Anda di halaman 1dari 6

Lampiran A

KRITERIA ANUGERAH
KOLEJ TUN HUSSEIN ONN
1. ANUGERAH MEGA PENGETUA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Siswa atau siswi Kolej Tun Hussein Onn


Terdiri daripada luar atau dalam kepimpinan kolej
Memiliki daya kepimpinan yang tinggi
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan & jasa kepada kolej
Sudah lama berkecimpung dalam kepimpinan kolej
Sentiasa komited dalam menyertai/menjayakan program kolej

2. ANUGERAH MEGA KTHO


a)
b)
c)
d)
e)
f)

Siswa atau siswi Kolej Tun Hussein Onn


Terdiri daripada kepimpinan JKM
Memiliki daya kepimpinan yang tinggi
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan dan jasa kepada kolej
Sudah lama berkecimpung dalam kepimpinan kolej

3. ANUGERAH MEGA TOKOH HARAPAN SISWA


a)
b)
c)
d)
e)

Terdiri daripada pemimpin/JKM siswa kolej yang baru


Berpotensi
sebagai pemimpin yang berjaya
pada masa
hadapan.
Memiliki daya kepimpinan yang tinggi
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan & jasa kepada kolej

4. ANUGERAH MEGA TOKOH HARAPAN SISWI


a)
b)
c)
d)
f)

Terdiri daripada pemimpin/JKM siswi kolej yang baru


Berpotensi
sebagai pemimpin yang berjaya
pada masa
hadapan.
Memiliki daya kepimpinan yang tinggi
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan & jasa kepada kolej

5. ANUGERAH MEGA FELO SISWA


a)
b)
c)
d)

Terdiri daripada siswa yang berada di luar kepimpinan kolej


(belakang tadbir) tetapi aktif dalam program kolej
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan & jasa kepada kolej
Seorang yang komited dalam menjayakan program kolej

6. ANUGERAH MEGA FELO SISWI


a)
b)
c)
e)

Terdiri daripada siswi yang berada di luar kepimpinan kolej


(belakang tadbir) tetapi aktif dalam program kolej
Pencapaian akademik yang baik
Sumbangan & jasa kepada kolej
Seorang yang komited dalam menjayakan program kolej

7. ANUGERAH MEGA AKADEMIK


a)
b)
c)
e)

Siswa atau siswi Kolej Tun Hussein Onn


Pencapaian akademik yang baik, CPA dan GPA 3.0 ke atas
Berada di tahun 2 ke atas
Seorang yang aktif dengan program kolej

8. ANUGERAH MEGA SUKAN SISWA


a)
b)
c)
d)

Siswa Kolej Tun Hussein Onn


Sumbangan/pencapaian yang tinggi dalam sukan
Menaikkan nama kolej dalam bidang sukan
Pencapaian bidang akademik yang baik

9. ANUGERAH MEGA SUKAN SISWA


a)
b)
c)
d)

Siswa Kolej Tun Hussein Onn


Sumbangan/pencapaian yang tinggi dalam sukan
Menaikkan nama kolej dalam bidang sukan
Pencapaian bidang akademik yang baik

10. ANUGERAH MEGA PROGRAM TERBAIK


a)
b)
c)

Kualiti pengurusan program sebelum/semasa/selepas program


Komitmen Ahli Jawatankuasa Pelaksana
Impak program ke atas pelajar

d)
f)

Jumlah penyertaan dan sambutan pelajar


Penajaan yang diperolehi

11. ANUGERAH MEGA BIRO TERBAIK


a)
b)
c)
d)
e)

Kualiti pengurusan biro


Komitmen Ahli Jawatankuasa dan ahli-ahli biro
Perlaksanaan aktiviti dan program
Kerjasama yang baik dengan JKM dan pentadbiran kolej
Penyertaan pelajar

12. ANUGERAH MEGA KELAB TERBAIK


a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kualiti Pengurusan Kelab


Komitmen AJK dan ahli-ahli Kelab
Impak Kelab kepada pelajar
Perlaksanaan aktiviti dan program
Kerjasama yang baik dengan JKM dan pentadbiran kolej
Penyertaan pelajar

13. ANUGERAH MEGA BLOK 3 BINTANG


a)
b)
c)
d)

Pengelibatan dan komitmen ahli blok


Aktiviti blok
Keceriaan dan kebersihan blok
Keharmonian blok

14. ANUGERAH MEGA BLOK 4 BINTANG


a)
b)
c)
d)

Pengelibatan dan komitmen ahli blok


Aktiviti blok
Keceriaan dan kebersihan blok
Keharmonian blok

15. ANUGERAH MEGA BLOK 5 BINTANG


a)
b)
c)
d)

Pengelibatan dan komitmen ahli blok


Aktiviti blok
Keceriaan dan kebersihan blok
Keharmonian blok

16.

