Anda di halaman 1dari 4

Mrcie frkas hakknda

Soru:
Mrcie hakknda bilgi verir misiniz. Gnmzde 'mrcie' diye isimlendirilen
frkalarn durumu nedir; onlar mslman mdr?

Cevap:
Allah'a hamd olsun.

Mrcie isimlendirmesi, Mslman olan insanlar iin geerlidir. Mrcie frkasna


mensup olan insanlar, slam' kendilerinde gerekletiren, yani Allah-u
Tel'dan bakasna kulluk etmeyen insanlardr. Onlar bunu slam dininin
temel asl kabul ederler ve bu asl yerine getirmeyenler hakknda, slam dinini
gerekletirmediklerine hkmederler.
Bu temel asl yerine getiriyor olmak kiiyi Mslman yapar; bu adan onu
Mrcie veya baka bir isimle armak nemli deildir. Ancak bu insan, Selef-i
Salihn'in akidesine aykr den bir bid'at ortaya koymutur ve bununla
1

mbtedi' (bid'at sahibi) hkmn alr.

Mrcie'den olan insanlar bid'at sahibidirler, fakat kafir deildirler. Mrcie'nin


arlarn tekfir edenler bunu, iman tasdik sz ve amel diye tanmlayan nasslara
muhalefet etmelerinden dolay yapmlardr.
Bunlar gruba ayrlr:

1. Fukaha Mrciesi
Bunlar, amellerin imandan olmadna ve imann 'kalp ile tasdik, dil ile ikrar'dan
ibaret olduuna inanrlar. Ancak, kiinin slam' kendinde gerekletirmesi iin,
irkden zahiren (amelleriyle) ve batnen (kalbiyle) beri olmas gerektiine de
itikad ederler. Allah'n emrine muhalefet edenlere, rnein iki ienlere
gnahkar hkm verirler ve dnya ile ahiretde cezalandrlmaya mstehak
olduklarna inanrlar.

2. Kerramiye
mann sadece 'dil ile ikrar' olduuna inanrlar, ancak Mslmanlar tarafndan
slam'n hakikatine dair tasdik edilen hereyi onlar da tasdik ederler. Fakat u
var ki; amellerinde ve imann mahiyetine dair inanlarnda, yine amellerin
mahiyeti ve itikadi noktalarda, kur'an ve snnetde iaret olunan nasslara
muhalefet etmilerdir.

3. Ar Mrcie
Bunlara Cehmiyye denilmitir. mann 'kalp ile tasdik' olduuna inanrlar.
Selefin bunlar tekfir ettiine dair rivayetler vardr. Darya dnk kfr ameli
2

ileyenin Mslman olmadna itikad ederler, dolaysyla tekfir edilmeleri


slam'n aslndan cahil olmalar sebebiyle deildir. Ayn ekilde kalb ile kfr
ileyen kimsenin de M'min olmadna itikad ederler. Alimler tarafndan tekfir
edilmelerinin sebebi ise, imann tanmnda yalnzca 'kalb ile tasdik' deyip bu
konuda hataya dmeleridir.
Yine baka bir sebebi, zahir ile batn birbirinden tamamen ayrmalar ve
bylece darya dnk kfr amelleri ileyenleri 'zahiren kafir' diye
isimlendirmeleri, 'batnen kafir' hkmn ise yalnzca kiinin kfrne inanmas
halinde vermeleri. Yani onlar, da dnk ilenen bir amel sebebiyle ie dnk
kfr hkm vermiyorlar. Bunu da ikraha maruz kalan kiinin durumuna kyas
ediyorlar (not: ikraha maruz kalann, da dnk kfr ameli ilese bile
Mslman kalmas hususu), yine hkm veren kadnn hkmnn yanl olma
ihtimaline ramen uygulanmasna kyas ediyorlar.

Yukarda zikredilen gruplar eski alimlerin zamannda varolmutur. Bizim


zamanmzda ise 'Mrcie' olarak isimlendirilen insanlar esas itibariyle
Mslman deildirler. Zira bunlar irkden uzaklamadklar gibi, Allah'dan
bakasna ibadet edenlerin Mslman olduklarna ve irkden beri olmadklar
halde bu insanlarn slamnn sahih olduuna itikad ediyorlar.
Kiilerin Mslman ya da mrik hkmn almalar arldklar isimlerle
deil, sahip olduklar akide ile alakaldr. Biri 'mrci' diye isimlendiriliyor, ancak
Allah'tan bakasna da ibadet ediyorsa, Mslman deildir. Onun mrci sfatyla
arlyor olmas, onun (eski anlamyla) bilinen irca akidesine mensup olduu
ve eski alimlerin sylediklerine gre hkmolunaca anlamna gelmez.
rnein badiyye firkas da Haricilerin bir koludur ve eski alimler onlar bid'at
ehli olarak isimlendirmitir, ancak onlar tekfir edilmemilerdir. Fakat bunlar
Necid ulemasnn dneminde kabir irki ilemiler ve Allah'n isim ve sfatlarn
reddetmilerdir. Bylece badiler hakknda Necid davasnn baz alimleri
kendilerine ulaan haberlere gre, badilerin artk seleflerinin yolundan
ayrldklarn, kabirperestlerin dinine girdiklerini ve baka kfrler de ortaya
koyduklarn; durumu byle olan bir firkann kfrnden sphe eden ve onlara
slam hkm verenlerin de akl ve dinlerinde byk sorun olduunu
sylemekteler.

Bugn 'Mrcie' veya 'Rafizi' diye isimlendirilenler, slam'n asln yerine


getirmeyen insanlardr. Eski zamanlarn Mrciesi ise, slam dininin asln yerine
getiriyordu; ayrca eski rafizilerin tamam da mrik deildi; sahabenin ve eski
alimlerin dneminde aralarnda mrikler bulunmu olsa da.
Fakat yaadmz u zamanda bu firkalarn dinine irk hakim olmutur.

eyh Abdurrahman