Anda di halaman 1dari 1

Tugas 3 Fisika

1. Apabila sebuah batu dilemparkan dengan laju 4 m/s dari permukaan


tanah dengan sudut elevasi 30,
(a) berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai batu itu?
(b)Berapakah jarak horizontal titik itu dari tempat pelemparan?
(c) Berapakah laju batu di titik itu?
(d)Berapa lamakah batu itu melayang di udara sebelum menyentuh
tanah?
2. Dalam sebuah kecelakaan, sebuah mobil jatuh ke dalam jurang dengan
kedalaman 20m. Apabila ketika terjatuh, laju mobil di bibir jurang 72
km/jam, pada jarak horizontal berapakah dari dinding jurang mobil itu
akan jatuh di dasar jurang?
3. Karena ingin mendapat mangga yang tergantung 4 m di atas tanah,
seorang anak melemparkan sebuah batu. Apabila anak itu berdiri pada
tempat berjarak horizontal 2 m dari tempat mangga tergantung dan ia
melontarkan batu dengan laju 10 m/s dan sudut elevasi 53 (tan 53 =
4/3) apakah lemparannya akan mengenai mangga? Tunjukkan dengan
perhitungan.
4. Dalam sebuah sirkuit yang berbentuk lingkaran, sebuah sepeda motor
mampu menempuh 10 putaran dalam 5 menit. Apabila diameter sirkuit
itu 50 m berapakah percepatan sentripetal yang dialami oleh sepeda
motor?
5. Andaikan matahari bergerak dari ufuk Timur (0) ke ufuk Barat (180)

dalam waktu 12 jam. Apabila suatu ketika kita mengamati matahari ada
pada posisi 30, berapa lama lagi kita akan mengamatinya tepat berada
di atas kepala kita (90)?