ANUGERAH MEGA BLOK KESELURUHAN TERBAIK


a)
b)

17.

Calon merupakan pemenang dari kategori Blok 3, 4 dan 5 bintang


Merupakan blok terbaik dari ketiga-tiga kategori

ANUGERAH MEGA FELO OF THE YEAR


a) Jasa dan sumbangan kepada kepimpinan kolej dan penghuni kolej
b) Hubungan dengan pelajar
c) Komitmen dalam menjayakan program

18.

ANUGERAH MEGA STAFF of THE YEAR


*

Sebelum tahun 2004 dikenali sebagai Anugerah Staf Terbaik

a)
b)
c)

Sumbangan kepada kolej


Hubungan/kerjasama dengan kepimpinan kolej dan pelajar
Sumbangan terhadap kebajikan pelajar

19. ANUGERAH TOKOH


*

Anugerah ditiadakan pada tahun berkenaan sekiranya tiada calon yang


memenuhi kriteria yang digariskan.

Pada Tahun 2003 dikenali sebagai Anugerah Tokoh, mulai tahun 2004
dikenali sebagai Anugerah Khas

19.1

ANUGERAH KHAS KEBAJIKAN

a)
Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang Kebajikan
b) Telah menyumbang kearah memajukan bidang Kebajikan kolej/ universiti.
c) Penglibatan dalam bidang kebajikan sepanjang masa. Sekurang-kurangnya
telah menunjukkan dua tahun pengelibatan dalam bidang ini dikolej.
d) Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang Kebajikan kolej.

19.2

ANUGERAH KHAS KEBUDAYAAN

a)
b)

Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang kebudayaan
Telah
menyumbang
kearah
memajukan
bidang
kebudayaan
kolej/universiti.

c)

d)

19.3

Penglibatan dalam bidang kebudayaan sepanjang masa. Sekurangkurangnya telah menunjukkan dua tahun penglibatan dalam bidang ini
dikolej.
Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang kebudayaan kolej.

ANUGERAH KHAS PENDIDIKAN

a)
Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang Pendidikan
e) Telah menyumbang kearah memajukan bidang Pendidikan kolej/ universiti.
f) Penglibatan dalam bidang Pendidikan sepanjang masa. Sekurangkurangnya telah menunjukkan dua tahun pengelibatan dalam bidang ini
dikolej.
d)
Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang Pendidikan kolej.

19.4

ANUGERAH KHAS ROHANIAN

e)
f)

Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang kerohanian
Telah menyumbang kearah memajukan bidang kerohanian kolej/
universiti.
Penglibatan dalam bidang kerohanian sepanjang masa. Sekurangkurangnya telah menunjukkan dua tahun penglibatan dalam bidang ini
dikolej.
Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang kerohanian kolej.

g)

d)

19.5

ANUGERAH KHAS REKACIPTA

a) Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang rekacipta
b) Telah menyumbang kearah memajukan bidang rekacipta kolej/ universiti.
c) Penglibatan dalam bidang rekacipta sepanjang masa. Sekurang-kurangnya
telah menunjukkan dua tahun penglibatan dalam bidang ini dikolej.
d) Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang rekacipta kolej.

19.6

ANUGERAH KHAS SUKAN

a) Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang sukan
b) Telah menyumbang kearah memajukan bidang sukan kolej/universiti.
c) Penglibatan dalam bidang sukan sepanjang masa. Sekurang-kurangnya
telah menunjukkan dua tahun dalam bidang ini.

d)

Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam


bidang sukan kolej.

19.7

ANUGERAH KHAS TEKNOLOGI MAKLUMAT

a)

Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang Teknologi
Maklumat
Telah menyumbang kearah memajukan bidang Teknologi Maklumat
kolej/universiti.
Penglibatan dalam bidang Teknologi Maklumat sepanjang masa.
Sekurang-kurangnya telah menunjukkan dua tahun penglibatan dalam
bidang ini dikolej.
Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang Teknologi Maklumat kolej.

b)
c)

d)

19.8

ANUGERAH KHAS USAHAWAN

a)
Siswa atau siswi kolej yang bergiat aktif dalam bidang usahawan
g) Telah menyumbang kearah memajukan bidang usahawan kolej/ universiti.
h) Penglibatan dalam bidang usahawan sepanjang masa. Sekurang-kurangnya
telah menunjukkan dua tahun pengelibatan dalam bidang ini dikolej.
d)
Penerima dikenali ramai di kolej sebagai seorang yang pakar/ahli dalam
bidang usahawan kolej.

Azri Hohad
Dikemaskini 2 Januari 2005
Disket Malam Penghargaan KTHO