Anda di halaman 1dari 3

EVVAL ORUCUNUN FAZLET

] [ Trke


] [

Muhammed ahin

Tetkik: mm Nebil

Rabva Semti slm Dvet Brosu-Riyad1429 - 2008

evval aynn birinci gn Ramazan bayramdr. Bayram gnnden


sonra evval ay bitinceye kadar alt gn oru tutmak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem-'in tavsiye ettii snnet bir ibdetir.
evval aynda tutulacak alt gnlk oruca bayramdan hemen
sonra balayp ara vermeden tamamlamay daha faziletli kabul eden
limler olduu gibi, ayn iine yayarak tutmay daha faziletli bulanlarda
vardr. Hangisi istenirse tercih edilir.
evvl aynn ilk gnnde -ki Ramazan bayramnn ilk gndroru tutulmas haramdr. Bayramn dier gnlerinde ve evvl aynda
kaza veya nafile oru tutulabilir. Oru ay Ramazann tamamlaycs
durumunda olan evvl aynda tutulacak alt gnlk oru,bir
mslmana btn bir yllk oru sevab kazandracaktr. Bu alt gnlk
orucun bitiik olmas, yani hi ara vermeden tutulmas mecburiyeti
yoktur; aralklarla da tutulabilir. evvl aynda tutulacak alt gnlk
orula, bir yl oru sevabnn nasl elde edilecei limlerce yle ifade
edilir:
Dinimizde, bir iyilik yapana on sevap verilecei yolundaki hadis
esas alndnda, bir mslman otuz gnlk Ramazan orucuna ilveten
evvl ayndaki alt gnlk orula otuz alt gn tutmu olmaktadr. Bu
otuz alt rakam, hadiste ifade edilen on sevap ile arpld zaman 360
gn elde edilir. Bylece hicr ay hesabyla yln tamam orula geirilmi
gibi olur.
evval aynda tutulmas tavsiye edilen alt gnlk oru hakknda
hadis kitaplarnda u hadisler yer almaktadr:

((.))

[ ]
"Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona evval'den alt
gn eklerse btn sene oru tutmu gibi olur." (Mslim, Sym, 39
(1164)

((.


))

[ ]
1

"Kim Ramazan orucunu tutar ona evval'den alt gn daha eklerse


tm seneyi orulu geirmi gibidir." (Tirmizi, Syam, 53)((.


))[]
"Bir kimse Ramazan orulu geirir, sonra peinden evval'den de
alt gn tutarsa, tm sene oru tutmu gibi olur." (Ebu Davud, Savm, 58)

((.))

[ ]
"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra evval'den alt gn oru
tutarsa, onun tutmu olduu oru, yln tamamnn orucu olmu olur."
(bn Mace, Sym, 33)
Sfyan- Sevr yle anlatyor:
"Ben, Mekke-i Mkerreme'de sene oturdum:Mekkelilerden bir
kimse her gn Harem-i erif'e gelir tavaf eder, namaz klar ve sonra da
bana selam verip giderdi. Ben bu kimse ile tantm. Bir gn o kimse
beni yanna ard.
Bana dedi ki:
Ben ldm vakitte kendi elinle beni yka, cenaze namazm kl
ve beni defnet. O gece de beni terk etmeyip kabrimde gecele. Mnker
ve Nekir'in suali annda bana tevhidi telkin et, dedi. Ben de o kimsenin
istediklerini yapmay kabul ettim. Bana emrettiinin aynsn yaptm.
Kabrinde geceledim.O gece uyku ile uyank arasnda iken: Ey Sfyan!
Beni korumaya ve senin telkinine ihtiyacm kalmad, diye bir ses iittim.
O zaman: Ne sebeple bu ltfa eritin? diye sordum.
Bana cevap olarak:
Ramazan orucunu tutup evval'den alt gn daha eklemem
sebebi ile", dedi