Anda di halaman 1dari 1

Peta Alir: Berniaga di Sekolah

Buku rujukan

Pengalaman

Rakan

Mengambil
tempahan
kuih raya di
bilk guru

Tidur lewat
bagi
menyiapkan
tempahan

Kelihatan
lesu dan
tidak
bermaya
untuk
mengajar

Tidak
membuat
persiapan
mengajar
seperti tidak
menulis RPH

Tidu
r

Blur

Datang
lewat ke
sekolah/mas
uk lewat ke
kelas

Pulang
sebelum
tamat waktu
persekolah
sekiranya
kelasnya tiada