Anda di halaman 1dari 50

TEKNIK PENYOALAN DALAM PdP

MATEMATIK DI BILIK DARJAH

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah

Perubahan dalam
Pendekatan

Perubahan dalam
Kurikulum

KSSR
KSSM

Program i-THINK

Penggunaan
alat berfikir
KBKK

Galakkan murid
menyoal yang
memerlukan
pemikiran aras tinggi
kenapa,
bagaimana?

Penilaian peringkat
Kebangsaan

PBS

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

Sebanyak 30%
soalan
berbentuk aras
tinggi dalam
peperiksaan
pusat

peta pemikiran
Teknik menyoal

Peta minda,
banding beza,
6 Thinking Hats
dll

Murid dapat:
Membuat Keputusan
Menyelesai Masalah
Menginovasi
Mencipta

Perubahan dalam
Pentaksiran

UPSR
PMR
SPM
STPM/STAM

Penilaian peringkat
Antarabangsa

TIMSS
PISA

Apakah
tujuan
menyoal
murid?

TUJUAN MENYOAL
Menilai pengetahuan sedia ada

Menimbulkan minat
Membina pemahaman yang mendalam
Membina idealisme, sikap dan penghargaan
Memantapkan pembelajaran

Merangsang pemikiran kritis


Samb

TUJUAN MENYOAL
Mentaksir pembelajaran dan kemajuan
murid
Menjelaskan pemikiran
Mencari sebab atau penjelasan

Meneroka pandangan alternatif


Menguji implikasi dan akibat

TONTON VIDEO

Soalan yang berkesan:


Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang
dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan
yang mungkin)
Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan
tindak balas)
Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada
penyoalan yang berikutnya dan mencungkil secara
mendalam)
Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai dan berbezabeza)
-Art Costa dan Bena Kallick

AMALAN BAIK UNTUK GURU

Soalan yang dibina perlu:

dirancang
logik dan berurutan
ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
memberi masa kepada murid untuk berfikir
seimbang antara fakta dan pemikiran
tidak berulang
ditanya dalam nada perbualan
direka bentuk untuk mendapatkan maklum balas
yang berterusan

MEMBINA SOALAN

"Jika kita mengharapkan murid untuk


melibatkan diri dalam proses pemikiran
yang lebih kreatif dan merangsang, kita
sebagai guru mesti menggalakkan
mereka bertanya soalan aras tinggi."
Karron G. Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas

MEMBINA SOALAN
Kajian menunjukkan bahawa:
Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan
jenis mengingat semasa pengajaran mereka
Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam
ujian dan peperiksaan
Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah
jenis ingatan atau fakta.
Karron G Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas

MEMBINA SOALAN
Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang
amat penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang
mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk
menjalankan tugas dan menggunakannya dengan
betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan
yang sesuai dengan tahap murid dan teknik
penyoalan yang baik.
William G Camp
Virginia Polytechnic Institute
and State University

Bagaimanakah teknik penyoalan guru


yang dapat merangsang murid untuk
menyoal dan menggalakkan mereka
bertanya bagi menjana pemikiran kreatif
dan kritis?

CONTOH A

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

CONTOH B

Johari mempunyai 9 biji guli yang


bewarna warni. Johari ingin
membahagikan guli-gulinya kepada 3
orang kawan-kawannya. Berapakah
setiap orang akan dapat?

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

A
B

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

(a) How can you divide the 7 cakes


among 10 students equally (fairly)
where each student gets two pieces
of cake?
shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

Hint:
How can you divide the 7 cakes (shown
above) among 10 students equally where
each student gets two pieces of cake
(one piece of each type)?
shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

shamsazila sa'aban JUK pedagogi matematik MBMMBI BPG KPM

Oliver Wendell - Holmes


Terdapat intelek aras satu, intelek aras
dua, dan intelek aras tiga dengan
jendela langit ...

Mereka yang mengumpul fakta tanpa


sebarang tujuan dikategorikan sebagai
para intelek aras satu

Para intelek aras dua akan membanding


beza, menaakul, membuat generalisasi
dengan menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta sebagai
kepunyaan sendiri...

