Anda di halaman 1dari 6

BENTANGAN BENTUK 3D

BENTUK 2D

Definisi :

Dimensi itu melibatkan panjang dan lebar.

Jadi, bentuk dua dimensi (2D) ialah apa-apa bentuk


yang mempunyai panjang dan lebar.

2 sisi yang bertentangan adalah


sama panjang
4 bucu
Bulat.
mempunyai sisi melengkung

Ciri - ciri :

Bentuk 2D mempunyai lebar dan panjang.

Bentuk 2D mempunyai permukaan yang rata.

Bentuk 2D mempunyai bucu kecuali bentuk bulat dan

tidak mempunyai bucu


Segi tiga.

bujur.

Semua bentuk 2D bersisi lurus kecuali bentuk bulat


dan bujur iaitu sisi melengkung.

Antara contoh bentuk 2D


:
Segi empat sama.

4 sisi sama panjang


4 bucu
Segi empat tepat.

4 sisi

3 sisi
2 bucu

A 1/7
C 7/100

B 7/10
D 7/1000

8. 3 3/4 + 2 3/8
A 5 6/12
C 6 1/8
NAMA:------------------------------------------------------

SOALAN LATIHAN UPSR


MATEMATIK
( Kertas 1)
Masa: 1 jam
Set 2

B 5 6/8
D 6 1/4

9. Jika 15 168 12 = 1264 maka 15 168 24


=?
A 632
C 673 baki 6

B 669 baki 12
D 6 302

1. Diberi 50 + (
) + 7 000 + 9 = 7 659.
Apakah nombor yang tertinggal?
A6
C 600

B 60
D 6 000

2. Di antara pasangan-pasangan nombor


berikut yang manakah gandaan kepada 9?
A 21, 27
C 45, 72

B 28, 40
D 20, 35

Rajah 1
10. Rajah 1 menunjukkan satu besen berisi air
garam. Setelah 1.8 liter tumpah, cari baki air
garam yang tinggal dalam mililiter?

3. 1 jam 25 minit 5 =

A 120
C 640

A 5 jam 25 minit
C 6 jam 45 minit
B 6 jam 15 minit
D 7 jam 05 minit

Subjek

4. Berapa perlu ditambah kepada 18.6 supaya


menjadi 23.05?

Agama
Islam

A 3.54
C 11.19
5. 80 000 - (
A 27 385
C 38 375

8.00 8.30

8.30 9.00

9.00 9.30

9.30 10.00

Sains

B 4.45
D 41.65
) = 42 725
B 37 275
D 48 285

6. 4km - 1 600m - 0.4km =


A 1 024 m
C 2 800 m

B 130
D 1 800

B 2 000 m
D 3 200 m

7. Adakah nilai 7 bagi nombor 24.179?

Matematik
masa belajar

Jadual 1
11. Berdasarkan Jadual 1, berapa lamakah
masa Salim belajar Matematik dan Sains?
A 1 jam
C 2 jam
B 1 jam setengah
D 3 jam suku
12. 2 2/3 - 2 3/5

A 1 1/15
B 1 1/12
C 1 1/5
D 1 1/2

Bakri. Berapakah pertambahan jarak


perjalanannya?
A 9 km
C 20.5 km

B 16 km
D 32 km

13. 1.7m + 80cm + 4.55m =


A 7.05 cm
B 70.5 cm
C 705 cm
D 7 050 cm

Guli Daud

145

18. Jadual 2 menunjukkan jumlah guli yang


dimiliki oleh Ah Kim dan Daud. Berapakah yang
perlu ditambah supaya guli Ah Kim sama
jumlahnya dengan guli Daud?
A 78
C 212

B 1/3
D 3/5

B 145
D 309

19. Harga 5 buah bag ialah RM 86. Berapakah


harga bagi 20 buah bag yang sama?

15.
Jika 300 -

= 150

Maka 200 -

=M

Apakah nilai N?

