Anda di halaman 1dari 10

BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN

PUNCA KUASA TIGA


NAMA :

TINGKATAN:

TARIKH :
B1D1E1 : Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor
sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan sebaliknya.

1.

yang

2.

3.
1.

X X

B1D1E2 : Menyatakan suatu nombor


yang didarab dua kali dengan nombor
yang sama sebagai kuasa tiga
nombor tersebut dan sebaliknya
=

X
4.
2.

3.

4.

5.

NAMA :

TINGKATAN:

TARIKH :
B2D2E1 : Menentukan kuasa dua suatu nombor dengan menggunakan kalkulator
1. 4

2. 9

3. 15

4. (-7)

5. 3
5

6. (-10)

B2D2E2 : Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu
nombor yang
didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor
positif tersebut

1.

Error
:
Refer
ence
sourc
e not
found =

2.

Error
:
Refer
ence
sourc
e not
1. Error: Reference
found source
=
X
not found

3.

Error
4. Error: Reference
:
Refer source not found
ence
sourc
e not
found =
X

4.

X
B2D2E3 : Menentukan punca kuasa
dua
nombor
menggunakan
kalkulator
2. Error: Reference
source not found
5. Error: Reference
source not found

3. Error:
source
rror:
source
6. Error:
source

Reference
not foundE
Reference
not found
Reference
not found

B2D3E1 : Menentukan kuasa tiga


suatu
nombor
menggunakan
kalkulator

1. 5

2. (-12)

3. 4.8

4. (-5.2)

5. 5
7

6. 23

B2D3E2 : Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor
yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut

1.

Error:
Referen
ce
source
not
found

3.

Error:
Referen
ce
source
not
found
=
1. Error:
source
Error:
Referen
ce
source
4. Error:
not
source
found
=

4.

Error:
Referen
ce
source
not
found

2.

B2D3E3 : Menentukan
punca
kuasa
tiga
suatu
nombor
menggunakan
kalkulator.

X
Reference
not found

X
2. Error: Reference
source not found

3. Error: Reference
source not found

Reference
not found
X

5. Error: Reference
source not found
X

6. Error: Reference
source not found

NAMA :

TINGKATAN :

TARIKH :
B3D2 E1 :
Kalkulator

a) Menentukan Kuasa Dua Sesuatu Nombor Tanpa Menggunakan


b)
-15

a) 12
X

3
7

d
)

c)
X

3
4
-2
X

e)
1.4

f)
1.8
X

b) menganggarkan kuasa dua suatu nombor


a) 132

b) 192

c. 322

d. 12.12

e) - 16.12

f. 0.442

B3D2E2 : a) Menyenaraikan Kuasa Dua Sempurna


1. Senaraikan kuasa dua sempurna
antara 15 hingga 40

2. Senaraikan kuasa dua sempurna


dari 1 hingga 100

3. Senaraikan kuasa dua sempurna


yang mempunyai dua digit

4. Senaraikan
5
kuasa
dua
sempurna yang pertama yang
merupakan nombor ganjil

b) menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna


1.

Bulatkan nombor dibawah yang merupakan nombor kuasa dua

sempurna
5

125

10

234

36

144

12

400

38

289

164

64

256

122

196

50

B3D2E3 : a) menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa
menggunakan kalkulator.
a) Error:
Reference
source not found

b) Error:
Reference
source not found

c) Error:
Reference
source not found

d) Error:
Reference
source not found

e) Error:
Reference
source not found

f) Error:
Reference
source not found

b) menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator


a)
Error: Reference b)
Error:
Reference c) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

d)
Error:
Reference e)
Error:
Reference f) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

c) menganggarkan punca kuasa dua bagi sesuatu nombor


a)
Error:
Reference b)
Error:
Reference c) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

d)
Error:
Reference e)
Error:
Reference f) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

B3D2E4 : mendarab dua punca kuasa dua

a) Error: Reference source not


found x Error: Reference source
not found =

b) Error: Reference source not


found x Error: Reference source
not found =

c) Error: Reference source not


found x Error: Reference source
not found =

d) Error: Reference source not


found x Error: Reference source
not found =

B3D3E1 : a) menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan


kalkulator
a) 4

a) 10

c)

5
9
c)

4 -2
5

e)
0.6

e) 1.2

b) menganggarkan kuasa tiga sesuatu nombor.


a) 8.23

b) 20.33

c. -5.323

d) 0.0833

B3D3E2 : a) menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan


kalkulator
a)
Error: Reference b)
Error:
Reference c) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

d)
Error:
Reference e)
Error:
Reference f)
source not found
source not found

b) menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.


a)
Error: Reference b)
Error:
Reference c) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

d)
Error:
Reference e)
Error:
Reference f) Error: Reference source
source not found
source not found
not found

c) menganggarkan punca kuasa tiga suatu nombor


a) Error: Reference source not found

b) Error: Reference source not found

c) Error: Reference source not found

d) Error: Reference source not found

NAMA
KELAS :

TARIKH :
B4D2E1 : Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan :
a)kuasa dua nombor
a) 122 1.52

b) 52 ( 42 22)

b)kuasa dua dan punca kuasa dua


a) Error: Reference
found x 32

source

not

b) (2.3)2 - Error: Reference source


not found

B4D2E1 : Mengemukakan dan menyelesaikan masalah melibatkan :


a) Kuasa tiga nombor

1. 0.23 +[ Error: Reference


source not found ]3

2. [1 Error: Reference source


not found ]3
Error:
Reference
source
not
found

b) Kuasa tiga dan punca kuasa tiga

83 -

[ + ]3

a) Sebuah silinder mengandungi 35 000 cm air.Air tersebut telah


dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk kubus bersisi 30 cm
dan bakinya akan dimasukkan ke dalam sebuah lagi kubus. Berapakah
ukuran panjang sisi kubus yang diperlukan untuk dimasukkan baki air
tersebut

NAMA :

KELAS :

2.4g: Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan,


pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua,
punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
a) 2 - Error: Reference source not found - Error: Reference source not
found =

b) (2.3) - Error: Reference source not found + 1 =

c) [Error: Reference source not found]2 found

Error: Reference source not