Mereka yang berada di intelek aras


ketiga
mampu
beridealisasi,
berimaginasi dan meramal - mereka
diterangi oleh cahaya dari jendela langit

INTELEK 3 ARAS
Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga
dengan jendela langit.

Para intelektual aras ketiga


Beridealisasi, berimaginasi,
meramal dan mereka diterangi
cahaya dari jendela langit

Para intelektual aras dua


Membanding beza, menaakul,
membuat generalisasi dengan
menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta

Para intelektual aras satu.


Pengumpul fakta tanpa sebarang
tujuan

Intelek 3 Aras
MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

O
U
T
P
U
T
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T

Intelek 3 Aras

MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

menilai, membuat generalisasi,


mengimaginasi, mempertimbang,
menentukan, membuat spekulasi,
jika ... maka, mengaplikasi
prinsip, membuat hipotesis, meramal,
mencetus idea
membanding beza, menerangkan mengapa,
memberi sebab, mengelas, mentafsir,
menganalisis, membuat kesimpulan awal,
membuat urutan, mensintesis, membuat
analogi

melengkap, mengira, mendefinisi,


menerangkan, mengenal pasti,
menyenaraikan, menyesuaikan,
menamakan, memerhati, memilih,
melafaz, mengimbas

O
U
T
P
U
T
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T

Benjamin Bloom membangunkan taksonominya pada


tahun 1950-an
Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan
pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar.
Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan
yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam
semua bidang pembelajaran.
Pada 1990-an Lorin Anderson telah membuat adaptasi pada
taksonomi asal.

Mencipta

Penilaian

Analisis

Aplikasi
Kefahaman
Pengetahuan

Bloom

Memekarkan Pemikiran

Sintesis

Menilai
Menganalisis

Mengaplikasi
Memahami

Mengingat
Anderson

Kompleksiti
Pemikiran

Bahasa Pemikiran

Kata Kerja

Mengingat

Saya boleh ingat semula


maklumat

Mengecam, mengulang,
menyenaraikan. menerangkan,
mengenal pasti, menamakan

Memahami

Saya boleh ingat semula


dan menjelaskan idea dan
konsep

Mentafsir, menjelaskan, memberi


contoh, meringkaskan, membuat
kesimpulan awal, menunjukkan
pemahaman, menterjemah

Saya boleh menggunakan


Mengaplikasi pengetahuan dalam
keadaan biasa atau baharu
Menganalisis
Menilai

Mencipta

Melaksanakan, menunjukkan,
menjalankan, menggambarkan,
menggunakan

Saya boleh mengeluarkan


idea-idea penting

Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifikasikan, menyusun

Saya boleh membuat


pertimbangan dan
keputusan

Menyemak, mempertimbang,
menguji, membuat keputusan,
membuat hipotesis

Saya boleh memikirkan


Mereka bentuk, mencipta,
idea dan cara baharu untuk
merancang, membina, menghasil
menggunakan maklumat

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom


Aras pemikiran dan
penyoalan

Soalan Kompleks

Mencipta

Menilai
Menganalisis

Soalan Mudah

Mengaplikasi

Memahami

Mengingat

Penerangan

Bahasa Pemikiran

Soalan Pemula

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom

Soalan Kompleks

Aras pemikiran dan


penyoalan
Mencipta

Gabungkan maklumat
untuk mencipta sesuatu
yang baharu

Menilai

Membuat pertimbangan
dan penilaian untuk
membuat kesimpulan

Menganalisis

Pecahkan kepada bahagian


yang lebih kecil -meneliti
secara lebih mendalam &
memahami perhubungannya

Mengaplikasi
Soalan Mudah

Penerangan

Memahami

Mengingat

Bahasa Pemikiran
Mereka bentuk, mencipta,
menambah baik
merancang, membina,
menggubah
Menentukan
kedudukan, menyimpul,
menilai , mentaksir,
menentukan
Membanding beza,
mengelas,menyusun,
meneliti, menganalisa

