Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR ISTILAH AHLI WARIS

A. UNTUK AHLI WARIS LAKI-LAKI


1. ANAK LAKI-LAKI
= ...............................
2. CUCU LAKI DARI ANAK LAKI-LAKI
= ...............................
3. SUAMI
= ...............................
4. BAPAK
= ...............................
5. KAKEK
= ...............................
6. SAUDARA LK SEKANDUNG
= ...............................
7. SAUDARA LK SEBAPAK
= ...............................
8. SAUDARA LK SEIBU
= ...............................

B. UNTUK AHLI WARIS PEREMPUAN


1. ANAK PEREMPUAN
= ...............................
2. CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LK
= ...............................
3. ISTRI
= ...............................
4. IBU

= ...............................

5. NENEK
= ...............................
6. SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG
= ...............................
7. SAUDARA PEREMPUAN SEBAPAK
= ...............................
8. SAUDARA PEREMPUAN SEIBU
= ...............................

SILSILAH DZAWIL FURUDL

1/6

NENEK

TAK ADA IBU


JIKA ADA IBU
MAHJUB

1/6 :

NENEK DR IBU
HANYA DIMAHJUB
IBU, TP NENEK DR
AYAH DIMAHJUB IBU
DAN AYAH

1/6

TAK ADA BPK


JIKA ADA BPK
MAHJUB

IBU

BAPAK

1/6 :

ADA ANAK/ ADA


CUCU/ ADA 2 SDR/ LBH
(SKD, SE-IBU, SE-BPK)
1/3 : TDK ADA ANAK/
CUCU DAN JIKA ADA SDR
HANYA SATU

SDR LK/PR
SE-IBU
1/6 : SATU ORG
1/3
:
DUA

KAKEK

ADA ANAK/
ADA CUCU LK-LK

1/6+ASHOBA
H:
JIKA BERSAMA
LK-LK

TDK MAKA
ADA
ANAK/
SETINGKAT
CUCU LK-LK
BERGABUNG
JIKA TDK ADAMENJADI
LK-LK
ASHOBAH
SETINGKAT DAN BERSAMA

MAYIT/MA
TII

ANAK/ CUCU PRP MAKA


MENJADI ASHOBAH

ANAK PRP

SUAMI
ISTRI
1/4 :
1/8

ADA ANAK/
ADA CUCU
1/2 : TDK ADA
1/4
ANAK
DAN
CUCU

1/2 : SATU ORG


2/3 : DUA ORG/ LEBIH
SDR
CUCU
PR SE-BPK
PRPLKJIKA
BERSAMA
ANAK
LK
JADI
ASHOBAH
1/2
:1
SATU
ORG,
ORG
CC
LK=0,
SDR
PR
SKD
AP=0
2/3
1/2 : DUA
SATUORG/
ORG LEBIH
2/3
:
>1
ORG,
LK=0,
1/6
2/3 : DUA ORG/CCLEBIH
AP=0

SILSILAH MAHJUB HIRMAN


(SUSUNAN PENGHALANG PENUH)
ANAK LAKI-

CUCU
PRP
DR
ANAK

BAPAK

CUCU LKLK
DR ANAK
LK-LK

SDR PRP
KANDUNG

ANAK

KAKE

SDR SE-IBU

A & B : Jika sdr prp kandung


menjadi ashobah
C : Jika sdr prp sebapak menjadi
ashobah

IBU

SUAMI
ISTRI

NENEK
DR
BPK

SDR LK-LK
KANDUNG

SDR LK-LK
SE-BPK

NENEK
DR
BPK

NENEKN
YA IBU

SDR
PRP
SE-BPK

PAMAN
SEBAPAK DGN
BPK

ANAK LK2 DR
SDR LK2
SEKANDUNG

ANAK LK PAMAN
YG SEKANDUNG
DGN BPK

ANAK LK2 DR
SDR LK2
SEBAPAK

ANAK LK PAMAN
YG SEBAPAK
DGN BPK

PAMAN
SEKANDUNG
DGN BPK

SILSILAH ASHOBAH (URUTAN PENERIMA SISA)


4. BAPAK

5. KAKEK

MIN 1/6

MIN 1/6

MATI

1. ANAK
LAKI-LAKI
LAKI=2X
PEREMPUAN

2. CUCU
LAKI-LAKI DR
ANAK LK-LK
LAKI=2X
PEREMPUAN

3. CICIT LK
DR CUCU
LK-LKNYA
ANAK LK-LK
LAKI=2X
PEREMPUAN

ASHOBAH
NOMOR 1
SAMPAI 6
TDK ADA
ASHOBAH
NOMOR 1
SAMPAI 7
TDK ADA

6. SDR LAKILAKI
KANDUNG

7. SDR LAKILAKI SEBAPAK

8. ANAK LKLKNYA SDR


LK-LK
KANDUNG

9. ANAK LKLKNYA SDR


LK-LK
SEBAPAK

(PEREMPUAN

(PEREMPUAN

10. PAMAN
YG
SEKANDUNG
DGN BPK

11. PAMAN
YG SEBAPAK
DGN BPK

LAKI=2X

(BIBI TIDAK)

(BIBI TIDAK)

12. ANAK
LKNYA
PAMAN YG
SEKANDUNG
DGN BPK

13. ANAK
LKNYA
PAMAN YG
SEBAPAK
DGN BPK

(PEREMPUAN

(PEREMPUAN

SDR PRP KANDUNG


MENJADI ASHOBAH
(ADA ANAK PEREMPUAN ATAU
ADA CUCU PEREMPUAN)

SDR PRP SEBAPAK


MENJADI ASHOBAH
(ADA ANAK PEREMPUAN ATAU
ADA CUCU PEREMPUAN)

URUTAN PEREMPUAN MENDAPATKAN 1/2, 2/3, ATAU


ASHOBAH

ANAK
CUCU
PEREMPUA + PEREMPUA
N
N
1/2
ATAU
1/6
MENYEMPURNAKAN
2/3ATAU

CUCU
ANAK
PEREMPUA + PEREMPUA +
N
N
1/62/3
ATAU
1/2
ATAU
MENYEMPURNAKAN
CUCU
PEREMPUA
N
1/2 ATAU
CUCU
PEREMPUA
N
1/2 ATAU

SDR PRP
KANDUNG +
ASHOBAH

--

SDR PRP
SEBAPAK
--

SDR PRP
SEBAPAK
ASHOBAH

SDR PRP
KANDUNG
ASHOBAH

SDR PRP
SEBAPAK
--

--

SDR PRP
SEBAPAK
ASHOBAH

SDR PRP
KANDUNG
1/2 ATAU
2/3

SDR PRP
SEBAPAK
1/6 ATAU
0

MENYEMPURNAKAN 2/3

SDR PRP
SEBAPAK
1/2 ATAU
2/3
SDR PRP
SEBAPAK
1/2 ATAU