Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-9

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)
Nama Pelajar
: Tan Chee Onn_________No. K.P.
Major : Reka Bentuk Dan Teknologi (SJKC)___ Ambilan
Aspek

Tandakan ()

a)
b)
Komunikasi
Berkesan:
c)

a)

Budaya
Professiona
l Guru

b)

c)

Ulasan

Baik

a)
b)
c)
d)

Sederhana

Lemah

Sahsiah
dan
Perwatakan

: 930116-03-5055_
: Januari 2013____

Penampilan diri
Perkerti
Keprihatinan
Sifat/Peribadi sebagai
pendidik
Berinteraksi secara
beretika
Keupayaan memerhati,
berbincang dan
membuat refleksi
Berupaya
menyampaikan idea
secara berkesan
Berupaya membina
hunbungan positif
dengan warga sekolah
Sentiasa berusaha untuk
mendapatkan ilmu,
bimbingan dari mentor
dan guru-guru lain
Komited terhadap
tugasan yang diberikan
oleh IPGM

Tandatangan Guru Besar : ______________________ Tarikh : _____________