Anda di halaman 1dari 2

SUKU KATA KVKK

bong cong dong gong

hong jong kong long

mong nong pong rong

song tong wong yong

zong

PERKATAAN AKHIRAN KVKK.

1. re ____ 6. _ _ kong 11. so _ _ _ _

2. te ____ 7. to ____

3. A _ _ _ _ 8. ke _ _ _ _

4. bo ____ 9. lo ____

5. ma _ _ _ _ 10. ko _ _ _ _
Jawab soalan dengan menggunakan perkataan
yang betul.

terong sotong tolong rebong

kosong bohong kepong terong

1. Jamal guna ...................... dijadikan bakul.

2. Mereka berlari ikut ........................... .

3. Rumah itu ............................... kerana mereka


balik
kampung.

4. Di rumah Kasma suka ........................ ayahnya.

5. Ibu masak kari ikan dan


sayur ...............................

6. Mereka tidak suka


bercakap ...............................

7. Adik Sopi sukan makan sambal ..........................


.

8. Polis telah ...................... rumah pencuri itu.