8cos 4x (cos 2x-1) = 0
Sehingga diperoleh,
- cos x = 0
x = 90 0, 270 0
- cos x = 1
x = 0 0, 360
- cos x = -1
x = 180 0
Jadi x= 00, 90 0, 1800, 270 0, 3600
Sehingga nilai n (x)=5
27.

Jika untuk

0 x 2

0 y 2

(x-y)=cos (x+y), maka nilai dari tan x tan y=

a.

4
5

b.

3
5

d.
e.

3
5

4
5

, berlaku 4 cos

c.

Pembahasan :
0 x 2 ,

0 y 2

4 cos (x-y)=cos (x+y)


4 cos x cos y + 4 sin x sin y = cos x xos y sin x sin y
5 sin x sin y = -3 cos x cos y
sin x sin y
5
cos x cos y = - 3

Tan x tan y =

3
5
sin x . cos x
tg x

28.

sama dengan

a. Sin2x
b. Cos2x
c.

d. sin x
e. cos x

1
sin x

Pembahasan :
sin x . cos x
tg x

sin x . cos x
sin x
cos x

= sin x . cos x .

cos x
sin x

= cos2x
Nilai dari sin 105 0 - sin 150 adalah

29.

a.

1
4

d.

1
2
2

b.

1
2

e.

1
3
2

c.

1
2
4

Pembahasan :

sin 105 0 - sin 150 =

1
1
2 sin ( 10515 ) cos (105+ 15 )
2
2

= 2 sin 45 cos 60

=2.

1
2

1
2
2

=
30.

1
2 .
2

Diketahui tan A =

3
4

dengan sudut lancip,

Nilai 2 cos A=
a.

6
5

b.

8
5

c.

5
4

Pembahasan :
3
tan A = 4
2 cos A = 2 .

4
5

e.

5
3

3
4
5

d.

8
5

Oleh : Karina Elfa P.


Kelas : XI IPA 4 (17)
-- Sekian--