Anda di halaman 1dari 40

OLEH :

USTAZ ZUBAIDI
SULAIMAN
Apakah solat
berjemaah ?
• Solat yang dilakukan oleh 2 orang
atau lebih
• Dilakukan secara bersama-sama
• Diketuai oleh seorang Imam
• Diikuti oleh makmum
• Niat berjemaah
• Tiada had bilangan makmum
untuk berjemaah

• Semakin ramai
bilangan jemaah,
semakin besar
pahala
Hukum Solat Berjemaah

Fardhu
Kifayah
Kelebihan Solat Berjemaah
• Mendapat pahala 27 kali ganda
• Nabi SAW tidak pernah tinggal solat
jemaah
• Disayangi Allah dan para malaikat
• Digeruni oleh syaitan
• Mengeratkan kasih sayang dan
persaudaraan
• Nabi SAW pernah mengancam
untuk membakar rumah orang
yang meninggalkan solat
berjemaah.

• Kisah Abdullah bin Ummi


Maktum
Siapakah yang boleh
menjadi Imam ?
• IMAM LELAKI, jika…
- Makmum lelaki
- Makmum lelaki dan perempuan
- Makmum perempuan

• IMAM PEREMPUAN, jika….


- Makmum Perempuan sahaja
Syarat jadi Imam

• Mumayyiz
• Bacaannya bagus
• Disukai oleh makmum
Syarat sah solat
berjemaah
• Berniat mengikut / menjadi imam.
• Mengetahui segala apa yang
dikerjakan oleh imam.
• Tidak mendahului imam dalam
takbiratul ihram
• Tidak mendahului imam dalam
rukun-rukun sembahyang.
• Makmum tidak boleh berada di
hadapan atau sebaris dengan imam.
• Solat makmum harus sama dengan
solat imam.
• Makmum lelaki tidak boleh mengikut
imam perempuan.
• Bacaan makmum tidak kuat /
nyaring seperti bacaan imam
‫‪Lafaz Niat Solat‬‬
‫‪Subuh Berjemaah‬‬

‫• صلة صبح‬
‫ن‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ع‬‫ْ‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫أص‬ ‫ُ‬ ‫‪:‬‬ ‫إمام‬ ‫•‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫َ‬ ‫ّ‬
‫ما ل ِلهِ ت ََعالى‬ ‫َ‬
‫ما ً‬ ‫أَداًء ا ِ َ‬
‫ّ‬ ‫ُ‬
‫صب ِْح‬‫ض ال ّ‬ ‫ي ْفَْر َ‬ ‫ْ‬ ‫• مأموم ‪:‬أصل‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ما ل ِلهِ ت ََعالى‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬
‫موْ ً‬‫مأ ُ‬ ‫ن أَداًء َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ي‬‫َ‬ ‫ت‬‫َ‬ ‫ع‬ ‫َرك‬
‫‪Lafaz Niat Solat‬‬
‫‪Zuhur Berjemaah‬‬
‫• صلة ظهر‬
‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫إمام ‪ُ :‬أصل ّي فَرض الظ ّهر أ َ‬
‫ْ َِ ْ َ َ‬ ‫َ ْ ْ َ‬ ‫•‬
‫ما ل ِل ّهِ ت ََعالى‬‫ما ً‬ ‫ت أَداًء ا ِ َ‬‫َرك َْعا ٍ‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬
‫ض الظهْرِ َ أْرب َعَ‬ ‫ي ْ فْر َ‬ ‫• مأموم ‪َ :‬أصل ْ‬
‫ما ل ِل ّهِ ت ََعالى‬ ‫مو ْ ً‬ ‫مأ ُ‬ ‫ت أَداًء َ‬‫َرك َْعا ٍ‬
‫برجماعة‬
‫• صلة مغرب‬
‫ما‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ء‬ ‫دا‬‫َ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫عا‬‫ْ‬ ‫ك‬‫ر‬ ‫ث‬‫َ‬ ‫ل‬‫َ‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫غ‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬‫َ‬ ‫ف‬ ‫ي‬‫ّ‬ ‫ل‬‫أص‬‫ُ‬ ‫• إمام ‪:‬‬
‫َ ِ َ ً‬ ‫َ َ َ ٍ‬ ‫َ ْ ِ ِ‬ ‫ْ ْ َ‬
‫ل ِل ّهِ ت ََعا َلى‬

‫ت أ ََداًء‬ ‫عا‬‫ْ‬ ‫ك‬


‫َ َ َ ٍ‬‫ر‬ ‫ث‬‫َ‬ ‫ل‬‫َ‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫ْ‬ ‫غ‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ض‬
‫ْ َ ْ َ َ ِ ِ‬‫ر‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫أص‬ ‫ُ‬ ‫مأموم ‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫•‬
‫ما ل ِل ّهِ ت ََعالى‬
‫موْ ً‬
‫مأ ُ‬‫َ‬
SEORANG IMAM BERSAMA SEORANG MAKMUM LELAKI

KETERANGAN

makmum
imam
SEORANG IMAM BERSAMA DUA MAKMUM LELAKI

KETERANGAN

makmu
m

imam
MAKMUM LELAKI DAN PEREMPUAN DEWASA
BERSAMA KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN

KETERANGAN

Makmum kanak-kanak
perempuan

Makmum perempuan
dewasa
Makmum kanak-kanak
lelaki

Makmum lelaki
dewasa
imam
SEORANG IMAM BERSAMA SEORANG MAKMUM PEREMPUAN

KETERANGAN

makmu
m

imam
Soalan

1. Solat yang dilakukan


secara beramai-ramai
dipanggil ……………….
2. Berapakah bilangan
yang minimum untuk
solat jemaah ?
3. Berapakah bilangan
yang maksimum
untuk solat jemaah ?
4. Hukum mengerjakan
solat berjemaah ialah
………….
5. Berapa kali gandakah
pahala yang diperolehi
dengan mengerjakan solat
berjemaah berbanding
solat seorang diri ?
6. Sebutkan satu kelebihan
solat berjemaah ?
7. Bolehkah orang
perempuan menjadi
imam ?
8. Sebutkan lafaz niat solat
subuh berjemaah ?
9. Sebutkan lafaz niat solat
maghrib berjemaah ?
Nyatakan hukum
berikut :

a. Mamat solat
berjemaah seorang
diri di biliknya ?
b. Aiman mengangkat
takbiratul ihram
sebelum imam
c. Adik Afiq berumur 5
tahun menjadi imam
kepada afiq, kakak
dan ibunya ?
d. Ayah Ahmad sangat
penat, oleh itu dia
menyuruh ibunya
menjadi imam…
f. Terdapat lebih 10000
makmum yang solat di
Masjid Shah Alam.
Disebabkan terlalu ramai, 2
orang imam dilantik untuk
menjadi imam zolat zuhur
‫‪g. Niat solat maghrib‬‬
‫‪berjemaah‬‬

‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬


‫ب ث َل َ‬
‫ث‬ ‫مغْرِ ِ‬‫ض ال َ‬ ‫ي فَْر َ‬‫• أصل ْ‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬
‫داًء ل ِلهِ ت ََعالى‬ ‫َرك َْعا ٍ‬
‫ت أ َ‬