Anda di halaman 1dari 4

Teknik Pengambaran

2.1 Teknik mengambil gambar


Terdapat pelbagai jenis teknik pengambaran gambar foto. Antaranya ialah

Teknik Jarak dekat (Close up)

Fokus Jarak Sederhana

Teknik Fokus Jarak Jauh

Teknik Panning

Teknik Pembekuan

Teknik Sepertiga

Teknik Simetri

2.1 Rumusan
Pembelajaran fotografi adalah penting di kalangan guru khasnya kerana
kitya dapat mendokumentasikan hasil sejarah ataupun aktiviti harian kita
supaya dapat dimanfaatkan kemudian hari. Sejauh mana jenis kamera
digunakan adalah tidak penting tetapi yang paling penting ialah mutu dan
makenisma gambar yang jelas. Modul ini akan membantu anda mempelajari
secara asas pwngenalan dan teknik fotografi.