Anda di halaman 1dari 8

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN

LOG
MASUK

LOG MASUK

DAFTAR
LDP

1.0 DAFTAR LDP

Proses Daftar LDP

1.0
2.0

Senarai LDP yang telah


didaftarkan/Kemaskini/
Tambah peserta

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


DAFTAR
LDP

1.1 PAPARAN DAFTAR LDP

Lengkapkan maklumat LDP


seperti
- Kategori LDP
- Jenis LDP
- Anjuran
- Nama LDP
- Bidang
- Perbelanjaan
- Tarikh Mula LDP
- Tarikh Tamat LDP
- Jumlah Jam LDP
- Tempat LDP
- Catatan
- LDP tawar @ tidak ditawar

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

Klik Reset untuk


kembali ke paparan asal

Klik Simpan setelah


selesai masukkan
maklumat

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

2.0 KEMASKINI MAKLUMAT LDP

Setelah daftar LDP, maklumat LDP akan


disenaraikan dalam Senarai LDP Daftar
Maklumat LDP boleh dicari mengikut tahun,
nama aktiviti, status pelaksanaan dan bulan
aktiviti.
Tekan Cari untuk paparkan senarai LDP
2.1 PAPARAN KEMASKINI MAKLUMAT

Klik lambang

untuk kemaskini maklumat daftar LDP seperti:


- status tawaran
Penilaian Online
- status kemaskini
- status sokongan
Instrumen PK06-3 &
- status kelulusan
PK06-4
Muat naik surat dalam format pdf.
Klik butang simpan setelah mengubah sebarang maklumat
LDP.

Klik di sini untuk


muat naik surat.

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

2.2 TAMBAH PENCERAMAH/FASILITATOR/PESERTA/


URUSETIA
Klik nama LDP untuk menambah
Penceramah/peserta/fasilitator
dan urusetia.

Klik TAMBAH>> Penceramah/Fasilitator/Peserta/


Urus setia untuk mendaftar/melihat nama calon
Fasilitator/penceramah Pertama - untuk tajuk LDP
yang pertama
Fasilitator/penceramah Ulangan untuk tajuk LDP
yang sama pada tahun semasa
Paparan berikut akan kelihatan

Masukkan No. KP calon penceramah luar/


calon peserta sekiranya calon tiada dalam
senarai data.
Klik Hantar

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

Pilihan pangkalan data boleh dipilih sama ada


Organisasi Sendiri/SPL KPM/EMIS.
Filter boleh dilakukan melalui No. KP, Nama,
Gred, Jawatan Luar Norma, Jawatan Dalam
Norma, Sektor/Unit, Kod Institusi dan Kumpulan
Organisasi

Pilih dan tandakan pada calon yang dikehendaki


Klik Hantar
Senarai peserta telah daftar dipaparkan seperti di
bawah.

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

2.3 GUGUR PESERTA LDP

Sila klik
untuk gugur peserta
Klik
untuk kemaskini tempoh kehadiran
LDP sekiranya peserta balik awal daripada
tempoh jam yang ditetapkan. Paparan seperti
dibawah.
Klik OK selepas kemaskini.

2.4 KEMASKINI GUGUR/PADAM LDP

Klik
untuk padam rekod LDP
Klik OK untuk padam LDP

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

2.5 SEMAK MAKLUMAT PENILAIAN LDP

Penilaian online instrumen PK06-3 & PK06-4.


Penyelaras menyemak status penilaian instrumen sama ada telah
diisi oleh peserta @ tidak dengan klik pada nama LDP.

Instrumen penilaian
program dan penceramah
telah dinilai oleh peserta
@ penceramah

Instrumen penilaian
belum dinilai oleh
peserta @ penceramah

Contoh instrumen
penilaian yang telah
ditanda/dinilai

Contoh instrumen
penilaian
yang
belum
ditanda/
dinilai

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0

MODUL DAFTAR LDP BERKUMPULAN


KEMASKINI
MAKLUMAT

2.6 KEMASKINI STATUS PELAKSANAAN

Klik
Kemaskini Status Pelaksanan.
Menukar Status Pelaksanaan LDP sama ada:
- Dilaksanakan
- Ditangguh
- Dibatalkan
- Tidak Dapat Dilaksanakan

Pilih status Dilaksanakan dan


klik Simpan

TAMAT

MANUAL PENGGUNA SPL KPM VERSI 2.0