A RM 17.20
C RM 34.40

A /2
B 1/3
C 3/4
D 3/5

B RM 172
D RM 344

20. 25% daripada 4.8 liter ialah


A 0.12 ml
C 120 ml

B 12 ml
D 1 200 ml

21. 13 tahun 7 bulan - 1 tahun 9 bulan =

16. 405 _____ 55 _____ 230 = 230


Simbol bagi operasi ayat Matematik di atas
ialah?
A x,C -,+

67

Jadual 2

14. Rajah 2 di atas adalah satu garis nombor.


Nilai P ialah?
A1 2
C 3/

Guli Ah Kim

B +,x
D +,-

17. Karim memandu kareta dari Paguh ke


pekan Bakri sejauh 11.5km. Dia berpatah balik
sejauh 4.5 km untuk membeli minyak.
Kemudian dia meneruskan perjalanan ke pekan

A 11 tahun 6 bulan
B 11 tahun 10 bulan
C 11 tahun 11 bulan
D 12 tahun 4 bulan
22. Abang mendapat untung RM 0.50 bagi
setiap akhbar yang dijualnya. Jika dia menjual
200 naskhah setiap hari, berapakah jumlah
keuntungan diperoleh bagi bulan Jun?
A RM 10.00
C RM 300

B RM 100
D RM 310

23. Berikut yang manakah ciri sebuah Silinder

A ada 4 permukaan rata


B ada 3 permukaan rata dan 1 permukaan
melengkung
C ada 2 permukaan rata dan 1 permukaan
melengkung
D ada 6 permukaan rata

A 0.8 liter - 210 ml = 490 ml


B 0.75 liter - 0.6 liter = 150 ml
C 1.1 liter - 0.7 liter = 400 ml
D 2 liter - 0.303 liter = 1 697 ml

Rajah 5
Rajah 3
24. Berdasarkan Rajah 3, berapa jauhkah jika
seorang itu berjalan mengelilingi ABCD?
A 6.8 km
C 9.5 km

B 8.6 km
D 11.3 km

28. Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi


empat tepat yang sama besar. Berapa
peratuskah daripada rajah itu berlorek?
A 20%
C 40%

B 25%
D 50%

29. 560 23 8 =
A 1 640
B 1 630

C 1 620
D 1 610

30. 7 865 63 =
Rajah 4

A 453 995
C 495 495

25. Rajah 4 terdiri daripada beberapa buah


segi empat sama yang sama besar. Berapakah
pecahan bahagian yang berlorek daripada
seluruh rajah itu?

31. Jika sebuah lori boleh membawa


2 275 ekor ayam, berapa banyak ayam
boleh dibawa oleh 17 buah lori yang
sama?

A satu pertiga
B dua pertiga
C dua perlima
D tiga perlima

A 36 785
C 36 875

26. Berat seketul daging ialah 0.75 kg. Berat


seekor itik ialah 3 kali ganda berat seketul
daging. Berapakah jumlah berat itik dan daging
itu dalam gram?
A 2 250
C 22 250

B 3 000
D 30 000

27. Di antara berikut yang


manakah TIDAK benar kenyataannya?

B 495 395
D 435 995

B 37 865
D 38 675

32. Setiap sebuah rumah 3 bilik Taman Sentosa


memerlukan 1 364 keping ubin untuk lantainya.
Berapa banyak ubin yang diperlukan untuk
menyiapkan 25 buah rumah di taman tersebut?
A 9 548
C 34 100
33. 390 30 =

B 34 010
D 102 300

A 13
C 31

B 23
D 33

34.
A 323
C 231

B 232
D 132

35. Puan Hamidah membahagikan 3 060 orang


pelajar kepada 9 kumpulan supaya setiap
kumpulan mempunyai bilangan yang sama
ramai. Berapakah bilangan pelajar dalam setiap
kumpulan?
A 34
C 330

B 304
D 340

B 789 baki 7
D 897 baki 4

37. Sebuah syarikat pembekal beras telah


menerima pesanan sebanyak 395 009 kampit
beras daripada 53 buah Sekolah Asrama
Penuh. Jika setiap sekolah memesan sama
banyak, berapa kampit beras yang dipesan
oleh sebuah sekolah?
A 7 354
C 7 435

38. Carta Bar 1 menunjukkan markah


Matematik yang diperoleh oleh 5 orang murid.
Cari jumlah markah kelima-lima orang
tersebut?
A 290
C 330

36. 399 26 13 =
A 133
C 798

Carta Bar 1

B 7 453
D 7 530

Soalan 36 - 40 adalah berdasarkan carta bar di


bawah:

B 295
D 350

39. Cari perbezaan markah di antara yang


tertinggi dan yang terendah?
A 50
C 35

B 40
D 25

40. Berapakah purata markah Matematik


berdasarkan carta bar di atas?
A 45
B 60
C 70
D 80