Anda di halaman 1dari 1

Soalan 9 : Guru mempunyai peranan dan tanggungjawab murni untuk membantu

memupuk nilai patriotik di kalangan rakyat dalam membina bangsa Malaysia yang
cintakan tanahair. Jelaskan dengan terperinci bagaimanakah seseorang guru dapat
melaksanakan tanggungjawab tersebut.

Menurut Kamus Dewan, patriotik bermaksud perasaan yang bersemangat, jati diri serta
nilai yang tinggi terhadap negaranya serta sanggup mempertahankan kedaulatannya. Bangsa
Malaysia pula merujuk kepada masyarakat majmuk di Malaysia yang diwakili oleh bangsa
Melayu, Cina dan India namun identiti mereka berteraskan Negara Malaysia. Pendidikan di
Malaysia mempunyai matlamat dalam memperkukuhkan hubungan dan perpaduan yang sedia ada
di kalangan pelajar yang berbilang bangsa. Disamping itu juga pendidikan dijadikan platform
utama dalam memupuk semangat dan amalan perpaduan. Sikap bertolak ansur, saling faham
memahami, tolong menolong, dan hormat menghormati antara satu sama lain adalah antara
amalan-amalan murni yang positif diamalkan di sekolah. Sukatan kurikulum yang berteraskan
unsur murni, ikhlas dan sahsiah yang luhur adalah elemen dalam membentuk nilai-nilai cintakan
tanahair.