Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN

Kelas:
MENANGKAP BOLA
1. Senarai Semak Guru
( Tandakan () pada kemahiran menangkap bola yang dapat dikuasai.)
Bi Nama murid
l

Mata
memandang
bola

Bergerak ke
arah bola

Serap daya
semasa
menangka
p bola

Nama:_______________________________
Kelas: _______________________________

Sila mewarnakan gambar rajah berikut pada bahagian yang terlibat


semasa menangkap bola.