Anda di halaman 1dari 1

M : Musik mengiringi masuknya Adam dan Hawa ke pentas (suasana pentas

Seperti sebuah taman yang ditengahnya terdapat pohon yang memiliki buah)
L : Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama diciptakan Tuhan di dunia
(musik mengiringi, Adam dan Hawa mengelilingi taman itu, barisan liturgi
memasuki
Pentas). Tiba-tiba mereka melihat pohon yang baik rupa di tengah taman itu…
L1 : Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka dapat mencicipi
Semua buah pohon yang ada dalam taman itu.
L2 : Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan buahnya, sebab
Sejak engkau memakan buah itu maka kamu akan mati.
L3 : Tetapi ular yang cerdik itu menggoda mereka, Ambillah… ambillah buah pengetahuan
Yang baik dan buruk itu (Hawa mengambilnya), makanlah… (hawa memakan), maka
engkau akan sama seperti Allah.

..... musik keras, gong keras…..

(pertanda manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa


malu lalu meninggalkan pentas dan diiringi oleh barisan liturgis)