Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

Tulis nombor dalam angka dan perkataan ( 12 )

BAHAGIAN B
Susun nombor berikut mengikut tertib menaik atau menurun. ( 8 )

BAHAGIAN C
Tambah dan tolak. ( 24 )
1

BAHAGIAN D
Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi. ( 4 )

BAHAGIAN E
Bulatkan wang mengikut nilai yang diberikan. ( 6 )

Hit
ung baki wang ( 12 )

Tambah wang. ( 6 )

Tolak wang. ( 6 )

BAHAGIAN F
Bulatkan jawapan yang betul. ( 12 )

Isikan hari dalam seminggu. ( 10 )