Anda di halaman 1dari 5

PENYIASATAN

DAN
PENGUATKUASAAN

PENYIASATAN
10
1.

Menyiasat mengikut kehendak sendiri atau setelah


menerima arahan

2.

Menteri boleh mengarahkan Pengawal/Pemeriksa untuk


membuat siasatan di bawah subseksyen (1)

K UA S A M A S U K , M E N G G E L E DA H
DA N M E N Y I TA
10A
1. Majistret mengeluarkan waran memberi kuasa kepada seseorang Inspektor
2. Kuasa seorang Inspektor apabila diberi kuasa
3. Apabila seseorang Inspektor mempunyai sebab yang munasabah untuk
mengesyaki oleh sebab kelewatan memperoleh waran geledah
4. Inspektor membuat senarai segala barang yand disita dan tempat yang
dijumpai dan menandatanganinya

K UA S A M A S U K , M E N G G E L E DA H
DA N M E N Y I TA
4. Menyerahkan salinan di bawah subseksyen 4 kepada penghuni premis atau
pihaknya secara serta-merta
5. Inspektor hendaklah menerima arahan mahkamah sebelum melepaskan manamana barangan yang disita
6. Membuat rekod bertulis dengan terperinci tentang pelepasan harta yang disita
7. Inspektor hendaklah melaporkan kepada Majistret tentang orang yang berhak
untuk mendapatkan harta/barangan tersebut jika tidak dapat menentukannya

PEMERIKSAAN KE ATAS
SESEORANG
10B

1. Inspektor boleh memeriksa sesiapa yang dirasakan perlu bagi siasatannya,


boleh menahannya tidak lebih daripada 24 jam tanpa kebenaran Majistret
dan boleh memindahkan orang tersebut untuk memudahkan siasatan
2. Inspektor boleh menyita, menahan atau mengambil mana-mana harta
yang dijumpai pada orang tersebut untuk kegunaan penyiasatan
3. Seorang perempuan hanya boleh diperiksa tubuhnya oleh seorang
perempuan yang lain dengan sopan