Anda di halaman 1dari 1

Emr'l-M'minn ve Halfet'l-Mslimn Cemaleddin Hocaolu (Kaplan):

GNMZN PUTLARI
VE PUTPERESTLER!
Gnmz dnyasnn putlar
sistemlerdir:
1- Faist sistem bir puttur;
2- Komnist sistem bir puttur;
3- Kapitalist sistem bir puttur;
4- Demokratik sistem bir puttur;
5- Laik sistem (dini devletten
ayrma) bir puttur;
6- Selanikli Kemal bir puttur;
7- Kemalist sistem bir puttur;
8- Particilik sistemi bir puttur;
9- Hakk batla kartrma sistemi bir
puttur;
10- Milliyetilik ve rklk sistemi bir
puttur...
Gnmz dnyasnn putperestleri
(Ebu Cehilleri; yani mrikleri; yani
mnafk ve kfirleri):
Tm parti liderleri ve bu arada
Ecevit, nn, Deniz Baykal, Mesut,
Demirel, Erbakan ve benzerleri birer
mriktir; cenazeleri klnmaz!..
Cindoruk ve tm meclis sakinleri
birer mriktir; cenazeleri klnmaz.
Sandk bana gidip bunlar
seenler birer mriktir; cenazeleri
klnmaz!..
eriat deil; demokrasiyi ve laik
dzeni seen tm memurlar birer
mriktir; cenazeleri klnmaz!..
Ve bilcmle; Hkimiyyet kaytsz
ve artsz Allahndr demeyip,

milletindir diyenler birer mriktir;


cenazeleri klnmaz!
Binaenaleyh, btn bunlarn tevbe-i
nasuh ile tevbe etmeleri ve slam
Devletini benimseyip Tevhid
Bayrann altnda toplanmalar
kurtuluun tek yoludur!
Not: 1- Bu yazdklarmz;
cemaatlerine sylemeyen hocalar,
mritlerine duyurmayan eyhler,
ayn zamanda birer dilsiz eytan ve
birer melundurlar!
2- Bu iki snf; yani hocalar ve
derviler, ksa zamanda zerlerine
deni yapmadklar taktirde isim
isim bunlar tehir edeceiz!
3- Btn bu yazdklarm birer
fetvadr! Neriyat yoluyla tenkide
aktr; Ya cevab, ya kabul!..
4- Kaynaklar: Akaid kitablar,
mmet-i Muhammed Gazetesi,
Beyyine 1, Beyyine 2, Beyyine 3,
Beyyine 4, Beyyine 5 -HkimiyyetCemaleddin Hocalu (Kaplan) -Rh.a.Emr'l-M'minn ve Halfet'l-Mslimn
22 Zilkaide 1413 (14.05.1993)

Hilfet Devleti
Neusser Str. 418, 50733 Kln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

nternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------Hilfet Devleti, Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Kln, Almanya
http://www.hilafet.org
Faksla Bildiri arma Servisi: +49/(0)30/20177000-6