Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH RENDAH AGAMA AT-TAQWA ) SABK )

KM 4,TANJONG LALANG, JALAN MENTAKAB,


28000 TEMERLOH PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA

PROGRAM:
GOTONG-ROYONG PERDANA DAN
SEKOLAHKU INDAH
ANJURAN: AJK KECERIAAN DAN WARGA
SEKOLAH SRA AT TAQWA TAHUN 2013.

MUKADDIMAH.
P roj ek i ni ad a la h s al ah s a tu ak t iv i t i J aw a t an ku as a K ec er i aa n S ek ol a h
2 01 3 . Kertas kerja ini sedapat mungkin menggariskan pengisian p ro gr a m d en ga n
me n g a mb i lk ir a p en gl i ba t an s e mua w arga s e ko la h di a t as bantuan dari semua guru-guru
Sekolah Rendah Agama At-Taqwa.
Di masa yang sama semangat kecintaan terhadap sekolah dapat dipupuk

d en ga n

me l e t a kk an n ya s e ba ga i ma t l a ma t ya n g ut a ma di s a mp i ng d ap at menceriakan lagi
persekitaran sekolah.
1.

NAMA PROJEK :
PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA DAN SEKOLAHKU INDAH

2.

OBJEKTIF :
1.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti atau pun projek yangdipersetujui oleh pihak sekolah.
1.2 Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan dan akauntabiliti dan integriti dalam
melaksanakan tugas.
1.3 Menjadikan kawasan persekitaran sekolah sebagai kawasan yang cantik dan indah.
1.4 Menyumbang tenaga dan buah fikiran sebagai sumbangan terhadap sekolah.
1.5 Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan.

3.

TARIKH:
27 April 2013

4.

TEMPAT :
Sekolah Rendah Agama At-Taqwa.

5.

AKTIVIVITI CADANGAN YANG AKAN DI JALANKAN :


i)
ii)
iii)
iv)
v)

Projek papan tanda sekolah (nilai-nilai murni) di bangunan A, B dan C.


Menghias sudut-sudut dan pondok menunggu.
Mural sekolah.
Menampal bahan-bahan ilmiah yang telah disediakan oleh setiap Panitia sekolah. (10 keping)
Memperkasakan program keceriaan kelas.

AKTIVITI
Projek papan tanda sekolah (nilai-nilai murni) di
bangunan A, B dan C.
Contoh: berkerjasama, toleransi, rajin, bersungguhsungguh dan lain-lain.
Menghias sudut-sudut dan pondok menunggu.

CADANGAN PELAKSANAAN
Menggantung papan tanda yang ditempah@dihias
oleh guru yang terlibat.

Mencantikkan dan menghias sudut-sudut dan pondok


menunggu.
Menggantung bahan-bahan ilmiah yang telah Menghias dan menggantung bahan-bahan ilmiah di
disediakan oleh setiap Panitia sekolah.(10 keping)
pondok menunggu dan bangunan.
Mural sekolah
Membuat mural sekolah di kawasan yang
dicadangkan pihak sekolah.
Memperkasakan program keceriaan kelas.
Memperkasakan program keceriaan kelas yang sedia
ada di sekolah.
6.

JAWATANKUASA PROJEK :
PENAUNG

: EN. MOHD KHAIRUDDIN BIN YAAKOB


(GURU BESAR)

PENASIHAT

: CIK SITI ZALEHA BT ABD. HAMID


(GPK HEM)

SETIAUSAHA

: PN NOOR RULHUDA BT MOHD SAMJIS


(SETIAUSAHA)

KETUA PANITIA
SEKOLAH

: BAHASA MELAYU PUAN NORLIZAN BT BORHAN


: BAHASA INGGERIS CIK NORFAEZA BT ZAKARIA
: MATEMATIK EN. MOHD ZAIMI BIN ABU BAK
: SAINS PN JULINA BT TARIKAT
: PJ - EN SAHRAN BIN ISMAIL
: PEND. ISLAM EN. WAN SAIFUL ADLI B. WAN MUHAMMAD
: AL-QURAN & B.ARAB EN. MOHD KHAIRUDDIN BIN YAAKOB
: PRA SEKOLAH EN. FAIZUDDIN BIN SABUNAR

AHLI JAWATANKUASA : PN HAMIDAH BT TARMIZI (SS)


: PN JASIMAH BT ABDUL JABAR (BM)
: PN MOHAIZA BT MOHAMAD (BI)
: EN SYAHIRMAN BIN ABD SUKOR (B.ARAB)
: PN NORIZA BT MOHAMAD NASIR (PRA)
: PN ROHAIDA BT MUDA (BM)
: CIK NAFISAH BT AZEMY (PAI)

7.

SUMBER KEWANGAN :
Peruntukan dari setiap Panitia sekolah yang terlibat.

8.

PEMBAHAGIAN TUGAS :
TUGAS
Menyediakan bahan-bahan ilmiah untuk di gantung.
Menggantung bahan-bahan ilmiah yang telah
disiapkan.

TINDAKAN
Semua Panitia sekolah.
CIK SITI ZALEHA BT ABD. HAMID
PN JULINA BT TARIKAT
PN NORIZA BT MOHAMAD NASIR
Mencantikkan dan menghias sudut-sudut dan pondok PN NOOR RULHUDA BT MOHD SAMJIS
menunggu.
PN ROHAIDA BT MUDA
PN MOHAIZA BT MOHAMAD
PN JASIMAH BT ABDUL JABAR
Mencantikkan menghias tandas sekolah
CIK NAFISAH BT AZEMY
PN HAMIDAH BT TARMIZI
PUAN NORLIZAN BT BORHAN
CIK NORFAEZA BT ZAKARIA
Membuat mural sekolah di kawasan yang PN JULINA BT TARIKAT
dicadangkan pihak sekolah.
CIK NORFAEZA BT ZAKARIA
PN NOOR RULHUDA BT MOHD SAMJIS
Penyediaan bahan yang hendak dibeli
EN. MOHD ZAIMI BIN ABU BAK
EN. WAN SAIFUL ADLI B. WAN MUHAMMAD
9.

BAHAN YANG DIPERLUKAN :


BI
L
1.
2.
3.
4.
5.

PERKARA

KUANTITI

JUMLAH

Kayu
Plastik laminate
Polystrine berwarna
Berus warna air (besar)
Bunga gantung (tandas)
JUMLAH

5 unit
1 kotak
4 unit
5 unit
4 unit

RM 50
RM 80
RM 60
RM 50
RM 120
RM 360

10.

PENUTUP :
Adalah menjadi harapan kami agar projek ini dapat diterima dan akan berjalan seperti

yang dtelah dirancang. Semoga projek ini memberi manfaat kepada semua.

Disediakan oleh,
oleh,

Disemak oleh,

..
..
(NOOR RULHUDA BT MOHD SAMJIS)
KHAIRUDDIN BIN YAAKOB)
Setiausaha,
AJK KECERIAAN SEKOLAH
KECERIAAN SEKOLAH
SRA At-Taqwa
Taqwa

Diluluskan

..

(CIK SITI ZALEHA BT ABD. HAMID)

Penasihat,
AJK KECERIAAN SEKOLAH

SRA At-Taqwa

(EN. MOHD

Penaung,
AJK

SRA At-