Anda di halaman 1dari 3

TEKS PENGACARA KOLOKIUM PENYELIDIKAN TINDAKAN

PENDIDIKAN PEMULIHAN SEMESTER 8 AMBILAN JANUARI 2011


SLOT 2 A
11.30 PAGI - 1.00 PETANG
2 OKTOBER 2014
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.....

SALUTASI
Yang dihormati,
___________________________ (Penilai 1)
___________________________(Penilai 2)
P1

2. Pensyarah-pensyarah.
3. Para Pembentang
Seterusnya,
Hadirin dan hadirat sekalian
Assalamualaikum. wbt.
UCAPAN ALUAN PENGACARA MAJLIS
Hadirin dan hadirat,

P2

Saya

__________________

daripada

jabatan

____________________ akan menerajui majlis Kolokium


Penyelidikan Tindakan Pendidikan Pemulihan 2014.
P3

PERATURAN PEMBENTANGAN
Hadirin dan hadirat,
Untuk makluman, setiap pembentangan akan dilaksanakan
selama 30 minit iaitu 20 minit untuk membentang, dan 10
minit untuk sesi soal jawab.

Setiap penilai hanya dibenarkan untuk mengemukakan satu


soalan sahaja.
Loceng akan dibunyikan pada minit ke-10 sebanyak sekali
dan pada minit ke-20, loceng akan dibunyikan sebanyak dua
kali.
Bagi sesi soal jawab pula, loceng akan dibunyikan sekali pada
minit ke-5 dan akan dibunyikan sebanyak dua kali pada minit
yang ke-10.
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
P4
Hadirin dan hadirat sekalian,
Tanpa
melengahkan
masa,
majlis
mempersilakan pembentang pertama :

menjemput

dan

MOHAMAD ADZUAN BIN MOHD JAFAR dengan kajian yang


bertajuk AKTIVITI PUZZLE MENINGKATKAN KEMAHIRAN
MEMBATANGKAN PERKATAAN KVK.
Majlis mengucapkan terima kasih atas pembentangan sebentar
tadi.
Dipersilakan para panel penilai untuk mengemukakan soalan.
Diingatkan sekali lagi bahawa hanya 10 minit sahaja diberikan
untuk sesi soal jawab dan loceng akan dibunyikan sekali pada
minit ke-5 dan akan dibunyikan dua kali pada minit yang ke10.
Hadirin sekalian,
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput pembentang kedua :
NURATHIRAH BINTI ALADIN dengan pembentangan yang
bertajuk TEKNIK VARIASI DERIA RASA MENGUKUHKAN
MEMORI MENGUASAI BUNYI HURUF VOKAL.
Terima kasih pembentang kedua. Sesi soal jawab bermula 10
minit dari sekarang.
Seterusnya, majlis mempersilakan pembentang ketiga :

SHEZWANI BINTI MOHD SAED dengan kajiannya TEKNIK


SING AND MATCH MENINGKATKAN AMALAN PENGAJARAN
GURU DALAM MEMBEZAKAN VOKAL BESAR DAN KECIL.
Terima kasih pembentang ketiga. Sesi soal jawab bermula 10
minit dari sekarang.
Terima kasih para penilai dan pembentang.
PENUTUP
Hadirin dan hadirat sekalian,

P5

Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka majlis


Kolokium Penyelidikan Tindakan Pendidikan Pemulihan akan
berhenti berehat buat seketika. Pembentangan akan
bersambung untuk slot yang seterusnya pada pukul 1.00
petang. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua pensyarah serta semua pelajar atas kesudian
hadir bagi menjayakan Kolokium Penyelidikan Tindakan
Pendidikan Pemulihan pada hari ini.
Bagi pihak majlis, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat
kesilapan tutur kata atau bicara sepanjang pengendalian majlis
ini. Dijemput para penilai untuk menikmati jamuan yang
disediakan.
SEKIAN, ASSALAMUALAIKUM W.B.T.