Menunjukkan,
Mengaplikasikan
pengetahuan kepada situasi menggunakan,
mengaplikasi, membina,
atau pengalaman baharu
menggambarkan
Mengungkap semula dan
Menyatakan semula ,
mentafsir untuk
menerangkan,
menunjukkan pemahaman mentafsir,
Mengulangi,
menterjemah,
Jawapan berfakta,
menamakan,
merumus
mengingat semula
mengingat semula,
dan mengenal
menyatakan,
menyenaraikan

Soalan Pemula
Bagaimanakah kita boleh mereka
bentuk ...?
Bolehkah kita menambah ...?
Apa yang akan berlaku jika ...?
Mengapa anda berfikir tentang ...?
Mengapa anda suka ini ...?
Apakah yang terbaik ...?
Bagaimana mereka sama / berbeza?
Bagaimana ia berfungsi ...?
Apakah bukti ...?

Apakah contoh-contoh lain


yang ada tentang ini?
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda terangkan ...?
Siapakah...?
Apakah ...?
Di manakah ...?
Apabila ...?
Yang manakah ...?

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA
8 Proses pemikiran

Soalansoalan Yang
Menjelaskan
Pemikiran

8 Proses pemikiran
MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

8 Proses pemikiran
MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

8 Proses pemikiran
MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

8 Proses pemikiran
MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Bolehkah anda
menjelaskan
dengan lebih
lanjut ...?

Bolehkah anda
menjelaskannya
dengan cara lain?

8 Proses pemikiran

Bolehkah
anda
menunjukkan
saya cara...?

Bolehkah
anda memberi
saya satu
contoh ..?

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Apakah yang
anda
maksudkan
dengan...?

MENCIPTA

Kenapa anda
menyatakan
sedemikian?

8 Proses pemikiran

Apakah sebabsebab anda ...?

Apakah bukti
yang kita ada
untuk...?

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengapa anda
berfikir
bahawa ...?

MENCIPTA

Angkat tangan
sekiranya kamu
ada idea lain.
Apa yang kamu
dapat? Apa yang
kamu fikirkan?
Sila bersedia untuk
menerangkan
penyelesaian yang
kamu dapat.

8 Proses pemikiran

Apa yang telah


kamu jumpa
setakat ini?
Sila terangkan kepada
kelas bagaimana
kamu dapat jawapan,
.

Bagaimana kamu
memulakan
menjawab soalan ini

Ada tak sesiapa


yang guna
kaedah lain?

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

Ada sesiapa yang


ingin berkongsi
dapatan/jawapan
/penyelesaian?

Boleh tak kamu


terangkan dengan
cara lain?
Apa yang kamu
perhatikan apabila?

Kenapa kamu
..?

8 Proses pemikiran

Boleh tak kamu


ulang apa yang
kamu cakap
tentang ..?

Bagaimana
kamu dapat
idea sebegitu?

Bila kamu cakap .kamu


maksudkan.

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Terangkan apakah
yang kamu buat
setakat ini? Apa
lagi yang perlu
kamu lakukan?

8 Proses pemikiran

Boleh kamu
teka dan
semak?

Kamu rasa boleh


lukis rajah tak? Bina
jadual? atauLukis
gambar?

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Cuba terangkan
masalah ini
menggunakan ayat
kamu sendiri

Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid


Menganalisis soalan
Menyusun semula soalan

Apakah yang anda maksudkan


dengan ...?
Adakah anda maksudkan...?

Menyoal murid kembali

Apakah pendapat anda ...?

Tanya soalan sokongan

Saya tertanya-tanya sama


ada/sekiranya...?
Mungkin kita boleh ...?

Cadangkan kemungkinankemungkinan

HASIL
PEMBELAJARAN
Dalam bengkel ini, kita
telah meneroka...

Soalan...?
Soalan...?
Soalan...?

MEMBINA SOALAN
Soalan yang baik tidak terjawab. Soalan bukan
satu bolt yang perlu diketatkan tetapi umpama
benih yang perlu disemai yang akan terus
bercambah ke arah menghijaukan landskap
idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)