Anda di halaman 1dari 8

ANALISIS ITEM UJIAN

9 Mohamad Isyamudin Bin Man


Mohamad Nazri B
10
Sarkawi
Mohammad Irfan Ihtisyam B
11
Jefery
Muhammad Irfan Ashraf B
12
Zaidi
13 Muhammad Syafiq Bin Zaidi

14 Siti Nurfaezah Bt Sudiman


Siti Nurul Syakilla Bt
15
Suharto
Indeks Kesukaran Item

11

12

13

1
1

17

Nombor Item Uj
18
19
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

16

1
1

15

1
1

14

1
1

1
1

Terlalu
Mudah

Sukar

Sederhan
a Sukar

Sukar

Sukar

Sukar

Terlalu
Mudah

Terlalu
Sukar

Sederhan
a Sukar

Terlalu
Mudah

Terlalu
Mudah

Sederhan
a Sukar

Terlalu
Sukar

Mudah

Terlalu
Mudah

Sederhan
a Sukar

0.55 1.00 0.09 0.55 0.45 0.64 0.18 0.55 1.18 1.00 0.45 0.09 0.91 0.36 0.27 0.36 0.45 0.36 0.82

Tidak
Baik
I

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Negatif
I

Tidak
Baik
I

Sgt Baik

Tidak
Baik
I

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Tidak
Baik
I

Sgt Baik

Baik

0.67 1.33 0.33 -0.67 0.67 0.33 0.00 0.67 0.67 0.33 0.00 0.00 2.00 0.67 -0.33 0.67 0.33 0.00 1.00

Indikator D

Sgt Baik

Indeks Diskriminasi

10

Sgt Baik

Indikator Item

1
1

Sederhan
a Sukar

Khairullah B Mohd. Amin


8 Mohamad Irfan B Kamal

Sgt Baik

Sederhan
a Sukar

Mohamad Halim B Mohammad


6
Maulana
Mohamad Irfan

Negatif

5 Kamisah Bt Sumiran

1 Alexzendear Anak Lamin


Amirul Aiman B Mohamad
2
Nasil
Azaitul Haziqah Bt
3
Hamzah
4 Jackson Ak Lika

KUMP Jan

Terlalu
Sukar

Nama Pelajar

Baik

Bil.

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2014


BAHASA INGGERIS
TAHUN 6
MOHD WAHIDI BIN ZAINAL ABIDIN

Nama Ujian
Mata Pelajaran
Kelas
Nama Guru

Catatan

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

SIMPAN

Tindakan Guru

1. Indikator Item BAIK boleh diperbaiki dan diubahsuai pada bahagian-bahagian yang tertentu untuk disimpan sebagai Bank Soalan.
2. Indikator Item KURANG BAIK ,TIDAK BAIK dan NEGATIF boleh digugurkan sebagai Bank Soalan

SIS ITEM UJIAN

Nombor Item Ujian


20
21

22

23

1
1

24

25

26

27

28

30

1
1

1
1

35

36

37

1
1

38

40

1
1
1
1

1
1
1

1
1

39

1
1

1
1

1
1

34

33

1
1

32

31
1

1
1

29

Terlalu
Sukar
Sederhan
a Sukar

Sukar

Terlalu
Sukar
Sederhan
a Sukar

Mudah

Mudah

Terlalu
Sukar
Terlalu
Sukar

Mudah

Sederhan
a Sukar
Terlalu
Sukar
Sederhan
a Sukar
Terlalu
Sukar

Sukar

Mudah

Sederhan
a Sukar
Terlalu
Mudah

Mudah

Sukar

Sukar

0.27 0.27 0.64 0.55 0.82 0.64 0.27 0.55 0.18 0.55 0.09 0.73 0.18 0.09 0.73 0.73 0.18 0.45 0.27 0.18 0.45

Negatif

Negatif

Negatif

Tidak
Baik

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Negatif

Baik
I

Baik
I

Baik

Baik
I

Tidak
Baik
I

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Baik
I

Sgt Baik

Tidak
Baik
I

0.00 0.33 1.00 1.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00 0.33 ### 0.33 0.33 2.00 1.67 0.67 ### ### ### 0.00

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

SIMPAN

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

SIMPAN

SIMPAN

GUGUR @ BAIKI

GUGUR @ BAIKI

0.00 Terlalu Sukar


0.21 Sukar
0.41 Sederhana Sukar
0.61 Mudah
0.81 Terlalu Mudah

-1 Negatif
0.00 Tidak Baik
0.11 Kurang Baik
0.21 Sederhana Baik
0.31 Baik
0.41 Sgt Baik

KERTAS 2
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Pelajar
Alexzendear Anak Lamin
Amirul Aiman B Mohamad
Nasil Haziqah Bt
Azaitul
Hamzah
Jackson Ak Lika
Kamisah Bt Sumiran
Mohamad Halim B Mohammad
Maulana
Mohamad Irfan
Khairullah B Mohd. Amin
Mohamad Irfan B Kamal
Mohamad Isyamudin Bin Man
Mohamad Nazri B
Sarkawi
Mohammad Irfan Ihtisyam B
Jefery
Muhammad Irfan Ashraf B
Zaidi
Muhammad Syafiq Bin Zaidi
Siti Nurfaezah Bt Sudiman
Siti Nurul Syakilla Bt
Suharto

KUMP JanMarkah/40
Markah/100
L
L
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P

7
4
19
9
15
6
6
17
16
9
6
6
6
6
15

17.5
10
47.5
22.5
37.5
15
15
42.5
40
22.5
15
15
15
15
37.5

PeratusJumlah Pelajar
10
0-25%
3
26-40%
2
41-80%
0
81-100%
15
Jumlah

TAJUK DAN NOMBOR SOALAN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
BIL
1
2
3
4
5
6
7

TAJUK
Vocabulary
Phrase Level
Sentence Level
Social Expressions
Grammar, Spelling and Punctuation
Text Completion
Reading Comprehension

NO. SOALAN
1,2,3,4
5,6,7
8,9,10
11,12,13,14,15
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
26,27,28,29,30
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

BIL. SOALAN
4
3
3
5
10
5
10