Anda di halaman 1dari 2

SUKU KATA KVKK

bing cing ding ging

hing jing king ling

ming ning ping ring

sing ting wing


ying

zing

PERKATAAN AKHIRAN KVKK.

1. te bing 6. pe ning

2. ca cing 7. ta ring

3. ga ding 8. ga sing

4. da ging 9. pu ting

5. ba ling
Jawab soalan dengan menggunakan perkataan
yang betul.

taring cacing pening gading

bising puting baling tebing

gasing daging

1. Kumari makan ubat kerana …………… kepala.

2. Tan Ming ………………. bola itu kepada Sani .

3. ……………………sedap masak kari .

4. Adik saya mencari …………………… yang hilang.

5. Kita ada gigi ........................ .

6. Ayam itu makan ...............................

7. ................................ itu asal daripada kayu.

8. Gajah besar itu ada ................................ .

9. Bila hujan ............................ selalu runtuh.

10. Kelas 3 Melur itu .................... kerana guru


bercuti.